Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szabadszállás intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Balázspusztai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Balázspuszta
képviselő: Dr. Mihályi Lászlóné kuratóriumi elnök
A balázspusztai jelenleg nem működő iskolaépületet felújítsa, ezáltal lehetővé tegye, hogy a Balázspusztán élő lakosság kultúrális, művelődési, oktatási lehetőségei bővüljenek. ... >>

Kisemberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6080 Szabadszállás, Honvéd u. 26.
képviselő: Mándi Barnabás kuratóriumi elnök
Óvodai neveléshez szükséges taneszközök beszerzése, természet- és környezetvédelmi tevékenység támogatása, közlekedésre neveléshez szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Kultúrkapocs Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6080 Szabadszállás, Toldi Miklós utca 5.
képviselő: Bognár Ferenc elnök
A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése. A fiatal zenészek, művészek segítése, számukra fellépési és bemutatkozási lehetőség biztosítása, koncertek, előadóestek, kiállítások és tehetségkutató fesztiválok szervezése, zenei és művészeti kiadványok népszerűsítése, zenei és művészeti kiadványok, zenei felvételek előállításának és megjelentetésének elősegítése. Internetes zenei és kulturális portál létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást, bemutatkozási lehetőséget biztosít a művészek számára, naprakész információkkal szolgál a zenészeket érintő pályázatok, tehetségkutatók, fesztiválok, és a zenészeket érintő információk terén. On-line zenei és kulturális tartalomfejlesztés. A kulturális, művészeti és zenei élet támogatása, fejlesztése. A zenét, művészetet, kultúrát pártoló, támogató állami szervek, magán- illetve jogi személyek felkutatása, velük való kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Az egyesület célja továbbá, hogy a Dél-Alföldi Régió ifjúságának közösségi életét fellendítse, különösen a kultúra, az oktatás, a szabadidő területén. E célok elérése érdekében az egyesület kulturális, tudományos rendezvényeket szervez. Az egyesület célja könnyű és komolyzenei oktatás nyújtása, zeneiskola működtetése. Kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása. Az egyesület célja továbbá a kulturális örökség megőrzése, műemlékek és a környezet védelme. ... >>

Szabadszállási Foci Klub

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 21.
képviselő: Czégány Pál elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése., Az egyesület céljai elérése érdekében Szabadszállás Város Önkormányzatával és más társadalmi és állam szervekkel működik együtt. ... >>

Szabadszállási Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.
képviselő: Máté Sándor
A szabadszállási Református Egyházközség tulajdonában lévő hitéleti és oktatási célú épületek (templom, gyülekezeti terem, lelkészlakás, pedagógus szolgálati lakás,stb.) feljújítása, tatarozása, ezek berendezéseinek létesítése és pótlása, valamint új hitéleti és oktatási célú épületek létesítésének megvalósítása, azok berendezési tárgyakkal való ellátása. ... >>

Talentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.
képviselő: Csomák László kuratóriumi titkár, Dr. Tóth Gyula kuratóriumi tag, Gáspár Ferenc kuratóriumi tag, Kovácsné Mankovics Hajnalka kuratóriumi tag, Oszlánszkiné Szabó Hajnalka kuratóriumi elnök
A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak sport és kultúrális tevékenységének támogatása, az oktatás és nevelés feltételeinek javítása, a nyelvoktatás korszerűsítése, versenyek, vetélkedők szervezése, informatikai oktatás bővítése, az egészséges ifjúság nevelése, valamint szociális célú támogatás. ... >>
1. oldal