Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas szociális civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Aquarius67 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Harkály utca 15.
képviselő: Uhljár Zita
Kulturális-, szabadidős programok, oktatási-, felnőttképzési programok, szociális feladatok ellátása, esélyegyenlőség biztosítása, karitatív tevékenység, határon átnyúló kapcsolatok, pályázatírás, tanácsadás. ... >>

BARAKA Egyesület - Ifjúság az Ifjúságért

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Zrínyi utca 43.
képviselő: Galó Tamás elnök
A helyi és regionális önkéntesség, a foglalkoztatás-, munkaerőpiac-, humán-, és társadalom politika fejlesztése, tanácsadás, képzésszervezés. ... >>

Dél-Alföldi Biokultúra Egyesület

(természetvédelem,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 2.
képviselő: Dr. Szántosi Antalné elnök
Az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, ökológiai gazdálkodás népszerűsítése. ... >>

Emberöltő Alapítvány

(szociális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 56-58.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Tamásné
Szociális tevékenység. ... >>

Forrásgyűjtő Alapítvány

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Sport utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Bakulya Mihály, kuratóriumi titkár Bakulyáné Liska Anikó
más, elsősorban közhasznú szervezetek számára forrásgyűjtés, tudományos tevékenység, tehetséggondozás. ... >>

Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5540 Szarvas, V. ker. 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Mikó László
Hátrányos helyzetbe került fiatalok keresztyén szellemben történő nevelése, nyári táborok szervezése és fenntartása. Időskorúak lelki segélyszolgálata és anyagi támogatása, szenvedélybetegek segítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gombárné Bata Mária
Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Az embereknek egészségmegőrző, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő jogokat és kötelességeket megismertetése. Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szociális érdekvédelme, rehabilitációja. ... >>

Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

(kulturális,szociális)

5540 Szarvas, Jókai utca 48.
képviselő: elnök Homonnai Tiborné
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

Piros Pont Egyesület

(szociális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 30.
képviselő: Kendra Tamás
Szarvas és térségében előmozdítsa a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, elősegítse az MSZP alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő hatékony közreműködését, szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről, a szociáldemokrácia elméleti megközelítéséről, elősegítse a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
képviselő: Tusjak János elnök
Tagjainak szociális, egészségügyi, kulturális és minden más vonatkozású érdekvédelme, a közösségi élet szervezése, irányítása. A társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása. ... >>

Szarvasi Fiatalok a Holnapért

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Kodály Zoltán utca 14.
képviselő: elnök Jónás Jánosné, elnökhelyettes Farkas Tamás, titkár Takóné Gombár Erika
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetűeknek segítségnyújtás, családsegítés. Roma közösségek érdekében végzett tevékenység, roma közösségfejlesztés. ... >>

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös utca 44/1.
képviselő: elnök Závoda Ferenc, elnökhelyettes Liska Mihály, titkár Frankó Zsuzsanna
Kisgazda hagyományok, tradíciók őrzése, kultúrkörének ápolása. A szlovák és a roma nemzetiségek kultúrájának ápolása és megőrzése, a nemzetiségi csoportok társadalmi, szociális és etnikai érvényesülésének elősegítése, közösségi életük, rendezvényeik és társadalmi integrációjuk támogatása, segítése. Kiemelt önkéntes tevékenység és együttműködés a Dél-alföldi régió teljes területén és országos illletékességgel is a civil társadalom és a civil közösségi élet fejlesztése, a civil érték erősítése céljából a civil és társadalmi szervezetekkel, az állami, önkormányzati szereplőkkel, megyei önkormányzatokkal és a vállalkozói szféra tagjaival. Forrásteremtés egyesületi céljaink megvalósításához nemzeti és uniós pályázatok útján. Kiemelt egyesületi cél a szociális segélyezés, melynek területén önkéntesi tevékenységet és támogatói segítést, szervezést, együttműködést valósítunk meg, illetve biztosítunk tagjaink és önkénteseink bevonása mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, társadalmi reintegrációja és életminőségük, élethelyzetük javítása céljából az ország teljes területén. A nyugdíjas korosztály érdekvédelme és érdekképviselete, az egyesület tagjai, illetve a tevékenységének célcsoportjai részére a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, részükre kulturális programok, előadások szervezése, valamint kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Somogyi B. u. 30.
képviselő: Szenes János elnök
általános érdekvédelem és karitatív tevékenység ... >>

Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Truczka Mihály elnök
Az extrémsport-tevékenységek (görkorcsolyázás, gördeszkázás) és ezek sporteszköz-igényének támogatása, e sportok űzésére alkalmas extrémsportpálya működtetése, fenntartása, fejlesztése. A tehetséges, felkészült sportolók országos és európai versenyeken való versenyeztetése, költségekben való támogatása. Országos sportrendezvények, bemutatók, sportversenyek, találkozók, nyáritáborok szervezése, kapcsolatteremtés. A helyi fiatalok egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sporteszközökkel való támogatása. Kulturált szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. A fiatalok bevonása a helyi közéletbe. Szarvas város (a Körös-szögi kistérség) ifjúságának szolgálatában érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység folytatása, esélyegyenlőség megteremtése, gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelkedésük elősegítése. Kifejezetten drogprevenciós rendezvények és kortársoktató munka végzése a sportegyesület kortársoktatói által. Helyi ifjúságkutatás, helyzetelemzés. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Lázár Lajos elnök
A nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete. A közösségi élet és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Segítségnyújtás az arra rászoruló tagok élethelyzetének javításában. ... >>

Szeressétek az öregeket Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25.
képviselő: Rima Gábor elnök
A BMKT Idősek és Szenvedélybetegek Otthonában élő lakók életminőségének javítása, tárgyi és személyi feltételek javítása. Támogatást nyújt az Otthon alkalmazottainak jutalmazására, továbbképzések költségeinek térítésére. ... >>
1. oldal