Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok sport civil szervezetek


Találatok száma: 93
1. oldal

Alapítvány az Úszásért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Vajda J. utca 18.
képviselő: Dr.Kovacsics István
Siófok város és környéke úszás tömeg- és diáksportjának támogatása. Siófok város és a környéki községek úszás tömeg- és diáksportjának támogatása, a város- és a környező községek egészséges életmódot propagáló úszósport rendezvényeinek adományozással történő elősegítése, az általános iskolai diáksportélet támogatására sportszerek és egyéb sporteszközök adományozásával, valamint az ifjúsági és az általános tömegsport kultúra szellemiségének terjesztése, a szabadidő eltöltésének aktív, a testmozgáshoz kapcsolódó formáinak megismertetése és megkedveltetése és a gyermekek, valamint diákok úszásoktatása, valamint az ilyen tevékenységek támogatása. Célja még, hogy egy létesítendő siófoki uszoda költségeire indított gyűjtést kezdeményezze, szervezze, az abból származó bevételeket egyszámlán tartja. ... >>

Aranypart Lövészklub Siófok

(sport)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: Turjányi József
A technikai tömegsport keretében a kézi lőfegyverek (pisztoly, kispuska, légfegyver) működésének, kezelésének megismerése, azokkal lőgyakorlatokon és lövészversenyeken való részvétel. A fentiekkel hozzájárulni ahhoz, hogy a tagok egy egészséges, szellemiekben, műszaki technikai ismeretkben gazdagabb, fizikailag edzettebbé váljanak, a szabadidő hasznos eltöltésének feltételei biztosítva legyenek. ... >>

Balaton Rádióamatőr DX Klub

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 33/A.
képviselő: Nagy Alajos
A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása. Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési tevékenység lehetőségét. Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése. Tömegsportban - ha kell más társadalmi szervezettel, intézménnyel együttműködve - megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét. Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műszaki műveltségi szintjének emelését. Elősegíteni az alkotni vágyó szellemet, akaratot, a tagság szabad akaratából történő közös tevékenységet (szabadidő tevékenységet). A fiataloknál elősegíteni a technika és a nyelvek iránti érdeklődésük felkeltését. Ennek érdekében együttműködni az általános, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel. A klub felkarolja és elősegíti a hobby szintű, kedvtelési rádióamatőr tevékenységet is. Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti. Katasztrófa és rendkívüli helyzet esetén hírközlés biztosítása a katasztrófavédelmi szervek felkérésére, az együttműködési szerződések, megállapodások alapján. ... >>

Balaton Rangers Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Kinizsi u.12./Hotel Vénusz/
képviselő: Bebesi Zoltán ... >>

Balaton Sport Club

(sport)

8600 Siófok, Latinca S.u. 124.
képviselő: Dr. Kollár Lajos ... >>

Balaton Team Szabadidő- és Sportrendezvény-szervező Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Koch Róbert utca 27/B. IV./15.
képviselő: elnök Prohászka Attila
Azon személyek és szervezetek összefogása, akik a kerékpár sportágban kívánnak tevékenykedni. A kerékpársport népszerűsítése. Megfelelő tömeg-, diáksport bázis kialakítása. Minőségi sportrendezvény/ek szervezése. ... >>

BALATON-KARATE SPORTEGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Reviczky Gy.u.13-15.I/4.
képviselő: Styasztny Péter ... >>

Balatoni Hajózási Sport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Krudy sétány 2.
képviselő: Dr.Horváth Gyula ... >>

BALATONI TRIATLON TEAM Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Gorkij utca 2/B.
képviselő: elnök Csák Tamás
Elősegíteni a sportág megismertetését, támogatni a versenyszerű sportolást, az utánpótlás nevelést. Alapvető feladata a duatlon és triatlon sport iránt fogékony fiatalok sportszakmai és sportetikai nevelése, a testkultúra fejlesztése, versenyzési lehetőségek biztosítása. Feladata továbbá megfelelő szakemberek bevonásával, korszerű edzésmódszerek alkalmazásával olyan sportbázis kialakítása, amely eredményeivel vonzóvá teszi a sportágat. ... >>

Balatoni Vasas Sportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Csárdaréti utca 1.
képviselő: Györkös Gábor
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balatonkiliti Vadásztársaság

(sport)

8600 Siófok, Ságvári utca 1.
képviselő: Csomai György
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, a vadászatról szóló jogszabályok, valamint a házi szabályzat előírásainak megfelelően gondoskodni a vadállomány védelméről, ésszerű hasznosításáról és a tervszerű vadgazdálkodásról. ... >>

Belléncs Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Márton köz 5.
képviselő: Belléncs Ferenc ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Bolygó hollandi 1356 Vízisport Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 18/a. II/8.
képviselő: Schalkhammer Tibor
Az Egyesület elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. Tevékenysége kiterjed a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezésére, vitorlás versenysport fejlesztésére. Ennek keretében vitorlás versenyeket szervez, részt vesz a sportolók nevelésében és oktatásában. Közreműködik hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, illetve a vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének lebonyolításában. ... >>

Equispress Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Vajda János utca 3-5.
képviselő: elnök Szabados István, elnökségi tag Szabados Istvánné, elnökségi tag Varga Anita
Az Egyesület célja a lovas sportágat kedvelők részére sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Ezüstpart Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Fürst S. utca 12.
képviselő: Kresz Péter
diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés az úszósport megkedveltetése, - a rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás báziásának kiszélesítése, - a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapjány folytatott sporttevékenység kivételével, - a sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken, - elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

"FRIZ Lótenyésztők" Magyarországi Egyesülete

(sport,egyéb)

8600 Siófok-Töreki, Diófás utca 147.
képviselő: elnök Dr.Talpag Bálint, titkár Buruncz Anikó
Európa egyik legrégebbi lófajtájának, a fríz lónak magyarországi megismertetése, a tenyésztési elvek meghatározása, figyelemmel a nemzetközi, különösen a Holland Királyi Társaság által elfogadott célokra, és elvekre, a fajta tenyészértékének megőrzése, a lovasport, lovastúrizmus számára alkalmas egyedek tenyésztése. ... >>

Független Média Alapítvány

(sport,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
Dél-Dunántúli regionális-, és kistérségi-, valamint siófoki helyi szinten a helyi tömegkommunikációs eszközök működtetésének segítésével fejleszteni a helyi kulturális kapcsolatokat, támogatni a - tömegkommunikációs eszközök fejlesztésének segítése révén - a helyi és kistérségi hagyományőrző és szabadidős-, és sporttevékenységet. ... >>

GÓLIÁT FC TALENTUM Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 29.
képviselő: Joó Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom egészségmegőrző szerepének erősítése, speciális célján, a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelő munkájának javításán, különleges - a hagyományos egyesületi kereteken túlmenő - tehetséggondozó nevelő munkán keresztül. ... >>

GÓLIÁT Futball Klub /FC/ Közhasznú Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 43.
képviselő: Pápai Lajos
Az egyesület elsődleges célja a futball utánpótlás fejlesztése. Ennek érdekében rendszeres helyi - intézményen belüli - labdarúgó edzéseket biztosít, továbbá az intézmények közötti bajnokságot szervezi. Emellett felvállalja az atlétikai utánpótlás nevelését is, atlétikai edzéseket, versenyzési lehetőséget biztosít, továbbá atlétikai versenyeket szervez és bonyolít le. Az egyesület széles körben biztosítja tagjainak a rendszeres testgyakorlás feltételeit, segíti a diáksportkörök működését és együttműködését, különböző sporttanfolyamokat működtet, sportjátékokat szervez. ... >>

Harmony Dance Táncsportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 19/a.
képviselő: elnök Kincsesné Deim Tünde, titkár Béndek Ottóné, ügyvezető elnök Bévárdi László
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. ... >>

INTERBETON KFC. SPORTEGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Nefelejcs utca 21.
képviselő: Gruber György elnök
A szabdidő- és tömegsport népszerűsítése, a kultúrált sportolási lehetőségek, szórakozás biztosítása. Siófok város szabadidő- és tömegsport rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása. Kispályás labdarúgó versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

"KILITIÉRT EGYESÜLET SIÓFOK"

(sport,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Őszirózsa utca 4-6.
képviselő: elnök Újvári István
a./ Ifjúsági, kulturális, sport, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása.
b./ A helyi tömegkommunikáció elősegítése.
c./ Művészeti tevékenységek előmozdítása.
d./ Kulturális örökség megőrzése.
e./ A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása.
f./ Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása.
g./ Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése.
h./ Szabadidős és hobbitevékenység.
i./ Siófok-Kiliti városrész fejlesztése.
j./ Siófok-Kiliti lakosságának támogatása. ... >>

Kultúrált Egészséges Szabadidőért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 8.
képviselő: Mátyás Gyuláné
A Siófoki Széchenyi Iskola diáksportkörének támogatása, a tanórán kívüli hasznos időtöltés megszervezése, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

LENDÜLET Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kossuth L. utca 20.
képviselő: elnök Dr.Karádi Ferenc, titkár Horváth Kornélné
A Siófoki Kossuth L. utcai 4. sz. Óvodába beíratott gyermekek egészséges, kreatív életmódra való nevelése, ezen belül: - a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, - óvodai úszásoktatás megszervezése, - a szülők bevonásával sport és egészségnevelő programok szervezése, - mozgásfejlesztő program tárgyi feltételeinek megteremtése labdajáték, atlétika óvodai szinten, - az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, a minőségbiztosítási rendszer feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Gyermeküdültetési és Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II./202.
képviselő: elnök Szarka Erika Tímea
Olyan határainkon belül és kívül (legfőképp Kárpátalján és Erdélyben) élő magyar gyermekek nyári üdültetése a Balatonon, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, de tanulmányaikban, vagy más, egyéb tevékenységben (művészetek, sport, stb.) kitűnnek társaik közül. A jutalomüdülés lehetőségének gyermekek részére történő meghirdetésében elsődlegesen a siófoki református gyülekezettel szeretnénk együttműködni. Néphagyományaink, ezen belül is az eltűnőben lévő mesterségek (pl: kádár, kovács, asztalos, bognár, bodnár, népi bútorfestészet stb.) fennmaradásának elősegítése, az ifjúsággal történő megismertetése és a képzés, gyakorlás, kutatás támogatása. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, a szél-, a napenergia hasznosítása, egyéb megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása. A néphagyományokban fellelhető ésszerűen takarékos erőforrás felhasználási módok feltárása, újraélesztése, modernizálása és megőrzése. ... >>

"Lucky Poker Club Siófok" Egyesület

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Vitorlás utca 2.
képviselő: Barna Gábor
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére. Egy telejesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon sportegyesület jelleggel. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Siófok

(sport)

8600 Siófok, Zrínyi u. 23.
képviselő: Hegedűs Barnabás ... >>

Magyar Tenger Cserkész Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Koch R. utca 14/A.
képviselő: Rózsás Krisztián
Ifjúságnevelés, környezetvédelem, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, sportélet támogatása, drog prevenció. ... >>

MAHART Balatoni Hajózási Rádióklub

(sport)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: Kapócs Ferenc ... >>

NB-SQUASH Fallabda Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Bláthy O.u.45.sz.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

NŐI RÁDIÓAMATŐR KLUB SIÓFOK

(sport)

8600 Siófok, Kele utca 69.
képviselő: Gorjanácz Éva
A technikai sportok keretében a rádióamatőr munka megismerése, műszaki-, technikai ismeretek fejlesztése, a rádióamatőr forgalmazáshoz szükséges eszközök használatának elsajátítása. Utánpótlás - nevelés, szakmai pályára irányítás, valamint hazai és nemzetközi rádióamatőr bajnokságokra való felkészítés és a sport megfelelő módon való biztosítása. ... >>

Patriot Yacht Club Vízi-túra és Off Road Terepjáró-autós Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 65.
képviselő: Szabó Lajos
Vízi-, és terepjáró autós sportok barátainak összegyűjtése, részükre sportolási lehetőség biztosítása. Sportoktatás, elsősorban gyermek-, és ifjúsági korosztályok részére. Vitorlás és vízi-, valamint terepjáró-autós táborok-, tanfolyamok-, túrák szervezése bel-és külföldön. Téli-nyári sportesemények, versenyek szervezése és azokon való részvétel. A balatoni (téli-nyári) vízi sportok hagyományainak ápolása, lehetőségeinek bővítése (beleértve a jégvitorlázást, korcsolyázást, stb.). Megismertetni a környezetet az Off Road és terepjáró autózással. Elősegíteni, propagálni a terepjáró autók környezetkímélő használatát, fejleszteni közlekedéskultúrájukat. Színesíteni, gazdagabbá tenni Siófok város és vonzáskörzete sportéletét. Más sportegyesületekkel való együttműködés, a tevékenységek összehangolása, egymás támogatása. Az egyesület céljaival összhangban álló egyéb tevékenységek gyakorlása. ... >>

PELSÓ VITORLÁSKLUB

(sport)

8600 Siófok, Tanácsház u. 10.
képviselő: Erdei József ... >>

"PELSÓ" KÖRNYEZETVÉDŐ, KUTATÓ BÚVÁR EGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Tanácsház u. 18.sz.
képviselő: Csiki Sándor ... >>

"POSTAGALAMBSOPRT K-02" SPORTEGYESÜLET SIÓFOK

(sport)

8600 Siófok, Jegenye sor 45/a.
képviselő: Katona Ferenc ... >>

Rádióamatőr Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Bányász u. 25.
képviselő: Turjányi József ... >>

Residence Yacht Club Vízisport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Erkel F. utca 49.
képviselő: Hoffmann Henrik
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a vízen bajbajutott személyek és eszközök kimentésében, a személyek életének megmentésében, vitorlástúrákat- kirándulásokat szervez a kultúrált szórakozás és sportolás érdekében. ... >>

REVÍR Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 41.
képviselő: Nagy Endre
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. ... >>

"SAFE" Alapítvány

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Bajcsy Zs.u.63-71.VI.e.
képviselő: Stenczel Ágnes
Siófok város és a környéki községek tö- meg- és diáksportjának támogatása, a város és a környező községek egészséges életmódot propagáló rendezvényeinek mű- sorokkal történő szinesítése az aerobic sport népszerűsítése mellett, - Az aerobic sport kultúra szellemisé- gének terjesztése, a szabadidő eltöl- tésének aktív, a testmozgáshoz kap- csolódó formáinak megismertetése,meg- kedveltetése és a gyermekek, valamint a diákok és felnőttek aerobicoktatá- sa, valamint az ilyen tevékenységek támogatása az aerobic verseny sport- szerű űzésének kialakítása, a ver- senyzők anyagi támogatása, az edzők továbbképzésének támogatása. ... >>

"Silva Vaaliensis Alapítvány"

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Batthyány utca 3.
képviselő: Kelemen Tamás
Az alapítvány célja elsősorban Vál község és vonzáskörzete kulturális életének, művelődésének, a helybéli művészek alkotó tevékenységének támogatása, közösségi kulturális események szervezése, a helyi műemlékek felújítása, megőrzése, hasznosítása. Célkitűzése továbbá az alapítványnak a helybeli gyermekek és fiatalok testnevelésének előmozdítása, valamint a helyi tömegsport fejlesztése. Az alapítvány lehetőségeihez mérten közreműködik az ország más vidékein is a kulturális, művelődési tevékenység támogatásában, műemlékek megőzrésében, hasznosiításában. Az alapítvány célja saját eszközeivel előmozdítani a környezetvédelem és a környezeti nevelés ügyét az ország egész területén. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti továbbá a hazai gyermek és felnőtt korú lakosság körében folytatott nevelési- oktatási, képességfejlesztési tevékenység támogatását. Az alapítvány célja továbbá a magyarországi sporttevékenység (tömegsport, versenysport, testnevelés) támogatása, sportolók felkutatása, továbbképzésük és versenyzésük támogatása, a hazai versenyek rendezési feltételeinek biztosítása, a külföldi versenyeken, edzőtáborokon való részvétel támogatása. ... >>

Sió Terepmotor Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok-Kiliti, Szőlőhegy 20506/4.hrsz.
képviselő: Bizsók Róbert
Az utánpótláskorú gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás ezen belül a motorsport megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, utánpótlásbázisának szélesítése, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. Amatőr felnőtt motorosok részére kiírt bajnokságon való részvétel biztosítása, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

SIÓ-KOSÁR BALATEL ALAPÍTVÁNY

(sport)

8600 Siófok, Klapka utca 11.
képviselő: Dr.Illés Attila
Siófok város kosárlabda utánpótlása edzési és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. A városban működő NB.I-es kosárlabda club kötelező utánpótlásának biztosítása. Kosárlabda sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

SIÓ-KOSÁR UTÁNPÓTLÁS KLUB

(sport)

8600 Siófok, Klapka utca 11.
képviselő: Dr.Illés Attila ... >>

Siófok és Környéke Diáksport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Bajcsy Zs. utca 81. III./4.
képviselő: elnök Bálint János, elnökhelyettes Bárány József, titkár Orlovics Viktor ... >>

Siófok és Környéke Sport- és Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Őrház utca 59.
képviselő: Kálóczy József ... >>
1. oldal 2. oldal