Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület

(kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Brigád utca 62.
képviselő: elnök Máté János
A Szarvasi Kistérség civil társadalmi életének fejlesztése a lovas-csikós kultúra és hagyományok ápolása, valamint megőrzése révén. ... >>

A tehetséges szarvasi fiatalok támogatására Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: Árvai Pál, Kasubáné Szenes Ildikó
A tehetséges, illetve bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szarvasi fiatalok tevékenységének segítése, ilyen fiatalok felkutatása, elsősorban díjak, ösztöndíjak, pályázatok, támogatások, valamint ... >>

Alapítvány az Ó-temetőért

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth utca 17.
képviselő: Kepenyes György elnök
A Szarvas, belterület 2773. hrsz. alatt található Evangélikus Ó-temető karbantartásának, felújításának és rendjének biztosítása, elhagyott sírok gondozása. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. ... >>

Altera Sana Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Pántlika u. 10/1.
képviselő: Benkovics Mariann elnök
Egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Aquarius67 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Harkály utca 15.
képviselő: Uhljár Zita
Kulturális-, szabadidős programok, oktatási-, felnőttképzési programok, szociális feladatok ellátása, esélyegyenlőség biztosítása, karitatív tevékenység, határon átnyúló kapcsolatok, pályázatírás, tanácsadás. ... >>

Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Vasút utca 67.
képviselő: elnök Kovács Krisztina
Tanítani és népszerűsíteni a modern tánckultúrát a szarvasi fiatalok körében. ... >>

Báró Harruckern György Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: elnök Wenkheim István, elnökhelyettes Dr. Hellmuth Strasser, elnökhelyettes Dr. Misur György
A barátság és együttműködés erősítése Báró Harruckern György szülőhelyének polgárai és leszármazottainak széles köre között. Kulturális örökség megóvása, térségek közötti kapcsolatok erősítése. ... >>

Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Hámán Kató utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Pálinkás Tamás
A magyarság tudat kiszélesítésének anyagi, erkölcsi támogatása. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
képviselő: elnök Molnár Eteléné, titkár Prjevaráné Mikus Márta
3-7 éves korú gyermekek személyiségének harmonikus sokoldalú fejlesztését elősegítő tárgyi környezet gyarapítása, komplex művészeti nevelés magasabb szinvonalát szolgáló programok anyagi támogatása. Élményszerző kirándulások, utazások, túrák, erdei óvoda és iskola támogatása, valamint az oktatás technikai eszközök beszerzése. Szabadidős tevékenységek, szakkörök támogatása. Az iskolások év végi jutalmazásához való hozzájárulás. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Braczna Irén elnök
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány /Szarvas/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Brachna Irén elnök, Medvegy Erzsébet titkár
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése, stb. ... >>

Harmóniában Önmagunkkal Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Jókai utca 13/3.
képviselő: Szászné Frankó Anna
A helyi és a térségi kulturális, szabadidős élet fejlesztése rendezvények, kulturális, közművelődési fórumok, szabadidős programok szervezésével. ... >>

Kézenfogva a jövőért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 43.
képviselő: Sindel János elnök
Biztosítani, hogy a tehetséges gyermekek tanulmányi, sport, kulturális és tudományos fejlődésének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elért tanulókat. Támogatni az idegennyelv fejlesztését szolgáló cseretáborokat, tanulmányi kirándulásokat. Hozzájárulni az oktatás szinvonalát fejlesztő eszközök beszerzéséhez. ... >>

Körös Völgye Eurórégió Településeinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság tér 25-27.
képviselő: Babák Mihály polgármester
Gazdasági, kulturális, vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendezése, felkarolása, kölcsönös információ csere. A településszövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tervek, pályázatok készítése, illetve készíttetése. A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése, a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak öszerveződéseinek segítése. A régió érdekeinek képviselete. ... >>

Körösvölgyi Gazdászhallgatókért Alapítvány /Szarvas/

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Dr. Szabolcsik Katalin
A szarvasi felsőfokú mezőgazdasági képzésben résztvevő hallgatók oktatáson kívüli kulturális, sport, szabadidő tevékenységének fejlesztése. ... >>

Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör

(egészségügyi,kulturális)

5540 Szarvas, T.V. kk. 156.
képviselő: Rejtő József elnök
Segítségnyújtás a társadalmi szervezet tagjai részére szociális, egészségügyi, kulturális körülményeinek javításában, hagyományőrzés, szabadidős és hobbitevékenység biztosítása. ... >>

Kultúrny Spolok Sarvašských Slovákov "Vernost" Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Eötvös u. 44.
képviselő: elnök Frankó Anna
Ösztönzi a szlovák ajkú lakosságot nemzetiségi jogainak érvényesítésére, anyanyelvük használatának gyakorlására. Támogatja a szlovákság kulturájának megőrzését, hagyományainak ápolását. A szlovák ajkú lakosság életét érintő kérdésekkel kapcsolatban véleményt nyilvánít és intézkedést kezdeményez. Ápolja és szélesíti az anyaországgal kialakult jó kapcsolatokat. Bekapcsolódik a regionális tömegtájékoztatási tevékenységbe. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gergely László
A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a színházi értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a színházi öntevékenységben. A színházi területen működő minden erre igényt tartó szakmai és civil szervezet, vagy intézmény szakmai képviselete és összefogása ... >>

Melis György Kórusalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Eötvös u. 44.
képviselő: Mótyán Tibor
A jelenlegi kórus fenntartása és létszámának emelése. Fellépéseinek szervezése. A kórus működési kiadásaihoz való hozzájárulás. A szarvasi kórusmozgalom hagyományainak ... >>

Melis György Kórusalapítvány /Szarvas/

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Mótyán Tibor
A jelenlegi kórus fenntartása és létszámának emelése, fellépéseinek szervezése. A kórus működési kiadásaihoz való hozzájárulás. A szarvasi kórusmozgalom hagyományainak ... >>

Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

(kulturális,szociális)

5540 Szarvas, Jókai utca 48.
képviselő: elnök Homonnai Tiborné
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

NAPRA-FORGÓ Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vasút utca 43.
képviselő: Huszárik Nóra
Képzőművészek, alkotóművészek összefogása, hagyományőrzés, az ifjúság képzése. ... >>

Nemzetközi Egyetemi és Főiskolai Centrum Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 20.
képviselő: Prof. Dr. Prugberger Tamás alelnök, Prof.Dr. Habil Manfred Poetz, Prof.Dr.Klaus van de Weyer alelnök
Az alapítvány támogatja a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat, azok létrejöttét elősegíti. Célja továbbá a Budapesti székhelyű Nemzetközi Főiskolai Központ működtetése, a nemzetközi megértés elősegítése oktatási, kulturális és traszfer tevékenység elősegítése által. Az alapítvány feladatának tekinti azt, hogy az Institut für Wissenstransfer által magyar és külfödi közép és felsőfokú állami és magán intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat támogasson, azok létrejöttét elősegítse. ... >>

Ritmus Sportaerobic Club Szarvas

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Sirály utca 2.
képviselő: elnökhelyettes Kereszturszky János, elnökhelyettes Somogyi Zsuzsanna, Gyekiczki János elnök
Oktatási, kulturális, tanácsadó tevékenység. ... >>

Ruzicskay György Közalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Erzsébet liget 5320/1/A hrsz
képviselő: Dr. Reszkető Péter elnök
A közalapítvány elsődleges célja Ruzicskay György festőművész életművének megóvása, gondozása. Ennek keretében: felméri, összegyűjti, rendszerezi a művészeti alkotásokat. Fenntartja a Ruzicsky alkotóházat. Rendszeres nyitvatartási idő mellett bemutatja az alkotásokat. Időszakos kiállításokat szervez. Kiadványokat ... >>

Szarvas Város Barátainak Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Arany J. utca 25.
képviselő: Dr. Dezső István elnök
Szarvas város mindenkori szellemi és egyéb való értékeinek megbecsülése és gyarapítása. A cselekvő hazafiság erősítése az egészséges lokálpatriotizmussal.A szarvasiak és az innét elszármazottak, illetőleg a várossal rokonszenvezők kapcsolatainak fenntartása. A város kulturális hagyományainak ápolása és új kulturális értékek létrehozása. ... >>

SZARVASÉRT Alapítvány

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 2.
képviselő: Mihaleczné Kovács Mária kur.elnök
Szervezi, összehangolja a polgárok, civil és gazdálkodó szervezetek anyagi, szellemi felajánlásait, melyet Szarvas város társadalmi, gazdasági, sport, kulturális életének fejlesztésére, környezetének megóvására, bővítésére szántak. ... >>

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
képviselő: Tusjak János elnök
Tagjainak szociális, egészségügyi, kulturális és minden más vonatkozású érdekvédelme, a közösségi élet szervezése, irányítása. A társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása. ... >>

Szarvasi Fiatalok a Holnapért

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Kodály Zoltán utca 14.
képviselő: elnök Jónás Jánosné, elnökhelyettes Farkas Tamás, titkár Takóné Gombár Erika
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetűeknek segítségnyújtás, családsegítés. Roma közösségek érdekében végzett tevékenység, roma közösségfejlesztés. ... >>

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös utca 44/1.
képviselő: elnök Závoda Ferenc, elnökhelyettes Liska Mihály, titkár Frankó Zsuzsanna
Kisgazda hagyományok, tradíciók őrzése, kultúrkörének ápolása. A szlovák és a roma nemzetiségek kultúrájának ápolása és megőrzése, a nemzetiségi csoportok társadalmi, szociális és etnikai érvényesülésének elősegítése, közösségi életük, rendezvényeik és társadalmi integrációjuk támogatása, segítése. Kiemelt önkéntes tevékenység és együttműködés a Dél-alföldi régió teljes területén és országos illletékességgel is a civil társadalom és a civil közösségi élet fejlesztése, a civil érték erősítése céljából a civil és társadalmi szervezetekkel, az állami, önkormányzati szereplőkkel, megyei önkormányzatokkal és a vállalkozói szféra tagjaival. Forrásteremtés egyesületi céljaink megvalósításához nemzeti és uniós pályázatok útján. Kiemelt egyesületi cél a szociális segélyezés, melynek területén önkéntesi tevékenységet és támogatói segítést, szervezést, együttműködést valósítunk meg, illetve biztosítunk tagjaink és önkénteseink bevonása mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, társadalmi reintegrációja és életminőségük, élethelyzetük javítása céljából az ország teljes területén. A nyugdíjas korosztály érdekvédelme és érdekképviselete, az egyesület tagjai, illetve a tevékenységének célcsoportjai részére a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, részükre kulturális programok, előadások szervezése, valamint kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Csasztvan András
A szarvasi néprajz tárgyi és szellemi emlékeinek felkutatása, megjelentetése. Emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Falusi turizmus. Biokertészet. Nevelés, oktatás. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tevékenységén belül a néptáncos, népzenei, képzőművészeti tanszakok tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 5/1.
képviselő: elnök Tímár Attila
Az egyesület tömöríti azokat a természetes és jogi személyeket, akik tevékenyen részt kívánnak venni a shotokan karate és a kick-box fejlesztésében, népszerűsítésében, szakmai szinvonalának emelésében, működési lehetőségeik bővítésében. Az egyesület tevékenységében azonos súlyt fektet a sport, az életmód, a kultúra és a nevelés szempontjaira. ... >>

Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Truczka Mihály elnök
Az extrémsport-tevékenységek (görkorcsolyázás, gördeszkázás) és ezek sporteszköz-igényének támogatása, e sportok űzésére alkalmas extrémsportpálya működtetése, fenntartása, fejlesztése. A tehetséges, felkészült sportolók országos és európai versenyeken való versenyeztetése, költségekben való támogatása. Országos sportrendezvények, bemutatók, sportversenyek, találkozók, nyáritáborok szervezése, kapcsolatteremtés. A helyi fiatalok egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sporteszközökkel való támogatása. Kulturált szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. A fiatalok bevonása a helyi közéletbe. Szarvas város (a Körös-szögi kistérség) ifjúságának szolgálatában érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység folytatása, esélyegyenlőség megteremtése, gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelkedésük elősegítése. Kifejezetten drogprevenciós rendezvények és kortársoktató munka végzése a sportegyesület kortársoktatói által. Helyi ifjúságkutatás, helyzetelemzés. ... >>

Szarvasi Katolikus Értékekért Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 54.
képviselő: elnök Szurovecz Vince
A szarvasi katolikus templom felújítási és karbantartási munkáinak elősegítése, koordinálása. A romai katolikus temető és a római katolikus egyház kezelésében lévő két katolikus temető rendjének fenntartása. ... >>

Szarvasi Kézműves Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Kugyeláné Décsei Mónika, elnökhelyettes Maczkó Ferencné, Kurucz Jánosné titkár
Szarvas és térsége kézműves hagyományainak ápolása. ... >>

Szarvasi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Semmelweis utca 27.
képviselő: elnök Kasik György
A lovassport népszerűsítése, oktatási intézményekkel a kapcsolat felvétele, a diákok lovasoktatásának megszervezése érdekében. A népi hagyományőrzés keretében a lovaskultúrához kapcsolódó néphagyományok őrzése, felelevenítése, azok közvetítése. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Lázár Lajos elnök
A nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete. A közösségi élet és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Segítségnyújtás az arra rászoruló tagok élethelyzetének javításában. ... >>

Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.
képviselő: Árvai Pál elnökhelyettes, Rágyanszky István elnök
Állandó kapcsolatot teremteni a szarvasi Vajda Péter Gimnázium volt tanulói között. Ébren tartani az Alma Mater megbecsülésének tudatát. Támogatni az Intézet célkitűzéseit és Szarvas város kultúrális törekvéseit. ... >>

Szarvasi Pedagógusképzésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Lipcsei Imre
A graduális, posztrgraduális képzés erősítése, a kutatás-fejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutatómunkájának ösztöndíjakkal való támogatása, hozzájárulás a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódáshoz, a hallgatók, oktatók sportolási, kulturális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth u. 46/1.
képviselő: Boross Árpád titkár, Kepenyes András elnökhelyettes, Pécsváradi Antal elnök
Helyi közösségek támogatása, hagyományos nemzeti értékrend fenntartása, terjesztése. ... >>

Szarvasi Roma Összefogás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Áchim András utca 16.
képviselő: Romhányi Tiborné
Egészségvédelem és betegségmegelőzés, a roma hagyományok és kultúra megőrzése, ápolása. A roma kisebbség munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a romák életkörülményeinek javítása. Küzdelem a bűnözés és a hátrányos megkülönböztetés ellen. A roma oktatás fejlődésének elősegítése. A romáknaka többségi társadalomba történő integrálódásának előmozdítása. ... >>

Szarvasi Tessedik Sámuel Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Dózsa Gy. utca 15
képviselő: elnök Bobvos István, tag Farkas Katalin, tag Mórocz János
A lovassport népszerűsítése, a lovas hagyományok ápolása, rendezvények szervezése, a lovassport ifjúsággal történő megismertetése, terápiás célú lovaglási lehetőség biztosítása, versenysport feltételeinek megteremtése. ... >>

Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Szenes János elnök
A Szarvasi Történelmi Emlékút néven tervezett "vizuális történelemkönyv" megvalósítása. A magyar nép és nemzet történetének megismertetése. Közművelődési, ismeretterjesztési feladatok ellátása. Emlékünnepségek szervezése. Táborok, túrák, idegenforgalom szervezése. A határainkon kívül élő magyarokkal való kapcsolattartás. Kiadványok megjelentetése. ... >>

Szarvasi Vajda Péter Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
képviselő: Dr. Molnár Mihály
Biztosítani, hogy a tanulók tanulmányi, sport, kulturális és tudományos tevékenységének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kimagasló eredményeket elért tanulókat. Támogatni a bel- és külföldi tanulmányi kapcsolattartást. Elismerni mindazok munkáját, akik a fenti célok érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. Elsősorban e tevékenységei a Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola szervezeti rendjébe tartozókra terjed ki, de támogathatja az iskola volt tanulóinak továbbtanulását, illetve volt ... >>

Szarvasi Viribus Unitis Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Árpád utca 7/A. II./6.
képviselő: elnök Roszik Zoltán
Szarvas és környéke kulturális eseményeinek, történelmi kutatásának támogatása. ... >>

Szivárvány Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Zrínyi M. utca 110.
képviselő: elnök Antal Andrásné
A Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Családi Napközi intézmény létrehozásához és működésének biztosításához való hozzájárulás, az óvoda tárgyi feltételeinek bővítése, a gyermekek részére kulturális és egyéb tevékenység szervezése. ... >>

Szlovák Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 29.
képviselő: Frankó Pálné elnök, Molnár Zsuzsanna titkár
A tehetséges gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, mely az alábbiakra terjed ki: művészeti képzéseken, versenyeken való részvétel. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Sportversenyekene való részvétel. Állami nyelvvizsgára való felkészülés. ... >>
1. oldal 2. oldal