Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok szociális civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

"56-os Vitézi Rend" Alapítvány

(szociális)

Siófok, Liszt Ferenc sétány 31.
képviselő: Holl Ferenc
Az alapítvány célja az elhuny vitézek sírjainak gondozása, az 1956-os forradalom során megrokkant, egészségi károsodást szenvedett, illetve nem megfelelő anyagi körülmények között élő vitéz bajtásak anyagi megsegítése. ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

"KILITI PILLANGÓ ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Csárdaréti utca (Pillangó óvoda épülete)
képviselő: Szalai István
Az alapítvány célja a Siófoki Integrált Oktatási Központ, Bölcsőde, óvoda, Általános iskola, Kollégium és Módszertani Központ, Alapfokú művészeti oktatási intézmény Pillangó tagóvodájába járó gyermekeinek részére - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása, - egészséges óvodai környezet megteremtése, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltétel rendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. ... >>

"KRÚDY GYULA A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 8.
képviselő: elnök Virágh Éva
Az alapítvány céljainak elérésére egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. Az alapító iskolában folyó szakmai gyakorlati és elméleti oktatás színvonalának fenntartása, illetve emelése, az iskola jó hírnevének öregbítése. E cél megvalósításához szükséges eszközrendszer folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az oktatásban résztvevő diákok tanulmányi munkájának, szakmai képzésének elősegítése, ismereteik bővítése. Az oktatott szakmák követelményeinek megfelelő műveltség, kultúrált magatartás, viselkedési szabályainak elsajátítása és a környezetvédelemre, környezettudatosságra nevelés támogatása. Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása. Az alapító által szervezett szakmai versenyek és az országos szakmai versenyeken való részvétel támogatása. Kiemelkedő szakmai, tanulmányi teljesítmények, eredmények elérésére való ösztönzés. Hasonló képzési profilú hazai és külföldi iskolákkal, azok diákjaival az együttműködés, a kapcsolattartás elősegítése. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

Magyar Tenger Cserkész Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Koch R. utca 14/A.
képviselő: Rózsás Krisztián
Ifjúságnevelés, környezetvédelem, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, sportélet támogatása, drog prevenció. ... >>

Ments-vár Alapítvány a sérült gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Hársfa utca 37/b.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, titkár Hanyeczné Fülöp Szilvia
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása, - a közreműködő szakemberek képzéséhez nyújtott támogatást is beleértve - az óvodai, általános és közép-, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. Olyan sérült gyermekek számára, akik az integrált oktatás feltételei közt külön előkészítő, illetve támogató felkészítés nélkül nem oktathatók, speciális felkészítő képzés feltételeinek megteremtése erre létrehozott speciális intézmény működtetésével, vagy ilyen mások által működtetett intézmény támogatásával. Olyan sérült gyermekek és fiatalok számára, akik integrált feltételek közt nem, vagy csak korlátozott mértékben képezhetők, nevelhetők, foglalkoztathatók, gondozhatók, speciális felkészítést, oktatást, nevelést, gondoskodást, foglalkoztatást, átmeneti és napközbeni szociális ellátást, életvitelszerű elhelyezést biztosító intézmény létrehozása és működtetése, illetve más által létrehozott ilyen intézmény támogatása. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása integrációs játszóház, gyógyúszás, lovasterápia és más fejlesztő szolgáltatások szervezésével, vagy ilyen lehetőségeket biztosító szervezetek támogatásával. ... >>

"Segítő Kezek" Alapítvány, melyet özv. Soós Ferencné a rokkantak és az árvák javára hozott létre

(szociális)

8600 Siófok, Sorház utca 31. fsz.2.
képviselő: Dr.Frankberger Ferencné
Siófok közigazgatási területén élő rokkantak, kiskorú árvák és félárva gyermekek támogatása. ... >>

Siófoki Bóbita Alapítvány

(oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 21/C. 1 6.
képviselő: Farkas Judit
Az 1-5 éves gyermekek napközbeni ellátása keretében az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődés biztosítása. Nyelvoktatás. Korai fejlesztés, terápia és integráció. ... >>

Siófoki Élő Kövek Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: elnök Jenei Károly, elnökhelyettes Lampért Gábor, titkár Fodor György
A siófoki evangélikus gyülekezet hitéleti, közösségi tevékenységének előmozdítása. A működési területen élő emberek életkörülményeinek javítása, karitatív feladatok felvállalása. Időskorúak gondozásában való közreműködés. Település- és helytörténeti kutatások támogatása. A működési területen található műemlékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Nyelvoktatás, nyelvtanulás segítése, fordítás. Felnőttoktatás, életmódnevelés, felnőttek egészségvédelme. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A működési területtel kapcsolatosan környezetvédelmi, tájvédelmi munka végzése, az ilyen törekvések támogatása. Fiatalok egészségvédelmével kapcsolatos programok támogatása, kidolgozása, egészséges életmódra nevelés. Fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása. Fiatalok nyári táborozásának támogatása, rendezvényszervezés, programszervezés. A egyesület céljaival összhangban álló kiadványok megjelentetése. Az egyesület alapvető céljával összhangban álló más (eredményt jelentő) tevékenység gyakorlása. ... >>

Siófoki Majorette, Sporttwirling, Tánctwirling és Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10. III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés a táncművészet területén. - Sportolási, tánctanulási lehetőség biztosítása, különös tekintettel a twirling és majorette mozgáskultúra elsajátításában. - Fellépések szervezése, tartása. -Versenyek, bemuatók, táborok szervezése. - Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása, találkozók szervezése. - Segíteni az edzett, egészséges, mozgásigényes nemzedék felnövekedését. - Az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel, hisz a XXI. századi Magyarországon is jelenlévő drog, alkoholizmus, a fiatalokat kedvezőtlenül befolyásoló, veszélyeztető, negatív körülmények kizárását eredményezheti. ... >>

Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8600 Siófok, Sió utca 12-20.
képviselő: elnök Pintér János
A nyugdíjasok egymást ismerő, segítő közösségi szervezése. Erősíteni a bajtársiasság érzését, az egyűvé tartozást, elősegíteni a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugdíjállományokat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segíteni a bajbajutott társaikon. ... >>

Siófoki Szociális és Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8600 Siófok, Korányi S. utca 1/a.
képviselő: Timár Gyuláné
Az alacsony jövedelmű, vagy krízishelyzetben lévő Siófok és környéke lakosainak szociális és mentálhigiénes támogatása, a tanulásban lemaradtak és a 16 életévüket betöltött, 8 osztályt be nem fejezett fiatal felnőttek/egyének felzárkóztatása, korrepetálása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, hajléktalan ellátás támogatása, a hajléktalan létből való kiléptetés lehetőségének vizsgálata, megoldás keresése, a kiléptetés támogatása, a krízishelyzetben levő gyermekes családok lakhatási problémáinak kezelése, átmeneti otthon létrehozása, fogyatékos személyek támogatása, segítése, gyógylovaglás szervezése, nappali ellátásuk szervezése, támogatása, a Gondozási központ munkájának támogatása, szakmai segítése. idősek ápolásához, gondozásához, mentálhigiénés ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális ellátás). ... >>

"SIÓFOKI ÚJHELYÉRT" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Bolyai J. utca 3.
képviselő: elnök Horváth Károly
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbbségi, nemzetiségi kultúra álpolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szadadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása.Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegélynyújtás. Oktatási tevékenység. Sportevékenység. ... >>

SIOTOUR Dolgozóinak Önsegélyező és Szabadidősport Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33 II./8.
képviselő: elnök Horváth Piroska
Tagjainak szociális - jóléti biztonságát megőrizze és növelje. A tagok üdültetését, a szabadidő kulturált eltöltését lehetővé tegye, illetve elősegítse. A tagok önálló lakáshoz jutását, lakásaik komfortfokozatának növelését, lakásaik bővítését, a tagok családi körülményeinek megfelelő lakás eléréséhez szükséges lakásmobilitást kamatmentes kölcsön biztosításával támogassa. A tagok szabadidejének eltöltése érdekében sport, kulturális, szórakoztató rendezvényeket szervezzen. ... >>

Szivárvány Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

8600 Siófok, Átrium utca 8.
képviselő: elnök Füleki Éva Katalin
A Szivárvány Alapítvány Siófok és a térségben élkő kisgyermekek napközbeni ellátásával, kulturális programok, tevékenységek megszervezésével, illetve az életkorhoz mért intézkedésekkel, lehetőségek megteremtésével támogatja a családi életet, továbbá biztosítja a családok gyermeknevelési tevékenységét segítő szolgáltatásokat, ezáltal szociális helyzetüket javítja. ... >>

Tárt - Kapu Alapítvány

(szociális)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 33.
képviselő: Aradiné Kadlicskó Edina
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy elősegíti a fogyatékos személyek társadalomba történő beilleszkedését, képességeik fejlesztését, továbbá önálló életvitelük megteremtését. Célja különösen az is, hogy a sérült és egészséges fiatalok egymáshoz közeledésében tevékenyen részt vállaljon, szabadidejük értelmes és hasznos eltöltését rendezvények, kirándulások megszervezésével és üdülési lehetőségek biztosítása utján támogassa. Kiemelkedően fontos célja az alapítványnak, hogy a sérült és fogyatékos emberek számára lelki segélyt nyújtson és elősegítse, hogy a Szent- írás megismerése útján életvezetésükben maguk is a keresztény értékrendet, a másokért élés életvitelét tartsák követendőnek. Az alapítvány további célkitűzései között szerepel az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek számára, kisközös- séget befogadó lakhatási forma megteremtése.
Az alapítvány elkötelezett abban, hogy minden arra rászoruló - akár testileg, akár lelkileg sérült vagy fogyatékos -személy számára segítséget nyújtson és ezzel hozzájáruljon a társadalom egészét érintő súlyos terhek csökkentéséhez. ... >>

"Tartalmas Diákélet Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Bakony utca 2.
képviselő: elnök Kispéter Sándor
Az alapítvány célja az iskolában: a./ Az iskolai közélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések támogatása, felkarolása. b./ A középiskolai diákönkormányzat munkájának segítése. c./ A diákcsoportok, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában. d./ A diákközélet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésének segítése. e./ Az iskola kulturális és diáksport programjainak támogatása. f./ Szociális támogatás hátrányos helyzetű tanulók számára. g./ A pedagógus diák kapcsolat elősegítésére szervezett közös programok támogatása. ... >>

Vakok, gyengén látók, látásfogyatékosok Siófok Körzeti Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Lukács Károly utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Józsefné
Kulturális tevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Egészségügyi tevékenység. Szociális tevékenység. Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem). Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel a Siófok Körzetében lakó vakokra, gyengén látókra és látásfogyatékosokra. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>
1. oldal