Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

Balaton Taxi Régió Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 26.
képviselő: elnök Bujdosó Gábor, elnökhelyettes Kálmán Zsolt, titkár Sipos Imre
Tagjai részére a Balaton régióban, de különösen Siófok Városban és a közvetlenül kapcsolódó településeken dolgozó, foglalkozásszerűen személyszállítást végzők tevékenységét segítse, szükség esetén összehangolja, érdekeik érvényesülését egységesen képviselje. Igény esetén szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak a személyszállítással kapcsolatos tevékenységük végzésében, együttműködik velük az ilyen jellegű kérdések megoldásában. Az egyesület megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a régióba, a városba és környékére érkező vendégek de az itt lakók igényeit is folyamatosan és kultúráltan kiszolgálják, a taxi szolgáltatástól elvárható módon. ... >>

Balaton-környéki Lapok Szövetsége - BLSz.

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Ringló utca 12.
képviselő: Gyarmati László ... >>

Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: ügyvezető elnök Fridrich György, ügyvezető elnökhelyettes Szabó Zsolt
A balatoni Hajózásban dolgozók érdekeinek képviselete és védelme, az önálló független balatoni hajózás megvalósítása. ... >>

Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2
képviselő: titkár Kekecs Károly, titkárhelyettes Vörös János
A dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekeinek képviselete. A szakszervezeti tagság foglalkoztatási biztonságának védelme minden törvényes eszköz igénybevételével. Védeni, bővíteni, hatékonyan hasznisítani a Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezetének anyagi eszközeit, felelősen gazdálkodni a tagdíjbevétellel, önsegélyező feladat ellátásának vállalása, rászorultság esetén tagjainak anyagi segítségnyújtás. Kapcsolatot tartani a vállalat vezetésével, illetve más szervekkel, akik kölcsönös kötelezettségvállalások alapján együttműködnek a tagság érdekeinek érvényesítésében. Vállalat teherbíró képességének arányában folyamatosan biztosítani, javítani a tagság egészét érintő szociális helyzetet. A vállalatnál működő Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete és a Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet közötti kapcsolattartás és szolidaritás erősítése. Emberi értékek megbecsülése, szakmai tudás gyarapítási igényének erősítése. ... >>

Balatoni Horgászturisztikai Szövetség

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Horgony utca 1.
képviselő: elnök Kiss György Károly
A Balaton régióban működő, a horgászturizmus fejlődésében érdekelt non-profit szervezetek és vállalkozók összefogása, a közösségi tudat erősítése, a horgászturizmust, a társadalmi életet segítő programok szervezése, a tagokon keresztül a konkrét folyamatok pozitív befolyásolása. ... >>

Balatoni Vitorláskikötő Bérlők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 33.
képviselő: elnök Policsányi István, elnökhelyettes Ladányi Péter, titkár Rajcsányi István ... >>

Balatonszabadi Új Lakótelep Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő utca 232.
képviselő: elnök Pentz Ferenc
A működési területen ingatlannal vagy az ingatlanra vonatkozó vagyonértékű joggal (jogosultsággal) rendelkező, avagy bármilyen vonatkozásban a területet érintő és az itt létesítendő Lakótelep érdekében tevékenykedő személyek képviselete, érdekeinek szervezett szakszerű védelme, valamint ezek megvalósítása érdekében pályázatok készítése és benyújtása. ... >>

"BEST MÉDIA CSOPORT" MAGYARORSZÁG DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÍROTT ÉS NYOMTATOTT SAJTÓJÁNAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
A Szövetség célja - figyelemmel az 1. §-ban foglaltakra - annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén - különösen a Dél-Dunántúlon - a nyomtatott és elektronikus sajtóorgánumok tulajdonosai sajtótermékeiket megbízható minőségben, az érvényben lévő szabványoknak megfelelően készítsék el. A Szövetség célja továbbá, hogy a sajtóorgánumok tulajdonosai a médiapiacon egységesen, közösen jelenhessenek meg, a tagok szakmai érdekképviseletét ellássák, a tisztességtelen piaci magatartás ellen mind etikai, mind pedig törvényes úton fellépjenek. ... >>

DRV RT. Horgász Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
képviselő: Bártfai József
A szövetség célja a tagegyesületek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatása annak érdekében, hogy a horgászni vágyók e szenvedélyüknek minél kedvezőbb körülmények között hódolhassanak. Fő célja ezért, hogy összefogja és képviselje a DRV Rt. Horgász Egyesületeket, így biztosítsa ezen egyesületek és horgászok érdekvédelmét. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

Gáz- és Olajszállítók Egység Szakszervezete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 5.
képviselő: alelnök Pánczél Géza, elnök Kolompár Károly ... >>

NAGYCSALÁDOSOK SIÓFOKI EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Harangvirág utca 5.
képviselő: Takács Aranka
Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. Az élet és anyaság tiszteletére nevelés a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. ... >>

Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Árpád utca 29.
képviselő: Dömötör István
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekének képviselete és védelme. ... >>

"Polgármesteri Hivatal Siófok Rádióamtőr Klub" Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Kobolákné Horváth Brigitta ... >>

SIÓ-ROM CIGÁNY EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 3. 1/9.
képviselő: Németh Zsolt
A helyi roma lakosság érdekképviselete. - Foglalkoztatás elősegítése. - Hagyományok ápolása, környezet,- természet védelme, egészség megőrzése, közösség fejlesztése, a roma lakosság önképzése, oktatása, nevelése, kulturális fejlődése, működése. - Szociális, jóléti helyzetének javítása. - Az egyesület önállóan és együttműködő szervezetekkel, az önkormányzattal, intézményekkel, a célok megvalósítása érdekében együttműködik és pályázik. - Önkéntes munka végzésével segíti a célok megvalósítását. ... >>

Siófok és Vidéke Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 8.
képviselő: Horváth Károly
Mi, Siófok város és tágabb környezetének iparosai, egyéni és társas magánvállalkozói, élve az 1989. évi II. törvényben biztosított egyesülési jogainkkal, elhatároztuk, hogy hagyományaink ápolására, gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezésére, képviseletére és védelmére érdekképviseleti és érdekvédelmi szövetséget alapítunk és működtetünk. ... >>

Siófok Térségi Gazdakör

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Töltényi Szaniszló út 2/b.
képviselő: Kersák György
1./ A tagok gazdálkodását, eredményességét elősegítő tevékenységek. 2./ A társult tagok gazdasági tevékenységének összehangolása. 3./ A társasági tagok szakmai érdekeinek képviselete. 4./ Esetlegesen az összehangolt feladatokat előmozdítő szolgáltatások (piackutatás, reklám, minőségvédelmi feladatok). 5./ Esetenként az együttes feladatok teljesítését segítő közös gazdasági tevékenység. ... >>

Siófoki 186. sz. Galambtenyésztő Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő út 200. I./7.
képviselő: Csehkis Balázs
A tagok galamb és kisállattenyésztő tevékenységének rendszeres szakmai, érdekvédelmi segítése. Közös tenyésztő, beszerző, értékesítő tevékenység végzése. Tanácsadás, szolgáltatás szervezése, rendezvények bonyolítása a tagság közreműködésével. ... >>

Siófoki Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Alexy Rezső ... >>

Siófoki LIONS Alapítvány

(érdekképviselet,közbiztonság)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: dr.Horváth Gyula
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely e LIONS Nemzetközi Szövetség jelszavában megfogalmazottakat segíti. ... >>

Siófoki Őszibaracktermelők Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Irinyi utca 32.
képviselő: Németh István ... >>

Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8600 Siófok, Sió utca 12-20.
képviselő: elnök Pintér János
A nyugdíjasok egymást ismerő, segítő közösségi szervezése. Erősíteni a bajtársiasság érzését, az egyűvé tartozást, elősegíteni a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugdíjállományokat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segíteni a bajbajutott társaikon. ... >>

Siófoki Taxisok és Szállítók Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fürst S. utca 12.
képviselő: elnök Darcsi Attila, elnökhelyettes Farkas Zoltán ... >>

Siófoki Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok-Szabdifürdő, Verebesi utca 12.
képviselő: Nagy Ferenc
Siófok város vállalkozóinak összefogása, a közösségi tudat erősítése. Felelősséget érezve Siófok város és városrészeinek gazdasági, idegenforgalmi és társadalmi fejlődéséért, meghatározó szerep vállalása a gazdasági élet, az idegenforgalmat, a társadalmi életet segítő programok szervezésében, tagjainkon keresztül konkrét fejlesztések pénzügyi megalapozása és megvalósítása. ... >>

SOMOGY MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: elnök Peszt Péter
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységét kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük segítése és összehangolása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. Az önvédelmi szervezetek működéséhez, tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes szabályozás és jogi védelem kidolgozásának előmozdítása. Az önvédelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi, technikai eszközök biztosításának megszervezése az önkormányzatok bevonásával. Vagyon- és értékvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, az erre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése és továbbítása. Az önvédelmi szervezetek tevékenységét elősegítő információszolgáltatás és népszerűsítő reklám-, propaganda tevékenység. Külföldi önvédelmi szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolattartás. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok szerkesztése, továbbítása, terjesztése. A rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal, a közbiztonság védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának elősegítése. ... >>

Somogy Polgáraiért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Széchenyi utca 19/B. Pf:88.
képviselő: Dr. Oláh Vilmos
Szakmai és polgári fórumot teremteni a keresztény, konzervatív, nemzeti, polgári értékek kifejezésére, Siófok és a Balaton régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. Kulturális tevékenységek: Kulturális rendezvények szervezése, részt vállalva a város közművelődésében. Kulturális örökség megóvása, Siófok és a Balaton környék, Dunántúl, valamint az egész ország hagyományainak őrzése, azok megismertetése országon belül és határokon túl. Nyilvánosságot biztosítani a helyi és regoniális célok, tervek megismerése, azok kockázatainak megismerésére, bevonva a város polgárait a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésében. Az euróatlanti integráció elősegítése nemzeti értékeink megőrzése mellett. Nemzetközi polgári kapcsolatok alapítása, ápolása. ... >>

Tojás Kézműves Nemzetközi Művészeti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Birs utca 21.
képviselő: Kovácsné Töreki Katalin ... >>

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK Szakszervezeti Szövetsége DRV Zrt. MUNKAHELYI SZAKSZERVEZETE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
képviselő: titkár Pintér Lajos
A VKDSZ DRV Zrt. MSZ összefogja, képviseli és védi DRV Zrt. területén munkát vállaló szakszervezeti tagjainak a munkaviszonyból, munkaügyi kapcsolatokból adódó érdekeit. VKDSZ DRV Zrt. MSZ célja, hogy szervezetének működtetésével keretet biztosítson tagjai, üzemi szintű szervezetei együttműködéséhez, egymás kölcsönös támogatásához, a közösen kialakított döntések DRV Zrt. szinten, VKDSZ Országos Választmányán keresztül "a VIZES SZAKMA" szintjén összehangolt érdekek képviseletéhez. ... >>
1. oldal