Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Söjtör kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A Söjtöri Gyermekekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 140.
képviselő: Gálné Hóbor Tímea, Száraz Gyöngyi
A Söjtör községben élő gyermekek oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása, elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésének segítésével, illetve az e területeken kimagasló eredményeket elérő gyermekek erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Eszperantó Magyar Ifjúsági Liga

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Jáger Éva
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar és eszperantó nyelv megóvása érdekében. Nemzetközi Szakértő Hálózat működtetése, népszerűsítése. Eszperantó ifjúsági szervezetek tevékenységeinek koordinálása, 35 év alatti fiatal eszperantisták érdekvédelme. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

"Haza Bölcse" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Mikolics Lászlóné, Sipos Tímea
Deák Ferenc jogvédő tevékenységének népszerűsítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. A Haza Bölcse tiszteletére konferenciák, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Kulturális örökség megóvása. A Deák Ferenc szülőház, mint nemzeti örökség védelme, népszerűsítése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Hosszú Élet Titka Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Vörösmarty út 2/ A.
képviselő: Hermán Gyöngyi
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Egészséges és természetes életmódra irányuló programok, és az egészséges táplálkozás népszerűsítése. A ?Hosszú élet titka? közéleti egészségjavító programsorozatok szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, nyugdíjas programok szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Turisztikai és a Nemzetközi Vendéglátó Szolgálat szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. ... >>

Interregionális Eszperantó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Kissné Horváth Andrea, Szabó Imre
Településfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. ... >>

Interregionális Térségfejlesztési Társaság Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Gróf Lászlóné, Orsós Tibor
Területfejlesztési feladatok ellátása helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, térségi együttműködési képzési programok, életmódformáló tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

"Jó tanács - jogtanács civil szolgáltató központ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Bizzer Anikó
Emberi jogok érvényre juttatása és jogvédelem. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Környezet jogi védelme különös tekintettel a természeti környezet, épített környezet jogi védelmére. Állatok jogi védelme. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok jogi védelme. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Pályakezdők Szolgáltató Érdekvédelmi Regionális Alapítványa

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Sipos Tímea
A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) szervezése (pályakezdők, álláskeresők). Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Söjtöri Népdalkör Egyesület

(kulturális)

8897 Söjtör, Petőfi S. út 2.
képviselő: Diósyné Malontai Klára, Hoss Lászlóné, Novák Adél
Hagyományteremtés céljából kulturális rendezvényeken való részvételével. A helyi hagyományok felkutatása, őrzése, ápolása. A lakóhely dalainak összegyűjtése, előadása, a zalai népdalkincs tanulmányozása, más régió dalainak éneklése. Hazai és nemzetközi szintű kapcsolatteremtés azonos céllal működő szerveződésekkel. A község hírnevének öregbítése. A régióban kulturális turizmus fejlődésének elősegítése. ... >>
1. oldal