Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szécsény sport civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

845.sz.P.Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapitvány

(sport,egyéb)

3170 Szécsény, Rákóczi út 114.
képviselő: Velenczei Béla
A cserkészcsapat müködési feltételeinek biztositása, költségeinek viselése. Szécsény és vonzáskörzetében a gyermekek és fiatalkoruak nevelése. Sport programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegitése, a cserkészélet megismertetése. ... >>

Adj esélyt a Kőrösi DSF -nak Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,sport,oktatási)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 9o.
képviselő: Pancsovai Gergely
Az iskolai diák és szabadidő sport támogatása, kirándulások, turák szervezése. A diákok megismertetése a környezettel.Sporttevékenységen való részvételek szervezése.Ehhez biztositani az anyagi feltételeket stb. ... >>

BANTEX Autósport Egyesület

(sport)

3170 Szécsény, Malom ut 3.
képviselő: Baranyi Nándor ... >>

E-5 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3170 Szécsény, Kossuth ligeti klub
képviselő: Mészáros Péter ... >>

II.Rákóczi Ferenc Diák Sport Egyesület

(sport)

3170 Szécsény, Magyar u. 15.
képviselő: Stayer László ... >>

II.Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

3170 Szécsény, Horgásztanya Mónus Illés utca 1/A.
képviselő: Kőmives Zoltán
A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a gyermek és ifjúsági horgászok képzésével, velük való foglalkozással a horgászutánpótlás biztosítása. Az egyesület gondoskodik (éves és napi területi jegyek kibocsátásával) a kezelésében lévő vízterületek rendszeres halasításáról. Ennek érdekében Halgazdálkodási Tervet készít. Az egyesület folyamatosan gondoskodik a kezelésében lévő vízterületek biológiai, ökológiai állapotának megőrzéséről, annak lehetőség szerinti javításáról. Kiemelten gondoskodik a természet védelméről, a környezet védelméről, a kezelésében lévő vízterületen élő állatfajok megóvásáról, védelméről, a természetes életterük fenntartásáról, megóvásáról és védelméről és azok regenerálásáról, szükség szerint mesterséges életterek kialakításáról, valamint az ott élő állatfajok tanösvényszerű bemutatásáról. A kezelésében lévő vízterületen ár- és belvízvédelmi tevékenységet folytat. ... >>

Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Gábor Áron út 6/b.
képviselő: Hasznosi Márk
A fiatalok igényeinek megfelelően kulturális, művelődési, szabadidős tevékenységek biztosítása. Közös feladatvállalásokkal a szécsényi ifjusági korosztály összefogása, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, a hátrányos helyzetű fiatalok megélhetésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Szécsény Labdarugásáért Alapitvány

(sport)

3170 Szécsény, Sobieski út 27
képviselő: Bakos László
Szécsény labdarúgásának támogatása, az NB III-as minősítés megtartása és még jobb osztálybakerülésének elősegítése.Szécsény és környéke tömeg- ifjusági- gyermek sportjának támogatása, a fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Szécsény Városi Rádióklub

(sport)

3170 Szécsény, Bem A. ut 2.
képviselő: Lőkös Gyula ... >>

Szécsényi Amatőr Futók Társasága

(sport)

3170 Szécsény, Rimóci út 42.
képviselő: Simon-Balázs Ágnes
A közösség egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Népszerűsíteni az atlétikát, az egészséges életmódot, elősegíteni és támogatni a szabadidő sportot. A futósport és más szabadidő sport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása. ... >>

Szécsényi Erdész Vadásztársaság

(sport)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 34.
képviselő: Bocsó Gábor ... >>

Szécsényi Törekvés Klub Amatőr Sportegyesület

(sport)

3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
képviselő: Pancsovai Gergely
Összefogja a Szécsényben és vonzáskörzetében tevékenykedő amatőr sportolókat. Pályázatokkal és támoga- tásokkal biztosítja a működéshez szükséges tárgyi feltételeket. Gondoskodik a szabadidősport rendezvények széleskörű támogatásáról. Népszerűsíti a lakosság körében a sportot, az egészséges életmódot. ... >>

SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Ifjúság út 3.
képviselő: Dr. Harik Ferenc Ervin
Nonprofit közhasznú sport egyesület, amelynek fő célja sport tevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, sport versenyeken való részvétel, utánpótlás nevelés. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló nonprofit sport egyesületeivel kapcsolatfelvétel, testvér egyesület kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. Az egyesület saját, illetve társegyesületekkel közös internetes információs oldalak kialakítása és napra készen tartása. ... >>

Vincze Autósport Egyesület

(sport)

3170 Szécsény, Kossuth ut l6/a.
képviselő: Vincze Márton ... >>
1. oldal