Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szabadszállás egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Balázspusztai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Balázspuszta
képviselő: Dr. Mihályi Lászlóné kuratóriumi elnök
A balázspusztai jelenleg nem működő iskolaépületet felújítsa, ezáltal lehetővé tegye, hogy a Balázspusztán élő lakosság kultúrális, művelődési, oktatási lehetőségei bővüljenek. ... >>

Balázspusztai Önvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Balázspuszta 74.
képviselő: Gáspár Ferenc elnök
Szabadszállás város, kiemelten Balázspuszta lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, mindezek megvalósításával közvetetten a gyermek ? és ifjúság védelme, az emberi és állampolgári jogok védelme, a természet, az állatok és környezet védelme, a hátrányos helyzetű csoportok védelme. ... >>

Honvéd Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Kossuth L. utca 4.
képviselő: Horváth Balázs elnök
A klub sem jelenleg, sem a későbbiekben nem kíván párttá szerveződni. Pártoktól, politikai csoportoktól függetlenül képviseli a nyugdíjasok szociális és általános érdekeit. Ápolni és elmélyíteni tagjaiban a honvédelem eszméjét, segíteni és erősíteni a hagyomány ápolás megvalósulását. Rendszeressé tenni a nyugdíjasokat foglalkoztató kérdések nyílt fórumokon történő megvilágítását, ezekről való folyamatos tájékoztatás. Tartalmasabbá tenni a más nyugállományú klubokkal és testületekkel kialakított kapcsolatot, hasznosítani az aktív években szerzett tapasztalatokat. Összejövetelek révén segítséget nyújtani a nyugdíjas évek hasznos eltöltéséhez, az aktív pihenéshez. Megkülönböztetett figyelmet fordítani az idősebb, beteg, alacsony nyugdíjjal rendelkezők felkarolását, napi gondjaik enyhítésére. ... >>

Jó Pásztor Keresztyén Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(szociális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.
képviselő: Petrovics Erika kuratóriumi elnök
a.) Felekezeti megkötés nélkül minden olyan keresztyén magán, vagy egyházi kézben lévő intézmény, illetve szolgálat támogatása, amelyek elsősorban az un. hátrányos helyzetű gyermekek és azok szüleinek nmentál higiénés gondozását, személyiségfejlődésük pozitív alakulását illeltlve sikeres szocializációjukat segiti elő. b.) A keresztyén hitéletre történő felkészítés. c.) Átmenetileg súlyos, válságos helyzetbe került családtagok segítése. d.) Hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel történő együtt működés. ... >>

Kígyós Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. út 3.
képviselő: Varga László elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6080 Szabadszállás, Alsószőlők 148/A.
képviselő: Gazdik Róbert, Schuszter János /ketten együttesen/, Sövény Sándor
A különböző régi magyar lovas-és lovaglási kultúrának megőrzése, hagyományainak ápolása, kiemelt figyelmet szentelve a világ könnyűlovasságát meghatározó huszárhagyományok ápolásának. Kapcsolódás más szervezetek különböző szintű versenyeihez, illetve a térség lovas versenyeinek szervezése és lebonyolítása.A lovaglás, mint szabadidő egészséges,kellemes eltöltésének megkedveltetése. A lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése. Lovaglási módok, versenyágak megismertetése, népszerűsítése. A gyermek-és ifjúsági lovaglás, lovas oktatás, túrák és táborok szervezése, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a hazai szervezetekkel, tenyésztőkkel és tartókkal, illetve közreműködés különböző lovas tanfolyamok, kiképző-és edzőtáborok szervezésében, különböző lovas versenyek, bemutatók lebonyolításában. Állat-és környezetvédelmi eszmék, célok és előírások messzemenő betartása, betartásának elősegítése, népszerűsítése az egyesület megmozdulásain, különösen az egyesület ifjúsági tagjainak ilyen irányú nevelésén keresztül, továbbá a Kiskunsági Nemzeti Park védelme érdekében létrehozott folyamatos járőrszolgálat egyesületi támogatásának és folyamatos működtetésének elősegítése. Együttműködés külföldi lovas szövetségekkel, egyesületekkel, illetve Szebadszállás testvérvárosi és egyéb nemeztközi tevékenységének aktív támogatása. Az egyéni és jogi személy tagok saját tulajdonú vagy bérelt lovai, sporteszközei és létesítményei használatának összehangolása a gazdaságosság és sportérdekek szempontjai szerint, továbbá az egyesület saját tulajdonú vagy bérelt lovainak, sporteszközeinek, létesítményeinek fenntartására. A lovas és lótartáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység a tagok részére, illetve ilyen irányú vállalkozási és kereskedelmi tevékenység kiépítése, illetve összehangolása. ... >>

Szabadszállási Cigány Egyesület

(egyéb)

6080 Szabadszállás, Bercsényi u. 83.
képviselő: Bitó Lajos ... >>

Szabadszállási Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.
képviselő: Máté Sándor
A szabadszállási Református Egyházközség tulajdonában lévő hitéleti és oktatási célú épületek (templom, gyülekezeti terem, lelkészlakás, pedagógus szolgálati lakás,stb.) feljújítása, tatarozása, ezek berendezéseinek létesítése és pótlása, valamint új hitéleti és oktatási célú épületek létesítésének megvalósítása, azok berendezési tárgyakkal való ellátása. ... >>
1. oldal