Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta sport civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

Aranyhorog Horgászegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fszt. 1.
képviselő: Lévai Péter elnök, Rostásné Horváth Erika elnökh., Szegedi Zsolt titkár
Horgászati célú szabadidő, rekreáció eltöltésének biztosítása ... >>

Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Erdősiné Nagy Ilona elnök
A diákok képességeinek fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezeteinek biztosítása,a társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén. Népi hagyományok ápolása, a szép magyar beszéd, a zenei kultúra fejlesztése. A gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. A társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén ... >>

Autizmussal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 22. VI/17.
képviselő: Tujner Jánosné elnök
Autista személyek tanulmányainak, sportjának, rászoruló családjának támogatása, részükre terápiák biztosítása, tanulmányi kirándulások, táborozások, szabadidős és művészeti tevékenységek támogatása kórházi kezelésük segítése, társas készségek és kommunikációs fejlesztések. ... >>

Batta -Delta Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Hun u. 25.
képviselő: Vasinka István elnök
A gyermekek, az ifjúság védelme, egészséges fejlődésük biztosítása érdekében a rendszeres sportolás, az egészség megőrzése. ... >>

Batta Autósport Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Duna u. 41.
képviselő: Geier Ferenc ( elnök ), Gyulai Róber alelnök, Sárosi István
a városban és környékén autóssport népszerűsítése és művelése, versenyzés szervezése, a technikai feltételek biztosítása, műszaki bázis megteremtése, fenntartása és üzemeltetése ... >>

Batta Xtreme Sport Club

(sport)

2440 Százhalombatta, Március 15.e utca 3. 3 em. 4.
képviselő: Lengyel Csaba pénztáros, Nagy Gábor elnök, Tőke Gyula titkár ... >>

Battai Fáraó Squash Sportegyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Erőmű út 14.
képviselő: Szanyi Nagy Mónika
A squash és bowling, mint sport életben tartása, népszerűsítése, egészséges sportolási lehetőség biztosítása. Célja az utánpótlás nevelése, képzésük feltételeinek megteremtése, klubvezetők, versenybírók képzése, versenyszervezés. ... >>

Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Turul u. 25.
képviselő: Bálint Tibor elnökhelyettes, Hegedűs Roland elnök
a százhalombattai közoktatásban résztvevő gyermekek diákolimpiai versenyeztetése ... >>

Benta Völgye Vadásztársaság

(sport)

2440 Százhalombatta, Franciska Puszta Vadászház
képviselő: Dr.Mihály István ... >>

Diána Lövészeti és Sportlövészeti Közhasznú Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 25.
képviselő: Siska Andrea ( elnök )
Tagjai és a lövészet, sportlövészet iránt érdeklődők részére a rendszeres testedzés és sportolás biztosítása, lehetőség a lövészet, sportlövészet alapjainak elsajátítására, a megszerzett tudás továbbfejlesztésére, a lövészeti, sportlövészeti tevékenység gyakorlására biztonságos és korszerű körülmények megteremtése. ... >>

Dubics Tamás Horgász Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 7/a. I/613.
képviselő: Bugár Ferenc ( alelnök ) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan-, Kling Ferenc ( elnök ) - önállóan -
Tagjai horgászérdekeinek képviselete,kedvező horgászlehetőség biztostása, a horgászsport fejlesztése. ... >>

Dunafüred Labdarúgó Club Százhalombatta Sport Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Szondi György u. 8.
képviselő: Adorján Géza elnök, Dörnyei Balázs elnökségi tag, Sárközi Kálmán elnökségi tag, Soczó Attila elnökségi tag, Szűcs Orbán alelnök
Sportolás elterjesztése, népszerűsítése ... >>

Dunafüredi Vizisport Klub

(sport)

2440 Százhalombatta, Pannónia u. 17. IV/16.
képviselő: Valkusz Pál elnök ... >>

Dunai Flotilla Gyermek és Ifjúsági Vizitúra Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 6. sz..
képviselő: Tóth Ákos elnök
Tanulóifjúság számára szervezett keretek között szabadidős vizisport és vizitúrázás feltételeinek biztosítása. ... >>

Dunamenti Energia Modellező Klub

(sport)

2440 Százhalombatta, Dunafüredi u.3.sz.
képviselő: Forrai Csaba ügyvezető elnök ... >>

Ercsi Tömegsport Klub

(sport)

2440 Százhalombatta, Csillag u. 46.
képviselő: Berencsiné Rádi Melinda elnök
Elsősorban Ercsi kistérségében, de az országos rendezvényekre is kiterjesztően a tömegsport, a testmozgás, elsősorban a labdarúgás lehetőségeinek megteremtése minden korosztály számára, bevonva a gazdaság más szereplőit is. ... >>

FÁRAÓ Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Erőmű u. 14.
képviselő: Papp Zoltán Csaba elnök ... >>

Flim Elzett Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2440 Százhalombatta, Radnóti M. utca 7. III/10.
képviselő: Farkas Csaba elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

GLOBÁLSPORT TÚRA EGYESÜLET

(sport)

2440 Százhalombatta, Olimpia u.10.sz.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Gróf Sándor Móric Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. u. 91.
képviselő: id. Páhn György ( alelnök ), Páhn György ( elnök )
sporttevékenység ... >>

Harmadik Évezred Alapítvány

(sport,kulturális)

2440 Százhalombatta, Erkel F. u. 45.
képviselő: Nagy Sándor, Szél Pál
Százhalombattán élők tudományos, sport, kultúrális és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

Ifjusági Kézilabdáért Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 3.sz.
képviselő: Dr.Ried József, Hangyássy János, Molnár Sándor
Százhalombatta kézilabda diák, ifjusági utánpótlásának nevelése, kiemelkedő sportok anyagi támogatása. ... >>

Jakab Önvédelmi és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Tóth László u. 7. I/4.
képviselő: Jászi Péter elnök
Jakab Önvédelem és Fitness stílus oktatása, terjesztése, sporttevékenység ... >>

Japán kultúráért és sportért Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Csalogány utca 22.sz.
képviselő: Komáromi Zoltánné, Nagy János, Szanyi Nagy Gábor
A hazai judosport népszerűsítése, támo- gatása, versenyek, edzőtáborok szerve- zése, a japán kultúra és a japán hagyo- mányok megőrzése, megismerése. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Diák Sport Kör

(sport)

2440 Százhalombatta, Liszt F.sétány 11.sz.
képviselő: Pogány Lajos ... >>

Közösen a Városért Egyesület

(sport,kulturális)

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körú 30.IV/3.
képviselő: Sebestyén József
Szabadidős, kultúrális és amatőr sport- tevékenység szervezése. A helyi kultú- rális örökség megóvása, környezetvéde- lem. Településfejlesztés elősegítése. ... >>

Magyar Gyermek és Ifjúsági Flotta

(sport)

2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 6.
képviselő: Erlich József, Tóth Ákos elnök
Szabadidős sport ... >>

Magyar Sporteszme Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Fácán u. 28/B.
képviselő: Badics Ildikó
Az emberiségben nyugvó sportszellem felkeltése, életre hívása. Egészség elérése, testi-lelki jólét kialakítása, megőrzése. Életmódfejlesztés és pozitív én-tudat kifejlesztése, nemre és korra való tekintet nélkül. Családi sportlehetőségek népszerűsítése, a jó és a szeretet érzésének elsajátatása. "Életet vedd játéknak, legott szórakoztatni fog" -dr. Kiss Jenő életfelfodásának terjesztése. Magyarország értékeinek megismertetése, sporthelyszínek létesítése, Magyar Sport fejlesztése. Ingyenes, szervezett sportlehetőség megteremtése minden céljainkkal szimpatizáló országunkban tartózkodó ember számára. ... >>

Motor -Túr Klub Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Madách u. 14. sz.
képviselő: Győri Sándor elnökh., Tarr Mihály elnök ... >>

Puha Fészek Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 12.sz.
képviselő: Papp Csilla (önállóan)
Az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének biztosítása, a gyermeknap és más kulturális-, valamint sportprogramok szervezésével, játékok, szakkönyvek, tartós berendezési tárgyak , szemléltetőeszközök vásárlásával, az óvoda tárgyi feltételeinek javításával, az óvodaudvar természete anyagokból készült játékokkal történő felszerelésével, előadások, kirándulások szervezésével. Ezáltal az óvodába járó gyermekek nevelésének, képességük fejlesztésének, az ismeretterjesztésnek magasabb szinten történő ellátása. ... >>

Sátorfa Gyermek és Ifjúsági Tömegsport Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Fogoly u. 84.
képviselő: Somlai Róbert, Tóth Ákos, Vadász György elnök ... >>

Street Style Tánc Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Jedlik Ányos u. 10. II/9.
képviselő: Hepp Sándor önállóan, Ilosvay Katalin önállóan, Kellnerné Molnár Krisztina önállóan
Sporttevékenység ... >>

Százhalombatta Dunai Kézilabda Sport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Damjanich u. 69.
képviselő: Molnár Sándor (elnök)
A Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett nemzeti bajnokságban kézilabda csapat szerepeltetése, valamint tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az egészséges életmód elveinek népszerűsítése, valamint a százhalombattai kézilabda-hagyományok ápolása. ... >>

Százhalombattai Atlétikai Club

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Tavaszmező u. 4.
képviselő: Imre János (elnökhelyettes) - az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogköre szerint, három hónapot meghaladó akadályoztatáskor a közgyűlés hozzájárulásával, Olaszi Zalán ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen
Az atlétika, mint sport népszerűsítése, a fiatalok egészséges sportolási lehetőségének biztosítása. Az utánpótlás nevelése, képzésük feltételeinek megteremtése, klubvezetők, versenybírók képzése, segítése, szakmai fórumok létrehozása. Versenyszervezés, sportrendezvények szervezése. ... >>

Százhalombattai Családsegítő Alapítvány

(sport,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5.sz.
képviselő: Kámán Attiláné
Támogatást nyújtani Százhalombatta Város Családsegítő és Gondozási Központja által az alapító okirat szerinti tevékenysége keretében. A szociálisan rászoruló gyermekek részére a nyári szünidőben kultúrális, továbbá a szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok, valamint a nyári táboroztatásuk szervezéséhez, lebonyolításához. A veszélyeztetett gyermekek részére sportolási és egyéb szabadidős tevékenységek, kirándulások lehetőségét biztosító aktív hétvégék szervezéséhez, lebonyolításához. Az idősek klubja tagjai és az átmeneti gondozóház ellátottjai részére szabadidős elfoglaltság,kultúrális és hagyományőrző programok kirándulások szervezéséhez, bonyolításához. A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás keretében ellátottak karácsonyi megajándékozásához. Továbbá támogassa a központ tevékenységéhez szükséges segédeszközök beszerzését és pótlását. ... >>

Százhalombattai Dream Team Modellező Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc krt 32. 3/2.
képviselő: Kibédi Éva
Modellezés, mint szabadidősport mind szélesebb körben való bemutatása, népszerűsítése, nemzetközi szintű versenypályák létrehozása, magyar bajnokság megszervezése, lebonyolítása, modellezők versenyeztetése, hobby szakkör létrehozása, utánpótlás nevelése, Magyar Modellező szövetség tagságának megszervezése, edző- és egyéb szabadidős táborok szervezése. ... >>

Százhalombattai Karate Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Fogoly u. 98-100.sz.
képviselő: Fodor Attila elnök ... >>

Százhalombattai Kézilabda Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Hold u. 14.
képviselő: Kertész Balázs ( elnök )
A Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett nemzeti bajnokságban felnőtt kézilabda csapat szerepeltetése, vala- mint általában tagjai számára a szabad- idő hasznos eltöltésének szervezése, az egészséges életmód elveinek népszerűsí- tése, valamint a százhalombattai kézi- labda-hagyományok ápolása. ... >>

Százhalombattai Kick-Boksz Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Ady E.u.5.2/11
képviselő: Kecskés István elnök
Az egészséges életvitel népszerűsítése. Sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a kick-boksz sportágban. ... >>

Százhalombattai Kispályás Labdarúgó Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Hajós u.1/D
képviselő: Novák Ferenc elnök ... >>

Százhalombattai Kosárlabda Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Hága L. u. 7. VI. 1.
képviselő: dr. Farkas Gábor elnök, Fekete Miklós alelnök ... >>

Százhalombattai Labdarugó Klub

(sport)

2440 Százhalombatta, Vasút u. 41.
képviselő: Weller János ( elnök )
Az MLSZ által szervezett nemzeti bajnokságokban történő részvétel, valamint sporttevékenység mellett szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Százhalombattai Lövészklub

(sport)

2440 Százhalombatta, Dunafüredi u. 3.sz.
képviselő: Kéri Attila Kálmán elnök
Edzés, versenyeztetés, szabadidő hasznos eltöltése, sportcélok megvalósítása. ... >>

Százhalombattai Motoros Szervezet

(sport)

2440 Százhalombatta, Móricz Zs. köz. 5. fsz.3.sz.
képviselő: Sarkadi Ákos ... >>

Százhalombattai Női Kézilabda Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Lehel u. 82/2.
képviselő: dr. Pintér Pál elnök
Sporttevékenység biztosítása, versenyek szervezése, közös érdekeik védelme. A rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő utánpótlás csapat(ok) játékosainak felnőtt mezőnyben való versenyeztetése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az egyesület kiemelt célja, hogy Százhalombattán biztosítsa azoknak a százhalombattai utánpótlás korú sportolóknak a további lehetőségét a sporttevékenység végzéséhez, akik a korosztályos utánpótláscsapatból kiöregedtek és továbbra is versenyszerűen kívánnak sportolni. ... >>

Százhalombattai Pedagógus Kosárlabda Klub

(sport)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u.l5.sz.
képviselő: Dr.Aradszki András ... >>

Százhalombattai Szenior Sport Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Kodály sétány 22.
képviselő: Fazekas László ... >>

Százhalombattai Testedző Club

(intézményi,sport,oktatási)

2441 Százhalombatta, Pf.l6
képviselő: Kovács István
Elősegíti elsősorban szolgáltatási jelleggel a város üzemeiben, szövetkezeteiben, intézményeiben dolgozók és családtagjaiknak, a lakótelep lakosainak, iskolák tanulóinak rendszeres testedzését. ... >>

Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. III/12.
képviselő: Sarkadi János elnök
A város sportéletének szinvonalasabbá fejlesztése. ... >>

Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

2440 Százhalombatta, Borostyán u. 31.sz.
képviselő: Katona István elnök, Vizi Csaba alelnök
sport, egészségügy, érdekképviselet ... >>
1. oldal 2. oldal