Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szalkszentmárton oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Evangélikál Kül- és Belmissziói Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Alkotmány u. 55.
képviselő: Kovács Sándor
A Jézus Krisztusban való hitre segítő misszióhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. - A misszió épületeinek és berendezésének létesítése, bérlete és fenntartása. - Szállítóeszközök beszerzése, bérlete és üzemeltetése, - A misszióban résztvevők anyagi támogatása készpénzben és természetbeni juttatásokban. - Misszionáriusok oktatása, felkészítése és továbbképzésének tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. - Segélyszállítmányok szervezése és eljuttatása a rászorulóknak, az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Korszerűbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.
képviselő: Kővári Györgyné elnök
Az iskola oktatási segédeszközeinek technikai felszereltségének gyarapítása, nemzetközi, kultúrális, baráti és cserekapcsolatok elősegítése, az általános iskolai tanulók és családjaik körében, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi nemzetiségi kultúra ápolása, iskolai sportélet támogatása, ismeretterjesztés, családvédelem, szociálisan rászorult családok támogatása, természeti környezet védelme, állatvédelem az Alapító Okirat ... >>

Korszerűbb Ovodáért Szalkszentmárton Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6086 Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 2.
képviselő: Fenyvesi András kuratóriumi elnök
Óvoda működésének segítése: az óvoda játszókertjének technikai felszerelésének fejlesztése, játékok beszerzése, és oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Kultúrált Környezetünkért Szívvel Egyesület Szalkszentmárton

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Néphadsereg utca 39.
képviselő: Földiné Jenei Magdolna elnök, Kovácsné Weisz Boglárka elnökhelyettes
Szalkszentmárton településfejlesztésének támogatása. A falu kulturális környezetének biztosítása. Környezetvédelmi tevékenységben való közreműködés. Közösségfejlesztés segítése a községben. Szabadidő, sport, hobby tevékenység kialakításában való közreműködés. Kulturális tevékenység és a népművészeti hagyományápolás segítése. Egészségügyi felvilágosító tevékenység segítése. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Lurkó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12.
képviselő: Amlerné Sikár Veronika
A tanulók oktatását, nevelését segítő eszközök beszerzése. A diákok kiemelkedő teljesítményének jutalmazása. Az iskola és környezetének esztétikusabbá tétele. ... >>

Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre

(oktatási,kulturális)

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.
képviselő: Mercz Vince elnök
A helyi és máshol működő szervekkel, szervezetekkel együttműködve segítse a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum kulturális tevékenységét., Népsze-rűsítse a Múzeum munkáját., Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése., Közreműködés a muzeális tárgyak felderítésében, gyűjtésében, régészeti leletek fel-tárásában, bejelentésében., A Múzeum tudományos tevékenységének elősegítése érdekében kiadványokat jelentet meg, vagy azok megjelenéséhez szellemi, vagy anyagi lehetőségéhez mért anyagi támogatást nyújt., Kapcsolatot tart és keres bel-földi és külföldi rokonintézményekkel, kulturális és informatikai együttműködés érde-kében., Kapcsolatot keres a hazánkban igen nagy jelentőséggel bíró tájvédelmi szervezetekkel. ... >>
1. oldal