Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Autizmussal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 22. VI/17.
képviselő: Tujner Jánosné elnök
Autista személyek tanulmányainak, sportjának, rászoruló családjának támogatása, részükre terápiák biztosítása, tanulmányi kirándulások, táborozások, szabadidős és művészeti tevékenységek támogatása kórházi kezelésük segítése, társas készségek és kommunikációs fejlesztések. ... >>

Eötvös-effektus Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Liszt F.sétány 2.sz.
képviselő: Pappné Kollár Anikó
Eötvös Lóránd általános iskola tanulóinak támogatása, különösen számítástechnika, ifjusági turizmus, tanulmányi verseny, tehetséggondozás. ... >>

Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.24.sz.
képviselő: Beutl Jenőné
Az iskolai idegennyelv oktatása, feltételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés köz 1-3.sz.
képviselő: Lődi Jánosné
A Kipp-Kopp Óvodában folyó nevelőmunka magasabb szinvonalának, szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Hitel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.2.sz.
képviselő: dr. Horváth Béla (elnök)
A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola kiváló diákjainak jutalmazása. ... >>

KOLPING Alapítvány a Százhalombattai Keresztény Oktatási-Nevelési Intézményekért

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Ilonka u. 44.
képviselő: Brückner Dénes
A Százhalombattán működő keresztény szellemű oktatási-nevelési intézmények támogatása. Óvoda és iskolai nevelésben rászoruló tanulók segítése. ... >>

Kőrösi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Liszt F.st.10.sz.
képviselő: Tihanyiné dr.Tömösváry Anikó
Az iskola tanulóifjuságának sokrétű támogatása, nevelést, oktatást elősegítő tanügyi, oktatási eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Muzsikáló Százhalombatta Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
képviselő: Kicikudisz Alexandra elnök
A város zenei életének sokoldalú fejlesztését az iskolákban létező zenei közösségek és öntevékeny zenei csoportok bevonásával. ... >>

Pitypangos Palánták Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 6.sz.
képviselő: Tóth Krisztina
Az óvoódába járó gyermekek egészséges életmódra neveléssel összefüggő programok, kulturális, művészeti ágak támogatása. súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógyításának, ill. nehéz helyzetbe kerülő családok gyermekeinek támogatása. Az óvodai dolgozók továbbképzése és szakmai programok megrendezésének támogatása. A tárgyi feltételek javítása. ... >>

Puha Fészek Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 12.sz.
képviselő: Papp Csilla (önállóan)
Az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének biztosítása, a gyermeknap és más kulturális-, valamint sportprogramok szervezésével, játékok, szakkönyvek, tartós berendezési tárgyak , szemléltetőeszközök vásárlásával, az óvoda tárgyi feltételeinek javításával, az óvodaudvar természete anyagokból készült játékokkal történő felszerelésével, előadások, kirándulások szervezésével. Ezáltal az óvodába járó gyermekek nevelésének, képességük fejlesztésének, az ismeretterjesztésnek magasabb szinten történő ellátása. ... >>

Százhalombattai Könyvtárért AlapÍtvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 5.sz.
képviselő: Horváth Judit elnök
Könyv és zenekultura, művelődés segítése a városban. A könyvtár számítógépes feltárása, tájékoztatás a számítógépes információról, CD-ROM-ok vásárlása. ... >>

Százhalombattai Nyugdíjas Pedagógus Klub Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Arany János u. 1. IV.15.
képviselő: . ., Harangozó Sándorné elnök
Az idős korú és nyugdíjas iskolai és óvodai pedagógusok és alkalmazottak, azonos érdekeltségű közös hivatású dolgozók összefogása ... >>

Százhalombattai Testedző Club

(intézményi,sport,oktatási)

2441 Százhalombatta, Pf.l6
képviselő: Kovács István
Elősegíti elsősorban szolgáltatási jelleggel a város üzemeiben, szövetkezeteiben, intézményeiben dolgozók és családtagjaiknak, a lakótelep lakosainak, iskolák tanulóinak rendszeres testedzését. ... >>

Százszorszép Óvoda a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2440 Százhalombatta, Posta köz 4.sz.
képviselő: Szeiler Veszna
A Százszorszép Óvoda gyermekeinek megismertetése a néphagyomány szokásaival, az ezzel összefüggő programok, eszközök, könyvek pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feltételek biztosítása, úgy a táplálkozás, mint a testi edzettség területén (pl.: képesség és mozgásfejlesztő eszközök, stb.). A fejlődésben elmaradó gyermekek felzárkóztatása, a drámapedagógia és a fejlesztő pedagógia eszköztárának előteremtése, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása. Az óvoda dolgozóinak szakmai továbbképzésének, a gyermekek és a felnőttek tanulmányi kirándulásainak anyagi feltételeinek megteremtése. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvodai nevelés céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. Az alapítvány vagyona felhasználható az óvoda nevelési céljainak megfelelő tárgyi eszközeinek bővítésére is. ... >>

Világfa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. u. 29.
képviselő: Rédli Éva Csilla elnök
A szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt rászoruló, az iskoláskort még be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének biztosítása olyan körülmények között, amely lehetőséget nyújt készségeik, képességeik kiemelt szintű fejlesztésére, vamint ismeretanyaguk, tudásuk gyors bővítésére, Százhalombatta lakossága egészségügyi, szociális helyzetét, az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek helyi működését tükröző felmérések, elemzések készítése, megismer- rtetése a közvéleménnyel, illetékes szervekkel, kulturális, tudomáyos rendezvények szervezése, támogatása, természet - állat - és környezetvédelem városi és környékbeli helyzetének figyelemmek kisérése, gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

Zeneiskolát Támogatók Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.
képviselő: Hornyák György elnök
Zenei élet fellendítése, bel és külföldi hangversenyek lebonyolítása, szervezése, zenei együttesek létrehozása. ... >>
1. oldal