Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szabadszállás érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Bűnmegelőzési Egyesület

(érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Fodor Mihály elnök ... >>

Homokgyöngye Hegyközség Szabadszállás

(érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, József Attila utca 9.
képviselő: Dr. Bak Istvánné elnök ... >>

Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6080 Szabadszállás, Alsószőlők 148/A.
képviselő: Gazdik Róbert, Schuszter János /ketten együttesen/, Sövény Sándor
A különböző régi magyar lovas-és lovaglási kultúrának megőrzése, hagyományainak ápolása, kiemelt figyelmet szentelve a világ könnyűlovasságát meghatározó huszárhagyományok ápolásának. Kapcsolódás más szervezetek különböző szintű versenyeihez, illetve a térség lovas versenyeinek szervezése és lebonyolítása.A lovaglás, mint szabadidő egészséges,kellemes eltöltésének megkedveltetése. A lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése. Lovaglási módok, versenyágak megismertetése, népszerűsítése. A gyermek-és ifjúsági lovaglás, lovas oktatás, túrák és táborok szervezése, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a hazai szervezetekkel, tenyésztőkkel és tartókkal, illetve közreműködés különböző lovas tanfolyamok, kiképző-és edzőtáborok szervezésében, különböző lovas versenyek, bemutatók lebonyolításában. Állat-és környezetvédelmi eszmék, célok és előírások messzemenő betartása, betartásának elősegítése, népszerűsítése az egyesület megmozdulásain, különösen az egyesület ifjúsági tagjainak ilyen irányú nevelésén keresztül, továbbá a Kiskunsági Nemzeti Park védelme érdekében létrehozott folyamatos járőrszolgálat egyesületi támogatásának és folyamatos működtetésének elősegítése. Együttműködés külföldi lovas szövetségekkel, egyesületekkel, illetve Szebadszállás testvérvárosi és egyéb nemeztközi tevékenységének aktív támogatása. Az egyéni és jogi személy tagok saját tulajdonú vagy bérelt lovai, sporteszközei és létesítményei használatának összehangolása a gazdaságosság és sportérdekek szempontjai szerint, továbbá az egyesület saját tulajdonú vagy bérelt lovainak, sporteszközeinek, létesítményeinek fenntartására. A lovas és lótartáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység a tagok részére, illetve ilyen irányú vállalkozási és kereskedelmi tevékenység kiépítése, illetve összehangolása. ... >>

Szabadszállási Foci Klub

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 21.
képviselő: Czégány Pál elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése., Az egyesület céljai elérése érdekében Szabadszállás Város Önkormányzatával és más társadalmi és állam szervekkel működik együtt. ... >>

Szabadszállási Gazdakör

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. utca 4.
képviselő: Gáspár Ferenc elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ?tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki. A tagok érdekeinek képviselete, az önálló családi gazdálkodáshoz szükséges feltételek, a helyben maradva boldoguláshoz szükséges körülmények kialakulásának előmozdítása. A gazdaköri hagyományok ápolása és továbbadása. Tagjai szakmai és általános műveltségének gyarapítása. A magántermelők és vállalkozók jogi, pénzügyek, piaci és értékesítési érdekképviseletének ellátása Szabadszállás városban, az országos Gazdatanáccsal együttműködve. A piacbiztonság működtetése az Európai Farmerszövetség elvei és gyakorlata szerint. ... >>

Szabadszállási Ipartestület

(érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Duna u. 11.
képviselő: Tóth János elnök
A tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő, jogi, gazdasági, illetve a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben a tagok véleményét összefoglalja és az illetékes helyi szerveknek, vagy országos szövetségnek továbbítja. Képviseli a tagság érdekeit. Az egyéni és társas vállalkozásokat támogató politikai pártokkal való kapcsolattartás. A tagság információval történő ellátása. Tagok közti együttműködés koordinálása. A gazdaság más résztvevőivel történő együttműködés elősegítése, szakmai, gazdasági tevékenység fejlesztésének elősegítése. ... >>

Szabadszállási Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, Vak Bottyán tér 1.
képviselő: Huszár István elnök
A lakosság testkutúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkuturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, az egészség megőrzése. Az Egyesület célja a rendszeres sportolás, felüdülés biztosítása, tagjainak ez irányú nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>
1. oldal