Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta szociális civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Erdősiné Nagy Ilona elnök
A diákok képességeinek fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezeteinek biztosítása,a társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén. Népi hagyományok ápolása, a szép magyar beszéd, a zenei kultúra fejlesztése. A gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. A társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén ... >>

Dunamenti Erőmű Nyugdijas Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2440 Százhalombatta, Erőmű u.2.sz.
képviselő: Csománé Karsai Judit, Ékes Jánosné elnök, Majer Istvánné és, Pásztor Imre, Szabó Imréné
A Dunamenti Erőmű Rt. és jogelődje, a Dunamenti Hőerőmű Vállalat azon nyug- díjasait szociális jellegű támogatásban részesítse, akik szociális helyzetük révén támogatásra szorulnak, illetve támogatást nyújtson a Dunamenti Erőmű Rt. és jogelődje, a Dunamenti Hőerőmű Vállalat nyugdíjasainak egészségmegőr- zési, betegségmegelőzési és rehabilitá- ciós programokban való részvételükhöz. ... >>

Energia-Segély Alapítvány

(szociális)

2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3.17/1.
képviselő: Dr. Karl Imre
A hátrányos helyzetű csoportok társa- dalmi esélyegyenlőségének fenntartása érdekében elősegítse ezen csoportok, mint energia fogyasztóknak az energia szolgáltatás igénybevételével kapcsola- tos kiadásai teljesítését, mérséklését, közvetett módon is, szervezési koordi- náló és integráló tevékenységgel, to- vábbá egyéb szervezetek hasonló célú programjainak, tevékenységének támoga- tásával, új anyagi eszközök, tudományos műszaki megoldások felkutatásával. ... >>

ÉRTÜNK Százhalombattai Közéleti Egyesület

(szociális)

2440 Százhalombatta, Orgona út 1.
képviselő: Kárász Benjamin elnökhelyettes, Vezér Mihály elnök
a szociális értelemben rászorultak segítése, a város otthonosabbá tétele ... >>

HANGADÓK KÖZHASZNÚ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. fsz.2.
képviselő: Pávó Gyula (elnök)
A Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó és más keresztény ifjúsági találkozók és összejövetelek technikai lebonyolításának elősegítése, szervezése, kivitelezése, szociálisan rászorulók és hátrányos helyzetűek támogatása, keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása. ... >>

Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

(szociális)

2440 Százhalombatta, Szent László út 59. 1./8.
képviselő: Illéssy Mátyás
A gyermekek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése. ... >>

Százhalombatta Város a Munaknélküliekért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 3.sz.
képviselő: Novák Ferenc
A munkanélküliek képzésének, átképzésé- nek támogatása,problémáik kezelése, az újrafoglalkoztatás lehetőségeinek meg- teremtése. ... >>

Százhalombatta Város Jövőjéért Közhasznú Egyesület

(szociális)

2440 Százhalombatta, Dunafüredi út 1.sz.
képviselő: Gabelics Tamás elnök ... >>

Százhalombattai Szent István Király Alapítvány

(szociális)

2440 Százhalombatta, Szent László u. 59.
képviselő: Lantos Dávid (önállóan)
A Százhalombattai Római Katolikus Egyházközség támogatása. Gyermekek, családok számára szabadidőprogramok szervezése. Szociálisan rászorulók támogatása. ... >>

Százszorszép Óvoda a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2440 Százhalombatta, Posta köz 4.sz.
képviselő: Szeiler Veszna
A Százszorszép Óvoda gyermekeinek megismertetése a néphagyomány szokásaival, az ezzel összefüggő programok, eszközök, könyvek pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feltételek biztosítása, úgy a táplálkozás, mint a testi edzettség területén (pl.: képesség és mozgásfejlesztő eszközök, stb.). A fejlődésben elmaradó gyermekek felzárkóztatása, a drámapedagógia és a fejlesztő pedagógia eszköztárának előteremtése, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása. Az óvoda dolgozóinak szakmai továbbképzésének, a gyermekek és a felnőttek tanulmányi kirándulásainak anyagi feltételeinek megteremtése. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvodai nevelés céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvoda nevelési céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. ... >>

Szegfű Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2440 Százhalombatta, Pf.12.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
Százhalombatta rászorult, önhibán kivül hátrányos helyzetű lakosainak, családjainak, nyugdijasainak, betegeinek támogatása. ... >>

Új Élet Százhalombattai Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,szociális)

2440 Százhalombatta, Tóth László u. 5. fszt. 2.
képviselő: Tinku Jánosné elnök
egészségmegőrzés, szociális tevékenység, kulturális tevékenység ... >>
1. oldal