Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 74
1. oldal

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
képviselő: Kalmár István
Az alapítvány célja, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanuló diákokat, az önhibájukon hátrányos helyzetbe kerülő tanulókat, a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. ... >>

A Tudatos Jövődért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Baross utca 8/A. IV. emelet 10. ajtó
képviselő: Végh-Szoják Mónika
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését, továbbá az előzőekhez kapcsolódó tudományos és kutatás fejlesztési tevékenységet tűzi ki célul.
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése, továbbá a tudományos, kutatás fejlesztési tevékenység keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészségmegőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztést, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését, és mindezekkel összefüggésben és ezekre koncentráltan tudományos és kutatás fejlesztési tevékenység végzését is. ... >>

Alapítvány a Soproni Főiskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Dr. Bucsy Gellértné, Tóth Marianna
A Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"Alapítvány a Vendéglős Szakképzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Vránich István
A Hungarhotels Szakmunkásképző Iskola Kollégiumában folyó képzés támogatása, művelődési célok. ... >>

"Alapítvány a Zeneiskoláért"

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Horváth Rudolf
A Soproni Zeneiskola épületének megóvása, hangszerállományának, műszaki felszereltségének fejlesztése. ... >>

Alapítvány az 1. számú Gyakorló Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Majsa Imréné Schilt Ágnes
A Soproni l. sz. Gyakorló Óvoda céljainak megvalósításához szüksége anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODAI NEVELÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Zsilip u. 1.
képviselő: Gálos Istvánné, Kiss Ferencné, Szabadffy Zoltánné
Ovónőképző főiskola II. sz. gyakorló óvodájában folyó nevelés támogatása. ... >>

ALAPÍTVÁNY SOPRON SEBÉSZETÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Szent György u. 11.
képviselő: Pluzsik Tamás
A Soproni Kórház Sebészeti Osztály betegellátási színvonalának növelése, műszerezettségének javítása, a szakmai felkészülés igényesebbé tétele. ... >>

Alizoviért Egyesület

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, István bíró utca 1/A.
képviselő: Marton Katalin
Az egyesület célja elsősorban a magasabb szintű óvodai ellátás feltételeinek javítását, az esztétikus környezet biztosítását, játékszerek oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlását és tanulmányi kirándulások finanszírozását tűzi ki céljául. Az egyesület a fenti célján keresztül szeretné elismertetni az óvodai nevelés fontosságát, felkelteni az óvodai oktatás és ellátás színvonalának emelése iránti igényt; a programok, táborok, finanszírozásával, a környezeti tényezők javításával, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával segíteni a soproni Hermann Alice óvoda tevékenységét. ... >>

ALPOK Képzőművészeti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Wesselényi u. 1.
képviselő: Pócza erencné, Rozmán Zoltán, Szepes Árpád Péter
Önképzés keretében a képzőművészeti ismeretek elsajátítása és továbbfejlesztése, egymás segítése a magasabb művészeti teljesítmény elérése érdekében. A képzőművészeti tevékenységek folytatásához szükséges ismeretek elmélyítésére rendszeresen összejöveteleket szervez, ahol az egyesület tagjai közösen végzik az alkotó munkát és egymás részére átadják a szakmai és művészeti tapasztalatokat és értékelik egymás teljesítményét. Sopron és környéke tehetséges képzőmávészenek felkutatása, a képzőművészettel foglalkozók utánpótlásának biztosítása, ehetséges fiatalok bevonása képzőművészeti munkába. Nemzetközi kapcsolatok felvétele hasonló tevékenységgel foglalkozó szervezetekkel, a művészeti irányzatok megismertetése. Bemutató jellegű részvétel iskolai oktatásban, művészeti táborok szervezése. Helytörténeti és művészeti kiállítások, vásárok szervezése. Helytörténeti tárgyak és szokások felkutatása, összegyűjtése, ezek bemutatása. Az egyesület tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása, segélyezése abban az esetben, ha az egyesületi tag önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül. ... >>

"ARANY KÍGYÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Malompatak u. 10.
képviselő: Várnagyi Gergely
Szakmai továbbképzések, ezekhez és egyéb összejövetelekhez a gyógyszerészeti szakkönyvtár elhelyezéséhez helyiség biztosítása, Sopron és környékéhez kötődő gyógyszerész hallgatók támogatása, idős nyugdíjas rászoruló gyógyszerészek támogatása, hozzájárulása a Soproni Patika Múzeum működtetéséhez és fenntartásához. ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Becht R. u. 11.
képviselő: Dallos Enikő
A soproni 15 éven aluli - óvodás és iskoláskorú - gyermekek részére a versenyszerű táncsport megszervezése. A gyermekek különböző korcsoportokban és kategóriákban való versenyeztetése. A versenysporton túlmenően gimnasztikai és sporttánc oktatás és fellépés. Megfelelő utánpótlás bázis ... >>

Civitas Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 16.
képviselő: Taschek Pál, Ulrich Judit
Az egyesület tagjai által létrehozott, különböző műfajú színházi darabok bemutatása székhelyén, illetve meghívás alapján, a kijelölt helyszíneken. Meghatározott évad-program szerint, színházi üzemben, székhelyén bemutatókat tartani. Vidéki színházi ellátás, tájolás. Különböző korosztályok kultúrált, művészeti igényre nevelése. Gyermekszínházi klub létrehozása, ahol a jövő generációjának színházi nevelése a fő cél. Kulturális pályáztok kiírása meghatározott témákban, a művészi igényre való nevelés szándéka alapján. Kapcsolódva a középiskolai világ- és magyar irodalmi oktatáshoz, rendhagyó irodalmi órák, bemutatók lérehozása, melyek elősegítik a fiatalok művelődését. Előre felmért igény szerint különféle, színházzal és művészettel kapcsolatos tenfolyamok tartása. ... >>

DANUBIUS Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Süle Miklós
Olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának támogatása, melyek a szakmai (vendéglátóipari, szállodai, turisztikai) képzésben univerzálisan taníthatók. A fentiek ismeretanyagát közvetítő iskola vagy iskolák szakmai működésének előkészítése, segítése. Közoktatási tevékenység végzése szakképzés területén. A magyar vendéglátóipari és idegenforgalmi munkavállalók külföldi munkavállalási esélyeinek növelése. Külföldi szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása, magyar szakemberek külföldi képzésének támogatása. A munkáltatók igényeit kielégítő szakemberek középfokú képzése. Ennek érdekében a szakképzési rendszerben középfokú oktatási intézmény fenntartása és működtetése. A szakmai nyelvismeret megszerzésének elősegítése. A vendéglátóipari, idegenforgalmi és kereskedelmi munkavállalók átképzésének és továbbképzésének elősegítése. Az európai integárciós csatlakozás segítése, ezzel kapcsolatos szakmai tanulmányok készítése, ezek megjelenésének támogatása, képvislete. Az EU-csatlakozást elősegítő támogatási formák és lehetőségek figyelemmel kísérése. Egyéb szakmai anyagok szerkesztésének és kiadásának támogatása. Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése. Szakmai pályázatok kiírása, ösztöndíjak alapítása. Kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel. Nemzetközi, szakmai szervezetekhez történő csatlakozás. ... >>

Deák téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 78.
képviselő: Wischyné Veszprémi Eszter
Az alapítvány általános és kiemelt célja a soproni Deák téri Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Ezen alapvető célkitűzéseken belül az alapítvány gondoskodni kíván az alábbiakról: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az idegennyelv tanulásának és az informatika oktatásának elősegítése eszközök beszerzésével, az iskolai szabadidős programok támogatása, a szabadidős rendezvények, táborok, osztálykirándulások költségeinek hozzájárulásával, és részbeni viselésével, a tanulmányi, sport és kulturális rendezvények, vetélkedők anyagi támogatása, a nevezési díjak kifizetésével a helyezettek jutalmazásával és a szervezéssel felmerülő költségek részbeni átvállalásával, vagy teljes viselésével, nehéz anyagi és családi körülmények között élő tanulók segítése, iskolai térítési díjakhoz való esetenkénti hozzájárulással. ... >>

Dr. Hajdú Irén Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Siklósi Jánosné - titkár, Tölli Balázs - elnök
Az alapító az alapítványt abból a tartós közérdekű célból hozza létre,hogy a GySEV Rt. munkavállalóinak, vagy nyugdíjasainak gyermekeit, tanulmányaik eredményes folytatásában segítse, továbbtanulásukban támogassa. Ennek keretében azon általános, vagy középiskolában tanuló, szorgalmas, jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogathatók, akik családi körülményeikre is figyelemmel, az anyagi támogatásra rászorulnak. ... >>

ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Tulipán köz 11.
képviselő: Puttkamer Emőke
Többnyelvű alapszintű képzés, környezeti nevelés alapszinten, óvodátólaz iskola 1-4. osztályáig nevelés és oktatás ismeretterjesztés, kulturális tevékenység alapszintű oktatása, továbbképzése. ... >>

"Erkel Tehetséggondozás" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Révai M. út 2.
képviselő: Andrássy Klára titkár, Kovács Józsefné eln.
Erkel Ferenc Általános Iskola ifjú tehetségeinek felkutatása, tehetséges tanulók támogatása, kiemelkedő teljesítmények díjazása. ... >>

"Eszterlánc" Halász utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 27.
képviselő: Czeglédy Istvánné Horváth Mária, Horváth Gyuláné Geiger Erzsébet, Lajter Ibolya, Orbán Gézáné Bicsak Eszter, Vilhelm Kornélia
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai programokon való részvételhez (kirándulások, egyéb programok költségének viselése, munkaeszközök, munkaanyagok vásárlása, stb.) Korszerű óvodai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése, működtetése. ... >>

Evangélikus Általános Iskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Hunyadi u. 8-10.
képviselő: Fodor Terézia, Károlyiné Magyar Ildikó, Prattinger Gyuláné, Szimon János, Tillné Németh Andrea
Az evangélikus egyházi iskolai nevelés-, oktatás támogatáa érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, soproni evangélikus egyházi általános iskolai nevelést nyújtó soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolát is segítő támogatásban részesítve hozzájáruljon a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített általános műveltségű gyermekek magasabb színvonalú képzésével azok továbbtanulását is lehetővé egye, avagy esetleg továbbtanulás nélkül is megállhassák helyüket az életben. Az oktatásnak, képzésnek - mint iskolai fő célkitűzésnek - a segítése, a szükséges demonstrációs eszközök, gépek, felszerelések beszerése, a gépek, eszközök működéséhez szükséges fogyó anyagok beszerzése, az oktatók és diákok támogatása a továbbképzés érdekében, iskolai rendezvények, továbbképzések anyagi feltételeinek megteremtése, tanulmányutak (hazai állami és egyházi intézményekbe) támogatása. ... >>

Evangélikus Egészségügyi Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 51.
képviselő: Balikóné Németh Márta, Dr. Csécsei Károly, Gaál Lászlóné, Hegedűs Attila, Kendeh György
Az evangélikus egészségügyi nevelés, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő egészségügyi képzést felvállaló középiskolákat tevékeny közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon a hiavatástudatában evangélikus hittel is megerősített egészségügyi szakember képzéséhez. Az alapítvány a bevezetőben meghatározott alapítványi célkitűzés elérése, és az elért eredmények továbbfejelesztése útján a közérdekű cél hosszútávú szolgálata, tartós megvalósítása érdekében, azt közvetlenül szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztési (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 4. /szociális tevékenység/ 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/2. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység /1997. évi CLVI. tv. 26. §. C/1./ tevéeknységet ... >>

Feltörekvő Fenyőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Fenyő tér 1.
képviselő: Dr. Horváth Ivánné
A soproni iskolások művelődésügyének, nyelvoktatásának, zenei kultúrájának fejlesztése, a diáksport támogatása, diákcsere ösztönzése, a rászoruló diákok szociális támogatása, oktatási körülmények javítása, a fiatalok megóvása a modern kor hátrányos velejáróitól. ... >>

FÉNY-SZOFT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
képviselő: Mizser Gyula
Az alapítvány célja, az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás folytatása, oktatási intézmény fenntartása, továbbá az oktatásokon résztvevő hallgatók támogatása, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében.
Az alapítvány célja kiemelten a következő szakterületekhez kapcsolódik: kereskedelem, vendéglátás, szőlészet és borászat, számítástechnika, könyvvezetés, pénzügy, számvitel és egyéb szolgáltató ipar.
Az oktatási intézmény fenntartása kitétel alatt az alapító azt érti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerinti teljes körű fenntartói tevékenység (oktatás szervezése, a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása stb.) ellátására az alapítvány jogosult és köteles.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Ficánka Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Trefort tér 11.
képviselő: Pócsiné Kostenc Marietta
A gyermekek környezetének esztétikussá tétele, az óvoda kertjének - amely a lakótelepi gyermekek környezetének fontos része - folyamatos gazdagítása, mozgásfejlesztést elősegítő eszközök biztosítása, speciális játékok (ayres) beszerzése, az óvoda felszereltségének folyamatos minőségmegóvása, testi, lelki, szociális harmónia kialakítása, az óvoda programjában szereplő úszásoktatás támogatása a szociálisan rászoruló gyermekek részére, kirándulások, közös programok szervezése, szülői közösség erősítése, közös programokkal. ... >>

Garabonciás Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Nyikos Tivadar
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye.
A soproni Széchenyi István Gimnázium és a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Garabonciás DSE kiemelt célja, hogy a röplabda és kézilabda sportágakban ráépülve az iskolai tananyagra a tehetséges diákok részére lehetőséget biztosítson sportolásra és versenyzésre. Sopronban a kosárlabda és labdarúgás feltételei a tanulók számára adottak, míg a röplabda és kézilabda lehetőségei korlátozottak. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás testnevelés tantervben a kézilabda és a röplabda is szerepel, nagyon sok gyerek szívesen űzné, ezért szeretnénk számukra a feltételeket megteremteni. Emellett szeretnénk a városban az evezés és kajak-kenu sportot is meghonosítani, a Fertő-tó erre kiváló lehetőséget biztosít és a kajak-kenu sport nemzetközi sikerei garantálják a diákok érdeklődését. ... >>

Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Jázmin út 19
képviselő: elnök Horváth Ernő
A mindennapok szakmai munkájának támogatása, szakmai információk cseréjénak segítése, a különböző jellegű megyei kezdeményezések bemutatása, felkarolása.
Az egyes megyékben, egymástól elszigetelten dolgozó egykori és jelenlegi gyógypedagógaiai szaktanácsadók és szakértők összefogása.
Közvetlen szakmai kapcsolattartáson keresztül egymás munkájának segítése.
Lehetőség kérése, segítségnyújtás felajánlása minden szakterületünket érintő országos szintű oktatáspolitkiai, szakmai stb. anyag véleményezésében.
Közvetlen kapcsolattartás az országos irányításban szakterületünket képvisleő munkatársakkal.
Folyamatos kapcsolattartás az OM, OKI, OKÉV gyógypedagógaiai ügyekkel foglalkozó előadóival, munkatársaival.
A szakamai együttműködés erősítése az ELTE Bárczi Guszáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral, a SzASZOK-kal, a MAGYE-val.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére.
A munkaközösség működtetéséhez, programjának gazdagításához pályázati úton erőforrás keresése.
A területen folyó versenyek szakmai kontrolljának biztosítása.
A szakterületet érintő központi szervezésű vizsgálatokban, mérésekben közreműdködés. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Német Iskolaegylet /Schulverein des Komitates Győr-Moson-Sopron/

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Ambrus Attiláné
A megye területén élő német nemzetiségű és nyelvű lakosság oktatási és kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

HABAKUK Bábszinház Egyesület

(intézményi,kulturális)

9400 Sopron, Zrínyi M. u. 19.
képviselő: Fekete Zoltán
A 3-16 éves korosztály számára bábelőadások tartása, bemutatók során a gyermekek személyiségének fejlesztése, irodalmi, esztétikai értékek továbbítása, bábok készítese. ... >>

Handler Nándor Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Halász u. 9-15.
képviselő: Králik Tibor
Az iskolai tanulók tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre való felkészítése, támogatása. Tanulmányi kirándulások és táborok támogatása. A tanulmányi gyakorlati munka, iskolai sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tárgyi feltételeinek ... >>

"Horváth Antal" Alapítvány az Evangélikus Iskolai Történelemoktatásért

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Csukásné Benczik Zsuzsanna, Dr. Lampérth Gyula, Kocsis István, Németh Lászlóné Káldy Zsuzsanna, Tölli Balázs
Az evangélikus nevelés, oktatás, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzsé színvonalának javításával, kiemelten a történelemoktatás terén az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő közoktatási képzést is felvállaló evangélikus egyházi iskolákat tevékenys közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon az alapítvány a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített ... >>

Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesülete

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.
képviselő: Zilahi Józsefné
A 137/1996.(VII.28.) Kormány rendeletben az óvodai nevelés alapprogramjának megfelelő választhatónak minősített program terjesztése Magyarországon és a határainkon túl élő magyar óvoda pedagógusok körében. Az érdeklődő óvónők, tanítónők részére szakmai továbbképzések szervezése, ehhez bázisóvodák kialakítása. Tapasztalatcserék szervezése, a program szerint dolgozó óvoda pedagógusok részére. Szakirodalmi anyag ajánlása és rendelkezsére bocsátása folyamtosan - az önképzés támogatása céljából. Évente egy alkalommal országos találkozó szervezése az egyesületi tagok részére. A tálálkozót évente más-más óvoda rendezi, előzetes megbeszélés, önkéntes ... >>

Jegenyesori "Napsugár" Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Jegenyesor 1/a.
képviselő: Rádler Józsefné (együttes), Szekeres Mónika (együttes)
A Jegenyesori Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszerűsítésének és a játékállomány, valamint mozgásfejlesztő eszközök bővítésének elősegítése, a pedagógiai, pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvi és környezeti nevelés feltételeinek javítása, innovációs programok finanszírozása. ... >>

Kék Óvoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4.
képviselő: Sarang Renáta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Király Óvoda Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 1.
képviselő: Dr. Takátsné Pető Márta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Komédiás Magyar Integrált Színházért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9400 Sopron, Jegenye sor 5.
képviselő: Bartokos Tamás
A fogyatékkal élők segítése, életkörülményeik javítása. Kulturális és sport tevékenységen keresztül társadalmi el- és befogadásuk élőmozdítása. A Komédiás Magyar Integrált Színház működtetése. Fogyatékkal élők kreatív foglalkoztatása. ... >>

"KÓRHÁZ-KÁPOLNA" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: elnök Harcos Ferenc, titkár Horváth László
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza betegei, akiket egészségi állapotuk, illetőleg azon ápolószemélyzet akiket a szenvedőknek történő segítsényújtás akadályoz hitéletük gyakorlásában, - mely hitélet adja számukra az erőt a gyógyuláshoz és adja az erőt a segítsényújtáshoz - önhibájukon kívül ne legyenek megfosztottak állampolági jogaitól. ... >>

Kőszegi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kőszegi u. 16.
képviselő: Csuka Istvánné
Az óvodai foglalkozásokon az egyéni fejlesztésekhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, a gyermekek számára kirándulások szervezése, annak anyagi feltételeinek megteremtése, óvónők számára olyan továbbképzések biztosítása, amely a foglalkozások módszertani szakmai fejlesztését segítheti elő, konduktor alkalmazásának elősegítése, 0 - 6 éves korú halmozottan sérült, ellátásban nem részesülő gyermekek óvodai ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lajbi Néptánc Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Braun Edit
A népi hagyományok és a népi kultúra megismertetése. A néptánc szervezett formában történő elsajátításának biztosítása. Kulturális pályázatok kiírása meghatározott témákban, a néprajzi, népzenei, illetve a néptánc hagyományok őrzésére törekvő nevelés alapján. Kapcsolódva az általános és középiskolai oktatáshoz, néptánc tanítás tanóra és szakkör keretében. Kultruális rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése, lebonyolítása. A néphagyományban megtalálható népi kismesterségekkel kapcsolatos kézműves foglalkozások, szakkörök szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás kül- és belföldi társszervezetekkel. Eredeti anyagok gyűjtése határainakon belül és kívül. ... >>

"Lánc, lánc, Eszterlánc..." Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Dózsa György u. 29.
képviselő: Pielerné Halász Gabriella
A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése különböző programok, előadások, kirándulások szervezésével. ... >>

MACHATSEK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dr. Baranyai Lenke, Dr. Turbuly Éva, Dr. Winkler András, Szakál Péter, Szemerei Tamás
A Sopronért az ágfalvi csatában 1921. szeptember 8-án mártírhalált halt Machatsek Gyula volt egyetemi hallgató és Dr. Machatsek Lucia nyug. magyar-latin szakos tanárnő, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola helytörténeti gyűjteményének megalapozója emlékének megőrzése és ápolása. ... >>

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Kámán gáborné ... >>

Műszaki Fejlesztéssel a Soproni Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Harcos Ferenc
A Sopron Város Kórház üzemeltetésével kapcsolatos műszaki fejlesztés, továbbképzés és eszközbiztosítás. ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9.
képviselő: Beck György
Az iskoláskoru gyermekek oktatásának, nevelésének, valamint az európai kultúra és műveltség megismerésének elősegítésére szerveződő programok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal