Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 156
1. oldal

A Bőrgyógyászati Haladásért Szeged

(egészségügyi,oktatási)

6720 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr. Varga Gyula a kuratórium tagja, Dr.Széll Márta a kuratórium tagja
A bőrgyógyászati betegségben szenvedő korszerű vizsgálatának, kezelésének elősegítése, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinika munkatársainak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

A Kardiológiai Ellátás Támogatása Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6720 Szeged, Korányi fasor 6. II.Bel Kl.
képviselő: Dr.Csanády Miklós kuratóriumi elnök
A kardiológiai betegek orvosi ellátásának támogatása; a színvonalasabb ellátás érdekében új műszerek beszerzése; a meglévő műszerpark folyamatos felújítása és karbantartása; a kardiológia, mint tudományág ismeretanyagának fejlesztése; a szakterület tudományos haladásának elősegítése; a magyar kardiológiai hagyományok ápolása, a klinika orvosainak felkészítése, a betegellátás területén jelentkező fokozott kihívásokra. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Sebészet Megújhodásáért

(intézményi,egészségügyi)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
képviselő: Dr.Csikos Mihály elnökhelyettes, Dr.Pécsek Mária a kuratórium elnöke
Szeged Városi Kórház-Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának fejlesztése. ... >>

A Szegedi Dermatológia Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6701 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr.Husz Sándor kuratóriumi elnök, Dr.Varga Gyula kuratóriumi tag
A bőrbetegségek megelőzésének elősegítése különösen a fertőző és daganatos betegségek korai felismerésének szempontjából. A SZOTE dermatológusai szakmai továbbképzésének, hazai és külföldi kongresszusokon való részvételének támogatása. A gyakorlati célú kutatómunka fejlesztésének támogatása, az eredmények publikálása és díjazása. Támogatás nyújtása a dermatológusok rendezvényeihez és az esetleges felvilágosító, figyelemfelkeltő, tájékoztató kiadványok elkészítéséhez. Támogatás külföldi szakemberek meghívására abból a célból, hogy a különböző rendezvényeken tudományos vagy továbbképző előadásokat tartsanak. A szegedi dermatológusok külföldi kapcsolatai szintentartásának és ápolásának segítése. ... >>

A Szegedi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6726 Szeged, Temesvári krt. 35-37.
képviselő: Prof. Dr. Túri Sándor, a kuratórium elnöke
A gyermekkórház, illetve a gyermekbetegek korszerű ellátásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

A Szegedi Idegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Bodosi Mihály kuratóriumi elnök
Elsősorban új műszerek beszerzése és az azok használatának szervezési és részvételi költségei finanszírozásának támogatása. Az idegsebészeti klinikán kezelt betegek jobb ápolási feltételeinek biztosítása, a komfortérzés fokozását szolgáló eszközök beszerzése érdekében segítségnyújtás. A Szegedi Idegsebészeti Klinika feltételeinek javítása; az idegsebészeti kutatások támogatása, eredményeinek összegyűjtése, publikálása; rendszeres konferencia szervezés az idegsebészet tárgykörében; alapítványi füzetek kibocsátása az alapítvány tevékenységének népszerűsítésére, eredményeinek megjelentetésére; hasonló jellegű szervezetekkel való szoros kapcsolattartás, a nemzetközi idegsebészeti munkába való bekapcsolódás; a megfelelő alapirodalom és alapismeretek széles körben való elterjeszése; az ehhez kapcsolódó oktatási- és tantervek kidolgozásának koordinálása, az oktatás háttéranyagainak előkészítése, létrehozása, beszerzése; a témával foglalkozó diákok tanulmányainak támogatása; a fellelhető magyar és külföldi szakirodalom összegyűjtése és közkinccsé tétele egy gyűjtemény létrehozásának segítségével; a témával kapcsolatos tanulmányutak és kutatók támogatása, tanfolyamok szervezése. ... >>

"A szegedi pathológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Állomás u. 2.
képviselő: Dr. Iványi Béla, a kuratórium elnöke
A szegedi SZOTE Pathologiai Intézet támogatása, modern eszközök, elszerelések, kézikönyvek és folyóiratok beszerzésével; a kül- és belföldi kongresszusokon és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatásával, külföldi pathologusok meghívásával; a szegedi Pathologiai Intézet által szervezett pathologus rendezvények támogatásával; fiatal pathologusok és a pathologiában jó eredményeket elérő orvostanhallgatók jutalmazásával; pathologiai kutató munka feltételeinek megteremtésével, modern módszerek bevezetésével; a szegedi és a magyar pathologia fejlesztését elősegítő kezdeményezések vagy tevékenységek ösztönző támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézete végzi mind az egyetemi, mind a városi kórházi és rendelőintézeti, a közvetlen betegellátással is kapcsolatos pathologiai (kórbonctani, kórszövettani és citológiai) munkát, oktatja az orvostanhallgatókat és szakorvosjelölteket, továbbképzi a szakorvosokat, valamint magas színvonalú kutatómunkát is végez. A szegedi Pathologiai Intézet Magyarországon a legnagyobb ilyen jellegű intézmény. Ez nagy anyagi terhet ró az egyetem gazdasági vezetésére. Az alapítvány a modern, nyugat-európai standardoknak megfelelő graduális és postgraduális oktatás, diagnosztikus tevékenység, kutatómunka megteremtésére irányul és figyelmet szentel a modern management szemlélet meghonosodásának is, együttműködve a többi in vitro diagnosztikai szakmával is. Az alapítvány a fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. ... >>

A Szegedi Reumatológiai Tanszékért Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Arany János utca 7.
képviselő: Prof.Dr.Pokorny Gyula Sándor elnök
Biztosítani a régió reumatológiai betegeinek legnagasabb szintű orvosi ellátását. ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6724 Szeged, Mars tér 15/B.
képviselő: Csatordai Sarolta kuratóriumi elnök
A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>

A Szívelégtelenségben Szenvedőkért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Korányi fasor 6.
képviselő: Prof.dr. Hőgye Márta
A szívelégtelenség /a primer és szekunder szívizom károsodások/ gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglalkozó tevékenység támogatása. ... >>

"A SZOTE Női Klinika Ultrahangdiagnosztikai Laboratóriumának Korszerűsítéséért" Alapítvány

(egészségügyi)

6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr.Pál Attila a kuratórium titkára
A SZOTE Női Klinikáján működő ultrahanglabor részére color Doppler UH készülék és tartozékai megvásárlása, valamint az UH labor működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása, illetve a géppark bővítése. ... >>

A Tuberkulózis Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány

(egészségügyi)

6726 Szeged, Eszter u. 29.
képviselő: Dr.Pálfy György a kuratórium elnöke
A tuberkulózis és más humánpatogén fertőző megbetegedések biológiájával, evolúciójával, diagnosztikájával, gyógykezelésével, megelőzésével, epifemiológiai és paleoepidemiológiai kérdéseivel kapcsolatos kutatások és ismeretterjesztés elősegítése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Hematológiai Betegekért

(egészségügyi)

6726 Szeged, Tárogató utca 32/C.
képviselő: Dr. Borbényi Zita, a kuratórium elnöke, Dr. Piukovics Klára, a kuratórium titkára
Segíteni a dél-magyarországi régióban hematológiai kezelésre szoruló betegek megfelelő ellátását, az ehhez szükséges műszerek beszerzését. ... >>

Alapítvány a Korszerű Urológiai Orvosi Gondolkodásért és Tevékenységért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6725 Szeged, Kálvária sugárút 57.
képviselő: Prof. Dr. Pajor László elnök
egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Alapítvány a Szegedi Régió Hematológiai Betegeinek Ellátásáért

(egészségügyi,egyéb)

6723 Szeged, Bihari u. 11. II.em.5.
képviselő: Dr.Varga Gyula a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja, hogy a hematológiai ellátásra szoruló felnőtt betegek a szegedi régióban jussanak megfelelő ellátáshoz, valamint az őket kezelő orvosok megfelelő tudományos ismeretekkel rendelkezzenek a betegek kezeléséhez és tudásukat folyamatosan gyarapíthassák. ... >>

Alapítvány a szív és érrendszeri betegségek gyógyszeres kezeléséért Szegeden

(egészségügyi,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 12.
képviselő: Dr.Resch Béla kuratóriumi titkár
Szegeden a szív és érrendszeri betegségek megelőzését és kezelését szolgáló új gyógyszerterápiás eljárások kidolgozásának, új gyógyszerek kifejlesztésének segítése. ... >>

Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

6725 Szeged, Petőfi sugárút 46. fsz. 1.
képviselő: Mészáros Róbert, elnök
Komplex, egész életen átívelő egészségfejlesztő és egészségmegőrző programrendszer megvalósítása. ... >>

Alzheimer-Kór és Memória Betegségek Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
képviselő: Dr. Janka Zoltán, a kuratórium alelnöke, Dr. Kálmán János, a kuratórium elnöke, Dr. Pákáski Magdolna, a kuratórium titkára
Erkölcsi és anyagi segítségnyújtás azon kutatóknak, akik nagyfokú emlékezetkieséssel társuló betegséggel foglalkoznak. Támogatni az olyan tevékenységeket, amely a neurodegeneratív megbetegedésben szenvedők érdekét szolgálja. Előadások szervezésével és konzultációk tartásával megismertetni a betegek hozzátartozóit a kór etiológiájával, a kezelési lehetőségekkel, és a családok tanácsokkal történő ellátása. ... >>

Ápolók és Asszisztensek a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.
képviselő: Dr.Csanádi Lajosné, elnök
A SZOTE közalkalmazotti munkaviszonyban lévő dolgozói képzésének és továbbképzésének segítése, továbbá a Szegeden, 1997-ben megrendezésre kerülő Egészségügyi Szakdolgozók X. Jubileumi Kongresszusa megszervezésének, lebonyolításának anyagi hátterét biztosítani; segíti tanfolyamok, közép- és felsőfokú szakmai képzések, tudományos tanácskozások és fórumok szervezését; támogatja a magyar és külföldi elismert szaktekintélyek meghívását, előadások tartására, módszereik ismertetésére; a SZOTE egészségügyi szakdolgozói bel- és külföldi tanulmányutakon való részvételének biztosítása. ... >>

"ASA-ram" Tudás-tár Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6753 Szeged, Rév utca 60.
képviselő: Boros Attila, ügyvezető titkár
A hagyományőrzés és ünnepek megismertetése, különböző népek, vallások összefogása, ötvözése; oktatási tevékenység megvalósítása előtérbe helyezve az egyéni munkát; az ökogazdálkodás valamint a természetes élet- és gyógymódok megismertetése; a szenvedélybetegségek elleni küzdelem. ... >>

AURÓRA EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

6727 Szeged, Fenyves-lejtő sor 16.
képviselő: Tóthné Hóza Ágnes Beatrix, a kuratórium elnöke
Elsősorban mozgásrendszeri elváltozásokkal és mozgásrendszeri problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű személyek támogatása, különös tekintettel a csecsemőkre és gyermekekre, ill. azok szüleire, de nem kizárt hasonló problémákkal küzdő nagykorú személyek támogatása, részükre szolgáltatások nyújtása sem. ... >>

Auxilium Rákelleni Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 51.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Nagy Beatrix
A rák-megelőző állapotok és daganatos folyamat korai stádiumban történő felismerésének, a daganatos betegek gyógyításának, a rákbeteg és gyógyult beteg rehabilitációjának segítése; az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének támogatása; szakemberek képzésének segítése; lakossági rákszűrések propagálása. ... >>

"Az egészséges, szebb jövőért" Magánalapítvány

(egészségügyi)

6728 Szeged, Baktói utca 26.
képviselő: Ferenczi János Márk kuratóriumi elnök
Az élet minőségének javítása érdekében tanácsadás, felvilágosítás, elesettek segítése, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás jelentőségének megismertetése. ... >>

"Az elesettekért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 53.
képviselő: a kuratórium elnöke Radnai Tamás
Gyógyító-, egészségügyi és pszichiátriai rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatások szervezése, támogatása, elősegítése fogyatékos és szenvedélybetegek számára; gondozószolgálat létrehozása a mentálisan rászorulók támogatása érdekében; a rászorulók részére szabadidős és sportolási tevékenységek, kulturális programok szervezése; a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése, kiegészítő foglalkozásuk megteremtése; a közösségi pszichiátriai ellátás támogatása. ... >>

Barboncás Bábokkal Nemcsak a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

6721 Szeged, Lengyel utca 27.
képviselő: Kádár Zoltán, alelnök, Perovics Ágnes, elnök, Szvetnyik Margit, alelnök
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek felkészítése bábozással a gyógykezelés során őket érő traumákra, felépülésüket elősegítő terápiák fejlesztése. ... >>

Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,egyéb)

6722 Szeged, Bécsi körút 7.
képviselő: Dr. Ősz Károly, elnök, Nagy Erzsébet, titkár, Uzonyiné Farkas Aranka, gazdasági vezető, Volford Antalné, elnökhelyettes
A klub vonzáskörzetében élő idős emberek, nyugdíjasok számára kulturált időtöltési lehetőség biztosítása, idősek és egyedülálló tagok támogatása, egészségügyi tájékoztatók szervezése. ... >>

Boldog Napokért Parkinson Szegedi Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6723 Szeged, Gáspár utca 5/B.
képviselő: Gyuris László, főtitkár, Rabi Sándorné
A Szegeden és vonzáskörzetében élő, Parkinson kórban szenvedő ill. az egyéb mozgási nehézségekkel járó betegek és hozzátartozóik összefogása, segítése és támogatása. ... >>

Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6710 Szeged, Erdei Ferenc utca 34.
képviselő: Szalma Róbert, a kuratórium elnöke
Az emberek egészségtudatos, egészségmegőrző életmódra való nevelése, az önmaguk ellátására bármely okból képtelen emberek életminőségének javítása, az emberek szociális, egészségügyi problémáinak feltárása, megoldása, az emberek testi és lelki szenvedéseinek enyhítése. ... >>

"Cöli" Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6720 Szeged, Dózsa György u. 5.
képviselő: Balázs Ágnes, titkár, Berki Beáta, elnök
Szegeden és vonzáskörzetében élő lisztérzékeny betegek összefogása. ... >>

"Csongrád Megyei Gyermekekért és Orvosaikért" Alapítvány a Gyermekek Egészségéért és Orvosaik Képzéséért

(egészségügyi,oktatási)

6722 Szeged, Hajnóczy u. 21.
képviselő: Dr.Prágai Ágnes kuratóriumi elnök
Csongrád megye területén az egészségmegőrző, a betegségmegelőző, az ismeretterjesztő, gyermekvédő és tudományos tevékenység következtében, valamint a nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás lévén a házi gyermekorvosok tudása gyarapodása és a betegellátás szakmai színvonalának emelkedése, a felvilágosító és egészségnevelő, egészségfejlesztő tréningek résztvevőinek és családtagjainak életminősége, valamint egészségi állapotának javítása, továbbá a kiskorú gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Csongrád Megyei Ilco Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

6723 Szeged, Erdő utca 3. III/12.
képviselő: Gál Mátyásné elnök
Emésztőszervi fekélyes és daganatos betegek sztomás műtét utáni rendszeres összejövetele, egészségügyi problémáik, legújabb műtéti és terápiás módszerek megbeszélése, sztomások érdekvédelme. ... >>

"Cukorbetegek Transzplantációs Gyógyításáért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6721 Szeged, Juhász Gyula u. 11.
képviselő: Dr.Farkas Gyula a kuratórium elnöke
Korszerű szigetsejt-transzplantációs műtéti eljárással az I. típusú cukorbetegségben szenvedő betegek gyógykezelését biztosítsa -ezen gyógyászati eljárást segítő kutatási,fejlesztési, illetve az azt szakmai körökben ismertté tevő oktatási,ismeretterjesztési tevékenységet megvalósítsa -a folyamatosan megújuló kutatási eljárások elsajátítását szakmai kongresszusokon,továbbképzéseken való előadások tartásával segítse, -új nemzetközi eredmények gyakorlati tapasztalatainak átvételét és hazai hasznosítását ... >>

Dél-alföldi Fiatalok Mentális Egészségfejlesztő Központja Alapítvány

(egészségügyi)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Döbör Ágota, a kuratórium elnöke
Összefogni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőséget, kialakítani az érdekképviselet és önérvényesítés formáit. ... >>

Dél-Alföldi Regionális Szupervíziós Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6724 Szeged, Rigó u. 22. III/11.
képviselő: Dr.Szabó Sándor a kuratórium elnöke
A humán - kiemelten egészségügyi - foglalkozást űző szakemberek részére dél-alföldi regionális szinten az elméleti és gyakorlati mentálhigiéniás ismeretek elérhetővé tétele; a szakmai önismeret fejlesztésének elősegítése; a szupervíziós motiváció ill. a pszichoterápiás igények felkeltése és ennek kielégítésében segítségnyújtás; a szupervizorok együttműködési lehetőségeinek megteremtése, szakmai továbbképzésük segítése, képzési feltételeinek kialakítása, fenntartása. ... >>

Dél-Alföldi Reprodukciós Egészség - 2000 Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Semmelweis utca 1.
képviselő: Czimer Györgyné, kuratóriumi titkár, Dr. Bártfai György, a kuratórium elnöke, Dr. Darányi Istvánné kuratóriumi tag
A dél-alföldi régióban a gyermekvállalási kedv elősegítése, a családtervezés módszereinek bemutatása, ezáltal a népességszám drámai csökkenésének megállításához való hozzájárulás. Különösen a terhes nők felvilágosítása és mindazon módszerek fejlesztése, amelyek segítségével a magzat fejlődése és egészségi állapota nyomon követhető, biztosítható. A szülészeti gyógyító-megelőző tevékenység fejlesztése különös tekintettel az egészségmegőrzésre és a betegségmegelőzésre, valamint a demográfiai helyzet javítására. ... >>

Dél-Alföldi Szülők Regionális Egyesülete a Gyermekekért és Idősekért

(egészségügyi,egyéb)

6753 Szeged, Déva utca 22.
képviselő: Apáti Sándor elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egézségügyi rehabilitációs tevékenység, a helyes életmód kialakításának megismertetése, szociális tevékenység, szociális otthon megépítése és működtetése. ... >>

Délmagyarországi Allergiás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
képviselő: Dr.Novák Zoltán kuratóriumi titkár, Dr.Pintér Sándor kuratóriumi elnök
Az allergiás gyermekek és családjaik érdekképviseletének ellátása; elősegíti a beteg gyermekek számára az óvodai- és iskolai közösségbe történő beilleszkedést, a speciális étkezést; támogatja az önszervező szülőközösségek létrehozását; törekszik a háziorvosi rendszerhez igazodó kapcsolattartás megszervezésére; nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat létesít és megszervezi az országok közötti egészségügyi kutatási eredmények megismerését; együttműködik hasonló célú szakmai szervezetekkel; tájékoztató jellegű szakmai előadásokat szervez, országos tanácsadóhálózatot alakít ki, kiadmányokat szerkeszt; bel- és külföldi csere-, gyógyüdültetést szervez; felkutatja az allergiás gyermekek életvitelét elősegítő technológiákat alkalmazó vállalkozókat, szakmai és - pályázati úton - anyagi támogatással elősegíti e vállalkozói kör bővítését, új technológiák megismerését. ... >>

Délmagyarországi Crohn, Colitises Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

6723 Szeged, Retek utca 23. B. II/4.
képviselő: Kovan Anikó, elnök, Magony Mónika, alelnök, Öhm Anikó, titkár
Segítséget nyújtani a betegséggel való együttélés megtanulásában, az esélyegyenlőségük, életminőségük javítása, a betegségekkel kapcsolatos orvosi kutatómunka támogatása, betegszervezetek megalakulásának segítése. ... >>

Délmagyarországi Gyermekeink Lelki Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Gorzóné dr.Vetró Ágnes elnök
A délmagyarországi gyermek pszichés problémáinak hatékonyabb megelőzése, gyógyítása, a beteg gyermekek rehabilitációjának elősegítése, a gyermek- és ifjúsági mentálhigiénében dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének támogatásával. ... >>

Diabetes "Jobb Esély" Alapítvány

(egészségügyi)

6727 Szeged, Acél u.27/A
képviselő: Kiss László a kuratórium elnöke
A Csongrád megyében élő cukorbetegek, továbbá családtagjaik segítése, valamint az ilyen típusú betegségeket kezelő gyógyintézmények támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Diabeteses Gyermekeket Támogató Egyesület

(egészségügyi)

6726 Szeged, Temesvári krt.37.
képviselő: Dr. Kürti Kálmán, elnök, Tombácz Lajosné, elnökhelyettes
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi személyzet összefogása a gyermekek életvitelének megkönnyítése érdekében. ... >>

Dr. Joó Ferenc Alapítvány az Agykutatásért

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
képviselő: Dr.Benedek György alelnök, Dr.Kása Péter a kuratórium elnöke, Dr.Toldi József kuratóriumi titkár
Erkölcsi és anyagi segítség nyújtása azon diplomás és egyetemi hallgató kutatók részére, akik tudományos kutató munkájukkal elősegítik a központi idegrendszer strukturális, funkcionális és neurokémiai szempontból való jobb megismerését. Az agykutatással foglalkozó fiatal tehetségek támogatása. A központi idegrendszeri elváltozással kapcsolatos betegek érdekeit szolgáló tevékenységek támogatása. ... >>

Dr.Szűcs Zsuzsanna Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

6720 Szeged, Kazinczy u.6-8.
képviselő: Dr.Hódi Miklós a kuratórium elnöke, Dr.Várkonyi Tamás kuratóriumi elnök
Az egészségmegőyrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az alábbi részletezés szerint: A Magyar Diabetes Társaság (Budapest X., Maglódi út 89-91.) 2 évente megrendezésre kerülő kongresszusára beküldött azon klinikai diabetológiai tárgyú dolgozat szerzőjének ( szerzőinek) díjazása, amely szorosan kapcsolódik a cukorbetegség gyakorlati ellátásához, megelőzéséhez, a szövődmények időben történő kiszűréséhez, javítja a hazai cukorbetegek életminőségét. Az adott díjazás megnevezése: dr.Szűcs Zsuzsanna díj. A pályázó életkora a 35. évet nem haladhatja meg. ... >>

EFK Hallgatóiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
képviselő: Hódi Hajnalka, kuratóriumi titkár, Juhász Jenő a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatóinak segítése a főiskolai évek alatt, a szociális jólétük támogatása, beilleszkedésük támogatása, valamint az élethosszig tartó tanulásra való felkészülésük támogatása. ... >>

"Egészség a Legnagyobb Érték" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6726 Szeged, Csanádi utca 34/a.
képviselő: Dr. Berecz Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
A MÁV Szegedi Területi Egészségügyi Központ egészségmegőrző-megelőző programjának biztosítása. Az egészséges életmódra való neveléssel kapcsolatos propaganda anyagok kibocsátása, szürővizsgálatok végzése. Környezeti hatások elleni védekezési módszerek ismertetése, dohányzás elleni klub szervezése és működtetése. Az életveszélyes állapotok leküzdéséhez szükséges alapvető ismeretek oktatása. Idős MÁV nyugdíjas betegek egészségügyi gondozása. ... >>

"EGÉSZSÉGES GYERMEKTÜDŐÉRT ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi,oktatási)

6771 Szeged-Szőreg, Sarkantyú utca 60.
képviselő: Dr. Bede Olga, a kuratórium elnöke
Bármilyen légúti betegségben szenvedő gyermek gyógyításához, gondozásához, életminőségének, életkilátásának javításához, a betegségek prevenciójához valamint ezekhez szorosan kapcsolodó kutatásokhoz, oktatáshoz, publikáláshoz szükséges feltételek megteremtésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal