Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 514
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A Korszerű Radiológiáért"Prof.dr.Szenes Tibor Emlékére" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi Fasor 8.
képviselő: Dr.Palkó András kuratóriumi elnök
Prof.dr.Szenes Tibor emlékének megőrzése,a radiológus szakemberek oktatásának,továbbképzésének szervezése,anyagi és szakmai támogatása,a pályakezdő szakemberek segítése.Radiológiai ,szakmai tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása.Radiológiai szakmai tudományos munkák,szakirodalmak összegyűjtése,rendszerezése,pályázatok kiírása,díjazása,radiológiai kutatások támogatása.A radiológia továbbfejlesztésében való közreműködés tanulmányok készítésével,pályázatok kiírásával.Tudományos kiállítások,konferenciák,előadások szervezése és lebonyolítása.Radiológus szakemberek tudományos értekezlezteken,konferenciákon való részvételének támogatása.Oktatási anyagok,az oktatást elősegítő informatikai berendezések beszerzése.A radiológia fejlődését elősegítő gépek,műszerek beszerzése. ... >>

A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Vadász u. 4/A.
képviselő: Dr. Ádám Sándor a kuratórium tagja, Dr.Ádám Attila igazgató, Dr.Gyergyóújfalvi-Lázár István eln., Dr.Sziklay Adrienn kuratóriumi tag, Jancsák Csaba a kuratórium tagja
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kultúrális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, szervezetek (jogi személyek) tevékenységének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidarítás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

"A szegedi Állam- és Jogtudományi Karért" német-magyar alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. krt.54.
képviselő: Prof. Dr. Szabó Imre, a kuratórium elnöke
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az oktató és a kutató munka, valamint a nemzetközi kapcsolatok szélesítésének elősegítése. ... >>

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
képviselő: Dr. Bernáth Árpád, elnök
Hozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. ... >>

A Szegedi Görög Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Lechner tér 9.
képviselő: Szaplonczay Miklós kuratóriumi eln.
A szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése,a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogtása,a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása,az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 8. SZOTE Orv.Vegyt.Int
képviselő: Dr.Molnár Árpád kuratóriumi elnök, Dr.Somlai Csaba kuratóriumi titkár
A szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. ... >>

A Szegedi Közéletért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6723 Szeged, Olajos utca 6/A. III/10.
képviselő: Csáki Béla, a kuratórium elnöke, Cseri László, a kuratórium titkára
A szegedi közélet megújítása, fejlesztése, a helyi hagyományok ápolása, továbbá a szegedi polgárok színvonalas tájékoztatásának elősegítése. ... >>

A Szegedi Nukleáris Medicináért Alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 8.
képviselő: Dr.Csirik János kuratóriumi elnök
A szegedi nukleáris medicinai élet fejlesztése és támogatása,beleértve a helyi nukleáris medicinai tárgykörbe tartozó regionális,országos illetve nemzetközi feladatokat is.Támogatja a nukleáris medicinával foglalkozó szakemberek utánpótlásának nevelését,úgy a kvalifikált szakdolgozókat,mint a diplomásokat. ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön

(egyéb)

6720 Szeged, MTA Szegedi Akadémiai Központ
képviselő: Dr.Kiss Tamás kuratóriumi titkár, Dr.Mészáros Rezső kuratóriumi elnök
A Szegedi Akadémiai Bizottság által kiírt pályázatokra beérkező és elfogadott dolgozatok díjazása; a kiemelkedő, a régió céljait is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelentetésének támogatása; a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása; esetenként tudományos kutatása támogatása, fiatal kutatók munkáira is tekintettel. ... >>

Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület

(egyéb)

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
képviselő: Dr.Deák Ágnes ügyvezető ... >>

AGORA ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMKUTATÁSÉRT

(egyéb)

6720 Szeged, Dózsa utca 2.
képviselő: Függ Zsolt Péter, a kuratórium elnöke
Pénzügyi források felkutatása induló és működő vállalkozások számára, pályázatok készítése, fiatal kutatók anyagi támogatása, pályázatok írása, ösztöndíjak hirdetése, kiadványok megjelenítése. ... >>

ALapítvány a BIotechnológiai Nevelés és Oktatás Korszerűsítéséért

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Kovács Kornél Lajos, a kuratórium elnöke
Tevőlegesen hozzájárulni Magyarországon, különösképpen Szegeden, a megújuló energia és biotechnológia területén folyó kutatás, oktatás segítéséhez, támogatások koncentrálása, konkrét programok hatékony megvalósításának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Külföldiek Magyarországi Integrációjáért

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Föltámadás utca 9/A.
képviselő: Dr. Pingiczer László, a kuratórium elnöke
A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok magyarországi integrációjának elősegítése kulturális, művészeti rendezvények, előadások, konferenciák, nyelvtanfolyamok, társadalomtudományi kutatások szervezésével, nemzetközi tapasztalatcserével. ... >>

Alapítvány a Mentalhygiéne Oktatására

(oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Mátyás tér 23.
képviselő: Dr. Ónody Sarolta kuratóriumi elnök
A mentálhygiénés szemlélet bármely szakmában történő oktatása, képzése. Az egyéni és közösségi mentálhygiénét folytató szakemberek személyes és szakmai szintentartása, szuperviziós segítése.
Az alapítvány további céljai: A mentálisan segítségre szorulók támogatása, kezelése, akkreditált pszichoterapeuta oktatás, mentális elváltozásokkal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás. ... >>

Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Festő u. 4.
képviselő: Ványai László Levente elnök
A szegedi cserkészélet és cserkészmozgalom támogatása, ennek keretében valláserkölcsi témájú ismeretterjesztő és oktató jellegű kiadványok megjelentetése, külföldön megjelent vallási témájú anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően. ... >>

Alapítvány a Szegedi Régió Hematológiai Betegeinek Ellátásáért

(egészségügyi,egyéb)

6723 Szeged, Bihari u. 11. II.em.5.
képviselő: Dr.Varga Gyula a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja, hogy a hematológiai ellátásra szoruló felnőtt betegek a szegedi régióban jussanak megfelelő ellátáshoz, valamint az őket kezelő orvosok megfelelő tudományos ismeretekkel rendelkezzenek a betegek kezeléséhez és tudásukat folyamatosan gyarapíthassák. ... >>

Alapítvány a Szegedi Városi Rendőrkapitányság I. sz. Rendőrállomás Körzetének Közbiztonságáért

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Oroszlán u. 3. I. em. 1.
képviselő: Bakos Mihály kuratóriumi tag, Dr.Fekete Zoltán kuratóriumi elnök, Dr.Márton István kuratóriumi tag, Dr.Mezey Róbert kuratóriumi tag, Dr.Tráser Ferenc kuratóriumi tag, Koczkás Sándor kuratóriumi tag, Seres Péter kuratóriumi tag
A Szeged városi Rendőrkapitányság I. sz. Rendőrállomás területén a bűnözés visszaszorítása, a felderítés eredményességének fokozása, a közrend, a közbiztonság megszilárdítása, valamint a közlekedés biztonságának javítása. Ennek érdekében technikai eszközök beszerzése, azok használatának biztosítása. A bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandatevékenység megvalósítása, a kiemelkedő rendőri munka anyagi elismerése, szakmai továbbképzésekez ösztöndíj, tanulmányút finanszírozása. ... >>

Alapítvány a szív és érrendszeri betegségek gyógyszeres kezeléséért Szegeden

(egészségügyi,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 12.
képviselő: Dr.Resch Béla kuratóriumi titkár
Szegeden a szív és érrendszeri betegségek megelőzését és kezelését szolgáló új gyógyszerterápiás eljárások kidolgozásának, új gyógyszerek kifejlesztésének segítése. ... >>

Alapítvány a Tudományos Szemészetért

(egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
képviselő: Dr. Sóhár Nicolette Annamária, a kuratórium titkára, Dr. Tőzsér József, a kuratórium tagja, Prof. Dr. Janáky Márta, a kuratórium elnöke
A szemészeti biokémia, ill. retinakutatás terén kifejtett tudományos tevékenység segítése, ezen tevékenység elismerése és további eredmények elérésének ösztönzése, továbbá a tudományos eredményt elért orvosok és kutatók elismerése pénzjutalommal és emléklappal. ... >>

Alapítvány az Altajisztika és Turkológiai Stúdiumok Támogatására

(egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Ressné Dr.Ivanics Mária elnök
Az altajisztikai és turkológiai stúdiumok támogatása Magyarországon. Jutalmazza az ezen szakterületen kutató szakembereket, akik munkájukban kiváló eredményeket értek el, továbbá ösztönzi azokat a hallgatókat és oktatókat, akik ezen szakterületeken kiváló eredményeket értek el, illetve kiemelt érdeklődést mutatnak ezen szakterület iránt. ... >>

Alapítvány az SZTE JGYPK Szabadidőközpont és Kávézóért

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Garam utca 3/B. III/9.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
Az alapítvány általános célja a SZTE JGYPK Szabadidőközpont és Kávézó (Jugyu Klub) kulturális életének a fellendítése és a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a kapcsolódó intézményekben tanuló diákoknak a kulturális életbe való minél teljesebb körű bekapcsolása. ... >>

Alföldi Sertéstenyésztők Egyesülete

(egyéb)

6721 Szeged, Juhász Gy. u. 31. I. em. 6.
képviselő: Huszár Gábor, elnök
Nemesítővel és bejelentővel nem rendelkező minősített tisztavérű sertés alapfajták tenyésztése szakmai feltételeinek biztosítása, szakmai - gazdasági érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Alkotó Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.
képviselő: Dr.Budai Géza a kuratórium elnöke
Az ifjúság alkotó, művészeti tevékenységének támogatása az alkotó munkához szükséges eszközök, felszerelések használatának biztosításával, képzési, önképzési lehetőségek szervezésével, legfőképpen a tehetséges fiatalok képzési, önképzési folyamatának támogatása, ösztöndíjak adományozásával. ... >>

Állás-Pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája

(egyéb)

6722 Szeged, Kálvária sgt.14.
képviselő: Dr.Szilágyi János elnök ... >>

Állatvédelmi Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6723 Szeged, Tápai u. 13.
képviselő: Gavlik Tibor titkár, Rostás István Árpád elnök ... >>

Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Dobó u. 42.
képviselő: Dr.Imre Balázsné titkár, Várkonyi Istvánné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni az iskola oktató-nevelő, sport tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; a tanulmányi és sportversenyekkel kapcsolatos költségek részbeni vagy egészbeni átvállalása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítségnyújtás; kirándulások, sportrendezvények, az iskolai sport támogatása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése. ... >>

Alsóvárosi Polgárőr Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6725 Szeged, Nyíl u. 69.
képviselő: Bakos Tamás elnökhelyettes, elnök Szekeres József
A közrend és közbiztonság megerősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, kiemelten Alsóvárosban. ... >>

Alsóvárosi Szabadidő Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Szabadság tér 15.
képviselő: Balogh Dezső kuratóriumi tag, Molnár András kuratóriumi tag, Tóth István a kuratórium elnöke
Szeged-Alsóváros lakosai sport-, kulturális és szabadidő tevékenységének támogatása, a hagyományos alsóvárosi társasági élet megtartása és továbbélésének elősegítése, a lakosoknak a városrészhez való kötődése erősítése és a szabadidő kulturált formában történő eltöltésének elősegítése. ... >>

Alzheimer-Kór és Memória Betegségek Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
képviselő: Dr. Janka Zoltán, a kuratórium alelnöke, Dr. Kálmán János, a kuratórium elnöke, Dr. Pákáski Magdolna, a kuratórium titkára
Erkölcsi és anyagi segítségnyújtás azon kutatóknak, akik nagyfokú emlékezetkieséssel társuló betegséggel foglalkoznak. Támogatni az olyan tevékenységeket, amely a neurodegeneratív megbetegedésben szenvedők érdekét szolgálja. Előadások szervezésével és konzultációk tartásával megismertetni a betegek hozzátartozóit a kór etiológiájával, a kezelési lehetőségekkel, és a családok tanácsokkal történő ellátása. ... >>

AquaTherma Gyógyvízhasznosító Egyesület

(egyéb)

6722 Szeged, Vitéz utca 10.
képviselő: Rózsa Péter, elnök
A magyarországi termálvizekben rejlő előnyök kiaknázásának segítése, támogatása, fejlesztése, a termálvizekre épülő turizmus segítése. ... >>

Arany Középút Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Fésű utca 5/B. I/3.
képviselő: Ződiné Kisznyér Ibolya, elnök
Működési területén a gyermek- és ifjúságvédelem, családsegítés, munkaügy körébe tartozó közvetítői eljárás (mediáció), mentálhigiénés egészségvédelem, szociális, oktatási, kulturális tevékenység. ... >>

Artelier Szabad Szellemi Alkotóműhely Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Petőfi S. sugárút 52. fszt. 1.
képviselő: Weiser István, a kuratórium elnöke
A képzőművészet és iparművészet ágazatainak megismertetése, népszerűsítése, hazai és külföldi találkozók, rendezvények, alkotótáborok szervezése, kiadványok szerkesztése, pályakezdők támogatása. ... >>

Association Des Etats Generaux Des Etudiants DelEurope - Európai Hallgatók Egyesülete Szeged

(intézményi,oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Feketesas utca 28. II./218.
képviselő: Barkóczi Balázs Zoltán, titkár, Horváth Szabolcs István, elnökhelyettes, Kéri Judit Ágnes, elnök
Az európai fiatalok, elsősorban egyetemisták és főiskolások kapcsolatainak és együttműködésének támogatása, magyar hallgatók nemzetközi aktivitásának fokozása. ... >>

Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományörző Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Arany J. u. 6. fszt. 3.
képviselő: Dr. Vass László elnök
Az 1848/49-es szabadságharc - különösen a Szegedi III. Honvédzászlóalj - hagyományainak őrzése, fiatalok bevonásával. ... >>

Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Farkas Tamás, a kuratórium tagja, Dr. Párducz Árpád, a kuratórium elnöke
Szeged városában az élettudományok oktatása és kutatások támogatása szélesebb társadalmi összefogással és effektív anyagi segítséggel. ... >>

"Az Informatika Mindenkié" Vállalkozásfejlesztő Alapítvány

(egyéb)

6721 Szeged, Széchenyi tér 9.
képviselő: Sabo Anna, a kuratórium elnöke
Weblap készítése, informatikai eszközök beszerzésének támogatása, leselejtezett, működőképes informatika, számítástechnikai eszközök beszerzése és azok átadása alapítványok és társadalmi szervezetek részére, internet, marketing és számítógép kezelői tanfolyamok szervezése és gyermekekkel foglalkozó alapítványok támogatása. ... >>

Bakonyi Géza Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Ady tér 10.
képviselő: Hegyi Ádám Alex, a kuratórium főtitkára
A hazai könyv- és könyvtárkultúra ill. az ezekkel foglalkozó tudományok művelésének és oktatásának sokoldalú támogatása, különös tekintettel a digitális kihívásra, a friss ismeretek népszerűsítése és átadására és az Európai Unióra. Bakonyi Géza (1950-2007) életművének gondozása, emlékének megőrzése a szakmai közösségben. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás

(egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
képviselő: Fábián Zsuzsanna elnök, Mészáros Tamás ügyvezető alelnök ... >>

Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Temesvári körút 62.
képviselő: Dr. Dudits Dénes
5.1. A biotechnológiai, különösen a géntechnológia eredményeknek a magyar gazdaság fejlődése érdekében történő széles körű bevezetése.
5.2.A biotechnológia népszerűsítése, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi hasznosságának megismertetése.
5.3. Érdekvédelmi feladatok ellátása, a tagok közötti együttműködés elősegítése.
5.4. A hazai biotechnológiai kutatások, fejlesztések és innováció elősegítése.
5.5. Szakmai előkészítés, tanácsadás kormányzati és döntéshozó szervek számára.
5.6. A biotechnológia és géntechnológia oktatásának szakmai támogatása. ... >>

Baross Öregdiákok Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
képviselő: Dr. Hajász Bertalan, főtitkár, Dr. Lázár György, elnökhelyettes, Dr. Molnár Imre, elnök, Dr. Rengei Béla, gazdasági vezető
Az iskola, a volt tanárok és tanítványok történetének kutatása, rászorultságuk esetén segítségük. ... >>

Bázis Egyesület Sokféle Tánchoz Kultúrális és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Bem utca 19.
képviselő: Dr. Benedekné dr. Tóth Anikó, alelnök, Törökgyörgy Erika, elnök, Varga Jánosné alelnök
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség és szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása, a tánc népszerűsítése. ... >>

Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,egyéb)

6722 Szeged, Bécsi körút 7.
képviselő: Dr. Ősz Károly, elnök, Nagy Erzsébet, titkár, Uzonyiné Farkas Aranka, gazdasági vezető, Volford Antalné, elnökhelyettes
A klub vonzáskörzetében élő idős emberek, nyugdíjasok számára kulturált időtöltési lehetőség biztosítása, idősek és egyedülálló tagok támogatása, egészségügyi tájékoztatók szervezése. ... >>

Belvedere Meridionale Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Hattyas sor 10.
képviselő: Dr. Szegfű László kuratóriumi elnök, Jancsák Csaba, titkár
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszék hallgatói lapjának, a Belvedere Meridionale megjelenésének segítése, a főiskola haladó hagyományaihoz hű kezdeményezések pártolása; előadássorozatok rendezése; egy-egy jeles történelmi évforduló magasszintű, tudományos igényű megünneplése; a főiskolai hallgatók tanulmányi és szakmai munkájának, valamint az őket szakmailag segítő oktatóknak támogatása tartós finanszírozás, vagy céljellegű támogatás formájában. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal