Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Erdősiné Nagy Ilona elnök
A diákok képességeinek fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezeteinek biztosítása,a társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén. Népi hagyományok ápolása, a szép magyar beszéd, a zenei kultúra fejlesztése. A gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. A társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén ... >>

Banner János Régészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3.
képviselő: dr. Vincze Magdolna
Százhalombatta területén található régészeti, történeti és természeti értétékek feltárása, gondozása, ilyen tevékenység végzésének támogatása, tudományos kutatás publikálása. ... >>

Dunafüred Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

2440 Százhalombatta, Akácfa u. 21.
képviselő: dr. Korcsmáros Iván ( elnök )
A közrend és közbiztonság helyi és környékbeli helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. Működési területén polgárőri tevékenység végzése a polgárőrségről szóló 2006. évi LII.tv. rendelkezései szerint. A környezetvédelem, természet- és állatvédelem települési és környékbeli helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a szerzett tapasztalatok megismertetése a helyi közvéleménnyel, valamint az illetékes önkormányzati és állami szervekkel, továbbá vonatkozó problémakezelési és megoldási javaslatok kidolgozása. ... >>

Flim Elzett Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2440 Százhalombatta, Radnóti M. utca 7. III/10.
képviselő: Farkas Csaba elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

HÍDŐR Hagyományőrző és Akvarista Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2440 Százhalombatta, Nyár utca 39.sz.
képviselő: Miskei István elnök, Miskei Istvánné elnökhelyettes
Népi Kultúra értékeinek megismertetése, őrzése, ápolása. Az akvarisztika népszerűsítése, ismereteinek bővítése, természet- és környezetvédelem. ... >>

Jégmadár Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2440 Százhalombatta, Csokonai u. 38/B.
képviselő: Bóna Ernő elnök
Természet, környezet, élővilág védelmének támogatása. ... >>

Puha Fészek Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 12.sz.
képviselő: Papp Csilla (önállóan)
Az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének biztosítása, a gyermeknap és más kulturális-, valamint sportprogramok szervezésével, játékok, szakkönyvek, tartós berendezési tárgyak , szemléltetőeszközök vásárlásával, az óvoda tárgyi feltételeinek javításával, az óvodaudvar természete anyagokból készült játékokkal történő felszerelésével, előadások, kirándulások szervezésével. Ezáltal az óvodába járó gyermekek nevelésének, képességük fejlesztésének, az ismeretterjesztésnek magasabb szinten történő ellátása. ... >>

Százhalombatta Gazdakör

(természetvédelem)

2440 Százhalombatta, Szent László u.14.sz.
képviselő: Tóth Ferenc
Tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, piacképes termékek előállításának segítése. A termeltetés és termékértékesítés szervezése, a gép-és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Százhalombattai Állatvédők Köre Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2440 Százhalombatta, Madách I. u. 18.
képviselő: Szentes Erika elnök, Tirpákné Pálosi Hajnalka elnökhelyettes
Természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Természetesen az Egészségért Sportegyesület (TEST)

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 51. II/8.
képviselő: Légrádi Márk elnök
A föld lakossságának felhívása a környezettudatos magatartás a föld megkerülése vitorlás hajóval, szabadidős sporttevékenység a sérült emberek számára is. Sportnapok, táborok szervezése. ... >>

Vadvilág Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

2440 Százhalombatta, Római u. 57.
képviselő: Kővári János ( elnök )
A vadásztársaság célja, hogy a vadásztársaságokra, mint egyesületekre a vadgazdálkodás és a vadászatra, a fegyver és a lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségének kereti között vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Világfa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. u. 29.
képviselő: Rédli Éva Csilla elnök
A szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt rászoruló, az iskoláskort még be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének biztosítása olyan körülmények között, amely lehetőséget nyújt készségeik, képességeik kiemelt szintű fejlesztésére, vamint ismeretanyaguk, tudásuk gyors bővítésére, Százhalombatta lakossága egészségügyi, szociális helyzetét, az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek helyi működését tükröző felmérések, elemzések készítése, megismer- rtetése a közvéleménnyel, illetékes szervekkel, kulturális, tudomáyos rendezvények szervezése, támogatása, természet - állat - és környezetvédelem városi és környékbeli helyzetének figyelemmek kisérése, gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása. ... >>
1. oldal