Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Erdősiné Nagy Ilona elnök
A diákok képességeinek fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezeteinek biztosítása,a társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén. Népi hagyományok ápolása, a szép magyar beszéd, a zenei kultúra fejlesztése. A gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. A társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén ... >>

Battai Fáraó Squash Sportegyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Erőmű út 14.
képviselő: Szanyi Nagy Mónika
A squash és bowling, mint sport életben tartása, népszerűsítése, egészséges sportolási lehetőség biztosítása. Célja az utánpótlás nevelése, képzésük feltételeinek megteremtése, klubvezetők, versenybírók képzése, versenyszervezés. ... >>

Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Turul u. 25.
képviselő: Bálint Tibor elnökhelyettes, Hegedűs Roland elnök
a százhalombattai közoktatásban résztvevő gyermekek diákolimpiai versenyeztetése ... >>

Együtt a városért - egészséges életünkért Alapítvány

(oktatási)

2240 Százhalombatta, Gesztenyés u .10.
képviselő: Nagy Ferenc
A város orvosi szakellátásának fejlesztése, korszerű színvonalra emelése és színvonalon tartása. Az orvosok a szakellátás területén dolgozó asszisztensek szakmai fejlődésének elősegítése, a hazai és külföldi képzésben, továbbképzésben való részvétel támogatása. A kutatások támogatása, kimagasló színvonalú tudományos eredmények és termékek díjazása. Az egészség megőrzéséhez szükséges akciók, szűrővizsgálatok anyagi hátterének a megteremtése. Az egészséges életmód propagálása, előadások, konferenciák tanfolyamok megszervezése. Minden olyan az egészség védelmével kapcsolatos esemény, rendezvény támogatása, amelyet a kuratórium az alapítvány koncepciója szerint arra érdemesnek tart. ... >>

Együtt Nevelők Egyesület

(oktatási)

2440 Százhalombatta, Sport u. 4.
képviselő: dr. Nagypatakiné Hajzer Anna elnök
a sajátos nevelést igénylő tanulót, gyermeket érintő nevelési-oktatási probléma megoldásában támogatást biztosítani, kutatások végzése ... >>

Eötvös-effektus Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Liszt F.sétány 2.sz.
képviselő: Pappné Kollár Anikó
Eötvös Lóránd általános iskola tanulóinak támogatása, különösen számítástechnika, ifjusági turizmus, tanulmányi verseny, tehetséggondozás. ... >>

Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.24.sz.
képviselő: Beutl Jenőné
Az iskolai idegennyelv oktatása, feltételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés köz 1-3.sz.
képviselő: Lődi Jánosné
A Kipp-Kopp Óvodában folyó nevelőmunka magasabb szinvonalának, szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

HANGADÓK KÖZHASZNÚ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. fsz.2.
képviselő: Pávó Gyula (elnök)
A Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó és más keresztény ifjúsági találkozók és összejövetelek technikai lebonyolításának elősegítése, szervezése, kivitelezése, szociálisan rászorulók és hátrányos helyzetűek támogatása, keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása. ... >>

Hitel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.2.sz.
képviselő: dr. Horváth Béla (elnök)
A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola kiváló diákjainak jutalmazása. ... >>

Jakab Önvédelmi és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Tóth László u. 7. I/4.
képviselő: Jászi Péter elnök
Jakab Önvédelem és Fitness stílus oktatása, terjesztése, sporttevékenység ... >>

Kárpátfalva Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szabadság u. 25.
képviselő: Szlovákné Navratil Zsuzsanna ( elnök ) - önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor egy másik kur. taggal együttesen
A Kárpát medence hagyományos paraszti kultúrájának, építészetének, táj- és növénykultúrájának dokumentálása, bemutatása, népszerűsítése, a tudásanyag átadása minőségi időtöltés keretében, a közéletbe való átmentése együttműködve intézményekkel, egyéb civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, gazdasági vállalkozásokkal. ... >>

KOLPING Alapítvány a Százhalombattai Keresztény Oktatási-Nevelési Intézményekért

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Ilonka u. 44.
képviselő: Brückner Dénes
A Százhalombattán működő keresztény szellemű oktatási-nevelési intézmények támogatása. Óvoda és iskolai nevelésben rászoruló tanulók segítése. ... >>

Kós Károly Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 7.
képviselő: Krepsz János ( elnök )
Százhalombattán református templom, gyülekezeti terem és parókia felépítése és ennek karbantartása. Elsődleges célja otthont teremteni a hitélet gyakorlásához, amely egyben központja a hitoktatásnak, fiatalok és időskorúak lelki gondozásának, a szeretet-szolgálatnak, szociális és családsegítő tevékenységnek. Mindezek érdekében az alapítvány felépítetti Százhalombattán a református templomot, a gyülekezeti termet és parókiát. Gondoskodni a javításhoz és felújításhoz szükséges pénzfedezet előteremtéséről. Támogatni az Egyházközség hitélethez kapcsolódó kultúrális tevékenységet. ... >>

Kőrösi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Liszt F.st.10.sz.
képviselő: Tihanyiné dr.Tömösváry Anikó
Az iskola tanulóifjuságának sokrétű támogatása, nevelést, oktatást elősegítő tanügyi, oktatási eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Muzsikáló Százhalombatta Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
képviselő: Kicikudisz Alexandra elnök
A város zenei életének sokoldalú fejlesztését az iskolákban létező zenei közösségek és öntevékeny zenei csoportok bevonásával. ... >>

Pitypangos Palánták Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 6.sz.
képviselő: Tóth Krisztina
Az óvoódába járó gyermekek egészséges életmódra neveléssel összefüggő programok, kulturális, művészeti ágak támogatása. súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógyításának, ill. nehéz helyzetbe kerülő családok gyermekeinek támogatása. Az óvodai dolgozók továbbképzése és szakmai programok megrendezésének támogatása. A tárgyi feltételek javítása. ... >>

Puha Fészek Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 12.sz.
képviselő: Papp Csilla (önállóan)
Az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének biztosítása, a gyermeknap és más kulturális-, valamint sportprogramok szervezésével, játékok, szakkönyvek, tartós berendezési tárgyak , szemléltetőeszközök vásárlásával, az óvoda tárgyi feltételeinek javításával, az óvodaudvar természete anyagokból készült játékokkal történő felszerelésével, előadások, kirándulások szervezésével. Ezáltal az óvodába járó gyermekek nevelésének, képességük fejlesztésének, az ismeretterjesztésnek magasabb szinten történő ellátása. ... >>

Sérültekért Alapítvány

(oktatási)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. sz.
képviselő: Cseh Kornélné (önállóan)
A város sérült gyermekeinek segítése, fejlesztő foglalkoztatása, fogyatékosok képzése,oktatása. ... >>

Százhalombatta Város a Munaknélküliekért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 3.sz.
képviselő: Novák Ferenc
A munkanélküliek képzésének, átképzésé- nek támogatása,problémáik kezelése, az újrafoglalkoztatás lehetőségeinek meg- teremtése. ... >>

Százhalombatta Városért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
képviselő: Czifrik Katalin elnök
Kommunális, kulturális, szociális, egészségügy, oktatás, művelődési intézmények feltételeinek javítása. ... >>

Százhalombattai Atlétikai Club

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Tavaszmező u. 4.
képviselő: Imre János (elnökhelyettes) - az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogköre szerint, három hónapot meghaladó akadályoztatáskor a közgyűlés hozzájárulásával, Olaszi Zalán ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen
Az atlétika, mint sport népszerűsítése, a fiatalok egészséges sportolási lehetőségének biztosítása. Az utánpótlás nevelése, képzésük feltételeinek megteremtése, klubvezetők, versenybírók képzése, segítése, szakmai fórumok létrehozása. Versenyszervezés, sportrendezvények szervezése. ... >>

Százhalombattai Ifjúságért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
képviselő: Fehér Sándor elnök
A székhelyen lakó gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának fejlesztése. Cselekvési lehetőségek megteremtése: ifjúsági turisztika, egészségügyi programok támogatása. Ismeretterjesztő, művészeti programok támogatása. ... >>

Százhalombattai Könyvtárért AlapÍtvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 5.sz.
képviselő: Horváth Judit elnök
Könyv és zenekultura, művelődés segítése a városban. A könyvtár számítógépes feltárása, tájékoztatás a számítógépes információról, CD-ROM-ok vásárlása. ... >>

Százhalombattai Nyugdíjas Pedagógus Klub Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Arany János u. 1. IV.15.
képviselő: . ., Harangozó Sándorné elnök
Az idős korú és nyugdíjas iskolai és óvodai pedagógusok és alkalmazottak, azonos érdekeltségű közös hivatású dolgozók összefogása ... >>

Százhalombattai Testedző Club

(intézményi,sport,oktatási)

2441 Százhalombatta, Pf.l6
képviselő: Kovács István
Elősegíti elsősorban szolgáltatási jelleggel a város üzemeiben, szövetkezeteiben, intézményeiben dolgozók és családtagjaiknak, a lakótelep lakosainak, iskolák tanulóinak rendszeres testedzését. ... >>

Százszorszép Óvoda a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2440 Százhalombatta, Posta köz 4.sz.
képviselő: Szeiler Veszna
A Százszorszép Óvoda gyermekeinek megismertetése a néphagyomány szokásaival, az ezzel összefüggő programok, eszközök, könyvek pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feltételek biztosítása, úgy a táplálkozás, mint a testi edzettség területén (pl.: képesség és mozgásfejlesztő eszközök, stb.). A fejlődésben elmaradó gyermekek felzárkóztatása, a drámapedagógia és a fejlesztő pedagógia eszköztárának előteremtése, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása. Az óvoda dolgozóinak szakmai továbbképzésének, a gyermekek és a felnőttek tanulmányi kirándulásainak anyagi feltételeinek megteremtése. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvodai nevelés céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvoda nevelési céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. ... >>

Velencei Rögbi Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, József A. u. 13.
képviselő: Soós Dániel
a rögbi sport magyarországgi megismertetése, népszerűsítése, oktatása, sportolási lehetőség biztosítása ... >>

Világfa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. u. 29.
képviselő: Rédli Éva Csilla elnök
A szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt rászoruló, az iskoláskort még be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének biztosítása olyan körülmények között, amely lehetőséget nyújt készségeik, képességeik kiemelt szintű fejlesztésére, vamint ismeretanyaguk, tudásuk gyors bővítésére, Százhalombatta lakossága egészségügyi, szociális helyzetét, az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek helyi működését tükröző felmérések, elemzések készítése, megismer- rtetése a közvéleménnyel, illetékes szervekkel, kulturális, tudomáyos rendezvények szervezése, támogatása, természet - állat - és környezetvédelem városi és környékbeli helyzetének figyelemmek kisérése, gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

Zeneiskolát Támogatók Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.
képviselő: Hornyák György elnök
Zenei élet fellendítése, bel és külföldi hangversenyek lebonyolítása, szervezése, zenei együttesek létrehozása. ... >>
1. oldal