Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

Alapítvány Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatokért

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 1.sz.
képviselő: Major István
Siófok város testvérvárosával Gyergyószentmiklóssal és az ott élő magyarsággal szervezett és folyamatos szellemi,kultúrális,érzelmi,nemzeti és minden más testvéri kapcsolat és együttműködés kialakítása. ... >>

Apáti Dixieland Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Beszédes József sétány 77. III./67.
képviselő: Apáti János ... >>

Appas-SIO-nato Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy O. utca 14. 3./14.
képviselő: elnök Fazekas Endre
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés a művészetek, ezen belül elsősorban a zene területén. Szóló, kamara, jótékony célú, pedagógiai célzatú koncertek, találkozók, fesztiválok, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, lebonyolítása. Szakmai, metodikai kiadványok kiadása és ilyen kiadások támogatása. Kulturális tevékenység a Siófok város zenét szerető lakossága körében, részt vállalva a város közművelődésében. Az ifjúság közösségformálásában és erkölcsi nevelésében, hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. A magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása. ... >>

AQUARIUS KLUB Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Szabadság tér 2. Kult.Központ
képviselő: Katona Bálint ... >>

Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesülete

(kulturális)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: elnök Martin Henrik
Az egyesület célja, - mint nevében is jelzi - a balatoni hajózás hagyományainak ápolása. ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Csodaszarvas Népe Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Berda József utca 5/B.
képviselő: Balogh András
A magyar honfoglalás korának élményszerű bemutatása, az ezzel kapcsolatos hiteles ismeretek terjesztése,- honfoglalás kori és elfeledett hagyományainak gyakorlása, ápolása és továbbadása. A kor közelharci fegyverforgató tudományának hiteles elsajátítása, bemutatása - felszereléseink bővítése a kor viseleteinek és eszközeinek korhű mintájára - a magyarság hagyományainak ápolása szoros együttműködésben más hagyományőrző és kulturális civil szervezetekkel. ... >>

DARK SIDE POKER CLUB EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Szabadság tér 10/A. 3.
képviselő: Locher Barbara Judit
Az egyesület tagjai érdekeinek előmozdítása. Házi póker versenyek, más szervezetek által meghirdetett pókerversenyeken való részvétel megszervezése, biztosítása, valamint társas kirándulások, az egészség védelmét szolgáló közös túrák, színházi előadások és más kulturális rendezvények közös látogatásának megszervezése. Bel- és külföldi közös utazások szervezése. Olyan rendezvények szervezése (közös vacsorák, közös szórakozás), amelyek elősegítik a tartalmas közösségi életet. ... >>

Dinamika Tánc és Szabadidő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Petőfi S. utca 49.
képviselő: Sztrapekné Belléncs Ivett
Tánc - és ezen belül elsődlegesen - a modern és a kortárstánc oktatás. Kezdeményezésünk, egyének és közösségek mobilizálását, alkotó közösségek létrehozását, ösztönzését helyezi előtérbe. Megteremteni a táncművészet, az alkotás, a kötetlen kikapcsolódás, a közösséghez való tartozás élményét, lehetőségét. Célunk, hogy támogassuk a szabadidő felhasználás azon formáit, amelyek az aktív polgár érdekében szerveződnek, hozzájáruljanak ahhoz, hogy a fiatalok készségeiket fejleszthessék, tudásukat gyarapíthassák, megelőzik a devianciák kialakulását, közösségeket és lehetőségeket nyújtanak az önépítésre. Célunk segíteni gyerekek és a fiatalok szellemi-, lelki-, testi fejlődését, gazdagodását, szemlélet és viselkedésmódját a harmonikus és öntudatos felnőtté válást, a teljes értékű emberi életet. ... >>

Diótörő Balett Egyesület Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 4.
képviselő: Trunk Andorné ... >>

EGYÜD ÁRPÁD NÉPTÁNC ALAPÍTVÁNY A MŰVÉSZETÉRT

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Neisz Péter
Siófok város kultúrális, közművelődési életének fejlesztése, a kultúrális tra- diciók megalapozásának megindítása és folyamatos fejlesztése, elsődlegesen a néphagyományok terén, a város néptánc- mozgalmának bekapcsolása az ország kul- túrális életébe, a Városi Néptánc Egye- sület célkitűzéseinek megvalósításához segítségnyújtás. ... >>

Enyingi Éremgyűjtő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 30. II./7.
képviselő: Török László
Az egyesület célja a numizmatika (érmek, régi pénzek, papírpénzek,plakett és egyéb pénz helyettesítő eszközök) területén a kulturális, történelmi és művelődéstörténeti értékek felkutatása, megőrzése, másokkal való megismertetése és a tapasztalok továbbadása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében tagjai a helyi lapokban publikálnak, kiállításokat rendeznek, és ismeretterjesztő előadásokat tartanak a különböző történelmi korok numizmatikai értékeinek tárgykörében. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

Független Média Alapítvány

(sport,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
Dél-Dunántúli regionális-, és kistérségi-, valamint siófoki helyi szinten a helyi tömegkommunikációs eszközök működtetésének segítésével fejleszteni a helyi kulturális kapcsolatokat, támogatni a - tömegkommunikációs eszközök fejlesztésének segítése révén - a helyi és kistérségi hagyományőrző és szabadidős-, és sporttevékenységet. ... >>

GÓLIÁT FC TALENTUM Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 29.
képviselő: Joó Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom egészségmegőrző szerepének erősítése, speciális célján, a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelő munkájának javításán, különleges - a hagyományos egyesületi kereteken túlmenő - tehetséggondozó nevelő munkán keresztül. ... >>

KIKERICS (Kiliti Keresztyén Ifjúsági Csoport) Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: elnök Szalai Edina
Működési területén a Keresztyén értékek ápolása. Működési területén a civil lakosság támogatásának szervezése. Működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése. Működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése. Működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése. Működési területén a környezetvédelem elősegítése. ... >>

"KILITI PILLANGÓ ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Csárdaréti utca (Pillangó óvoda épülete)
képviselő: Szalai István
Az alapítvány célja a Siófoki Integrált Oktatási Központ, Bölcsőde, óvoda, Általános iskola, Kollégium és Módszertani Központ, Alapfokú művészeti oktatási intézmény Pillangó tagóvodájába járó gyermekeinek részére - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása, - egészséges óvodai környezet megteremtése, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltétel rendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. ... >>

Kiliti Szabadidő Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Jácint utca 14.
képviselő: Treszl József
A Kilitiben élők tartalmas szabadidő eltöltéséhez megfelelő teret nyújtani, az Egyesület keretein belül szervezett programokkal, az egyesületi élet szervezési és tárgyi feltételeit biztosítani. Az Egyesületen belül a szabadidős tevékenység változatos formáira kívánunk lehetőséget teremteni, a különböző témákhoz kapcsolódó Egyesületen belüli ún.: "körök" létrehozásával, melyek az egyesületi tagok igényei alapján bővíthetők. ... >>

"KILITIÉRT EGYESÜLET SIÓFOK"

(sport,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Őszirózsa utca 4-6.
képviselő: elnök Újvári István
a./ Ifjúsági, kulturális, sport, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása.
b./ A helyi tömegkommunikáció elősegítése.
c./ Művészeti tevékenységek előmozdítása.
d./ Kulturális örökség megőrzése.
e./ A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása.
f./ Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása.
g./ Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése.
h./ Szabadidős és hobbitevékenység.
i./ Siófok-Kiliti városrész fejlesztése.
j./ Siófok-Kiliti lakosságának támogatása. ... >>

"KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 1.
képviselő: elnök Inczeffy Andrea
A siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola támogatása korszerű technikával. Magas színvonalú idegen nyelv- és informatikai oktatás elősegítése. Társkapcsolatok elősegítése más intézményekkel. Iskolai és iskolán kívüli vetélkedők és versenyek elősegítése, szervezése és lebonyolítása. A tanórákon kívüli hasznos időtöltés elősegítése. Vezetők és szervezők munkájának anyagi elismerése, díjazása. ... >>

"Közösen a jövőnkért" Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Beszédses sétány 79.
képviselő: Deák Erika
Diákprogramok, diákrendezvények támogatása, ösztöndíj és segély folyósítása, diákönkormányzat megteremtése és segítése. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

LENDÜLET Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kossuth L. utca 20.
képviselő: elnök Dr.Karádi Ferenc, titkár Horváth Kornélné
A Siófoki Kossuth L. utcai 4. sz. Óvodába beíratott gyermekek egészséges, kreatív életmódra való nevelése, ezen belül: - a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, - óvodai úszásoktatás megszervezése, - a szülők bevonásával sport és egészségnevelő programok szervezése, - mozgásfejlesztő program tárgyi feltételeinek megteremtése labdajáték, atlétika óvodai szinten, - az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, a minőségbiztosítási rendszer feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Gyermeküdültetési és Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II./202.
képviselő: elnök Szarka Erika Tímea
Olyan határainkon belül és kívül (legfőképp Kárpátalján és Erdélyben) élő magyar gyermekek nyári üdültetése a Balatonon, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, de tanulmányaikban, vagy más, egyéb tevékenységben (művészetek, sport, stb.) kitűnnek társaik közül. A jutalomüdülés lehetőségének gyermekek részére történő meghirdetésében elsődlegesen a siófoki református gyülekezettel szeretnénk együttműködni. Néphagyományaink, ezen belül is az eltűnőben lévő mesterségek (pl: kádár, kovács, asztalos, bognár, bodnár, népi bútorfestészet stb.) fennmaradásának elősegítése, az ifjúsággal történő megismertetése és a képzés, gyakorlás, kutatás támogatása. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, a szél-, a napenergia hasznosítása, egyéb megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása. A néphagyományokban fellelhető ésszerűen takarékos erőforrás felhasználási módok feltárása, újraélesztése, modernizálása és megőrzése. ... >>

Magyar Tenger Cserkész Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Koch R. utca 14/A.
képviselő: Rózsás Krisztián
Ifjúságnevelés, környezetvédelem, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, sportélet támogatása, drog prevenció. ... >>

Magyar-Örmény Baráti Társaság Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Jegenye sor 58.
képviselő: id.Aján Gergely
Az örmény közösséghez való tartozás erősítése, a hagyományok ápolása, kulturális identitás megőrzése. Kapcsolattartás a hazai és határon túli, hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel, szervezetekkel, közösségekkel. A kultúra ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezését, és azokban maga is tevőlegesen részt vállal. Vállalja bel- és külföldi találkozókon, kulturális, közösségi rendezvényeken való közreműködést. Támogatja a cserkész mozgalom célkitűzéseinek megvalósítását, tevőlegesen részt vesz programjaik előkészítésében, lebonyolításában. ... >>

Ments-vár Alapítvány a sérült gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Hársfa utca 37/b.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, titkár Hanyeczné Fülöp Szilvia
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása, - a közreműködő szakemberek képzéséhez nyújtott támogatást is beleértve - az óvodai, általános és közép-, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. Olyan sérült gyermekek számára, akik az integrált oktatás feltételei közt külön előkészítő, illetve támogató felkészítés nélkül nem oktathatók, speciális felkészítő képzés feltételeinek megteremtése erre létrehozott speciális intézmény működtetésével, vagy ilyen mások által működtetett intézmény támogatásával. Olyan sérült gyermekek és fiatalok számára, akik integrált feltételek közt nem, vagy csak korlátozott mértékben képezhetők, nevelhetők, foglalkoztathatók, gondozhatók, speciális felkészítést, oktatást, nevelést, gondoskodást, foglalkoztatást, átmeneti és napközbeni szociális ellátást, életvitelszerű elhelyezést biztosító intézmény létrehozása és működtetése, illetve más által létrehozott ilyen intézmény támogatása. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása integrációs játszóház, gyógyúszás, lovasterápia és más fejlesztő szolgáltatások szervezésével, vagy ilyen lehetőségeket biztosító szervezetek támogatásával. ... >>

Patriot Yacht Club Vízi-túra és Off Road Terepjáró-autós Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 65.
képviselő: Szabó Lajos
Vízi-, és terepjáró autós sportok barátainak összegyűjtése, részükre sportolási lehetőség biztosítása. Sportoktatás, elsősorban gyermek-, és ifjúsági korosztályok részére. Vitorlás és vízi-, valamint terepjáró-autós táborok-, tanfolyamok-, túrák szervezése bel-és külföldön. Téli-nyári sportesemények, versenyek szervezése és azokon való részvétel. A balatoni (téli-nyári) vízi sportok hagyományainak ápolása, lehetőségeinek bővítése (beleértve a jégvitorlázást, korcsolyázást, stb.). Megismertetni a környezetet az Off Road és terepjáró autózással. Elősegíteni, propagálni a terepjáró autók környezetkímélő használatát, fejleszteni közlekedéskultúrájukat. Színesíteni, gazdagabbá tenni Siófok város és vonzáskörzete sportéletét. Más sportegyesületekkel való együttműködés, a tevékenységek összehangolása, egymás támogatása. Az egyesület céljaival összhangban álló egyéb tevékenységek gyakorlása. ... >>

"Silva Vaaliensis Alapítvány"

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Batthyány utca 3.
képviselő: Kelemen Tamás
Az alapítvány célja elsősorban Vál község és vonzáskörzete kulturális életének, művelődésének, a helybéli művészek alkotó tevékenységének támogatása, közösségi kulturális események szervezése, a helyi műemlékek felújítása, megőrzése, hasznosítása. Célkitűzése továbbá az alapítványnak a helybeli gyermekek és fiatalok testnevelésének előmozdítása, valamint a helyi tömegsport fejlesztése. Az alapítvány lehetőségeihez mérten közreműködik az ország más vidékein is a kulturális, művelődési tevékenység támogatásában, műemlékek megőzrésében, hasznosiításában. Az alapítvány célja saját eszközeivel előmozdítani a környezetvédelem és a környezeti nevelés ügyét az ország egész területén. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti továbbá a hazai gyermek és felnőtt korú lakosság körében folytatott nevelési- oktatási, képességfejlesztési tevékenység támogatását. Az alapítvány célja továbbá a magyarországi sporttevékenység (tömegsport, versenysport, testnevelés) támogatása, sportolók felkutatása, továbbképzésük és versenyzésük támogatása, a hazai versenyek rendezési feltételeinek biztosítása, a külföldi versenyeken, edzőtáborokon való részvétel támogatása. ... >>

SIÓ-ROM CIGÁNY EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 3. 1/9.
képviselő: Németh Zsolt
A helyi roma lakosság érdekképviselete. - Foglalkoztatás elősegítése. - Hagyományok ápolása, környezet,- természet védelme, egészség megőrzése, közösség fejlesztése, a roma lakosság önképzése, oktatása, nevelése, kulturális fejlődése, működése. - Szociális, jóléti helyzetének javítása. - Az egyesület önállóan és együttműködő szervezetekkel, az önkormányzattal, intézményekkel, a célok megvalósítása érdekében együttműködik és pályázik. - Önkéntes munka végzésével segíti a célok megvalósítását. ... >>

Siófok értékeinek megőrzése, megörökítése, megismertetése

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Erkel F. utca 56/a.
képviselő: Somogyi Gyula
Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A balatoni táj szépségeinek megörökítése fotópályázat és kiállítás szervezésével,amelyen a hazai és nemzetközi indulók vesznek részt. A fotópályázaton megszülető színvonalas művészi alkotások gyarapítják Siófok szellemi, kulturális életét. A fotópályázat a Balaton és Siófok megismertetését szolgálja, közvetlen vonzerőt keltve az idelátogató külföldi túristákban. Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A város műemlékei, műemlék jellegű épületei, nevezetes helyei, valamint ezek történeteinek a megismertetése a városba látogató hazai és külföldi vendégekkel több nyelvű, fényképekkel illusztrált könyv és egyéb ismeretterjesztő kiadvány/ok/ formájában. Siófok város és környéke minden nevezetességére kiterjedő megörökítése, amely alkalmas arra, hogy a városban élő lakosság és az idelátogatók megismerkedhessenek a város helytörténetével, gazdasági, kulturális fejlődésével és alkalmas legyen bemutatni a várost a maga teljességében úgy itthon, mint külföldön. Siófok város testvérvárosi kapcsolataival összefüggő események támogatása, amelyek Siófok, illetve Siófok testvérvárosainak jobb megismerését, elmélyülését szolgálja. ... >>

Siófok és Környéke Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Rigó utca 7/b.
képviselő: Ármánkó Dávid
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása, - összefogni az Erdélyért tenni akaró személyeket, - a népi kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása, - erdélyi néphagyományok és szokások megismertetése, - az erdélyi magyarságtudat erősítése, - egymás megsegítése, - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel, hazai és határon túli magyar csoportokkal. ... >>

Siófok és Térsége Lovas, Hagyományőrző- Kulturális- és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8600 Siófok, Fő utca 204.
képviselő: elnök Tóth Lajos, elnökhelyettes Nagy Sára, titkár Szabóné Loss Márta ... >>

Siófok és Vidéke Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 8.
képviselő: Horváth Károly
Mi, Siófok város és tágabb környezetének iparosai, egyéni és társas magánvállalkozói, élve az 1989. évi II. törvényben biztosított egyesülési jogainkkal, elhatároztuk, hogy hagyományaink ápolására, gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezésére, képviseletére és védelmére érdekképviseleti és érdekvédelmi szövetséget alapítunk és működtetünk. ... >>

Siófok Lions Klub Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 15. 2/4/a.
képviselő: elnök Magyar Gyula
Az egyesület céljai: - ösztönzi a jó szolgálatra kész polgárokat arra, hogy közzöségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és jutassák érvényre a magasabb erkölcsi normákat - működési területén a gazdasági, társadalmi esélyegyenlőség érdekében eljárni és a kulturális fejlődést szolgálni, valamint a szociális helyzetből adódó hátrányokat csökkenteni - összefogni a tagságot a barátság és a kölcsönös megértés jegyében, kötelékeiben. ... >>

Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8600 Siófok, Mikszáth Kálmán utca 19/B.
képviselő: Gyarmati László
Megmenteni az utókornak minél többet azokból a helyi értékekből, amelyek az elmúlt évtizedekben-évszázadokban Siófokon, illetve a Balaton környékén megteremtődtek. A múlt felkutatása és közkinccsé tétele mellett célunk a jelen gondjainak őszinte feltárása, értékeinek meghatározása, ápolása és a jövő értéképítő munkájának segítése.

A HÉ! a következő értékek megóvását, rendszerezését, feltárását tűzte elsődleges céljának:
a./ Siófok tánc-, zenei-, irodalmi-, művészeti múltjának felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló kultúrtörténeti értékek felkarolása, rendszerezése, megismertetése, a Siófokon - illetve később a Balatonnál - alkotó, vagy a városhoz, a Balaton régióhoz kötődő művészek megismertetése.
b./ Siófok sporttörténelmének felkutatása, dokumentumainak összegyűjtése, ismertetése, a napjainkban zajló sportélet sikereinek és gondjainak feltárása, bemutatása.
c./ Siófok - és a Balaton régió - természeti és épített környezetének feltérképezése, a múlt bemutatása, az építészetileg, illetve kultúrtörténetileg érdekes, értékes épületek felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló pozitív és negatív irányok behatárolása.
d./ Siófok - és a Balaton régió - idegenforgalmi történelmének feltárása, jelenbeli helyzetének értékelése, s a fejlődést elősegítő jövőkép kialakítása, annak közkinccsé tétele.
e./ Siófok - és a Balaton régió - vendéglátásnak kiemelkedő történelmi személyiségei, intézményei, létesítményeinek felkutatása, bemutatása, a jelen kiemelkedő személyiségeinek bemutatása és bevonása, irányvonalak, tennivalók megjelölése a minőségi vendéglátás jövőjének érdekében.
f./ A HÉ! céljai megvalósítása érdekében rendezvényeket tarthat, kiadványok megjelentetését segítheti, illetve kiadványokat jelentethet meg. ... >>

Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10 III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene és táncművészet területén. Kulturális tevékenység Siófok város és környékének zenét és táncot kedvelő fiatalsága körében. Részt vállal a város és a régió közművelődésében. Fellépések, táborok, fesztiválok szervezése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. ... >>

Siófoki Bányász Női Kar Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Kandó K. utca 16. II./8.
képviselő: Soós Ferncné
Összefogni a város énekelni szerető lányait-asszonyait. Részt vállalni a város közművelődésében. Ápolni a szülőváros és Balaton-környék kulturális hagyományait. Műsorra tűzni és megismerni - megismertetni a magyar és egyetemes zeneirodalom kiemelkedő alkotásait. Ápolni és fejleszteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat különös figyelemmel az Európai Uniós csatlakozás során adódó lehetőségekre. Gondozni az önkormányzat és a város civil szervezeteivel kialakult jó kapcsolatot. Részt venni a pályázati eljárásokban, kiírásokban, pályázni. Szervezni és részt venni a kulturális és társadalmi rendezvényeken. A kórustagok legyenek képesek esztétikailag a kiemelkedő zenei művek befogadására és bemutatására. Őrizni és ápolni a nemzeti hagyományokat. Részt venni az euróatlanti integráció elősegítésében az 1997. CLVI. tv. 26. § c/19.pontja szerint. ... >>

Siófoki Férfi Dalkör Egylet

(kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 22.
képviselő: elnök Démuth Pál
Ápolja az alapító ősök hagyományőrző daloskultúráját, tanúsítson fogékonyságot a magyar daloskultúra igazi értékeinek tolmácsolására, a nemzeti ünnepeket méltó szereplésekkel tegye emlékezetessé, a kórusirodalom gyöngyszemeinek bemutatásával alakítsa a város polgárainak zenei ízlését, ápolja a szép baráti életet és népszerűsítse a közös éneklés különleges örömét, kulturális örökség megóvása. ... >>

Siófoki Fúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Devecseri utca 9.
képviselő: alelnök Molnár Gyula, elnök Molnár Gábor
Az egyesület fő célkitűzései: -Kulturális tevékenység végzése. - A zenei kultúra népszerűsítése. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén. ... >>

Siófoki Fúvószenei Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Árpád utca 29.
képviselő: Dömötör Gábor
Hozzájáruljon Siófok és környéke kulturális-zenei életének fellendítéséhez, színesebbé tételéhez oly módon, hogy támogatja a város területén és vonzáskörzetében működő elsősorban amatőr zenei csoportok tevékenységét. Zenei kiadványok /beleértve nyomtatott dokumentumok, tanulmányok, szakdolgozatok, demo-felvételek, szalagos, vagy CD - esetleg egyéb rögzítési technikával készített - felvételek/ készítésének finanszírozása, vagy szponzorálása. ... >>

Siófoki Gyermek- és Ifjúsági Kórus Egylet

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Déli utca 17.
képviselő: elnök Oleticsné Németh Angelika
Az Egylet céljai: a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene- és a kórusművészet területén, b./ kulturális tevékenység Siófok város kórusmuzsikát szerető fiatalsága körében, részt vállalva a város közművelődésében, c./ kulturális örökség megóvása Siófok és a Balaton környéki népdalkör repertoárban tartása által, magyar zeneszerzők műveinek megismertetése országon belül és határokon túl, d./ az ifjúság erkölcsi nevelésében való részvétel, d./ zeneirodalmi képzés, magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, f./ hazai és nemzetközi kóruskapcsolatok alapítása ápolása. ... >>

Siófoki Ifjúsági és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Devecseri G. utca 9.
képviselő: alelnök Molnár Gábor, elnök Molnár Gyula
Kulturális tevékenység végzése. A zenei kultúra népszerűsítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén. Ifjúság bevonása az egyesület tevékenységébe. Ifjúság támogatása és kulturális látóterének kitágítása. Hagyományok őrzése, különösen a zenei hagyományok ápolása. ... >>

Siófoki Igazságügyi Sport, Életmód és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kele utca 2.
képviselő: elnök Dr. Vidovszky Imre
Az Egyesület általános célja főként az igazságügyi dolgozók és hozzátartozóik számára biztosítani az egészség megőrzéséhez szükséges sport tevékenység feltételeit, az egészséges életmód kialakításához szükséges sport jellegű és életmód jellegű képzést valamint a szabadidő, egészségneveléssel és egészségmegőrzési kultúrával kapcsolatos magasabb szinvonalú eltöltését. ... >>

Siófoki Közgyűjtemény Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Bernáthné Virág Erzsébet
A Siófoki Közgyűjteményi Alapítvány célja, hogy Siófok Város közigazgatási határain belül működő, továbbá létrehozni tervezett közművelődési célját szolgáló közgyűjtemények kialakítását támogassa kiállítási anyagát bővítse, ezen bővítést anyagilag támogassa. ... >>

Siófoki Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: Hortobágyi Józsefné ... >>

Siófoki Majorette, Sporttwirling, Tánctwirling és Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10. III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés a táncművészet területén. - Sportolási, tánctanulási lehetőség biztosítása, különös tekintettel a twirling és majorette mozgáskultúra elsajátításában. - Fellépések szervezése, tartása. -Versenyek, bemuatók, táborok szervezése. - Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása, találkozók szervezése. - Segíteni az edzett, egészséges, mozgásigényes nemzedék felnövekedését. - Az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel, hisz a XXI. századi Magyarországon is jelenlévő drog, alkoholizmus, a fiatalokat kedvezőtlenül befolyásoló, veszélyeztető, negatív körülmények kizárását eredményezheti. ... >>
1. oldal 2. oldal