Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Tudatos Jövődért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Baross utca 8/A. IV. emelet 10. ajtó
képviselő: Végh-Szoják Mónika
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését, továbbá az előzőekhez kapcsolódó tudományos és kutatás fejlesztési tevékenységet tűzi ki célul.
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése, továbbá a tudományos, kutatás fejlesztési tevékenység keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészségmegőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztést, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését, és mindezekkel összefüggésben és ezekre koncentráltan tudományos és kutatás fejlesztési tevékenység végzését is. ... >>

AIDS-SEGÉLY Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Magyar u. 14.
képviselő: Dr. Szabó Ágnes
Soproni AIDS segélyhely létrehozása, a későbbiek folyamán működtetése, személyes és telefonos HIV/AIDS tanácsadás végzése, névtelen HIV szűrés feltételeinek megteremtése, az ifjúság egészség- és szexuális nevelésének segítése, különös tekintettel az AIDS-re. ... >>

ALAPÍTVÁNY SOPRON SEBÉSZETÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Szent György u. 11.
képviselő: Pluzsik Tamás
A Soproni Kórház Sebészeti Osztály betegellátási színvonalának növelése, műszerezettségének javítása, a szakmai felkészülés igényesebbé tétele. ... >>

AMSTEL SZOLIDARITÁS Alapítvány (51955/2002)

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.
képviselő: Diós László kuratórium elnöke
Alapítóknál foglalkoztatott munkavállalók szociális támogatása. A alapítvány elsődleges célja, hogy az alapítóknál és a munkaügyi jogutódjánál (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.), mint munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalóknak, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy a havi jövedelmük a család megélhetését, az arra érdemes gyermekek továbbtanulását, a betegségből adódó gyógykezelési költségek viselését nem teszi lehetővé, az alapítvány támogassa, a szociálisan rászorulók részére támaszt nyújtson. ... >>

"Ápolásért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Dr. Winiczainé Németh Rita
Egészségügyi szakdolgozók képzése és továbbképzésének támogatása, tudományos, szakmai rendezvényeinek pénzügyi támogatása és szervezése, külföldi szakmai tanulmányutak ... >>

CONCORDE Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

9400 Sopron, Balfi u. 135.
képviselő: Sztojka András, Szűcs Gábor, Vida László
Az egész ország területén esetlegesen bekövetkező természeti, környezetvédelmi vagy más jellegű katasztrófa esetén vízi, barlangi, alpinista, kutyás vagy műszaki mentés, önkéntes tűzoltás és katasztrófa- elhárítás. ... >>

Dr. Orsós Sándor Baráti Emléktársaság Egyesület

(egészségügyi)

9400 Sopron, Várkerület 75.
képviselő: Dr. Bodó László (ö), Dr. Szilágyi László (ö)
A fogászati egészségügy szervezésének és a fogorvos tudomány fejlődésének elősegítése a szaktudományok eredményeinek megismertetése. ... >>

Egészségház Alapítvány /Sopron/

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
Egészségház létrehozása és működtetése, egészséges életmódra vonatkozó tanácsadás, a cardio-vasculáris betegségek rizikó faktorainak szűrése, ezek megelőzése. Egészségvédelmi programok, tanfolyamok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

"ÉLTETŐ ERŐ" Alapítvány a Rák Ellen

(egészségügyi)

9400 Sopron, Schármár K. u. 12.
képviselő: Csiszár Zoltánné
A daganatos betegek életminőségének javítása, ápolásuk, ellátásuk segítése és támogatása. Felvilágosító előadások szervezése, rákszűrés és egyéb szűrőprogramok szervezése, a daganatos betegek egészségügyi szolgáltatásainak támogatása, gyógyászati segédeszközök vásárlásához támogatás. Pénzbeli adományok gyűjtése, jótékony célú rendezvények szervezése. ... >>

ESÉLY SOPRONÉRT, SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Határőr u. 5. 3/15.
képviselő: Holpár Csaba
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy Sopronban és környékén mind szellemi, mind anyagi eszközökkel minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyen olyan egészségnevelési és megőrzési módszereket, testnevelési foglalkozásokat, amelyek a sport általi egészséges életmódra való késztetés fejlesztésén keresztül esélyt nyújtanak egy teljesebb életre, testi-lelki jólétre.
Az Alapítvány másodlagos célja, hogy Sopronban és környékén támogassa a különböző sportágakat kedvelő, csapatjátékokban résztvevő egyes személyek egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosításának, képzésének különböző ismeretterjesztő programok, előadássorozatok, gyakorlati felkészítések általi megvalósítását.
Az Alapítvány harmadlagos célja, hogy Sopronban és környékén fizikálisan vagy pszichésen sérült beteg emberek sporttevékenységekbe való bevonásával ? szakember javaslatára, esetleg szakember felügyeletével ? ezeket a személyeket rehabilitációjukban, munkaerőpiacra történő visszatérésükben segítse.
Az Alapítvány célja továbbá az is, hogy a Sopronban és környékén élő nemzeti és etnikai kisebbségek sporteseményeken való részvételével kulturális integráció valósuljon meg. ... >>

Evangélikus Egészségügyi Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 51.
képviselő: Balikóné Németh Márta, Dr. Csécsei Károly, Gaál Lászlóné, Hegedűs Attila, Kendeh György
Az evangélikus egészségügyi nevelés, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő egészségügyi képzést felvállaló középiskolákat tevékeny közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon a hiavatástudatában evangélikus hittel is megerősített egészségügyi szakember képzéséhez. Az alapítvány a bevezetőben meghatározott alapítványi célkitűzés elérése, és az elért eredmények továbbfejelesztése útján a közérdekű cél hosszútávú szolgálata, tartós megvalósítása érdekében, azt közvetlenül szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztési (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 4. /szociális tevékenység/ 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/2. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység /1997. évi CLVI. tv. 26. §. C/1./ tevéeknységet ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Kovács János
Az egyesületi tagság kulturális, szociális, egészségügyi érdekeinek elősegítése, a határőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolat fenntartása. ... >>

Humán Képző, Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 17.
képviselő: Dr. Nyitrai István
A lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása, olyan képzési programok, képzések és továbbképzések előkészítése és megvalósítása, amelyek a munkavállalók személyiségfejelesztését és szakképesítés megszerzését szolgálják. Az oktatás területén tevékenykedők szakmai felkészültségének emelése. ... >>

"KÓRHÁZ-KÁPOLNA" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: elnök Harcos Ferenc, titkár Horváth László
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza betegei, akiket egészségi állapotuk, illetőleg azon ápolószemélyzet akiket a szenvedőknek történő segítsényújtás akadályoz hitéletük gyakorlásában, - mely hitélet adja számukra az erőt a gyógyuláshoz és adja az erőt a segítsényújtáshoz - önhibájukon kívül ne legyenek megfosztottak állampolági jogaitól. ... >>

Magyar Fogorvosok Kamarai Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 92.
képviselő: Dr. Láng Andor
A magyar fogorvosok, valamint az egyesületi tagok jó hírnevének megőrzése, megvédése, megismertetése, népszerűsítése az alapvető orvosi etika keretén belül. Harmonikus együttműködés megteremtése a magyar és külföldi társszervezetekkel, egészségügyi biztosítókkal és orvosi kamarákkal. ... >>

Menta Közösségi Mentálhygiénés Egyesület

(egészségügyi)

Sopron, Baross u. 8.
képviselő: Mórocz Péter
egészségvédelmi és szociális ... >>

Modern Képalkotó Eljárások Fejlesztéséért Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Hafenscher István
Sopron és környéke lakosságának betegellátási színvonalának emelése, a modern diagnosztikus eljárások felhasználása, a modern digitális rendszerek üzemeltetéséhez szakértelem szintentartása és fejlesztése, a teljeskörű és európai színvonalú diagnosztikai ellátás megteremtése. ... >>

MONTES SÍ ÉS SPORT KLUB

(sport,egészségügyi,oktatási)

9407 Sopron, Nefelejcs u. 36.
képviselő: Stánicz Balázs
Az egyesület alapvető célja tehát a Sopronban és vonzáskörzetében élő, a sí és egyéb sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára sport- és szabadidős tevékenység biztosítása, közreműködés az utánpótlás kinevelésében, nemzeti és nemzetközi versenyek lebonyolításában. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok szervezése és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés (prevenció) érdekében. ... >>

Műszaki Fejlesztéssel a Soproni Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Harcos Ferenc
A Sopron Város Kórház üzemeltetésével kapcsolatos műszaki fejlesztés, továbbképzés és eszközbiztosítás. ... >>

Orvosi Műszer Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Várisi u. 2.
képviselő: Dr. Szatmári György, Hirschler Rezső
A Soproni Állami Szanatóriumban folyó rehabilitációs gyógyító tevékenység korszerű műszerekkel és eszközökkel történő ellátásának biztosítása és ezáltal a gyógyító tevékenység koszerű színvonalának biztosítása. ... >>

Öko Kom Környezetbarát Kommunikáció Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
képviselő: Éder Andrea - elnök
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés lehetőségének biztosítása. Az egyesület célja tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokon (speciális és normál versenyek), táborokon (életmódtábor és egyéb képességfejlesztő táborok), rendezvényeken való részvétel elősegítése és azok szervezése. Környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom, szakkönyv, folyóirat rendelkezésre bocsátása. Az egyesület elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek átfogó környezettudatos nevelésének elősegítésére törekszik. Így felvilágosító tevékenységeket folytat a szülők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében a környezetvédelemmel kapcsolatos módszerek megismerésében. Tanácsadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyeken a környezetbarát termékek bemutatását igyekszik elősegíteni. Az egyesület fenti célján keresztül szeretné felkelteni a mozgás, az esztétikus környezet kialakítása iránti igényt, a programokon, táborokon, versenyeken való részvétellel a természetes környezet iránti érdeklődést. ... >>

PEISO Sportklub Egyesület

(sport,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Fasor u. 10.
képviselő: Boninsegna Ferenc, Fülöp István
A rekreációs, szabadidős sporttevékenység támogatása, ezen céllal rendezvények szervezése, egészségügyi jellegű tanácsadás, egészséges életre nevelés. A sport szeretete, a sport szeretetére nevelés kiskortól kezdődően, hasonló célú sportegyesületekkel történő kapcsolattartással együttműködéssel. Az egyesület tevékenységét közhasznú tevékenységként valósítja meg, amelyből tagjain kívül mint közhasznú ... >>

"SOPRON ÉS KÖRNYÉKE ÚJSZÜLÖTTJEIÉRT" EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Pluzsik Tamás
Felvilágosító előadások tartásával, a szülészeti, nőgyógyászati ellátás javításával, a szükséges technikai eszközök beszerzésével segítse elő a születendő gyermekek számának növekedését. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula, Kiss István, Mizser Gyula, Pintér József, Rajkai József, Zách Zoltán
A szociálisan rászorult idős, beteg iparosok és családtagjaik segélyezése, közösségi aktivitásának támogatása, rendezvényeik finanszírozása, cselekvési lehetőségeik feltételeinek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek keretében ösztöndíj folyósítása, díjak adományozása, tanfolyami költségek viselése, továbbképzések megszervezése, költségeik viselése. Magasszintű szakmai tudás fejlesztésének elősegítése, pályázatok kiírása, pályázati díjak ... >>

Soproni Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
képviselő: Nagy Andrásné
A cukorbetegek érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása a betegséggel való együttélésre. ... >>

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
képviselő: Czukorné Hollós Anna
Az egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, korosztályosan egymásra épülő leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, az egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és megelőzés támogatása, népegészségügyi feladatok ellátása, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Az egyesület horizontális célkitűzése, hogy vállalt tevékenységeivel hozzájáruljon a bármely szempontból hátránnyal élők esélyegyenlőségének elősegítéséhez és fenntartásához, valamint a társadalmi integráció és (re)integráció ösztönzéséhez.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.
Az egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.
Az egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást. ... >>

SOPRONI EGÉSZSÉGÜGY Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Neurológiai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Málly Judit, Dr. Vargha Péter, Gorka Pál
A Soproni Erzsébet Kórház Neurológiai Osztályán folyó gyógyítás, valamint tudományos munka és kutatás színvonalának emelése. ... >>

Soproni Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály utca 10.
képviselő: Pusker István
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Rendőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolatait. Segíteni a Soproni Rendőrkapitányság rendőri hagyomány megőrző tevékenységét, a hagyományok felelevenítésében tevékenyen részt venni. Lehetőségekhez mérten elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeit, segíteni szabadidejük hasznos eltöltését. Szervezni részükre kedvezményes kirándulásokat, összejöveteleket. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket, segíteni problémáik megoldásában. Segélyezésre javasolni az arra rászorulókat. Szervezni az idős, beteg, egyedülálló, kórházban fekvő tagok látogatását, segíteni az elhunyt tagok temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátását. ... >>

Soproni Soroptimist Klub "Soroptimist International of Sopron"

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Gesztenyés krt. 77.
képviselő: Vargáné Somlai Márta
A "Soroptimist International of Europe" alkotmányában rögzítettekkel összhangban törekszik a jószolgálat, a barátság és egység szellemének kialakítására, küzd az emberi jogokért, a nők helyzetének javításáért. Jótékonysági célra alakul, segíti a rászorulókat, hajléktalanokat, nagycsaládosokat, egészségügyi és szociális intézmények lakóit, az ifjúság nevelését. Jótékonysági rendezvényeket, gyűjtést, vásárokat szervez, tanfolyamokat, előadásokat rendez, nemeztközi kapcsolatokat tart fenn. ... >>

Soproni Szemészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Cseke István
A soproni szemészet fejlesztése - különös tekintettel a soproni Erzsébet Kórház Szemészeti Osztályának műszerfejlesztésére - és a kórházzal kapcsolatban állók tevékenységének segítése. ... >>

"Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Filep Gyula
A rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása. Ennek érdekében egy idősek házát létesítenek és működtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel. Az ifjúságvédelem területén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatási, egészségügyi és művelődési ellátásának megoldásában történő közreműködés, továbbá diák- és szabadidősport szervezése és bonyolítása, valamint diákotthoni, kollégiumi ellátás és diákétkeztetés. ... >>

SZENT KRISTÓF ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Lackner K. u. 1-3.
képviselő: Horváth Vilmos
Az alapítvány célja, hogy kifejezetten olyan személyek részére, akik korábban a közlekedésben hivatásos gépkocsivezetőként vettek részt egészségkárosodásuk vagy egyéb rossz szociális helyzetküre való tekintettel segítsében, illetve az alapítvány segítségvel megfelelő gyógyító- illetve egészségügyi rehabilitációs tevékenységben részesüljenek. ... >>

Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Bünker köz 2.
képviselő: Dr. Tschürtz Nándor, elnök Boór Katalin
Megszervezze, kialakítsa Sopron és környékén /Sopron, Ágfalva, Balf, Harka/ egy egészségügyi és szociális központot, házi betegápolás, ambuláns szakellátás, ápolás és gondozás, egészségüyi megelőzés, szociális gondozás, valamint a szociális rászorultak ebédellátásának ... >>

Tappancs - Kutyával az Egészségért EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Sziget köz 1.
képviselő: Harrer Éva - elnök, Szalkai Linda - főtitkár
Állat ? asszisztált terápiával:
a.) fogyatékosság okozta korlátozottság enyhítése és segítségnyújtás a szociális integrálódás folyamatában, b.) az egészségügyi-, szociális és oktatási intézményekben rehabilitációs, habilitációs munka végzése, c.) az oktatás területén sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, d.) szociális alapképességek fejlesztése a társadalomba való beilleszkedéshez (önellátás, önkiszolgálás, társas kapcsolatok teremtése, tájékozódás szűkebb, tágabb környezetben) e.) az állat-asszisztált terápia, mint alternatív fejlesztő módszer megismertetése és terjesztése, f.) a környezettudatos életmód és a felelős állattartás népszerűsítése, g.) az ember-állat kapcsolat tanulmányozása, az e területet érintő kutatások kezdeményezése és támogatása, a téma népszerűsítése, h.) mozgásfejlődés ? mozgásfejlesztés, i.) program, rendezvény és képzés szervezése, koordinálása és lebonyolítása. ... >>

Telefonos Lelkisegély Szolgálat Soproni Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

9400 Sopron, Vasvári Pál u. 24. III/13.
képviselő: Horváth Krisztián (e), Kakas János (e), Szántóné Tóth Éva (ö)
a régió mentálhigiénés ellátásába való aktív bekapcsolódás. ... >>

"TÓMALOM HÍD" fogyatékos gyermekek társadalmi kapcsolatainak fejlesztésére Alapítvány (Sopron)

(egészségügyi,kulturális)

9400 Sopron, Tómalom u. 23.
képviselő: Dr. Kovács Lajosné, Dr. Szászné Horváth Katalin, Kocsis Jánosné, Nagyné Pete Gabriella, Reinnitz Antalné
A Soproni Egészségügyi Gyermekotthonban élő értelmi, érzékszervi és mozgásszervi fogyatékos gyermekek életterének nyitottabbá tétele mellett kifejezetten a fenti célok megvalósításához szükséges eszközvásárlások megvalósíthatósága, akik fogyatékosságuk miatt kívül rekedtek a társadalmon, családi és társadalmi kapcsolataik behatároltak, és intézeti elhelyezésük miatt a környező világot kevéssé ismerik. ... >>

"Veled is megtörténhet" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Alsózsák utca 6.
képviselő: Ercsényi Edit
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen: - az új életmód kialakításra vonatkozó segítséget, tanácsadást nyújt, - támogatja az állapotot javító kezeléseket, - támogatja az arra rászorult életét, mozgását, beilleszkedését, munkavállalását, stb. megkönnyítő eszközök, berendezések vásárlását, - támogatja a gondozás, házi beteg- és szakápolás, ellátás megoldását, - feladatának tekinti az érintett kör foglalkoztatási gondjainak megoldását akár munkahelyteremtéssel, akár képzések, átképzések szervezésével, vagy azok finanszírozásával, - feladatának tekinti lehetősége szerint olyan intézmény létrehozását és működtetését, mely az érintett kör számára amellett, hogy otthont ad, lehetőséget teremt - mind az otthonban lakók, mind pedig a családi vagy más környezetben élő, hasonló gondokkal együtt élni kénytelenek - a sportolásra, művelődésre, szórakozásra. ... >>
1. oldal