Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

1. számú Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: elnök Bencsik János
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
képviselő: elnök Molnár Eteléné, titkár Prjevaráné Mikus Márta
3-7 éves korú gyermekek személyiségének harmonikus sokoldalú fejlesztését elősegítő tárgyi környezet gyarapítása, komplex művészeti nevelés magasabb szinvonalát szolgáló programok anyagi támogatása. Élményszerző kirándulások, utazások, túrák, erdei óvoda és iskola támogatása, valamint az oktatás technikai eszközök beszerzése. Szabadidős tevékenységek, szakkörök támogatása. Az iskolások év végi jutalmazásához való hozzájárulás. ... >>

Csiribiri Alapítvány az Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Fábián Mihályné titkár, Sinkovics Mihályné elnök
A gyermekek egészséges személyiségfejlődését elősegítő játékok, eszközök gyarapítása, vásárlása. A mindenkori érvényben lévő óvodai program feladatainak megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodások egészséges testi fejlődését elősegítő lehetőségek. A kultúra és ízlés világuk fejlesztését elősegítő programok finanszírozása. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Braczna Irén elnök
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése. ... >>

Gazsó György Művészeti Alapítvány /Szarvas/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Brachna Irén elnök, Medvegy Erzsébet titkár
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendékeinek, kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulóknak a támogatása, zenei pályára irányításának elősegítése, stb. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gergely László
A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a színházi értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a színházi öntevékenységben. A színházi területen működő minden erre igényt tartó szakmai és civil szervezet, vagy intézmény szakmai képviselete és összefogása ... >>

Nemzetközi Egyetemi és Főiskolai Centrum Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 20.
képviselő: Prof. Dr. Prugberger Tamás alelnök, Prof.Dr. Habil Manfred Poetz, Prof.Dr.Klaus van de Weyer alelnök
Az alapítvány támogatja a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat, azok létrejöttét elősegíti. Célja továbbá a Budapesti székhelyű Nemzetközi Főiskolai Központ működtetése, a nemzetközi megértés elősegítése oktatási, kulturális és traszfer tevékenység elősegítése által. Az alapítvány feladatának tekinti azt, hogy az Institut für Wissenstransfer által magyar és külfödi közép és felsőfokú állami és magán intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat támogasson, azok létrejöttét elősegítse. ... >>

Szarvas Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Csasztvan Istvánné, Melis Pálné ... >>

Szarvasi Agrárhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: alelnök Koskár Lívia Klára, elnök Grencs Anita
A Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói részére ismeretbővítés, az agrárkultúra ismereteinek terjesztése, nyelvtanulás segítése, szakmai fórumok létrehozása, végzős hallgatók elhelyezkedésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Szarvasi Bibliothéka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Bődi János
A Szarvasi Városi Könyvtár, Szarvas, Szabadság u. 28. működésének segítése, elsősorban könyvek és más kiadványok beszerzésének biztosítása útján, ezáltal a könyvkultúra, a művelődés fejlesztésének segítése Szarvas városban. ... >>

Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Csasztvan András
A szarvasi néprajz tárgyi és szellemi emlékeinek felkutatása, megjelentetése. Emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Falusi turizmus. Biokertészet. Nevelés, oktatás. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tevékenységén belül a néptáncos, népzenei, képzőművészeti tanszakok tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Vajda Péter Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
képviselő: Dr. Molnár Mihály
Biztosítani, hogy a tanulók tanulmányi, sport, kulturális és tudományos tevékenységének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kimagasló eredményeket elért tanulókat. Támogatni a bel- és külföldi tanulmányi kapcsolattartást. Elismerni mindazok munkáját, akik a fenti célok érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. Elsősorban e tevékenységei a Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola szervezeti rendjébe tartozókra terjed ki, de támogathatja az iskola volt tanulóinak továbbtanulását, illetve volt ... >>

Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó Krisztina, kuratóriumi titkár Szakácsné Szűcs Marianna
A Békés Megyei Székely Mihály Szakképző Iskola és Kollégium iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. ... >>

Szivárvány Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Zrínyi M. utca 110.
képviselő: elnök Antal Andrásné
A Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Családi Napközi intézmény létrehozásához és működésének biztosításához való hozzájárulás, az óvoda tárgyi feltételeinek bővítése, a gyermekek részére kulturális és egyéb tevékenység szervezése. ... >>

Szlovák Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 29.
képviselő: Frankó Pálné elnök, Molnár Zsuzsanna titkár
A tehetséges gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, mely az alábbiakra terjed ki: művészeti képzéseken, versenyeken való részvétel. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Sportversenyekene való részvétel. Állami nyelvvizsgára való felkészülés. ... >>

Tessedik Öreggazdász Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: elnök Dr. Köhler Mihály
A Tessedik Sámuel Főiskola, mint Alma Mater szellemi és tárgyi értékeinek, történelmi hagyományainak ápolása, a főiskolán zajló tudományos munka, konferenciák támogatása, kapcsolattartás végzett hallgatókkal, mezőgazdasági ismereteik bővítése érdekében, a gazdász szobor létrejöttének szervezése, kulturális események támogatása. ... >>
1. oldal