Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szabadszállás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Balázspusztai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Balázspuszta
képviselő: Dr. Mihályi Lászlóné kuratóriumi elnök
A balázspusztai jelenleg nem működő iskolaépületet felújítsa, ezáltal lehetővé tegye, hogy a Balázspusztán élő lakosság kultúrális, művelődési, oktatási lehetőségei bővüljenek. ... >>

Kisemberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6080 Szabadszállás, Honvéd u. 26.
képviselő: Mándi Barnabás kuratóriumi elnök
Óvodai neveléshez szükséges taneszközök beszerzése, természet- és környezetvédelmi tevékenység támogatása, közlekedésre neveléshez szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Kultúrkapocs Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6080 Szabadszállás, Toldi Miklós utca 5.
képviselő: Bognár Ferenc elnök
A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése. A fiatal zenészek, művészek segítése, számukra fellépési és bemutatkozási lehetőség biztosítása, koncertek, előadóestek, kiállítások és tehetségkutató fesztiválok szervezése, zenei és művészeti kiadványok népszerűsítése, zenei és művészeti kiadványok, zenei felvételek előállításának és megjelentetésének elősegítése. Internetes zenei és kulturális portál létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást, bemutatkozási lehetőséget biztosít a művészek számára, naprakész információkkal szolgál a zenészeket érintő pályázatok, tehetségkutatók, fesztiválok, és a zenészeket érintő információk terén. On-line zenei és kulturális tartalomfejlesztés. A kulturális, művészeti és zenei élet támogatása, fejlesztése. A zenét, művészetet, kultúrát pártoló, támogató állami szervek, magán- illetve jogi személyek felkutatása, velük való kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Az egyesület célja továbbá, hogy a Dél-Alföldi Régió ifjúságának közösségi életét fellendítse, különösen a kultúra, az oktatás, a szabadidő területén. E célok elérése érdekében az egyesület kulturális, tudományos rendezvényeket szervez. Az egyesület célja könnyű és komolyzenei oktatás nyújtása, zeneiskola működtetése. Kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása. Az egyesület célja továbbá a kulturális örökség megőrzése, műemlékek és a környezet védelme. ... >>

Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6080 Szabadszállás, Alsószőlők 148/A.
képviselő: Gazdik Róbert, Schuszter János /ketten együttesen/, Sövény Sándor
A különböző régi magyar lovas-és lovaglási kultúrának megőrzése, hagyományainak ápolása, kiemelt figyelmet szentelve a világ könnyűlovasságát meghatározó huszárhagyományok ápolásának. Kapcsolódás más szervezetek különböző szintű versenyeihez, illetve a térség lovas versenyeinek szervezése és lebonyolítása.A lovaglás, mint szabadidő egészséges,kellemes eltöltésének megkedveltetése. A lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése. Lovaglási módok, versenyágak megismertetése, népszerűsítése. A gyermek-és ifjúsági lovaglás, lovas oktatás, túrák és táborok szervezése, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a hazai szervezetekkel, tenyésztőkkel és tartókkal, illetve közreműködés különböző lovas tanfolyamok, kiképző-és edzőtáborok szervezésében, különböző lovas versenyek, bemutatók lebonyolításában. Állat-és környezetvédelmi eszmék, célok és előírások messzemenő betartása, betartásának elősegítése, népszerűsítése az egyesület megmozdulásain, különösen az egyesület ifjúsági tagjainak ilyen irányú nevelésén keresztül, továbbá a Kiskunsági Nemzeti Park védelme érdekében létrehozott folyamatos járőrszolgálat egyesületi támogatásának és folyamatos működtetésének elősegítése. Együttműködés külföldi lovas szövetségekkel, egyesületekkel, illetve Szebadszállás testvérvárosi és egyéb nemeztközi tevékenységének aktív támogatása. Az egyéni és jogi személy tagok saját tulajdonú vagy bérelt lovai, sporteszközei és létesítményei használatának összehangolása a gazdaságosság és sportérdekek szempontjai szerint, továbbá az egyesület saját tulajdonú vagy bérelt lovainak, sporteszközeinek, létesítményeinek fenntartására. A lovas és lótartáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység a tagok részére, illetve ilyen irányú vállalkozási és kereskedelmi tevékenység kiépítése, illetve összehangolása. ... >>

Szabadszállási Foci Klub

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 21.
képviselő: Czégány Pál elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése., Az egyesület céljai elérése érdekében Szabadszállás Város Önkormányzatával és más társadalmi és állam szervekkel működik együtt. ... >>

Szabadszállási Gazdakör

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 4.
képviselő: Gáspár Ferenc elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ?tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki. A tagok érdekeinek képviselete, az önálló családi gazdálkodáshoz szükséges feltételek, a helyben maradva boldoguláshoz szükséges körülmények kialakulásának előmozdítása. A gazdaköri hagyományok ápolása és továbbadása. Tagjai szakmai és általános műveltségének gyarapítása. A magántermelők és vállalkozók jogi, pénzügyek, piaci és értékesítési érdekképviseletének ellátása Szabadszállás városban, az országos Gazdatanáccsal együttműködve. A piacbiztonság működtetése az Európai Farmerszövetség elvei és gyakorlata szerint. ... >>

Szabadszállási Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.
képviselő: Máté Sándor
A szabadszállási Református Egyházközség tulajdonában lévő hitéleti és oktatási célú épületek (templom, gyülekezeti terem, lelkészlakás, pedagógus szolgálati lakás,stb.) feljújítása, tatarozása, ezek berendezéseinek létesítése és pótlása, valamint új hitéleti és oktatási célú épületek létesítésének megvalósítása, azok berendezési tárgyakkal való ellátása. ... >>

Talentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.
képviselő: Csomák László kuratóriumi titkár, Dr. Tóth Gyula kuratóriumi tag, Gáspár Ferenc kuratóriumi tag, Kovácsné Mankovics Hajnalka kuratóriumi tag, Oszlánszkiné Szabó Hajnalka kuratóriumi elnök
A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak sport és kultúrális tevékenységének támogatása, az oktatás és nevelés feltételeinek javítása, a nyelvoktatás korszerűsítése, versenyek, vetélkedők szervezése, informatikai oktatás bővítése, az egészséges ifjúság nevelése, valamint szociális célú támogatás. ... >>
1. oldal