Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

1. számú Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: elnök Bencsik János
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

A tehetséges szarvasi fiatalok támogatására Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: Árvai Pál, Kasubáné Szenes Ildikó
A tehetséges, illetve bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szarvasi fiatalok tevékenységének segítése, ilyen fiatalok felkutatása, elsősorban díjak, ösztöndíjak, pályázatok, támogatások, valamint ... >>

Altera Sana Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Pántlika u. 10/1.
képviselő: Benkovics Mariann elnök
Egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Aquarius67 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Harkály utca 15.
képviselő: Uhljár Zita
Kulturális-, szabadidős programok, oktatási-, felnőttképzési programok, szociális feladatok ellátása, esélyegyenlőség biztosítása, karitatív tevékenység, határon átnyúló kapcsolatok, pályázatírás, tanácsadás. ... >>

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Árpád utca 9.A.II/5.
képviselő: Janurik Pálné
Az asztmával, más léguti és allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek, tudomáynos eredmények minél magasabb megismertetése a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, sportolást és munkavégzséi tevékenységet javító és elősegítő, lehetőséget biztosító körülméynek felderítése. Teljes körű emberi és állampolgári jogi érdekvédelem annak érdekében, hogy a társadalmi esélyegyenlőség a társadalmi beilleszkedés érdekébe a légúti megbetegedések esetén is megvalósuljon. ... >>

BARAKA Egyesület - Ifjúság az Ifjúságért

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Zrínyi utca 43.
képviselő: Galó Tamás elnök
A helyi és regionális önkéntesség, a foglalkoztatás-, munkaerőpiac-, humán-, és társadalom politika fejlesztése, tanácsadás, képzésszervezés. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
képviselő: elnök Molnár Eteléné, titkár Prjevaráné Mikus Márta
3-7 éves korú gyermekek személyiségének harmonikus sokoldalú fejlesztését elősegítő tárgyi környezet gyarapítása, komplex művészeti nevelés magasabb szinvonalát szolgáló programok anyagi támogatása. Élményszerző kirándulások, utazások, túrák, erdei óvoda és iskola támogatása, valamint az oktatás technikai eszközök beszerzése. Szabadidős tevékenységek, szakkörök támogatása. Az iskolások év végi jutalmazásához való hozzájárulás. ... >>

BULLS BIKERS M.C.

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Tessedik u. 14/a.
képviselő: Molnár Levente elnök
A motorosok szabadidős tevékenységének szervezett lebonyolítása, továbbképzések szervezése, motoros rendezvények lebonyolítása. ... >>

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság utca 12.
képviselő: Mozga Márta Anna elnök
Internetes kultúra terjesztése. ... >>

Csiribiri Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Fábián Mihályné titkár, Sinkovics Mihályné elnök
A gyermekek egészséges személyiségfejlődését elősegítő játékok, eszközök gyarapítása, vásárlása. A mindenkori érvényben lévő óvodai program feladatainak megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodások egészséges testi fejlődését elősegítő lehetőségek. A kultúra és ízlés világuk fejlesztését elősegítő programok finanszírozása. ... >>

Forrásgyűjtő Alapítvány

(oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Sport utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Bakulya Mihály, kuratóriumi titkár Bakulyáné Liska Anikó
más, elsősorban közhasznú szervezetek számára forrásgyűjtés, tudományos tevékenység, tehetséggondozás. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Braczna Irén elnök
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány /Szarvas/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Brachna Irén elnök, Medvegy Erzsébet titkár
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése, stb. ... >>

Gyermekekért Alapítvány /Szarvas/

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 41/1. KDNP Iroda
képviselő: Kozák Ferenc kuratórium elnöke
A szegénysorsú, kedvezőtlen környezetben élő, de jóképességű tehetséges gyermekek továbbtanulásának ... >>

HANDBALL Club Szarvas

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Vasút u. 26.
képviselő: elnök Tusjak János Gábor
Az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosítani. A társadalmi öntevékenységet és a közösségi életet kibontakoztatni, ösztönözni. Szarvas város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatóinak, a sportolni vágyók tömegeinek elősegíteni a verseny- és tömegsporttevékenységet, biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Nemzetközi sporttevékenységgel elősegíteni a népek és nemzetek közötti békés kapcsolatok kiszélesítését. Az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeit ... >>

Kajak - Kenu Club Szarvas

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Erzsébet liget Vizisport Telep
képviselő: Dobruczky Zsolt elnök
Tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosít. Szarvas város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatójának a sportolni vágyó tömegeknek elősegíti a verseny és a tömegsporttevékenységet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. Nemzetközi sporttevékenységgel elősegíti a npek és nemzetek közötti békés kapcsolatok kiszélesítését. Megteremti az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeit. Szarvas és környéke viziturizmusának fejlesztése és színvonalának emelése, a lakosság részére biztosítja a rekreációs sport ... >>

Kézenfogva a jövőért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 43.
képviselő: Sindel János elnök
Biztosítani, hogy a tehetséges gyermekek tanulmányi, sport, kulturális és tudományos fejlődésének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elért tanulókat. Támogatni az idegennyelv fejlesztését szolgáló cseretáborokat, tanulmányi kirándulásokat. Hozzájárulni az oktatás szinvonalát fejlesztő eszközök beszerzéséhez. ... >>

Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási)

5540 Szarvas, Ady E. u. 13.
képviselő: Dr. Zima János elnök
A város fúvós kulturáljának ápolása, színvonalának emelése, zenei műveltségének, készségének, képességének fejlesztése, tehetséggondozás, táborok, fesztiválok ... >>

Körösvölgyi Gazdászhallgatókért Alapítvány /Szarvas/

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Dr. Szabolcsik Katalin
A szarvasi felsőfokú mezőgazdasági képzésben résztvevő hallgatók oktatáson kívüli kulturális, sport, szabadidő tevékenységének fejlesztése. ... >>

Közép- és Kelet- Európai Akvakultúra Központok Egyesület

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Anna liget 8.
képviselő: dr. Váradi László
Az akvakultúra, valamint az oktatási, tudományos és innovációs tevékenység elősegítése, a közép- és kelet-európai régió fenntartható fejlődése, a vízi biológiai erőforrások megőrzése, valamint az Európai Kutatási Térségbe és az Európai Felsőoktatási Térségbe történő integráció. ... >>

Lendület Sport- és Szabadidő Club

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Tompa Mihály utca 9.
képviselő: Springel Mihályné, Uhljarné Fabó Edit
Az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása aerobik sportágban. Szarvas város területén valamennyi oktatási intézmény tanulóinak elősegíteni a verseny- és tömegsport tevékenységet, valamint biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeinek megteremtése, eredményesség ösztönzése. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gergely László
A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a színházi értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a színházi öntevékenységben. A színházi területen működő minden erre igényt tartó szakmai és civil szervezet, vagy intézmény szakmai képviselete és összefogása ... >>

NAPRA-FORGÓ Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vasút utca 43.
képviselő: Huszárik Nóra
Képzőművészek, alkotóművészek összefogása, hagyományőrzés, az ifjúság képzése. ... >>

Nemzetközi Egyetemi és Főiskolai Centrum Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 20.
képviselő: Prof. Dr. Prugberger Tamás alelnök, Prof.Dr. Habil Manfred Poetz, Prof.Dr.Klaus van de Weyer alelnök
Az alapítvány támogatja a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat, azok létrejöttét elősegíti. Célja továbbá a Budapesti székhelyű Nemzetközi Főiskolai Központ működtetése, a nemzetközi megértés elősegítése oktatási, kulturális és traszfer tevékenység elősegítése által. Az alapítvány feladatának tekinti azt, hogy az Institut für Wissenstransfer által magyar és külfödi közép és felsőfokú állami és magán intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat támogasson, azok létrejöttét elősegítse. ... >>

Ritmus Sportaerobic Club Szarvas

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Sirály utca 2.
képviselő: elnökhelyettes Kereszturszky János, elnökhelyettes Somogyi Zsuzsanna, Gyekiczki János elnök
Oktatási, kulturális, tanácsadó tevékenység. ... >>

Szarvas Város Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5540 Szarvas, Vasút u. 46-48.
képviselő: Dr. Pásztor Gyula elnök
Szarvas és vonzáskörzete egészségügyi intézmények részére eszközök, felszerelések vásárlása, támogatása, egészségügyi szakemberek képzése, továbbképzése, egészségügyi felvilágosító-nevelő tevékenység. ... >>

Szarvas Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Csasztvan Istvánné, Melis Pálné ... >>

Szarvasi Agrár Hallgatók Egyesülete

(oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Bánfi Sándor elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségi élet szervezése, érdekképviselet. ... >>

Szarvasi Agrárhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: alelnök Koskár Lívia Klára, elnök Grencs Anita
A Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói részére ismeretbővítés, az agrárkultúra ismereteinek terjesztése, nyelvtanulás segítése, szakmai fórumok létrehozása, végzős hallgatók elhelyezkedésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Szarvasi Általános Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/2.
képviselő: Posgay György elnök
A szarvasi, Békésszentandrási és csabacsűdi székhellyel működő egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekvédelme és érdekképviselet. Az Ipartestület tagjainak szakmai fejlődését, oktatását, nevelését tűzte ki célul. ... >>

Szarvasi Bibliothéka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Bődi János
A Szarvasi Városi Könyvtár, Szarvas, Szabadság u. 28. működésének segítése, elsősorban könyvek és más kiadványok beszerzésének biztosítása útján, ezáltal a könyvkultúra, a művelődés fejlesztésének segítése Szarvas városban. ... >>

Szarvasi Fiatalok a Holnapért

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Kodály Zoltán utca 14.
képviselő: elnök Jónás Jánosné, elnökhelyettes Farkas Tamás, titkár Takóné Gombár Erika
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetűeknek segítségnyújtás, családsegítés. Roma közösségek érdekében végzett tevékenység, roma közösségfejlesztés. ... >>

Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Csasztvan András
A szarvasi néprajz tárgyi és szellemi emlékeinek felkutatása, megjelentetése. Emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Falusi turizmus. Biokertészet. Nevelés, oktatás. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tevékenységén belül a néptáncos, népzenei, képzőművészeti tanszakok tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Truczka Mihály elnök
Az extrémsport-tevékenységek (görkorcsolyázás, gördeszkázás) és ezek sporteszköz-igényének támogatása, e sportok űzésére alkalmas extrémsportpálya működtetése, fenntartása, fejlesztése. A tehetséges, felkészült sportolók országos és európai versenyeken való versenyeztetése, költségekben való támogatása. Országos sportrendezvények, bemutatók, sportversenyek, találkozók, nyáritáborok szervezése, kapcsolatteremtés. A helyi fiatalok egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sporteszközökkel való támogatása. Kulturált szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. A fiatalok bevonása a helyi közéletbe. Szarvas város (a Körös-szögi kistérség) ifjúságának szolgálatában érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység folytatása, esélyegyenlőség megteremtése, gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelkedésük elősegítése. Kifejezetten drogprevenciós rendezvények és kortársoktató munka végzése a sportegyesület kortársoktatói által. Helyi ifjúságkutatás, helyzetelemzés. ... >>

Szarvasi Lovas és Lovastherápiás Egyesület

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Bem u. 20.
képviselő: Dr. Hajzer Ildikó elnök
Tagjainak rendszeres sportolási, versenyzési lehetőséget biztosít. Szarvas és környéke oktatási intényzményei tanulóinak, a sportolni vágyó tömegeknek elősegíti a verseny, tömegsport tevékenységet. Rászoruló tagjainak gyógylovaglás lehetőségét biztosít. Utánpótlás nevelés, rekreációs sport biztosítása. ... >>

Szarvasi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Semmelweis utca 27.
képviselő: elnök Kasik György
A lovassport népszerűsítése, oktatási intézményekkel a kapcsolat felvétele, a diákok lovasoktatásának megszervezése érdekében. A népi hagyományőrzés keretében a lovaskultúrához kapcsolódó néphagyományok őrzése, felelevenítése, azok közvetítése. ... >>

Szarvasi Női Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Vágóhíd u. 68.
képviselő: Majorosné Kasik Gabriella
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Szarvasi Pedagógusképzésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Lipcsei Imre
A graduális, posztrgraduális képzés erősítése, a kutatás-fejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutatómunkájának ösztöndíjakkal való támogatása, hozzájárulás a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódáshoz, a hallgatók, oktatók sportolási, kulturális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Roma Összefogás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Áchim András utca 16.
képviselő: Romhányi Tiborné
Egészségvédelem és betegségmegelőzés, a roma hagyományok és kultúra megőrzése, ápolása. A roma kisebbség munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a romák életkörülményeinek javítása. Küzdelem a bűnözés és a hátrányos megkülönböztetés ellen. A roma oktatás fejlődésének elősegítése. A romáknaka többségi társadalomba történő integrálódásának előmozdítása. ... >>

Szarvasi Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 7.
képviselő: Balatoni György elnök
Sakksport népszerűsítése, oktatása, versenyszervezés. ... >>

Szarvasi Vajda Péter Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
képviselő: Dr. Molnár Mihály
Biztosítani, hogy a tanulók tanulmányi, sport, kulturális és tudományos tevékenységének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kimagasló eredményeket elért tanulókat. Támogatni a bel- és külföldi tanulmányi kapcsolattartást. Elismerni mindazok munkáját, akik a fenti célok érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. Elsősorban e tevékenységei a Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola szervezeti rendjébe tartozókra terjed ki, de támogathatja az iskola volt tanulóinak továbbtanulását, illetve volt ... >>

Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó Krisztina, kuratóriumi titkár Szakácsné Szűcs Marianna
A Békés Megyei Székely Mihály Szakképző Iskola és Kollégium iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. ... >>

Szeressétek az öregeket Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25.
képviselő: Rima Gábor elnök
A BMKT Idősek és Szenvedélybetegek Otthonában élő lakók életminőségének javítása, tárgyi és személyi feltételek javítása. Támogatást nyújt az Otthon alkalmazottainak jutalmazására, továbbképzések költségeinek térítésére. ... >>

Szivárvány Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Zrínyi M. utca 110.
képviselő: elnök Antal Andrásné
A Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Családi Napközi intézmény létrehozásához és működésének biztosításához való hozzájárulás, az óvoda tárgyi feltételeinek bővítése, a gyermekek részére kulturális és egyéb tevékenység szervezése. ... >>

Szlovák Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 29.
képviselő: Frankó Pálné elnök, Molnár Zsuzsanna titkár
A tehetséges gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, mely az alábbiakra terjed ki: művészeti képzéseken, versenyeken való részvétel. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Sportversenyekene való részvétel. Állami nyelvvizsgára való felkészülés. ... >>

Tehetség és Siker Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Fő tér 3.
képviselő: elnök Fodor Marianna
A tehetséges gyermekek tanulmányi, sport, kultúrális és tudományos fejlődésének feltételeinek biztosítása. Támogatni, anyagilag és erkölcsileg elismerni mindazok munkáját akik ezen célok elérése érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. ... >>

Tessedik Öreggazdász Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: elnök Dr. Köhler Mihály
A Tessedik Sámuel Főiskola, mint Alma Mater szellemi és tárgyi értékeinek, történelmi hagyományainak ápolása, a főiskolán zajló tudományos munka, konferenciák támogatása, kapcsolattartás végzett hallgatókkal, mezőgazdasági ismereteik bővítése érdekében, a gazdász szobor létrejöttének szervezése, kulturális események támogatása. ... >>

Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szövetség Szarvas

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
képviselő: Dr. Demeter László, Dr. Ligetvári Ferenc, Dr. Sipos András elnök, Váradi László
Tessedik Sámuel szellemi örökségére alapozottan a térség oktatási és kutatási feladatinak összehangolt végzése. ... >>
1. oldal