Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Somoskőújfalu egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 101-103.
képviselő: Egyed Rezső
Hozzájárulni a település közrendjének, közbiztonságának, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. A gyakorlatban megvalósítani a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójában foglaltakat. Bűnmegelőzési tevékenység folytatása, a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kialakítása, kiterjesztése, tevékenységének koordinálása. Koordinációs és információs kapcsolatot tart a helyi bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrséggel. Felkérésre szakmai anyagokat készít és véleményez. Áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadás, tájékoztatás. Az egyesület célja a helybeli vállalkozások bevonása a közrend és közbiztonság erősítésébe, a bűnmegelőzés helyi szintű társadalmasítása. Kiemelt célja a ?Somoskőújfalu Közbiztonságáért Alapítvány? létrehozása és működtetése. Távfelügyeleti és Vagyonvédelmi Riasztó Rendszer kialakítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az ehhez kapcsolódó helyi diszpécser- és vonuló szolgálat finanszírozásának megteremtése, a tevékenység megszervezése. Az egyesület fenntarthatóságához és fejlesztéséhez, valamint nemzetközi kapcsolatainak kialakításához pályázatok írása, a témában minden pályázati lehetőség felkutatása. A tapasztalat- és információcsere biztosítása tagok között. Bűnüldözéshez, bűnmegelőzéshez közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék szervezése. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. Kiadványok, könyvek, tanulmányok, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások. ... >>

Karancs-Medves Természetbarát Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Székely Bertalan út 11.
képviselő: Demény Tibor
Az egyesület célja a Karancs és Medves hegység természeti értékeinek védelme, az állat és növényvilág megőrzése. Természetjáró kirándulások szervezése. A Salgótarján és Somoskőújfalut környező erdők élővilágának bemutatása, a tájnak az egész világban történő népszerűsítése. Együttműködés magyar és szlovák szervezetekkel az országhatáron átnyújló hegyek élővilágának megismertetése érdekében.A történelmi Magyarország felvidéki részének bemutatása, népszerűsítése. A középkori váraink, valamint a környezetében lévő természeti kincsek megóvása. A térség elmaradott idegenforgalmának fellendítése. A Somoskőújfalut Somoskővel az 1900-as évek elején összekötő erdei kisvasút nyomvonalának megismertetése, egy környezetbarát erdei kisvasút újraindítása. Erdei iskola beindítása. ... >>

Somos és Környéke Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Baross Gábor út 26.
képviselő: Erdei Imréné
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezett összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősításe. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Somosi Kertbarát Kör

(kulturális,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103.
képviselő: Tamás Péterné
Kertészeti, mezőgazdasági kultúrával kapcsolatos programok szervezése és működtetése. Környezeti nevelés és tudatformálás a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban. Előadások, tanfolyamok, kiállítások és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása. Somoskőújfalu kertkultúrájának fejlesztése, közterületi parkjainak gondozása. Somoskőújfalu település zöldebbé, virágosabbá tételére vonatkozó társadalmi események szervezése. Somoskőújfalu területének környezeti és elsősorban kertészeti problémáinak a felkutatása, és megoldási javaslatok megfogalmazása. Ismertetők és kiadványok készítése, kiadása és terjesztése. Az egyesület munkája során összegyűjtött tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása és közzététele. Az egyesület tevékenysége során törekszik a hagyományőrzésre és a kultúra ápolására. Az egészséges életmód népszerűsítése. Az egyesület részt vehet más társadalmi szervezetek, intézmények gazdasági társaságok tevékenységeiben is, céljainak elérése érdekében. Az egyesület kapcsolatot tart és épít ki azokkal a személyekkel, szakértőkkel, szervezetekkel, akik hasonló területeken tevékenykednek, közöttük elősegíti az információ áramlását és az együttműködési lehetőségek kialakulását, megerősítését. Az egyesület szakmai céljainak megvalósítása érdekében azokat, valamint saját működését nem veszélyeztetve, tevékenységi körében non profit jelleggel vállalkozási tevékenységeket folytat. ... >>
1. oldal