Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Árpád utca 9.A.II/5.
képviselő: Janurik Pálné
Az asztmával, más léguti és allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek, tudomáynos eredmények minél magasabb megismertetése a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, sportolást és munkavégzséi tevékenységet javító és elősegítő, lehetőséget biztosító körülméynek felderítése. Teljes körű emberi és állampolgári jogi érdekvédelem annak érdekében, hogy a társadalmi esélyegyenlőség a társadalmi beilleszkedés érdekébe a légúti megbetegedések esetén is megvalósuljon. ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kazinczy utca 8/1.
képviselő: elnök Kondacs György
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú elősegítése, szervezése. ... >>

Körös Völgye Eurórégió Településeinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság tér 25-27.
képviselő: Babák Mihály polgármester
Gazdasági, kulturális, vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendezése, felkarolása, kölcsönös információ csere. A településszövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tervek, pályázatok készítése, illetve készíttetése. A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése, a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak öszerveződéseinek segítése. A régió érdekeinek képviselete. ... >>

Körös-szögi Civil Fórum Egyesület

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
képviselő: elnök Dr. Dezső István
A Körös-szögi kistérség civil közösségeinek és civil társadalmi életének a fejlesztése. ... >>

Magyar Akvakultúra Szövetség

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Anna liget 8.
képviselő: Borbély Gyula, dr. Szűcs István, dr. Váradi László, Hoitsy György, Katics Máté, Puskás Nándor Egon, Radóczi János
A Magyar Köztársaság területén haltermelői tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélést elérje, illetve elősegítse. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gergely László
A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a színházi értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a színházi öntevékenységben. A színházi területen működő minden erre igényt tartó szakmai és civil szervezet, vagy intézmény szakmai képviselete és összefogása ... >>

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gombárné Bata Mária
Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Az embereknek egészségmegőrző, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő jogokat és kötelességeket megismertetése. Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szociális érdekvédelme, rehabilitációja. ... >>

Szarvas - Békésszentandrási Körös - Holtág Hasznosító Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Gaál Sándor elnök
A holtágak használatában és hasznosításában érintettek érdekvédelme és érdekképviselete. A holtágak alapvető természeti, tájékpi értékeinek megóvása. A vízminőség, a környezeti állapot védelme, romlásának megakadályozása. Az infrastruktúra fejlesztése. Az élővilág, közte a halállomány életfeltételeinek biztosítása. A jóléti célú hasznosítás feltételeinek kialakítása (szúnyogírtás, vízcsere, stb.) A közbiztonság szervezése. A holtágak rehabilitációjának elősegíétse. Idegenforgalmi propaganda. A holtággal kapcsolatos tudományos tevékenység támogatása. A közérdekű, vízhasznosítási és jóléti célok ... >>

Szarvasi Általános Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/2.
képviselő: Posgay György elnök
A szarvasi, Békésszentandrási és csabacsűdi székhellyel működő egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekvédelme és érdekképviselet. Az Ipartestület tagjainak szakmai fejlődését, oktatását, nevelését tűzte ki célul. ... >>

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
képviselő: Tusjak János elnök
Tagjainak szociális, egészségügyi, kulturális és minden más vonatkozású érdekvédelme, a közösségi élet szervezése, irányítása. A társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása. ... >>

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös utca 44/1.
képviselő: elnök Závoda Ferenc, elnökhelyettes Liska Mihály, titkár Frankó Zsuzsanna
Kisgazda hagyományok, tradíciók őrzése, kultúrkörének ápolása. A szlovák és a roma nemzetiségek kultúrájának ápolása és megőrzése, a nemzetiségi csoportok társadalmi, szociális és etnikai érvényesülésének elősegítése, közösségi életük, rendezvényeik és társadalmi integrációjuk támogatása, segítése. Kiemelt önkéntes tevékenység és együttműködés a Dél-alföldi régió teljes területén és országos illletékességgel is a civil társadalom és a civil közösségi élet fejlesztése, a civil érték erősítése céljából a civil és társadalmi szervezetekkel, az állami, önkormányzati szereplőkkel, megyei önkormányzatokkal és a vállalkozói szféra tagjaival. Forrásteremtés egyesületi céljaink megvalósításához nemzeti és uniós pályázatok útján. Kiemelt egyesületi cél a szociális segélyezés, melynek területén önkéntesi tevékenységet és támogatói segítést, szervezést, együttműködést valósítunk meg, illetve biztosítunk tagjaink és önkénteseink bevonása mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, társadalmi reintegrációja és életminőségük, élethelyzetük javítása céljából az ország teljes területén. A nyugdíjas korosztály érdekvédelme és érdekképviselete, az egyesület tagjai, illetve a tevékenységének célcsoportjai részére a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, részükre kulturális programok, előadások szervezése, valamint kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Somogyi B. u. 30.
képviselő: Szenes János elnök
általános érdekvédelem és karitatív tevékenység ... >>

Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Truczka Mihály elnök
Az extrémsport-tevékenységek (görkorcsolyázás, gördeszkázás) és ezek sporteszköz-igényének támogatása, e sportok űzésére alkalmas extrémsportpálya működtetése, fenntartása, fejlesztése. A tehetséges, felkészült sportolók országos és európai versenyeken való versenyeztetése, költségekben való támogatása. Országos sportrendezvények, bemutatók, sportversenyek, találkozók, nyáritáborok szervezése, kapcsolatteremtés. A helyi fiatalok egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sporteszközökkel való támogatása. Kulturált szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. A fiatalok bevonása a helyi közéletbe. Szarvas város (a Körös-szögi kistérség) ifjúságának szolgálatában érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység folytatása, esélyegyenlőség megteremtése, gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelkedésük elősegítése. Kifejezetten drogprevenciós rendezvények és kortársoktató munka végzése a sportegyesület kortársoktatói által. Helyi ifjúságkutatás, helyzetelemzés. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Lázár Lajos elnök
A nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete. A közösségi élet és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Segítségnyújtás az arra rászoruló tagok élethelyzetének javításában. ... >>

Tessedik Sámuel Kertbarát Kör

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös L. utca 44.
képviselő: Mótyán Tibor elnök
Kertészeti szakismeretek bővítése, ökogazdálkodás meghonosítása. ... >>

Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szövetség Szarvas

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
képviselő: Dr. Demeter László, Dr. Ligetvári Ferenc, Dr. Sipos András elnök, Váradi László
Tessedik Sámuel szellemi örökségére alapozottan a térség oktatási és kutatási feladatinak összehangolt végzése. ... >>

Új Esély a Fiataloknak Szarvason Egyesület

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
képviselő: Bagaméri László
Szarvason és környékén élő fiatalok számára munkahely és egzisztenciális biztonság megteremtése, ennek érdekében rendezvények szervezése, jogvédelem és érdekképviselet. ... >>

Üldözöttek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út
képviselő: Fazekas József, Kepenyes andrás, Kis János, Kozák Ferenc, Malmos Károly, Remlinger László
A sztálini diktatúrától - politikai, világnézeti, vagy vallási meggyőződésük miatt sérelmet szenvedtek erkölcsi és anyagi kárpótlásának érvényesítése. ... >>
1. oldal