Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület

(kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Brigád utca 62.
képviselő: elnök Máté János
A Szarvasi Kistérség civil társadalmi életének fejlesztése a lovas-csikós kultúra és hagyományok ápolása, valamint megőrzése révén. ... >>

A szeretet épületeiért Alapítvány

(egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság u. 70.
képviselő: Deme Zoltánné
A Szarvas-Újtemplom Evagélikus Egyházközösség ingatlanjainak helyreállítása, fenntartása, felújítása, bővítése, átalakítása, a hitélet céljait szolgáló új épületek létesítése, felszerelése, valamint a bennük létesített közérdekű intézmények működésének támogatása. ... >>

ASZÁLY ÉS ÖNTÖZÉS kutatásokért Alapítvány /Szarvas/

(egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság u. 2.
képviselő: Dr. Petrasovits Imre
A növény talaj víz környezet kapcsolatrendszerére vonatkozó kutatómunka támogatása, vízhiányra vonatkozó információgyűjtés, rendszerezés, értékelés, szélesebb körű együttműködés kezdeményezése, támogatása, kutatás fejlesztési tervek kidolgozása. ... >>

BIOFARM Biokultura Alapítvány /Szarvas/

(egyéb)

5540 Szarvas I., Külkerület 6/1.
képviselő: Ágoston Antalné k.titkár, Dr. Wlakovszky Attila k.elnök
A biokultura terjesztése, ezen belül farmergazdaságok megakulásának elősegí- tése, nemzetközi színvonalú ismeretek- ről való tájékoztatása, kisgazdaságok számára piackutatás és új munkahelyek létrehozására alkalmas projektek ki- dolgozása. ... >>

Civilek a Külterületért - Középhalom Egyesület

(egyéb)

5540 Szarvas, V. kk. 1/2.
képviselő: elnök Dernovics Lászlóné
Szarvas külterületei és a szarvasi kistérség közösségeinek és civil társadalmi életének fejlesztése. ... >>

Gyermekekért Alapítvány /Szarvas/

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 41/1. KDNP Iroda
képviselő: Kozák Ferenc kuratórium elnöke
A szegénysorsú, kedvezőtlen környezetben élő, de jóképességű tehetséges gyermekek továbbtanulásának ... >>

Kortalanul Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

5540 Szarvas, Dózsa utca 31. 1./6.
képviselő: Kovácsné Molnár Katalin
A Körös-szögi Kistérségben az alapítvány tevékenységével hozzájárulni a szociális biztonsághoz, a társadalmi szolidaritás erősítése, a civil kapcsolatok erősítése. ... >>

Körös Völgye Eurórégió Településeinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság tér 25-27.
képviselő: Babák Mihály polgármester
Gazdasági, kulturális, vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendezése, felkarolása, kölcsönös információ csere. A településszövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tervek, pályázatok készítése, illetve készíttetése. A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése, a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak öszerveződéseinek segítése. A régió érdekeinek képviselete. ... >>

Körösvölgyi Gazdászhallgatókért Alapítvány /Szarvas/

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Dr. Szabolcsik Katalin
A szarvasi felsőfokú mezőgazdasági képzésben résztvevő hallgatók oktatáson kívüli kulturális, sport, szabadidő tevékenységének fejlesztése. ... >>

Közép- és Kelet- Európai Akvakultúra Központok Egyesület

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Anna liget 8.
képviselő: dr. Váradi László
Az akvakultúra, valamint az oktatási, tudományos és innovációs tevékenység elősegítése, a közép- és kelet-európai régió fenntartható fejlődése, a vízi biológiai erőforrások megőrzése, valamint az Európai Kutatási Térségbe és az Európai Felsőoktatási Térségbe történő integráció. ... >>

Matchfishing Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5540 Szarvas, Kossuth utca 31-33.
képviselő: Lovas Zsolt
A horgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, fejlesztése és megkedveltetése, a versenyhorgászat fejlesztésében és népszerűsítésében való aktív részvétel, kedvező horgászati lehetőség biztosítása, az egyesület tagjainak és más horgászoknak a természet (a vizek és halak) szeretetésre és védelmére nevelése, a halállomány védelme, az orvhalászat és orvhorgászat elleni küzdelem, halasítás és környezetvédelem, különös tekintettel a természetes vizek védelmére és a vízszennyezések megakadályozását célzó rendelkezések érvényesülésének elősegítése, horgászversenyek rendezése, horgásztáborok szervezése. ... >>

MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub Szarvas

(sport,egyéb)

5540 Szarvas, Vajda P. utca 26.
képviselő: elnök Fazekas Erzsébet
Szabadidős, tömeg- és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, anyagi finanszírozása. ... >>

Pannon Motoros és Szabadidő Egyesület

(egyéb)

5540 Szarvas, Deák F. utca 35.
képviselő: Demeter Attila
A tiszántúli térség motorosainak összefogása, érdekeik védelme. ... >>

Piros Pont Egyesület

(szociális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 30.
képviselő: Kendra Tamás
Szarvas és térségében előmozdítsa a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, elősegítse az MSZP alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő hatékony közreműködését, szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről, a szociáldemokrácia elméleti megközelítéséről, elősegítse a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

Szarvasi Agrárhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: alelnök Koskár Lívia Klára, elnök Grencs Anita
A Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói részére ismeretbővítés, az agrárkultúra ismereteinek terjesztése, nyelvtanulás segítése, szakmai fórumok létrehozása, végzős hallgatók elhelyezkedésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Üldözöttek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út
képviselő: Fazekas József, Kepenyes andrás, Kis János, Kozák Ferenc, Malmos Károly, Remlinger László
A sztálini diktatúrától - politikai, világnézeti, vagy vallási meggyőződésük miatt sérelmet szenvedtek erkölcsi és anyagi kárpótlásának érvényesítése. ... >>
1. oldal