Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solymár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Angyalmancs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2083 Solymár, Mátyás kir. tér 30.
képviselő: Kézdy Dániel ( elnök )
Sport az egészséges gyermekekért prgoram keretében tartalmas, kulturált szórakozás és sportolási lehetőségek támogatásával, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységét biztosítsa, hozzájárulva a gyermekek és fiatalok egészséges szellemi és testi fejlődéséhez, szocializációjához. Célul tűzte ki közintézmények ? bölcsőde, óvoda, iskola ? valamint kritikus élethelyzetbe került családok patronálását, gyermek-, és ifjúságvédelmet. ... >>

Cédrus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: Dobai Krisztina
Solymár művészeti, kulturális értékeinek megóvása, fiatalok részére olyan oktatási forma kialakítása, működtetése, mely a művészi értékek megőrzését a népi hagyományok, a tánckultura ápolását szolgálja. ... >>

CORVINUS Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.sz.
képviselő: Horányiné Vatamány Katalin
A tanulók szellemi, zenei, művészeti, testi,erkölcsi fejlődését kivánja elősegíteni. Az iskola tárgyi, technikai feltételek javítása, nyelvtanulás, informatika, hátrányos helyzetű gyermekek anyagi támogatása. ... >>

Csodatücsök Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2083 Solymár, Nagykovácsi u. 3.
képviselő: Reményi Éva ( elnök )
Solymár nagyközség lakosságának, elsősorban ifjúságának egészségügyi és szociális állapota javulásának elősegítése. Ezen célok előmozdítása érdekében segítséget kíván nyújtani azon lakosoknak, akik egészségügyi okból vagy szociális helyzetükből adódóan lényegesen nehezebb helyzetben vannak mint embertársaik. Fel kívánja vállalni ezen emberek gyógykezelésének és rehabilitációjának, oktatásának, nevelésének, képzésének támogatását, valamint egyéb módon történő segítését. Az alapítvány minden lehetséges eszközzel küzdeni kíván ezen emberek társadalomba való beilleszkedésének, és esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. A cél megvalósulása során az alapítvány együttműködik a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, külföldi és belföldi intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel. ... >>

DanceWorld Szabadidősport Kulturális és Szolgáltató Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Györgyhegy u. 2.
képviselő: Csiszár Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység, sport, oktatás, versenyzők felnevelése, környezetvédelem ... >>

DAUNER-RINGLER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.
képviselő: dr. Vígh Annamária ( elnök )
A Solymáron működő Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskolában az idegen világnyelvek és ezek közül hangsúlyosan a német irodalmi nyelv elsajátítására való ösztönzés, különböző fokú díjazás és jutalmazás által, figyelembe véve a díjazható tanulók szociális rászorultságát is. ... >>

Élettér Alapítvány

(oktatási,szociális)

2083 Solymár, Úttörő u. 15.sz.
képviselő: Szabóné Nagy Erika
Budapesten és Pest megye környékén élő autista és más mentálisan sérült gyermekek és felnőttek társadalmi szocializációját és életvitelét életük végéig biztosítsa az érdekükben és az értük cselekvők együttműködésének elősegítésével, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítésével. Az alapítvány közreműködik a fogyatékos és ezért társadalmilag hátrányos helyzetű emberek társadalmi hátrányának csökkentésében, emberi és állampolgári jogaik védelmében, melynek érdekében törekszik a megélhetésükhöz, Képzésükhöz, foglalkoztatásukhoz, szabadidőtöltésükhöz szükséges jobb feltételek megteremtésében, melynek szellemében ösztönzi a kedvezményes szakmai és jószolgálati kapcsolatokat. ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2083 Solymár, József Attila u.1.sz.
képviselő: Haszillóné John Helga elnök, Szabóné Gruber Judit
Az új megjelenő eszközök, módszerek hasznosítása a természet értékeinek megóvására nevelés, esztétikus környe- zeti igény kialakítása, könyvtár peda- gógiai kultura fejlesztése. ... >>

Hungaro Motor Sportegyesület

(sport,oktatási)

2083 Solymár, Bécsi út 23/a.
képviselő: Aszalós Péter
A motoros tömegsport felhasználásával a fiatalok közlekedési kultúrájának fejlesztése. Elméleti és gyakorlati oktatás a balesetmentes közlekedés érdekében. ... >>

Kitartás Alapítvány

(oktatási,szociális)

2083 Solymár, Erdő u. 14.
képviselő: Szabó Györgyi ( elnök )
Hátrányos helyzetű emberek, gyerekek felzárkóztatása, megsegítése, az egészséges életmód elterjesztése. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű emberek átképzése a mai elvárásoknak megfelelően, számukra munkahely teremtése. Ösztöndíjak adományozása. Egészség- és szépségápolás minden korosztály részére - rendszeres hétvégi rendezvények, családi programok az egészségünkért, szépségünkért, szórakozásért és jó közérzetért. Előadások, átképzések szervezése, tartása. Oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása. ... >>

Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2083 Solymár, Kazinczy u 22.
képviselő: Kovács György (elnök)
A közép-európai régió idegsebészeti betegellátásnak fejlesztése a műszerpark, a szakemberképzés és az idegsebészettel-idegtudománnyal kapcsolatos kutatások támogatása révén, a modern funkciónális idegsebészet megteremtéséhez szükséges területek tárgyi feltételeinek megteremtése, oktatása, az ezzel kapcsolatos kutatások támogatása, a műtéten átesett vagy arra rászoruló betegek rehabilitációs körülményeinek fejlesztése és az erre szakosodott szakemberek képzésének támogatása, a betegek és az alapellátásban dolgozók felvilágosítása ezen ellátási formákkal kapcsolatban. ... >>

Magyar Don Bosco Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2023 Solymár, Rozmaring u.1.sz.
képviselő: Baranyi Károly ... >>

Magyar Waldorf-Óvodák Közösségének Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2083 Solymár, Panoráma u.5-7.sz.
képviselő: Baráti Ilona, Nagy Mihályné, Tasné Matuz Erika ... >>

Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Kazinczy u. 6.sz.
képviselő: Bognár János, Clemens Schleunic, Dr. Takácsné Ivaskó Ilona
Kultura ... >>

Mozgás Egészség Sport Együtt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2083 Solymár, Kápolna u. 9.
képviselő: Előd János
Óvodás korú gyermekek egészséges életmódra nevelése, elősegíteni a sportolás megszerettetését. Pedagógusok anyagi megbecsülése. ... >>

NAGYCSALÁDOSOK SOLYMÁRI EGYESÜLETE

(oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Erdő u. 17.
képviselő: Bajzik Dorottya Olga ( önállóan ), Kovács Erika ( önállóan )
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység , gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Olajfa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Sport u. 84.
képviselő: Novák Péter elnök
Keresztény erkölcsi alapú gyermeknevelési, oktatási munka, keresztyén kulturális programok szervezése, támogatása, keresztyén gyülekezetek támogatása, segítségnyújtás családi, baráti, lakóközösségi keresztyén szemléletű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához, a bibliai életforma megismertetéséhez. ... >>

ÓV-LAK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király u. 19.sz.
képviselő: Forintosné Erdős Erika ( elnökhelyettes ), Ortnerné Radnai Krisztina ( elnök )
A Solymári Mátyás király úti óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése, minőségi nevelési módszerek támogatása. ... >>

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

(egészségügyi,oktatási,közbiztonság)

2083 Solymár, Kálvária u. 11.
képviselő: Balázs László elnök
Katasztrófavédelmi tevékenységek támogatása. Mentőkutyák képzése és vizsgáztatása. Közreműködés katasztrófa-elhárítási tevékenységben. Sürgősségi betegellátás végzése. Magyarországon és külföldön bevethető speciális kutató-mentő csapat működtetése, finanszírozása, kapacitásának folyamatos bővítése, személyi állományának képzése. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.sz.
képviselő: Marlokné Strack Regina
A solymári Kék Óvoda tárgyi és techni- kai feltételeinek javítása. A gyerme- kek harmónikus fejlődése érdekében az óvodai környezet fejlesztése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. ... >>

ProPatriArt Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Terstyánszky u. 1373/12. hrsz.
képviselő: dr. Bíró Ferenc
A preambulumban megfogalmazott felismerés alapján olyan művészeti alkotások, pedagógiai kezdeményezések, ismeretterjesztő programok megvalósulásának, művészeti műhelyek és egyébb közösségek létrejöttének, fenntartásának támogatása, amelyek elősegítik az egészséges hazaszeretet, nemzeti önismeret és magyarságtudat megerősítését, illetve az azokra való nevelés megújítását. ... >>

Prosperitas Sebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2083 Solymár, Meredek u. 1.
képviselő: dr. Bakity Boldizsár
Új sebészeti eljárások meghonosításában, gyakorlatban történő elterjesztésében, ezen eljárások oktatásában, valamint publikációjában történő közreműködés. ... >>

Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Rózsika u. 48.sz.
képviselő: Krendl Gábor alelnök, Ugron Gergely elnök
Szellemi és gyakorlati műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű ifjúságnevelés és képzés kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, megvalósítását. ... >>

Solymári Református Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, József A.u.52.sz.
képviselő: Miklóssy Barna Béla
Református egyházi tevékenység, szeretetszolgálati tevékenység, országhatárain tul is humán reálképzés, oktatás, művészet támogatása. ... >>

Sólyomszem Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Ág u. 3.sz.
képviselő: Pálinkás György
Solymáron a helyi tájékoztatás érdeké- ben a Sólyomszem című hetilap elindítá- sa, működésének biztosítása. - Közművelődés élénkítése - Helyi művészek alkotásainak nagykö- zönség elé tárása - Kissebbségi (német) kultúra, hagyomá- nyok ápolása, terjesztése - A falu regionális integrációjának e- lősegítése - Oktatás szélesítése Vállalkozások fellendítése - Újságiró-tehetségek támogatása - Amatőr irók-költők műveinek nyilvá- nosságra hozatala - Elektronikus sajtó támogatása - Konferenciák, továbbképzések szerve- zése ... stb. ... >>

Színház és Filmművész Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Madách I. utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás
A szervezés alatt álló "Bodnár Sándor" Drámai Akadémia (jogelőd: Studió BS) támogatása. A múlt és jelenkor történelmével foglalkozó filmalkotások támogatása az e témával kapcsolatos színházi produkciók létrehozásának az elősegitése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetektől és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelölt állítását tevékenységéből mindenkorra kizárja. ... >>

Szivárvány Keresztény Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Mátyás kir. út 107/A.
képviselő: Klimó Hedvig /elnök/
Óvodai nevelés bibliai értékrend alapján. Kétnyelvű (német-magyar) oktatáshoz eszközök biztosítása. Harmonikus óvodai környezet megteremtése. ... >>

TÜV Rheinland Hungária Akadémia Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2083 Solymár, Bocskai u.27.sz.
képviselő: dr. Czitán Gábor elnök
Középfokú szakmai oktatás, szakképzési, átképzési feladatok megoldásának támogatása, oktatási tematikák, szakkönyvek és kiadványok támogatása. ... >>
1. oldal