Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom 19.
képviselő: Becher Rezső
Összefogja azokat a természetes személyeket, akik az egyesületi tagok szociális helyzetének megsegítésén fáradoznak. Különösen az egyesületi tagok és családtagjaik elhalálozása esetén kívánnak temetkezési segély nyújtása útján enyhíteni család nehézségein. Lehetőséghez képest a tagoknak bérleti díj fejében lakást biztosít. ... >>

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
képviselő: Hárs Olivér társelnök, Szabó Miklós
Környezet és természetvédelem. ... >>

CONCORDE Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

9400 Sopron, Balfi u. 135.
képviselő: Sztojka András, Szűcs Gábor, Vida László
Az egész ország területén esetlegesen bekövetkező természeti, környezetvédelmi vagy más jellegű katasztrófa esetén vízi, barlangi, alpinista, kutyás vagy műszaki mentés, önkéntes tűzoltás és katasztrófa- elhárítás. ... >>

ELAN-VITAL Életmód Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 106.
képviselő: Veiner Rita
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse az egészséges életmódot, tagjait és másokat egészséges életvitelre, a természettel harmonikus együttélésre és természetvédelemre ösztönözze. ... >>

Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Dr. Faragó Sándor, Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő erdő- és faipari mérnöki képzés támogatása, fejlesztése, nevezetesen: - a természetvédelemmel, az állatvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokban és kutatásokban kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemi hallgatók és fiatal oktatók, kutatók külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzésének, valamint külföldi tanulmányi útjainak megszervezése, támogatása - diákhagyományok, valamint a nemzetközi képzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi képzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

EUROSOLAR/MAGYARORSZÁG

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 6.
képviselő: Rónai Judit
Az Európai Szervezet más nemzeti tagszervezeteivel szoros együttműködésben az Európai Napenergia Carta szellemében olyan társadalmi-kulturális mozgalom ébresztése, mely kedvező hatással lehet az egész modernizációt veszélyeztető humán erőforrásra. A hagyományos atom és fosszilis energiaforrások helyett a megújuló energiaforrások felhasználására való ösztönzése, ezáltal a természetes életfeltételek megőrzésének és fejlődésének biztosítása. A politika, a gazdaság, a tudomány és kultúra szakembereinek ösztönzése a részvételre. Lehetőséget biztosít mindenki számára egy olyan társadalmi-kulturális mozgalomban való közreműködésre, amely a megújuló energiák térhódításáért száll síkra. Segíti a Németh László Közép-Európai Népi Akadémia ökológiai beruházási programját, a megújuló energiákkal foglalkozó rendszeres szakmai képzés megindítását és folytatását, meghirdeti a Magyar Solar-Díj kampányt a cselekvésre ösztönzés és európai megméretés érdekében. ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Fehértói Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Pipacs u. 6.
képviselő: Grafik Ingrid
Az Egyesület célja a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése. A Horgász Egyesület tagai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászati etika tiszteletben tartására nevelés, a természet védelme, a környezet szépítése, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása . ... >>

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

(sport,természetvédelem)

9494 Balf, Pilerin út 30.
képviselő: Holló Gábor
A vitorlás sportág népszerűsítése, fejlesztése, a vitorlás vízi túrázás a versenyvitorlázás eredményességének növelése, ifjúságnevelés, és az egészséges, sportszerű életmód, a nemes sportszellem terjesztése. Képviseli vitorlázó tagsága érdekeit, biztosítja a kedvező vitorlázási lehetőségeket, a vitorlázás írott és íratlan szabályainak tiszteletére ösztönzik a természet szeretére és védelmére neveli tagjait. ... >>

Gyermekotthoni Szabadidős Sport-és Kerékpár Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Gyevát Zsolt
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek számára olyan szabadidős sporttevékenységek lehetőségének biztosítása, melyben kibontakoztathatják képességeiket, hasznosan tölthetik el szabadidejüket, megfelelően és hasznosan szocializálódhatnak a közösségi pozitív értékeknek megfelelően. Az egyesület integrációt biztosít a gyermekek megfelelő társadalmi csoportjaihoz, felkészíti a gyermekeket az egészséges életmód kialakításának feladataira. Az egyesület célja továbbá, hogy a kerékpározást, mint a szabadidő eltöltésére alkalmas aktív kikapcsolódási lehetőséget minél több emberrel megszerettesse, megismertesse. A közös túrák egyúttal lehetőséget nyújtanak Magyarország és a szomszédos országok természeti kincseinek felderítésére, megtekintésére. Az egyesület tagjai a kerékpározás mellett a sport egyéb szabadidős területein, így a gyalogos teljesítménytúrák, futóversenyek, úszó teljesítménytúrák során is biztosítják az egészséges életmód feltételeit. Az egyesület célja a sportrendezvényeken való részvételen túl az azokhoz kapcsolódó kulturális programokon való részvétel, illetve ilyen programok szervezése. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a szabadidős sportágak népszerűsítése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori- és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Kertvárosi u. 12.
képviselő: Lagler András
Az alapítvány célja, hogy az evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek és természetes személyek rajta keresztül erkökcsi és anyagi támogatást leljenek, amelynek segítségével a társadalom és a nemzet számára hasznos, keresztény szellemű munkát folytató embertársaik erkölcsileg és anyagilag megerősödnek. Az alapítvány szisztematikus nevelő, oktató és ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervez, melyek célja, hogy az ifjú és felnövekvő nemzedéket felismerésére vezesse minden életellenes, deviáns magatartás, életvitel tekintetében, hogy az életpárti felfogást elsajátítsa, meggyőződéssel sajátjaként vallja. Ez kiterjed elsősorban, de nem kizárólagosan a drog, alkohol, dohányzás, abortusz valamint a nihilista, céltalan életvitel kérdésköreire. Az alapítvány célja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa azokat a bajbajutott családokat és egyedülállókat, akik e támogatás nélkül a társadalom perifériájára sodródnának. Támogatja továbbá azokat a családokat és egyedülállókat is, amelyek a bibliai értékrendtől eltávolodtak, abban hogy a társadalomban korábban elfoglalt helyükhöz visszatérjenek. Céljai megvalósításában elsődlegesnek tekinti, hogy tevékenységei legyenek bár szociális, karitatív vagy meghatározott célprogramokra irányulók, a bibliai értékekkel egyezzenek. Célja továbbá, hogy támogassa egészség - és családvédő, illetőleg keresztény kulturális rendezvények megszervezését, bibliai erkölcsi elveket valló keresztény klubok működtetését, amelyek minőségi és értékközvetítő alternatívát jelenthetnek a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

HUBERTUSZ Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Bécsi út 81.
képviselő: Unger Alfréd
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági, környezet és természetvédelmi érdekekkel ? összhangban, továbbá a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással és gazdálkodással, a legcélszerűbb formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lővér Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9. III/11.
képviselő: Fücsök Károly
A rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzésről és sportolásról. ... >>

"LŐVÉR" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Sipos László
sport környezet- és természetvédelem egyéb társadalmi szervezet ... >>

MILO Horgász Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Uszoda u. 77.
képviselő: Magyar Gábor
Sporthorgászat a természet és a halállomány védelme, segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Nyugati Kapu Waldorf Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

9400 Sopron, Gidapatak u. 3. C/3.
képviselő: Kóczán Éva
Az Egyesület alapvető célja a modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés, oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. ... >>

Öko Kom Környezetbarát Kommunikáció Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
képviselő: Éder Andrea - elnök
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés lehetőségének biztosítása. Az egyesület célja tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokon (speciális és normál versenyek), táborokon (életmódtábor és egyéb képességfejlesztő táborok), rendezvényeken való részvétel elősegítése és azok szervezése. Környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom, szakkönyv, folyóirat rendelkezésre bocsátása. Az egyesület elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek átfogó környezettudatos nevelésének elősegítésére törekszik. Így felvilágosító tevékenységeket folytat a szülők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében a környezetvédelemmel kapcsolatos módszerek megismerésében. Tanácsadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyeken a környezetbarát termékek bemutatását igyekszik elősegíteni. Az egyesület fenti célján keresztül szeretné felkelteni a mozgás, az esztétikus környezet kialakítása iránti igényt, a programokon, táborokon, versenyeken való részvétellel a természetes környezet iránti érdeklődést. ... >>

PÁTRIA Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Koch Péter
Sopron város épített és természeti környezetének védelmét, valamint a városkép szépségének emelését szolgáló bármely tevékenység támogatása. ... >>

"PERKOVÁTZ HÁZ BARÁTI KÖRE" EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
képviselő: Perkovátz Tamás
Az egyesület kortól, nemtől és származástól függetlenül tömöríti mindazokat, akik szeretnék az európai, a magyar, így különösen Sopron és környéke kulturális (ezen belül kiemelten az építészeti, a zenei és az irodalmi) örökségeket, valamint a természeti kincseket megismerni, az egyesület lehetőségeinek keretén belül ápolni és másokkal megimsertetni. Az egyesületben politikai tevékenységet folytatni nem lehet. ... >>

PISZTRÁNG Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, IV. László kir. u. 8.
képviselő: Becher Rezső, Bereczki Gábor, Dr. Hanny Csaba, Vágó Gáspár
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

ROTARY PANNÓNIA Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
képviselő: Zsidy Ákos
A gyermekek és az ifjúság körében a továbbtanulás, a kiváló tanulmányi eredményekre való törekvés elősegítése, a kulturális képzés népszerűsítése, a továbbtanulás elősegítése, a sérült és rászoruló gyermekek, ilyen gyermekek képzését, gondozását szolgáló intézmények, szervezetek támogatása, ezáltal is az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány céljának tekinti az egészségmegőrzést, a szociális tevékenységet, családsegítést, tudományos tevékenységet, a természetvédelem, környezetvédelem megismertetését, népszerűsítését. Az alapítvány további céljának tekinti a nyelvi és a nemzetiségi képzést, a képességfejlesztést és a készségfejlesztést, valamint az ismeretterjesztést. Az alapítvány további céljai közé tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. ... >>

SCARBANTIA Sportegyesület Sopron

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Tóth Antal utca 24.
képviselő: Zsirai Gyula
Teke versenysport és utánpótlás nevelés, valamint a természetjárók tömegsportja. ... >>

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Hargitai László
A horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett, a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

Sopron Segít Közalapítvány

(természetvédelem,szociális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
A közalapítvány célja lehetőséget teremteni az összefogásra és a természeti katasztrófák által sújtott települések újjáépítésére, rehabilitációjára, hátrányos helyzetbe jutott családok és személyek segítésére, illetve támogatására szolgáló pénzügyi alapok ... >>

Sopron Tájegységi Vadásszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

képviselő: Dr. Jámbor László
környezet és természetvéelem érdekképviselet ... >>

Sopron Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Lővér krt. 37.
képviselő: Molnár Balázs
Sopron város és környezete, idegenforgalmi turisztikai szempontjából fontos és érdekes, természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Ennek érdekében szervezi és koordinálja a Sopron és környékére vonatkozó turisztikai kiadványok létrehozását. A Sopron és környéki turisztikai rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal. Felméri a Sopron és környékére érkező vendégek utazási, turisztikai szokásit, igényeit. Turisztikai információs irodát működtet. Összefogja Sopron város turisztikai, idegenforgalmi szereplőit és velük együttműködik Sopron város és környéke mindenre kiterjedő bemutatása érdekében. ... >>

Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Juharfa út 23.
képviselő: Szakonyi Imre
Az egyesület célja és feladata:
- az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítás;
- szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása, az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel;
- az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése;
- a kóbor állat populáció csökkentése;
- az állati és emberi életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épült környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel;
- a természetes és épített környezet védelme;
- a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Borút Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Jandl Kálmán, titkár Taschner Kurt
A Soproni Borvidék borkultúrájának megóvása, megőrzése, hagyományainak ápolása és ezen kulturális örökségnek idegenforgalmi eszközök alkalmazásával történő megismertetése. Az egyetemes szőlő és borkultúra megismertetése és oktatása. A Soproni borvidék épített és természeti értékeinek megőrzése, környezetvédelem. ... >>

Soproni Fertőtáj Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9400 Sopron, Nemeskuti úti Vadászház Pf. 52.
képviselő: Dr. Jámbor László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgadálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Dr. Józan Tibor
környezet és természetvédelem ... >>

Soproni-hegység Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Vadon László
A Soproni Natúrpark és a hozzákapcsolódó létesítményekre vonatkozó elképzelések kidolgozása, egyeztetése, ezek megvalósításában való közös együttműködés. A Soproni Natúrpark létrejöttével kapcsolatos beruházások bonyolítása és azt követően az egyesület által történő működtetése. A Soproni hegység, tájvédelmi körzetében fekvő és határos összehangolt fejlesztése. A natúrpart területén könyezeti nevelés és gyakorlati természetvédelem megvalósítása, továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés keretei között az ausztriai Lándzséri Natúrparkkal, Rozália Natúrparkkal és a köszegi Írottkő Natúrparkkal való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a fejlesztés és működtetés összehangolása. ... >>

"Sylvanus Alapítvány"

(természetvédelem,szociális,kulturális)

9407 Sopron, Gyöngyvirág utca 19.
képviselő: Tutuntzisz Ákos
A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok kiemelten a hajléktalanok és munkanélküliek foglalkoztatása. A foglalkozás célja és módja a munkaerőpiacra való visszatérést szolgálja. A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok álta az erdőterületek, rétek hulladéklerakó helyeinek megszüntetése, folyamatos hulladékgyűjtés a területen. A felszíni vízfolyások, patakmedrek hulladékmentesítése, tisztítása, fontosabb patakok vízminőségének ellenőriztetése. A szociálisan rászorulók foglalkoztatása által a célzott erdőterültek, rétek kulturális és természeti értékeinek szervezett és folyamatos feltérképezése. Ezen értékek turisztikai feltártságának növelése érdekében tervek elkészítése az ezekben foglaltak megvalósulásához szükséges munkálatok elvégzése, megszervezése. A szociálisan rászoruló, hajléktalan személyek segítése, foglalkoztatásukhoz szükséges faipari, dekorációs építőipari munkalehetőség biztosítása. Az 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően védetté nyilvánított illetve e törvény szerint nyilvántartásba vett kulturális örökséghez tartozó javak turisztikai feltárásában, karbantartásában, állaguk megfigyelésében való részvétel a szociálisan rászorulók foglalkoztatásával. ... >>

"Ubi dolor, ibi vigiles" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom utca 6. 3. lépcsőház I/2.
képviselő: Rácz Klaudia
Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek, fiatalkorúak segítése, érdekeik védelme, egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb körű programok szervezésével, ösztöndíjak, pályázatok kiírásával támogassa ezen korosztályt. E körben fontos céljának tartja az alapítvány, hogy a természet-, állat, és környezetvédelem jelentőségére ? az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés útján ? felhívja a figyelmet, ily módon elősegítve egy jobb, élhetőbb világ megteremtését. Ugyancsak célul tűzi ki az alapítvány az időskorúak, és a szociálisan, vagy bármely más tekintetben rászorulók, elesettek támogatását mind anyagi értelemben, mind pedig gyakorlati, tényleges segítségnyújtás útján. Ugyancsak fontos célkitűzése az alapítványnak, hogy valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport, valamint minden nemzeti, etnikai, és egyéb kisebbség problémáira való figyelemfelhívás és ezek érdekeinek védelme révén elősegítse az emberek közötti esélyegyenlőség kialakulását, illetve a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését. E körben célul tűzi ki az alapítvány ? elsősorban ismeretterjesztés révén ? azon társadalmi jelenség megszüntetését, hogy egyes társadalmi rétegek, csoportok a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Kiemelten fontos céljának tartja az alapítvány a hazai, - elsősorban ? ifjúsági sportélet támogatását, elsősorban gyermek sportrendezvények, versenyek szervezésével, egyéb sportolási lehetőségek megteremtésével. ... >>

"WILFING ÁRON EGYESÜLET A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT ÉS TOLERANCIÁÉRT"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Kanizsa tér 2.
képviselő: Horváth Attila - titkár, Kosztka András -elnök, Szabó Krisztián - alelnök
A közúti közlekedésben résztvevők közlekedési kultúrájának fejlesztése. A balesetmentes közlekedést sok tényező befolyásolja, annak elengedhetetlen feltételeinek ? az udvariasság, a türelmesség, az előzékenység és a felelősségteljes gondolkodás ? terjesztése, propagálása.
Fellépés a közlekedési harmónia és a közlekedésben az egymás iránti tolerancia megteremtéséért, az egymás melletti, együttes, egymásra odafigyelő, toleráns és türelmesen közlekedésért.
A közlekedőkkel tudatosítani kell, hogy nélkülözhetetlen a tolerancia. A járművezetés a szabályokon túl, az alkalmazkodás művészetét követeli meg, a forgalomban nincs helye az erőszakosságnak. A másikat megértve, a másikhoz alkalmazkodva juthat el bárki a kívánt célba. El kell fogadtatni azt, hogy a közlekedésben mindenki azonos súllyal vesz részt a KRESZ szabályait betartva.
A tolerancia nem egyenlő az udvariassággal. A közlekedésben tolerálnunk kell a partnerek más lehetőségeit, időnként eltérő szándékait, sőt még a hibáikat is, és ezt minél szélesebb körben kell terjeszteni.
Biztonságos, megfelelően karbantartott kijelölt gyalogos átkelőhelyek ? zebrák ? érdekében egy olyan ?zebra-örökbefogadási rendszer? kialakítása és fenntartása, amelyben egy-egy kiemelten forgalmas gyalogosátkelőt valamely vállalat, vállalkozás, vagy egyéb szervezet, természetes személy anyagi támogatásával állandóan az előírásoknak megfelelő állapotban lehet tartani.
Oktatási intézetekben a diákok részére a biztonságos közlekedés, valamint a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében előadások szervezése.
A közlekedésbiztonság, a közlekedési morál, a toleralizmus és az ezekkel kapcsolatos témakörökben előadásokat, vitaüléseket, klubdélutánokat filmbemutatókat, ankétokat, szakszemináriumokat, konferenciákat és egyéb szakmai találkozókat (fórumokat) rendez.
Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos országos és nemzetközi kampányokban való aktív részvétel azok sikeres lebonyolítása érdekében.
Különböző rendezvényeken a közlekedésbiztonság, a tolerancia és a jó közlekedési morál terjesztése szórólapokkal, tájékoztatókkal, reklámanyagokkal, bemutatókkal és egyéb módszerekkel.
?Nyitott szemmel? közlekedve a közlekedőkre leselkedő veszélyekre felhívja az illetékes hatóságok, üzemeltetők figyelmét.
Együttműködés és kapcsolattartás olyan, hivatalos szervezetekkel, szervekkel, akik a közlekedésbiztonság területén működnek (Rendőrség, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Balesetmegelőzési Bizottságok, stb.), valamint a közlekedésbiztonság területén érintett egyéb civil szervezetekkel.
Az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel a közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására, támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halálos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. ... >>

Zrínyi Miklós Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális)

Sopron, Ógabona tér 13.
képviselő: Hruby József, Tamasits Zsolt
Sopron és környéke ifjúságának összefogása hazánk kulturális, történelmi és természeti értékeinek megismerése, s ezen ismeretek továbbadására. ... >>
1. oldal