Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

04 az életért Alapítvány

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Mentőállomás
képviselő: Oravecz Pál elnök
A sürgősségi betegellátás ismeretanyagának eredményesebb alkalmazása a betegek (sérültek) életbenmaradásáért, felgyógyulásáért, rehabilitálhatóságáért. ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Altera Sana Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Pántlika u. 10/1.
képviselő: Benkovics Mariann elnök
Egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Árpád utca 9.A.II/5.
képviselő: Janurik Pálné
Az asztmával, más léguti és allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek, tudomáynos eredmények minél magasabb megismertetése a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, sportolást és munkavégzséi tevékenységet javító és elősegítő, lehetőséget biztosító körülméynek felderítése. Teljes körű emberi és állampolgári jogi érdekvédelem annak érdekében, hogy a társadalmi esélyegyenlőség a társadalmi beilleszkedés érdekébe a légúti megbetegedések esetén is megvalósuljon. ... >>

Holt-Körös Vízimentő Egyesület

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Zrínyi Miklós utca 57.
képviselő: elnök Gajdos Attila, elnökhelyettes Csasztvanné Tímár Gyöngyi, titkár Sinka Dóra
Vizi életmentés támogatása, vizi mentőszolgálatok működésének segítése. ... >>

Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5540 Szarvas, V. ker. 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Mikó László
Hátrányos helyzetbe került fiatalok keresztyén szellemben történő nevelése, nyári táborok szervezése és fenntartása. Időskorúak lelki segélyszolgálata és anyagi támogatása, szenvedélybetegek segítése. ... >>

Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör

(egészségügyi,kulturális)

5540 Szarvas, T.V. kk. 156.
képviselő: Rejtő József elnök
Segítségnyújtás a társadalmi szervezet tagjai részére szociális, egészségügyi, kulturális körülményeinek javításában, hagyományőrzés, szabadidős és hobbitevékenység biztosítása. ... >>

Szarvas Város Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5540 Szarvas, Vasút u. 46-48.
képviselő: Dr. Pásztor Gyula elnök
Szarvas és vonzáskörzete egészségügyi intézmények részére eszközök, felszerelések vásárlása, támogatása, egészségügyi szakemberek képzése, továbbképzése, egészségügyi felvilágosító-nevelő tevékenység. ... >>

Szarvasi Állatmenhely

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Béke ltp. 1.
képviselő: Dr. Pecsenye Erzsébet, Ménesiné dr. Szűcs Erika, Styecz Tünde
Az elhagyott beteg állatok összegyűjtése, biztonságos elhelyezése, gondoskodás tartásáról. Élelmezésük és állategészségügyi gondozásuk elsősorban Szarvason és környékén. ... >>

Szarvasi Ápolási Intézetért Alapítvány

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Vasút utca 46-48.
képviselő: elnök Dr. Kozma György
A Szarvasi Ápolási Intézet tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
képviselő: Tusjak János elnök
Tagjainak szociális, egészségügyi, kulturális és minden más vonatkozású érdekvédelme, a közösségi élet szervezése, irányítása. A társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Lázár Lajos elnök
A nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete. A közösségi élet és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Segítségnyújtás az arra rászoruló tagok élethelyzetének javításában. ... >>

Szarvasi Roma Összefogás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Áchim András utca 16.
képviselő: Romhányi Tiborné
Egészségvédelem és betegségmegelőzés, a roma hagyományok és kultúra megőrzése, ápolása. A roma kisebbség munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a romák életkörülményeinek javítása. Küzdelem a bűnözés és a hátrányos megkülönböztetés ellen. A roma oktatás fejlődésének elősegítése. A romáknaka többségi társadalomba történő integrálódásának előmozdítása. ... >>

Szeressétek az öregeket Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25.
képviselő: Rima Gábor elnök
A BMKT Idősek és Szenvedélybetegek Otthonában élő lakók életminőségének javítása, tárgyi és személyi feltételek javítása. Támogatást nyújt az Otthon alkalmazottainak jutalmazására, továbbképzések költségeinek térítésére. ... >>
1. oldal