Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 144
1. oldal

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
képviselő: Kalmár István
Az alapítvány célja, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanuló diákokat, az önhibájukon hátrányos helyzetbe kerülő tanulókat, a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. ... >>

Aikido Meishin Egyesület Sopron

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Harkai út 55.
képviselő: Polgár András elnök
Az aikido nevű japán harci művészet magyarországi oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás. ... >>

"Alapítvány a Vendéglős Szakképzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Vránich István
A Hungarhotels Szakmunkásképző Iskola Kollégiumában folyó képzés támogatása, művelődési célok. ... >>

ALPOK Képzőművészeti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Wesselényi u. 1.
képviselő: Pócza erencné, Rozmán Zoltán, Szepes Árpád Péter
Önképzés keretében a képzőművészeti ismeretek elsajátítása és továbbfejlesztése, egymás segítése a magasabb művészeti teljesítmény elérése érdekében. A képzőművészeti tevékenységek folytatásához szükséges ismeretek elmélyítésére rendszeresen összejöveteleket szervez, ahol az egyesület tagjai közösen végzik az alkotó munkát és egymás részére átadják a szakmai és művészeti tapasztalatokat és értékelik egymás teljesítményét. Sopron és környéke tehetséges képzőmávészenek felkutatása, a képzőművészettel foglalkozók utánpótlásának biztosítása, ehetséges fiatalok bevonása képzőművészeti munkába. Nemzetközi kapcsolatok felvétele hasonló tevékenységgel foglalkozó szervezetekkel, a művészeti irányzatok megismertetése. Bemutató jellegű részvétel iskolai oktatásban, művészeti táborok szervezése. Helytörténeti és művészeti kiállítások, vásárok szervezése. Helytörténeti tárgyak és szokások felkutatása, összegyűjtése, ezek bemutatása. Az egyesület tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása, segélyezése abban az esetben, ha az egyesületi tag önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül. ... >>

"Alpokalja Idegenforgalmi Alapítvány"

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Taschner Tamás
Az alapítvány célja a város és térsége idegenforgalmának fejlesztése. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: a város és vonzáskörzete idegenforgalmi fejlesztéséhez anyagokat készít és készíttet. Az idegenforgalommal kapcsolatos, a város arculatának, marketing tevékenységének alakításához és megismertetéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. Részt vesz az idegenforgalmi információs hálózatban. Az idegenforgalommal kapcsolatos kultúrális, tudományos, művészeti, sport, vallási rendezvényeket támogatja, azok szervezésében részt ... >>

"Ápolásért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Dr. Winiczainé Németh Rita
Egészségügyi szakdolgozók képzése és továbbképzésének támogatása, tudományos, szakmai rendezvényeinek pénzügyi támogatása és szervezése, külföldi szakmai tanulmányutak ... >>

ARGO Futball Klub Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Ösvény u. 7/c.
képviselő: Spóner Tibor
Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy az amatőr labdarúgás szervezett kereteit megteremtse a futballt kedvelő baráti társaságok tagjainak. Ápolni kívánjuk a futball szellemiségét, hagyományait a verseny és szabadidő sport keretein belül, megkedveltetni a labdarúgást a felnövekvő generációkkal is. Célunk, hogy tagjaink számára sport és szabadidős eseményeket, rendezvényeket szervezzünk és részt vegyünk különböző szervezetek által kiírt labdarúgó bajnokságokon. ... >>

Balf Alapítvány

(sport,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Akácfa sor 5.
képviselő: Foki Gábor
Anyagi segitség nyújtása a balfi szépítő feladatok megoldásához és a helyi kulturális és sportélet fejlesztéséhez. ... >>

Balfi Hany Istók Horgász Egyesület

(sport,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fertő u. 19.
képviselő: Körmendi Attila
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Bánfalváért Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 180.
képviselő: Dr. Horváth Ivánné, Gritsch Mátyásné, Ubrankovicsné Igrecz Katalin (eln.)
Bánfalva értékeinek, hagyományainak fennmaradásáról és továbbéléséről gondoskodni. ... >>

Bánfalvi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi u. 152.
képviselő: Varga József
A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzat segítségével Bánfalva városrész idegenforgalmi fejlesztése. A helyben fellelhető és betelepített kisebbség hagyományainak, kultúrájának megőrzése, annak ápolása. Bánfalva egykori határain belül található műemlékek felkutatása, ápolása felújítása. Hagyományőrző, nemzeti kulturális, kisebbségi rendezvények megtartása. Magyarországon Bánfalva népszerűsítése. Bánfalván egy még országosan nem ismert fesztivál kezdeményezése. ... >>

Bánfalvi Kórus Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Martinovics út 5.
képviselő: Tormáné Bakody Noémi, Ubrankovicsné Igrecz Katalin
A zenei kultúrához, a kultúrális élethez kapcsolódoan a kórusban éneklés lehetőségével az egyén és a csoport zenei kultúrájának fejlesztése. A magyar és német dalkincs interpretálása, gyarapítása, gyűjtése. A helyi közösségi élet, ezen belül különösen a zenei kulturális hagyományainak, zenei anyagának feldolgozása, ápolása. Elsősorban helyi rendezvények zenei feladatainak felvállalása. ... >>

Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Becht R. u. 11.
képviselő: Dallos Enikő
A soproni 15 éven aluli - óvodás és iskoláskorú - gyermekek részére a versenyszerű táncsport megszervezése. A gyermekek különböző korcsoportokban és kategóriákban való versenyeztetése. A versenysporton túlmenően gimnasztikai és sporttánc oktatás és fellépés. Megfelelő utánpótlás bázis ... >>

Brennbergi Kulturális Egyesület

(kulturális)

9408 Sopron Brennberg, Hermesi u. 1.
képviselő: KIss Roland
Az egyesület célja a brennbergi kulturális élet fellendítése, fejlesztési, a hagyományőrző és feltáró törekvések támogatása, a brennbergi kultúrház fenntartása és üzemeltetése. A kulturális élet feltételeinek biztosítása Brennbergbányán. A kulturális törekvések felkarolása, rendezvények szervezése a lakosság segítségével és érdekében. A brennbergi hagyományok felkutatása, megőrzése, továbbfejlesztése. A közösségi élet felélesztése, kereteinek biztosítása, művelődési lehetőségek megteremtése. ... >>

Civitas Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 16.
képviselő: Taschek Pál, Ulrich Judit
Az egyesület tagjai által létrehozott, különböző műfajú színházi darabok bemutatása székhelyén, illetve meghívás alapján, a kijelölt helyszíneken. Meghatározott évad-program szerint, színházi üzemben, székhelyén bemutatókat tartani. Vidéki színházi ellátás, tájolás. Különböző korosztályok kultúrált, művészeti igényre nevelése. Gyermekszínházi klub létrehozása, ahol a jövő generációjának színházi nevelése a fő cél. Kulturális pályáztok kiírása meghatározott témákban, a művészi igényre való nevelés szándéka alapján. Kapcsolódva a középiskolai világ- és magyar irodalmi oktatáshoz, rendhagyó irodalmi órák, bemutatók lérehozása, melyek elősegítik a fiatalok művelődését. Előre felmért igény szerint különféle, színházzal és művészettel kapcsolatos tenfolyamok tartása. ... >>

"Corvinus" Magyar-Osztrák Baráti Kör

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Dr. Turbuly Éva, Korsch Lászlóné
A népek barátsága szellemében ápolni a több évszázados magyar-osztrák kulturális hagyományokat, társadalmi, gazdasági és sport, valamint jószomszédi kapcsolatokat. Éves program alapján, a közös érdeklődésnek megfelelő kulturális, szakmai és sport programokat rendezvényeket, találkozókat szervez. Azoknak, akik nyelvtanulásra és gyakorlásra együttműködő partnereket keresnek, az egyesület segíteni kíván a kapcsolat felvételében. ... >>

Deák tér Fórum Városvédő Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Mikoviny u. 26.
képviselő: Varga Gábor
A Soproni Környezetet terhelő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások feltárása, továbbá a Soproni Környezetet kímélő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások ösztönzése. A Soproni Környezet értékeinek megőrzése, védelme és harmonikus fejlesztése a jelen és az utókor számára. A közösségi életterek közösségi életet ápoló és fejlesztő feladatának erősítése a kulturális gyarapodás és a lelki harmónia érdekében. A Soproni Környezetet óvó gondolkodásmód és a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet-átalakító felelősségérzet erősítése. Az állampolgári véleményezési jog képviseleti gyakorlása, védelmének képviselete és támogatása. ... >>

Deák téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 78.
képviselő: Wischyné Veszprémi Eszter
Az alapítvány általános és kiemelt célja a soproni Deák téri Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Ezen alapvető célkitűzéseken belül az alapítvány gondoskodni kíván az alábbiakról: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az idegennyelv tanulásának és az informatika oktatásának elősegítése eszközök beszerzésével, az iskolai szabadidős programok támogatása, a szabadidős rendezvények, táborok, osztálykirándulások költségeinek hozzájárulásával, és részbeni viselésével, a tanulmányi, sport és kulturális rendezvények, vetélkedők anyagi támogatása, a nevezési díjak kifizetésével a helyezettek jutalmazásával és a szervezéssel felmerülő költségek részbeni átvállalásával, vagy teljes viselésével, nehéz anyagi és családi körülmények között élő tanulók segítése, iskolai térítési díjakhoz való esetenkénti hozzájárulással. ... >>

Dirty Dance Sopron Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ív u. 1.
képviselő: Horváth Zoltán
A modern tánc (jazz, hip-hop, fanky showtánc, revü, akorbatikus showtánc) és fitness sportágak népszerűsítése, oktatása, támogatása, bemutatása, rendezvények (bemutatók, versenyek) szervezése, lebonyolítása. Egészséges életforma és testkultúra elterjesztése. Táncművész-tehetségek kibontakoztatása. ... >>

Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Nyitrai Péterné
A mentőellátásban résztvevők szakértelmének szintentartása és továbbfejlesztése. A mentődolgozók munkakörülményeinek elfogadhatóvá tétele. ... >>

ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Tulipán köz 11.
képviselő: Puttkamer Emőke
Többnyelvű alapszintű képzés, környezeti nevelés alapszinten, óvodátólaz iskola 1-4. osztályáig nevelés és oktatás ismeretterjesztés, kulturális tevékenység alapszintű oktatása, továbbképzése. ... >>

"Első Soproni Lovas" Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Színház út 16.
képviselő: Dr. Koszorú István
A soproni és Sopron környéki túra és sport lovaglást kedvelő embereket egy szervezett egységbe tömörítése és ez által előmozdítsa azt, hogy ezen magyar lovas kultúrának és hagyománynak, valamint kedvtelésnek élő és szerető személyeknek egy széles tömegbázist hozzon létre, előmozdítva a fejlődést, de megőrizve az 1000 éves hagyományokat. ... >>

Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Dr. Faragó Sándor, Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő erdő- és faipari mérnöki képzés támogatása, fejlesztése, nevezetesen: - a természetvédelemmel, az állatvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokban és kutatásokban kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemi hallgatók és fiatal oktatók, kutatók külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzésének, valamint külföldi tanulmányi útjainak megszervezése, támogatása - diákhagyományok, valamint a nemzetközi képzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi képzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

"Erkel Tehetséggondozás" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Révai M. út 2.
képviselő: Andrássy Klára titkár, Kovács Józsefné eln.
Erkel Ferenc Általános Iskola ifjú tehetségeinek felkutatása, tehetséges tanulók támogatása, kiemelkedő teljesítmények díjazása. ... >>

ESÉLY SOPRONÉRT, SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Határőr u. 5. 3/15.
képviselő: Holpár Csaba
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy Sopronban és környékén mind szellemi, mind anyagi eszközökkel minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyen olyan egészségnevelési és megőrzési módszereket, testnevelési foglalkozásokat, amelyek a sport általi egészséges életmódra való késztetés fejlesztésén keresztül esélyt nyújtanak egy teljesebb életre, testi-lelki jólétre.
Az Alapítvány másodlagos célja, hogy Sopronban és környékén támogassa a különböző sportágakat kedvelő, csapatjátékokban résztvevő egyes személyek egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosításának, képzésének különböző ismeretterjesztő programok, előadássorozatok, gyakorlati felkészítések általi megvalósítását.
Az Alapítvány harmadlagos célja, hogy Sopronban és környékén fizikálisan vagy pszichésen sérült beteg emberek sporttevékenységekbe való bevonásával ? szakember javaslatára, esetleg szakember felügyeletével ? ezeket a személyeket rehabilitációjukban, munkaerőpiacra történő visszatérésükben segítse.
Az Alapítvány célja továbbá az is, hogy a Sopronban és környékén élő nemzeti és etnikai kisebbségek sporteseményeken való részvételével kulturális integráció valósuljon meg. ... >>

"Eszterlánc" Halász utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 27.
képviselő: Czeglédy Istvánné Horváth Mária, Horváth Gyuláné Geiger Erzsébet, Lajter Ibolya, Orbán Gézáné Bicsak Eszter, Vilhelm Kornélia
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai programokon való részvételhez (kirándulások, egyéb programok költségének viselése, munkaeszközök, munkaanyagok vásárlása, stb.) Korszerű óvodai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése, működtetése. ... >>

EUROSOLAR/MAGYARORSZÁG

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 6.
képviselő: Rónai Judit
Az Európai Szervezet más nemzeti tagszervezeteivel szoros együttműködésben az Európai Napenergia Carta szellemében olyan társadalmi-kulturális mozgalom ébresztése, mely kedvező hatással lehet az egész modernizációt veszélyeztető humán erőforrásra. A hagyományos atom és fosszilis energiaforrások helyett a megújuló energiaforrások felhasználására való ösztönzése, ezáltal a természetes életfeltételek megőrzésének és fejlődésének biztosítása. A politika, a gazdaság, a tudomány és kultúra szakembereinek ösztönzése a részvételre. Lehetőséget biztosít mindenki számára egy olyan társadalmi-kulturális mozgalomban való közreműködésre, amely a megújuló energiák térhódításáért száll síkra. Segíti a Németh László Közép-Európai Népi Akadémia ökológiai beruházási programját, a megújuló energiákkal foglalkozó rendszeres szakmai képzés megindítását és folytatását, meghirdeti a Magyar Solar-Díj kampányt a cselekvésre ösztönzés és európai megméretés érdekében. ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Faipari Tudományos Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u.4. Nyugat-Magyarországi Egyetem
képviselő: Pakainé dr. Kovács Judit
A faipari tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Fehértói Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Pipacs u. 6.
képviselő: Grafik Ingrid
Az Egyesület célja a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése. A Horgász Egyesület tagai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászati etika tiszteletben tartására nevelés, a természet védelme, a környezet szépítése, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása . ... >>

"FIDELISSIMA" Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Csatkai u. 11.
képviselő: Arany János, Palotai Gábor
A soproni FIDELISSIMA Kórus céljainak megvalósításhoz szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Garabonciás Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Nyikos Tivadar
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye.
A soproni Széchenyi István Gimnázium és a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Garabonciás DSE kiemelt célja, hogy a röplabda és kézilabda sportágakban ráépülve az iskolai tananyagra a tehetséges diákok részére lehetőséget biztosítson sportolásra és versenyzésre. Sopronban a kosárlabda és labdarúgás feltételei a tanulók számára adottak, míg a röplabda és kézilabda lehetőségei korlátozottak. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás testnevelés tantervben a kézilabda és a röplabda is szerepel, nagyon sok gyerek szívesen űzné, ezért szeretnénk számukra a feltételeket megteremteni. Emellett szeretnénk a városban az evezés és kajak-kenu sportot is meghonosítani, a Fertő-tó erre kiváló lehetőséget biztosít és a kajak-kenu sport nemzetközi sikerei garantálják a diákok érdeklődését. ... >>

GENIUS Mozgásművészeti Sport Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Csengeri u. 30-32.
képviselő: Bányai Petra
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségek, a művészeti sportok (tánc, fitness, aerobic, stb.) biztosítására szórakoztató (hobby) és verseny szinten. ... >>

Görbehalmi Bányászati Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

9408 Sopron, Hidegvízvölgy u. 3.
képviselő: Dr. Erdélyi Lajos
Az egyesület célja: a Brennbergbányai és Görbehalmi bányászélet tárgyi eszközeinek gyűjtése, őrzése, ápolása; az utókor számára megörökíteni és elérhetővé tenni e kihalófélben lévő szakma használati eszközeit, a még élő bányászok visszaemlékezéseit; a bányászélet hagyományainak őrzése; a bányászélet szokásainak felkutatása, bemutatása; látogatható kiállító helyiség létrehozása és működtetése; együttműködés a bányászati hagyományokat ápoló egyesületekkel, intézményekkel. ... >>

Gyermekek a Táncért Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Németh József
Sopronban és vonzáskörzetében élő gyermekeket és fiatalokat a tánc művészetére nevelje, mozgáskultúráját fejlessze. ... >>

Gyermekotthoni Szabadidős Sport-és Kerékpár Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Gyevát Zsolt
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek számára olyan szabadidős sporttevékenységek lehetőségének biztosítása, melyben kibontakoztathatják képességeiket, hasznosan tölthetik el szabadidejüket, megfelelően és hasznosan szocializálódhatnak a közösségi pozitív értékeknek megfelelően. Az egyesület integrációt biztosít a gyermekek megfelelő társadalmi csoportjaihoz, felkészíti a gyermekeket az egészséges életmód kialakításának feladataira. Az egyesület célja továbbá, hogy a kerékpározást, mint a szabadidő eltöltésére alkalmas aktív kikapcsolódási lehetőséget minél több emberrel megszerettesse, megismertesse. A közös túrák egyúttal lehetőséget nyújtanak Magyarország és a szomszédos országok természeti kincseinek felderítésére, megtekintésére. Az egyesület tagjai a kerékpározás mellett a sport egyéb szabadidős területein, így a gyalogos teljesítménytúrák, futóversenyek, úszó teljesítménytúrák során is biztosítják az egészséges életmód feltételeit. Az egyesület célja a sportrendezvényeken való részvételen túl az azokhoz kapcsolódó kulturális programokon való részvétel, illetve ilyen programok szervezése. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a szabadidős sportágak népszerűsítése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori- és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Német Iskolaegylet /Schulverein des Komitates Győr-Moson-Sopron/

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Ambrus Attiláné
A megye területén élő német nemzetiségű és nyelvű lakosság oktatási és kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

HABAKUK Bábszinház Egyesület

(intézményi,kulturális)

9400 Sopron, Zrínyi M. u. 19.
képviselő: Fekete Zoltán
A 3-16 éves korosztály számára bábelőadások tartása, bemutatók során a gyermekek személyiségének fejlesztése, irodalmi, esztétikai értékek továbbítása, bábok készítese. ... >>

Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Új u. 18.
képviselő: Vigné Kovács Margit
A magyar egyetemes művészet, a kultúra, a tudomány és egyéb szellemi értékek közvetítése, ápolása a kultúra közvetítés eszközével. A magyar zeneművészeti, népművészeti, képző- és iparművészeti értékek, hagyományok és szokások őrzése és terjesztése, hazánkban és határainkon kívül. A kulturális idegenforgalom és turizmus erősítése, értékeink megmutatása, kultúrált szórakozási lehetőségek megteremtése. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Kovács János
Az egyesületi tagság kulturális, szociális, egészségügyi érdekeinek elősegítése, a határőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolat fenntartása. ... >>

"Házi Jenő Soproni Honismereti Alapítvány"

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Turbuly Éva
Sopron és az egykori Sopron megyei múltjához, hagyományos értékeihez való kötődés erősítése, a múlt tudományos igényű feltárása. ... >>

Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Kertvárosi u. 12.
képviselő: Lagler András
Az alapítvány célja, hogy az evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek és természetes személyek rajta keresztül erkökcsi és anyagi támogatást leljenek, amelynek segítségével a társadalom és a nemzet számára hasznos, keresztény szellemű munkát folytató embertársaik erkölcsileg és anyagilag megerősödnek. Az alapítvány szisztematikus nevelő, oktató és ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervez, melyek célja, hogy az ifjú és felnövekvő nemzedéket felismerésére vezesse minden életellenes, deviáns magatartás, életvitel tekintetében, hogy az életpárti felfogást elsajátítsa, meggyőződéssel sajátjaként vallja. Ez kiterjed elsősorban, de nem kizárólagosan a drog, alkohol, dohányzás, abortusz valamint a nihilista, céltalan életvitel kérdésköreire. Az alapítvány célja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa azokat a bajbajutott családokat és egyedülállókat, akik e támogatás nélkül a társadalom perifériájára sodródnának. Támogatja továbbá azokat a családokat és egyedülállókat is, amelyek a bibliai értékrendtől eltávolodtak, abban hogy a társadalomban korábban elfoglalt helyükhöz visszatérjenek. Céljai megvalósításában elsődlegesnek tekinti, hogy tevékenységei legyenek bár szociális, karitatív vagy meghatározott célprogramokra irányulók, a bibliai értékekkel egyezzenek. Célja továbbá, hogy támogassa egészség - és családvédő, illetőleg keresztény kulturális rendezvények megszervezését, bibliai erkölcsi elveket valló keresztény klubok működtetését, amelyek minőségi és értékközvetítő alternatívát jelenthetnek a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Balfi u. 80.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Fehérné Lehelvári Marietta, kuratóriumi tag Dr. Sütő Teréz, kuratóriumi tag Horváth Antalné, kuratóriumi tag Máté Melinda, kuratóriumi tag Salamon Zsóka
Sopron város szociális elhelyezésében lévő idős emberek egészségi és kulturális igényeinek kielégítése. Rászorultak eseti szociális segélyezése. Rekreációs központ fenntartása, ahol az idősek testi kondicióját javítják koruknak megfelelő sportprogramokkal. Az idős emberek részére tanácsadó szolgálat beindítása, pszichológus, orvos, pszichiáter, jogász bevonásával. Idős rászorult emberek családi ünnepeinek, valamint az idősek napjának szervezése és bonyolítása. Olyan eszközök, berendezések beszerzése melyek a szociális otthonokban elhelyzettek életvitelét elősegítik, és az önkormányzati normatíva nem nyújt rá megfelelő fedezetet. ... >>

"IGITUS" Oktatás Sopronért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Terv utca 2.
képviselő: Pintér Attila
Sopronban és környékén folyó idegen nyelvi és számítógépes ismeretek oktatása, minőségének javítása és az ezzel összefüggő szellemi és, technikai színvonal növelése, az oktató és kutató képzést elősegítő eszközök, egyéni támogatások hozzájárulások odaítélésével a már működő oktatási intézmények dolgozói, tanulói, hallgatói és ezek szakkörei, csoportjai, illetve az élet bármely területén aktívan dolgozó magánszemély számára, akik fenti ismeretek megszerzéséhez kiegészítő támogatásként, vagy az ehhez szükséges eszközre pályázzák meg. Továbbá információs központ és Internet kávézó működtetése, internetes oktatás folytatása. ... >>

Jazz Dance Academy Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 37.
képviselő: Kadnár Melitta, Vince Csaba
Az egyesület célja tagjai balettművészeti fejlődésének, fellépéseken, versenyeken való részvételének elősegítése, a balettművészet széleskörű népszerűsítése. ... >>

Kék Óvoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4.
képviselő: Sarang Renáta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Komédiás Magyar Integrált Színházért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9400 Sopron, Jegenye sor 5.
képviselő: Bartokos Tamás
A fogyatékkal élők segítése, életkörülményeik javítása. Kulturális és sport tevékenységen keresztül társadalmi el- és befogadásuk élőmozdítása. A Komédiás Magyar Integrált Színház működtetése. Fogyatékkal élők kreatív foglalkoztatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal