Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Soltvadkert oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Kramer Fülöp Borlovagrend

(oktatási,kulturális)

6230 Soltvadkert, Hősök tere 2.
képviselő: Korsós Istvánné
Soltvadkert város és vidéke borainak megismertetése, valamint rendezvények szervezésével hozzájárul a soltvadkerti és magyarországi idegenforgalom fejlesztéséhez és a borászati szakképzés támogatásához az alapszabály II. fejezete alapján. ... >>

Önkormányzati Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6230 Soltvadkert, Arany J.u.5-7.
képviselő: Szatmári Imre
Az egészséges fejlődéshez is szükséges esztétikai igényeket kielégítő korszerű eszközök és környezet biztosítása.A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés feltételeinek biztosítása. A fogalalkoztatáshoz szükséges felszerelések, eszközök beszerzése. Rendezvények lebonyolítása, a közösség és a szülők kapcsolatának mélyítése.Hátrányos helyzetű gyere mekek támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és technikai berendezések beszerzése.Versenyek szervezése, támogatása. ... >>

Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2.
képviselő: Bezsenyi László elnök
A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak sokoldalú segítése: Egyéni és csoportos tanulmányutak, kirándulások, szakkörök, szakosztályok támogatása, valamint táborozási lehetősgek megteremtése., Szűkös anyagi helyzetben lévő kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek továbbtanulásának támogatása, különösen indokolt esetben., Iskolai versenyek, rendezvények, pályázatok helyezettjeinek díjazása., A tanulókkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása., Egyéb szociális és kulturális, oktatási jóléti célú támogatás., A Szülők Közössége által szervzett rendezvények anyagi kiadásainak támogatása., Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt., Az Alapítvány országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből., Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez., Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Iskolai és tanulói sporttevékenység támogatása. ... >>

Soltvadkert Városért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.
képviselő: Haskó László kuratóriumi elnök, Huff Márta kuratóriumi titkár
Minden kezdeményezés támogatása, amely a város társadalmi- oktatási- közművelődési, sport- környeztvédelmi- egészségügy- vallási- szociális- közbiztonsági- műemlékvédelmi és építési feladatainak ellátását szolgálják. ... >>

Soltvadkerti Egészségvédő Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6230 Soltvadkert, Szőlő utca 96.
képviselő: Dr. Matus Istvánné alelnök, Orbánné Seres Lilian elnök
Az egyesület céljait főként Soltvadkerten és szűkebb környéken kívánja megvalósítani, melyeket az alábbiak szerint állapít meg: Családsegítés, családvédelem: Problémákkal, és működési zavarokkal küzdő, konfliktusokkal terhelt hátrányos helyzetű családok és családtagok részére tanácsadás és családgondozás biztosítása. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében együttműködés a gyermekeket ellátó intézményekkel, és szolgálatokkal. A településeken élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése. Idősek, egészség károsultak támogatása, gondozása: Az otthonukban élő idősek és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékkal élő embertársainknak, az életminőség megtartása, illetve lehetőség szerinti javítása érdekében tanácsadás, szükség szerinti ügyintézés. Igény szerint havi, illetve heti rendszerességgel bevásárláshoz főként reform élelmiszerek- kedvezőbb áron való beszerzéséhez való segítségnyújtás. Egészségmegőrző, egészségvédő tevékenység összefogása, koordinálása: Az egyesület különös hangsúlyt kíván fektetni az iskolások körében történő prevencióra, valamint az idősek és hátrányos helyzetűek körében történő ismeretátadásra, figyelemfelhívásra. Az egyesület céljának tekinti a fiatalok felvilágosítását célzó rendezvények szervezését az iskolák keretein belül és városi szinten. ... >>

Soltvadkerti Hegyközség

(oktatási)

képviselő: Frittmann János elnök, Somogyi László hegybíró ... >>

Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2.
képviselő: Hell Henrietta elnök, Zsikla Ferencné titkár
Az egyesület célja a 6-18 éves korú gyermek kézilabdázók nevelése. Az egyesület tagjainak egészségmegőrzése, képességfejlesztése. A kézilabdás utánpótlás nevelése, megfelelő versenyeztetés biztosítása. A sportnak, azon belül a kézilabda sportágnak a népszerűsítése, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A rendszeres edzés, a kézilabda sportág iránti érdeklődés felkeltése. Meghívásos versenyek, kupák, találkozók, rendezvények szervezése, illetve mások által szervezett rendezvényeken történő részvétel. A 6-l8 éves korú gyermekek fizikális és sportági tudásszintjének emelése, biztosítani a játékosok (gyerekek) egyéni képességeinek kibontakoztatását a megfelelő versenyzési lehetőségek biztosításával. Kapcsolatok, illetőleg együttműködés kialakítása, fenntartása más sportegyesületekkel. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Soltvadkerti Kultúrbarátok Köre Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6230 Soltvadkert, Kossuth utca 10.
képviselő: ifj. Káposzta Lajos elnök, Kévés Andor alelnök
Az egyesület célja Soltvadkert szociális, kulturális tevékenységének összefogása, koordinálása, ennek révén a város épített és szellemi örökségének megőrzése. A település rendkívül gazdag kulturális emlékekben. Ennek megőrzése a nemzeti, etnikai kisebbségek hagyományainak, szokásainak összegyűjtése, továbbadása, gyakorlása nélkül lehetetlen. A Soltvadkerti Kultúrbarátok Köre szociális tevékenységét kulturális működésének kívánja alárendelni. Ennek keretében gondozói, oktatói, segítői munkáját olyan csoportok körében kívánja végezni, akik rendelkeznek a hagyományok, szokások megőrzéséhez szükséges emlékekkel, továbbá az egyesület közreműködésével azok befogadóivá válhatnak. A fentiek alapján az egyesület céljának megvalósításába a következő társadalmi csoportok kerülnek közvetlen bevonásra: Soltvadkerten élő idősek, sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok, nemzeti és etnikai kisebbségek. ... >>

Soltvadkerti Református Nyelviskolai és Közéleti Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6230 Soltvadkert, Bocskai út 12.
képviselő: Gál Péter kuratóriumi elnök
A Soltvadkerti Református Egyházközség Nyelviskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyújtás. A Nyelviskola szakkollégiumi formában történő korszerű, oktatási feltételeinek 1991. szept. 1-től való folyamatos segítése. Időskorúak foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése., Időskorúak számára szervezett rendezvények, programok támogatása., Időskorúak esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása., Egészségügyi gépek, műszerek beszerzése., Rehabilitációs, fizikoterápiás lehetőségek kialakítása, bővítése., Lelki gondozás, mentálhigiéné színvonalának emelése, előadások szervezése, lebonyolítása., Szakirodalom beszerzése, szakmai utak szervezése., Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység segítése., Családsegítés., Gyülekezeti hitélet támogatása., Gyülekezeti hitélet infrastruktúrája kiépítésének és karbantartásának támogatása., Soltvadkert kulturális örökségének megóvásában való közreműködés., Szabadidős sporttevékenységek támogatása., Hátrányos helyzetűek táboroztatása., Gyülekezeti ifjúsági munka támogatása., Gyülekezeti kiadványok kiadásának támogatása., Gyülekezeti kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Soltvadkerti Roma Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6230 Soltvadkert, Középcsábor 6/1.
képviselő: Nagy Miklós
A soltvadkerti cigány kisebbség érdekeinek képviselete, a cigányok oktatásának, szociális helyzetének javítása, a soltvadkerti roma családok lakáshoz jutásának segítése, cigányok részére kulturális programok szervezése, a cigány kultúra, zene, népszokások hagyományainak őrzése. ... >>

Soltvadkerti Testedzők Egyesülete

(sport,oktatási)

6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 9.
képviselő: Somogyi László
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportegyesület gondoskodik és elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság sporttevékenységét. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik támogató szerveivel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Szövetkezet a Tagságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6230 Soltvadkert, Tanács u. 5.
képviselő: Frittmann Gáborné
A szövekezet idős tagjainak szociális támogatása. A szövetkezetnél a hiány szakmákban beiskolázott szövetkezeti tagok gyermekeinek anyagi támogatása. ... >>

Terne Lulugya Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6230 Soltvadkert, Alsócsábor 29
képviselő: Kolompár Gábor elnök
A cigány kultúra, a cigányzene, a hagyományok megőrzése és ápolása, a roma és nem roma gyerekek, felnőttek oktatása, korrepetálása, tánctáborok szervezése, táncházak, tánckurzusok szervezése. ... >>

Vadászatért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

6230 Soltvadkert, Szőlő u. 113.
képviselő: Pásztor Mátyás
Magyarországon élő hivatásos vadászok szociális támogatása, - Magyarországon tanuló hivatásos vadász-tanulók oktatásának támogatása, - Vadászati tevékenységgel összefüggésben bekövetkezett maradandó károsodást szenvedett hivatásos és sportvadászok segélyezése, - Vadak élőhelyének tisztántartása, környezetvédelme, és ápolása. ... >>
1. oldal