Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szabadszállás sport civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

"Fuss Örömmel" Alapítvány

(sport)

6080 Szabadszállás, Orgona utca 12.
képviselő: Dr. Tóth Gyula kuratóriumi tag, Janovics Zsuzsanna kuratóriumi tag, Somogyi József kuratóriumi elnök
Az Alapító az Alapítvány létrehozásával a sportot és ezen belül is elsősorban a futást kívánja támogatni, népszerűsíteni Szabadszállás lakói körében, mely tevékenységével az egészségmegőrzést, mint társadalmi célt is megvalósítani kívánja., Fentieken túl az emberek mozgásra való motiválása, futóversenyek és ezek látogatottságának növelése érdekében és keretein belül rendezvények szervezése, támogatása révén, az emberi kapcsolatok szélesítése, mélyítése, az egészséges életmód, és ezáltal egy jobb életminőség kialakítása érdekében. ... >>

Kígyós Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. út 3.
képviselő: Varga László elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6080 Szabadszállás, Alsószőlők 148/A.
képviselő: Gazdik Róbert, Schuszter János /ketten együttesen/, Sövény Sándor
A különböző régi magyar lovas-és lovaglási kultúrának megőrzése, hagyományainak ápolása, kiemelt figyelmet szentelve a világ könnyűlovasságát meghatározó huszárhagyományok ápolásának. Kapcsolódás más szervezetek különböző szintű versenyeihez, illetve a térség lovas versenyeinek szervezése és lebonyolítása.A lovaglás, mint szabadidő egészséges,kellemes eltöltésének megkedveltetése. A lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése. Lovaglási módok, versenyágak megismertetése, népszerűsítése. A gyermek-és ifjúsági lovaglás, lovas oktatás, túrák és táborok szervezése, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a hazai szervezetekkel, tenyésztőkkel és tartókkal, illetve közreműködés különböző lovas tanfolyamok, kiképző-és edzőtáborok szervezésében, különböző lovas versenyek, bemutatók lebonyolításában. Állat-és környezetvédelmi eszmék, célok és előírások messzemenő betartása, betartásának elősegítése, népszerűsítése az egyesület megmozdulásain, különösen az egyesület ifjúsági tagjainak ilyen irányú nevelésén keresztül, továbbá a Kiskunsági Nemzeti Park védelme érdekében létrehozott folyamatos járőrszolgálat egyesületi támogatásának és folyamatos működtetésének elősegítése. Együttműködés külföldi lovas szövetségekkel, egyesületekkel, illetve Szebadszállás testvérvárosi és egyéb nemeztközi tevékenységének aktív támogatása. Az egyéni és jogi személy tagok saját tulajdonú vagy bérelt lovai, sporteszközei és létesítményei használatának összehangolása a gazdaságosság és sportérdekek szempontjai szerint, továbbá az egyesület saját tulajdonú vagy bérelt lovainak, sporteszközeinek, létesítményeinek fenntartására. A lovas és lótartáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység a tagok részére, illetve ilyen irányú vállalkozási és kereskedelmi tevékenység kiépítése, illetve összehangolása. ... >>

Szabadszállási Bársony István Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6080 Szabadszállás, Duna u. 11.
képviselő: Csaplár Károly elnök, Pellikán Imre titkár
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a környezetet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban-továbbá a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekre figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása az alapszabály 2. §-a szerint. ... >>

Szabadszállási Foci Klub

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 21.
képviselő: Czégány Pál elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése., Az egyesület céljai elérése érdekében Szabadszállás Város Önkormányzatával és más társadalmi és állam szervekkel működik együtt. ... >>

Szabadszállási Horgász Egyesület

(sport)

6080 Szabadszállás, Duna utca 11
képviselő: Tófalvi József elnök ... >>

Szabadszállási Leopárdok Tenisz Sportegyesület

(sport)

6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 7. I/2.
képviselő: Id. Bíró Imre (elnökhelyettes), Kozári Gyula (elnök)
Sport, az alapszabály I/2-3. pontja szerint. ... >>

Szabadszállási Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Vak Bottyán tér 1.
képviselő: Huszár István elnök
A lakosság testkutúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkuturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, az egészség megőrzése. Az Egyesület célja a rendszeres sportolás, felüdülés biztosítása, tagjainak ez irányú nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Talentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.
képviselő: Csomák László kuratóriumi titkár, Dr. Tóth Gyula kuratóriumi tag, Gáspár Ferenc kuratóriumi tag, Kovácsné Mankovics Hajnalka kuratóriumi tag, Oszlánszkiné Szabó Hajnalka kuratóriumi elnök
A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak sport és kultúrális tevékenységének támogatása, az oktatás és nevelés feltételeinek javítása, a nyelvoktatás korszerűsítése, versenyek, vetélkedők szervezése, informatikai oktatás bővítése, az egészséges ifjúság nevelése, valamint szociális célú támogatás. ... >>
1. oldal