Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

Balfi Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9494 Balf, Fertő u. 17.
képviselő: Bognár Sándor
Sportolók felkészítése, versenyeztetése, sportbeli képzés. Hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A diáksport segítése. ... >>

Csökkent Munkaképességüek és Rokkant Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Világos Lászlóné
A csökkent munkaképességüek öntevékenységének szervezése, munkalehetőség teremtése, lakásgondjaikban való közreműködés, szoc. helyzet enyhítése, segélyezés, társasági életbe való beilleszkedés. Érdekképviselet, együttműködés az állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel. ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Fertő tavi Vitorlás Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 2.
képviselő: Ifj. Schneider István
A Fertő tavi vitorlás sportág fejlesztése, a sportvitorlázás eredményességének növelése, sportérdek-védelem. ... >>

"Fogjuk a kezed" Egyesület a tanulási problémákkal küzdő gyermekekért

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Rét u. 23. Nevelési Tanácsadó
képviselő: Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné
Problémás gyermekek érdekvédelme, képviselete, segítése. ... >>

Garabonciás Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Nyikos Tivadar
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye.
A soproni Széchenyi István Gimnázium és a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Garabonciás DSE kiemelt célja, hogy a röplabda és kézilabda sportágakban ráépülve az iskolai tananyagra a tehetséges diákok részére lehetőséget biztosítson sportolásra és versenyzésre. Sopronban a kosárlabda és labdarúgás feltételei a tanulók számára adottak, míg a röplabda és kézilabda lehetőségei korlátozottak. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás testnevelés tantervben a kézilabda és a röplabda is szerepel, nagyon sok gyerek szívesen űzné, ezért szeretnénk számukra a feltételeket megteremteni. Emellett szeretnénk a városban az evezés és kajak-kenu sportot is meghonosítani, a Fertő-tó erre kiváló lehetőséget biztosít és a kajak-kenu sport nemzetközi sikerei garantálják a diákok érdeklődését. ... >>

Gumiformacikk Gyártók Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Ibolya u. 1. 10/41.
képviselő: Czeglédi László
A szervezkedési körébe tartozó dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekképviselete. Szakszervezeti tagok anyagi és szellemi érdekeinek védelme az alkotmányos rend eszközeinek felhasználásával. A szolidaritás kialakítása és elősegítése. A tagdíjbevételekkel történő gazdálkodás, a tagság érdekeinek megfelelő hasznosítása. ... >>

Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Jázmin út 19
képviselő: elnök Horváth Ernő
A mindennapok szakmai munkájának támogatása, szakmai információk cseréjénak segítése, a különböző jellegű megyei kezdeményezések bemutatása, felkarolása.
Az egyes megyékben, egymástól elszigetelten dolgozó egykori és jelenlegi gyógypedagógaiai szaktanácsadók és szakértők összefogása.
Közvetlen szakmai kapcsolattartáson keresztül egymás munkájának segítése.
Lehetőség kérése, segítségnyújtás felajánlása minden szakterületünket érintő országos szintű oktatáspolitkiai, szakmai stb. anyag véleményezésében.
Közvetlen kapcsolattartás az országos irányításban szakterületünket képvisleő munkatársakkal.
Folyamatos kapcsolattartás az OM, OKI, OKÉV gyógypedagógaiai ügyekkel foglalkozó előadóival, munkatársaival.
A szakamai együttműködés erősítése az ELTE Bárczi Guszáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral, a SzASZOK-kal, a MAGYE-val.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére.
A munkaközösség működtetéséhez, programjának gazdagításához pályázati úton erőforrás keresése.
A területen folyó versenyek szakmai kontrolljának biztosítása.
A szakterületet érintő központi szervezésű vizsgálatokban, mérésekben közreműdködés. ... >>

GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Bíró-Fülöp János
érdekvédelem ... >>

INTERNATIONAL POLICA ASSOTIATION Magyar Szekció Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Lackner K. u. 5.
képviselő: Mészáros Mária
A Nemzetközi Rendőri Szövetség (IPA) célkitűzéseinek megvalósítása. ... >>

Jamoto Racing Honda Motor Klub Magyarország Egyesület

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Hátsókapu utca 3. fsz./1.
képviselő: Csikár Gusztáv
A Honda motorkerékpárok közismerten jó műszaki tulajdonságainak jobb megismertetése. A Klub népszerűsítése és a taglétszám bővíté- se. Egymás segítése a tagok tulajdonában lévő motorok javítása, használata, fenntartása terén. Előnyösebb feltételű vásárlási, be- szerzési, szolgáltatási lehetőségek és hasznos információk egymás számára elérhetővé tétele. Összejövetelek, találkozók és rendezvé- nyek szervezése a típust képviselve és annak jó hírét öregbítve. A fentiek miatt kapcsolatfelvétel a sajtóval, hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Kultúrális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Bősze Balázs, Dr. Úry Előd
Segítséget nyújtani tagjainak a város és környéke társadalmi életbe való bekapcsolódásához közös érdekek együttes megjelenítéséhez a társadalmi élet különböző szféráiban. Segítséget nyújtani tagjainak a folyamatos működéshez. Felkarolni azokat az állapmolgári kezdeményezéseket- elsősorban a művelődés és önképzés területén-amelyek hozzájárulnak az egyén s rajta keresztül a város és környéke szellemi gazdagodásához. ... >>

LIONS-CLUB SOPRON Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 34.
képviselő: Fábiánkovits Ferenc
A barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének munkájában, és ezen keresztül segíti a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének munkáját. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgálatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai nomákat. ... >>

Magyar Fogorvosok Kamarai Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 92.
képviselő: Dr. Láng Andor
A magyar fogorvosok, valamint az egyesületi tagok jó hírnevének megőrzése, megvédése, megismertetése, népszerűsítése az alapvető orvosi etika keretén belül. Harmonikus együttműködés megteremtése a magyar és külföldi társszervezetekkel, egészségügyi biztosítókkal és orvosi kamarákkal. ... >>

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Bognár Béla
Sopron város területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Nyugat-Magyarországi Paintball Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Huszár u. 14.
képviselő: Mizseri Imre
Az egyesület célja a nyugat-dunántúli paintball sport összefogása, rendezvények, versenyek szervezése, csapatépítés. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Bartók B. u. 42.
képviselő: Iván László, Nagy Gáborné, Rédecsi Ágnes, Stummer Gábor, Tormáné Gősi Mária
A szervezet tagságának általános érdekvédelme. A szakmák közötti reális bérarányok megteremtése. A z alkotó gazdasági munka erkölcsi és anyagi elismerése. A munkahelyi demokrácia fórumain keresztül is szolgálni a tagság és a munkahely közös érdekeit. Védelem a munkanélküliség ellen. Elősegíteni a változó környezeti hatásokra történő kollektív és egyéni felkészülését. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula
Az Ipartestület alapelve a mesterség tisztelete és a szakmai munka becsülete, mely érdekében a tagjai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy önkéntes alapon létrejött szervezetük az egymás iránti kölcsönös megbecsülésen alapul. Az Ipartesület az egyéni- és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekeinek képviseletét és érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet. Az Ipartestület célja továbbá a szakma és a tagság jó hírnevének megőrzése, valamit a tagok szakmai tudásának fejlesztése. A becsületes tisztességes munkát végzők részére az Ipartestület Garancia a Minőségért védjegyet ad ki, amelynek kiadását, visszavonását külön szabályzatban rögzíti az Elnökség. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula, Kiss István, Mizser Gyula, Pintér József, Rajkai József, Zách Zoltán
A szociálisan rászorult idős, beteg iparosok és családtagjaik segélyezése, közösségi aktivitásának támogatása, rendezvényeik finanszírozása, cselekvési lehetőségeik feltételeinek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek keretében ösztöndíj folyósítása, díjak adományozása, tanfolyami költségek viselése, továbbképzések megszervezése, költségeik viselése. Magasszintű szakmai tudás fejlesztésének elősegítése, pályázatok kiírása, pályázati díjak ... >>

Sopron Fertőmenti Hegyközség

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Farkas Lajos
Sopron és környéke szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása. ... >>

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Deák tér 14.
képviselő: Horváth Vilmos
Kamarai alapszolgáltatással látja el a Sopron régióban székhellyel rendelkező kamarai tagokat. ... >>

Sopron Tájegységi Vadásszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

képviselő: Dr. Jámbor László
környezet és természetvéelem érdekképviselet ... >>

Sopron Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Lővér krt. 37.
képviselő: Molnár Balázs
Sopron város és környezete, idegenforgalmi turisztikai szempontjából fontos és érdekes, természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Ennek érdekében szervezi és koordinálja a Sopron és környékére vonatkozó turisztikai kiadványok létrehozását. A Sopron és környéki turisztikai rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal. Felméri a Sopron és környékére érkező vendégek utazási, turisztikai szokásit, igényeit. Turisztikai információs irodát működtet. Összefogja Sopron város turisztikai, idegenforgalmi szereplőit és velük együttműködik Sopron város és környéke mindenre kiterjedő bemutatása érdekében. ... >>

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János utca 2.
képviselő: Kósa István
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

Sopron Városkörnyéki Hegyközség

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.
képviselő: elnök Horváth Imre
A Sopron és környéke szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása. ... >>

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén működő öntevékeny civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, érdekképviselete és az öntevékeny közösségek fejlesztése. A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén civil tájékoztató és oktató központ létrehozása és működtetése, ahol a szövetség a civil szervezetek számára közgazdasági, jogi, kommunikációs, informatikai és pályázati tanácsadást végez, valamint ezekkel kapcsolatban, szolgáltatásokat nyújt. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.
képviselő: Magyar Dezső - alelnök, Nagy József, Taschner István - elnök
A soproni borvidéki hegyközségek tevékenységének összehangolása, a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása, a hegyközségek közigazgatási ügyeiben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása. ... >>

Soproni Fotóklub Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ady Endre út 10.
képviselő: Folcz Tóbiás
A klub fő feladata a soproni, és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő fotóamatőrök és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése. A székhelyen működő fotószakkörök, fotókörök szakirányú támogatása. A MAFOSZ tagszervezetkénti tevékenység, valamint a regionális szervezetekben (Pannónia Fotóművészeti Fórum) való tevékenység. A kapcsolat felvétele és tartása más hazai és külföldi fotóklubokkal, fotókörökkel. a szövetség, a fenntartószev, vagy más társadalmi szerv támogatásával: a lehetőségek szerint területi, országos, vagy nemzetközi fotópályázatok, fotókiállítások rendezése. Szakmai segítségnyújtás a kulturális, idegenforgalmi, helytörténei, és egyéb kiadványok elkészítéséhez. A klub célja: hoy tagjainak művészeti, technikai fejlődését elősegítse. Támogassa a tágság pályázati és kiállítási részvétellét, egyéni és kollektív szereplését. A feladatok és célok megvalósítás érekében a kulb helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást szervez, lehetőség szerint szakmai előadásokat tart, saját, vagy meghívott közreműködésével. ... >>

Soproni KÉpzőművészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Keresztény Richárd
Képzőművészeti hagyományok és múlt ápolása, a művészeti alkotómunka segítése. Érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

Soproni Kick Box és Testépítő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Újteleki út 13
képviselő: Safranyik János
Az egyesület célja a soproni kick-box és testépítő sport fejlesztése, támogatása. sportolási lehetőség biztosítása, valamint ösztöndíjak és juttatások adása a legjobb sportolók részére. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdasági vállakozási tevékenység végzésével is. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemezetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Soproni Líceumi Diákszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Winkler Barnabás
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nemes hagyományainak ápolása. ... >>

Soproni Liceumi Diákszövetség Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Wallner Ákos
A Soproni Liceum hagyományainak ápolása, a Liceum, a tanulók, öregdiákok támogatása. ... >>

Soproni Szakács Club

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Paur Iván u. 4.
képviselő: Gálos István
Az egyesület tagjainak az összefogásával kívánja Sopron és környékén a minőségi vendéglátást szervezni, a szakácsművészetet fejleszteni, a kulináris örökséget éshagyományokat támogatni, szakmai versenyeket és rendezvényeket támogatni, fiatal szakembereket képezni és kinevelni, információs rendszert kiépíteni, hagyományteremtő programokat szervezni és irányítani. ... >>

Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Torna u. 24.
képviselő: Németh Csaba
A soproni úszósport népszerűsítése, szervezése, fellendítése, anyagi támogatás. Az úszásoktatás, utánpótlás-nevelés, versenyeztetés elősegítése, versenyzés. A tagok egészséges, kulturált időtöltésének biztosítása. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartása gondoskodás a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és nemzetközi versenyeken versenyzőinek a szerpeltetése. Sajátos eszközeivel hozzájárulás a fitalok fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

STETTIN Hungária Magas és Mélyépítő Kft. Dolgozóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Somfalvi u. 14.
képviselő: Babosné Lengyel Erzsébet
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, a szakszervezet tagjainak anyagi, szociális és kulturális, valamint élet és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatás. ... >>

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Bécsi u. 2. I/6.
képviselő: Dr. Tiboldi Zoltán
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport a magyar szinkronúszó sport, a magyar vízilabda sport, a magyar triatlon sport elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el úgy, hogy a felsorolt sporttevékenységeket összefogja. Tevékenységével hozzájárul Sopron város eredményeihez és ezzel elismertségéhez.
Az egyesület céljának tekinti a magyar testnevelési sportmozgalom segítését, az általános testkultúra javítását, a minőségi sporteredmények elérése mellett a társadalmi igényen alapuló iskolai, amatőr, tömegsport, szenior sport, mozgáskorlátozottak, és más fogyatékosságúak sportjának népszerűsítését is, lehetőséget biztosítva a kora gyermekkortól a felnőtt és időskorig tartó folyamatos sporttevékenység gyakorlására, egészségesebb életvitel kialakítására.
Segítse tagjai részére a felkészüléshez, a versenyzéshez, illetve a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és folyamatos fejlesztését.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében - jogszabályok által meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytathat. Saját maga, és szakosztályain keresztül hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, az állami irányítás intézményeivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakosztályok szerinti szakszövetségekkel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az egyesület széleskörű együttműködést épít ki a soproni oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében.
Az egyesület célja továbbá, hogy fokozottan támogassa a diáksport, a rekreációs sportot, valamint a versenysportot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Szövetség Sopronért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 10. II/10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba ... >>

Volkswagen-Audi Márkakereskedők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Deák tér 4.
képviselő: Juhász Gyula, Krénusz Ferenc, Vörös Csaba
Szakmai érdekek és a közösségek érdekében védelme és támogatása;, kereskedői, gazdasági és műszaki tapasztalatcsere a vásárlók, a kereskedők, gyári képviselet érdekében. Javaslatok kidolgozása és továbbítása a kereskedőknek vagy a gyári képviseletnek; közreműködés a márkakereskedők és az importőr kapcsolatának lehető legharmonikusabbá tételében. Kereskedők jogos igényeinek érvényre juttatása és képviselete a gyári képviselet felé. Támogatás nyújtása tagjai részére a jog és a gazdaság területén, szakmai véleménycsere elősegítése a tagok között. A tagok érdekeinek nemzeti és nemzetközi szinten történő képviselete. ... >>
1. oldal