Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
képviselő: Hárs Olivér társelnök, Szabó Miklós
Környezet és természetvédelem. ... >>

Deák tér Fórum Városvédő Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Mikoviny u. 26.
képviselő: Varga Gábor
A Soproni Környezetet terhelő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások feltárása, továbbá a Soproni Környezetet kímélő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások ösztönzése. A Soproni Környezet értékeinek megőrzése, védelme és harmonikus fejlesztése a jelen és az utókor számára. A közösségi életterek közösségi életet ápoló és fejlesztő feladatának erősítése a kulturális gyarapodás és a lelki harmónia érdekében. A Soproni Környezetet óvó gondolkodásmód és a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet-átalakító felelősségérzet erősítése. Az állampolgári véleményezési jog képviseleti gyakorlása, védelmének képviselete és támogatása. ... >>

"RÖSCH FRIGYES" Sopron Város Tűzvédelméért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Böröcz István, Fejes Zoltán
Sopron város tűzvédelmének segítése, fejlesztése és támogatása, lakossági felvilágosítás, hagyományőrzés, tűzvédelmi kiadvány megjelentetése, zenekar létrehozása, patronálása. ... >>

Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Juharfa út 23.
képviselő: Szakonyi Imre
Az egyesület célja és feladata:
- az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítás;
- szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása, az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel;
- az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése;
- a kóbor állat populáció csökkentése;
- az állati és emberi életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épült környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel;
- a természetes és épített környezet védelme;
- a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Soproni Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Dr. Józan Tibor
környezet és természetvédelem ... >>

Soproni-hegység Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Vadon László
A Soproni Natúrpark és a hozzákapcsolódó létesítményekre vonatkozó elképzelések kidolgozása, egyeztetése, ezek megvalósításában való közös együttműködés. A Soproni Natúrpark létrejöttével kapcsolatos beruházások bonyolítása és azt követően az egyesület által történő működtetése. A Soproni hegység, tájvédelmi körzetében fekvő és határos összehangolt fejlesztése. A natúrpart területén könyezeti nevelés és gyakorlati természetvédelem megvalósítása, továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés keretei között az ausztriai Lándzséri Natúrparkkal, Rozália Natúrparkkal és a köszegi Írottkő Natúrparkkal való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a fejlesztés és működtetés összehangolása. ... >>
1. oldal