Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Somoskőújfalu intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

DIDAKTIKA Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3121 Somoskőújfalu, Kilátó út 66.
képviselő: Gőz Gábor
Valamennyi műveltségi területre kiterjedő felzárkóztatás, tehetséggondozás, tananyagfejlesztés, módszertani eszköz kidolgozás. Tanulmányi versenyek szervezése. Oktatási, módszertani konferenciák, rendezvények szervezése. Előadások, tanfolyamok, kiállítások szervezése és lebonyolítása. Ismertetők és kiadványok készítése, kiadása és terjesztése. Ismeretterjesztés, oktatás a társadalom valamennyi korosztálya számára. Erdei Iskola és Erdei Óvoda programok szervezése és lebonyolítása. Környezetvédelemmel, környezetkultúrával kapcsolatos programok tevékenységek szervezése és működtetése. Környezeti nevelés és tudatformálás a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban. Az egyesület munkája során összegyűjtött tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása és közzététele. Az egyesület tevékenysége során törekszik a hagyományőrzésre és a kultúra ápolására, valamint az egészséges életmód népszerűsítésére. Az egyesület részt vehet más társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok tevékenységeiben is, céljainak elérése érdekében. Az egyesület kapcsolatot tart és épít ki azokkal a személyekkel, szakértőkkel, szervezetekkel, akik hasonló területeken tevékenykednek, közöttük elősegíti az információ áramlását és az együttműködési lehetőségek kialakulását, megerősítését. ... >>

Karancs-Medves Természetbarát Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Székely Bertalan út 11.
képviselő: Demény Tibor
Az egyesület célja a Karancs és Medves hegység természeti értékeinek védelme, az állat és növényvilág megőrzése. Természetjáró kirándulások szervezése. A Salgótarján és Somoskőújfalut környező erdők élővilágának bemutatása, a tájnak az egész világban történő népszerűsítése. Együttműködés magyar és szlovák szervezetekkel az országhatáron átnyújló hegyek élővilágának megismertetése érdekében.A történelmi Magyarország felvidéki részének bemutatása, népszerűsítése. A középkori váraink, valamint a környezetében lévő természeti kincsek megóvása. A térség elmaradott idegenforgalmának fellendítése. A Somoskőújfalut Somoskővel az 1900-as évek elején összekötő erdei kisvasút nyomvonalának megismertetése, egy környezetbarát erdei kisvasút újraindítása. Erdei iskola beindítása. ... >>

Somosi Környezetnevelési Központ

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
képviselő: Molnár Zoltán
Somoskőújfalu környezeti nevelésének szervezésében, összehangolásában, megvalósításában való közreműködés. Somoskőújfalu környezeti (természeti, épített és kulturális) értékeinek számontartása, ápolása, támogatása, új értékek felkutatása. Helyi kutatási tevékenységek végzése és támogatása. Külső szakmai kapcsolatok fenntartása, lehetséges új külső kapcsolatok felvétele, gondozása. A környezetvédelemre, környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések számontartása, támogatása. Kapcsolatok tartása a környezetvédelem, környezeti nevelés irányító szerveivel, jogi és természetes személyekkel. Környezettudatos szemléletmód kialakítása a lakosság körében. Erdei iskola működtetése. Fenntartható életmódra való nevelés. Ismeretterjesztés. Könyvek, kiadványok, segédanyagok elkészítése, kiadása, terjesztése. ... >>

"SOMOSI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.
képviselő: Vargáné Kővári Krisztina
Az óvodás gyermekek életkörülményeinek javítása, az óvoda helyi nevelési programja, a nevelés személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának, az óvodapedagógusok továbbképzésének és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. Szakmai és tárgyi eszközök beszerzéséhez való hozzájárulás, a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyemekek támogatása. ... >>
1. oldal