Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 83.
képviselő: Borbás Márton Gergely, elnök Tamás Lóránt, Györök Melinda
Az alapítvány elsődleges célja a természetes környezet- és tájvédelem, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek tartós és kibékíthetetlen ellentmondásba, hogy a környezet védelme a társadalmi-gazdasági élet egészsének szerves részét alkossa. Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet pusztuló értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Az Alapítvány az ember és a természet harmonikus együttélését példaadóan kívánja bemutatni és oktatni. Az Alapítvány céljai között nem csak az értékek megóvása szerepel, hanem azok megismertetése is. ... >>

Balaton Fejlesztési Tanács

(egyéb)

8600 Siófok, Batthyány u. 1. undefined
képviselő: Dr. Bóka István elnök ... >>

Balaton-környéki Lapok Szövetsége - BLSz.

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Ringló utca 12.
képviselő: Gyarmati László ... >>

Civilek a Nemzetért (Közhasznú) Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Puskás T. utca 5/B.
képviselő: Varga László
A Civilek a Nemzetért (Közhasznú) Egyesület Siófok a krisztusi szeretetparancson alapuló erkölcsi alapelvek betartásával tevékenykedik, és azt szolgálja: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat." Ennek jegyében a kitűzött célok elérése érdekében nem léphet fel az Egyesület egyik tagja sem erőszakosan, sem szóban, sem tettben, mindig az egymás megbecsülése és tisztelete alapján végzik munkájukat. ... >>

DARK SIDE POKER CLUB EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Szabadság tér 10/A. 3.
képviselő: Locher Barbara Judit
Az egyesület tagjai érdekeinek előmozdítása. Házi póker versenyek, más szervezetek által meghirdetett pókerversenyeken való részvétel megszervezése, biztosítása, valamint társas kirándulások, az egészség védelmét szolgáló közös túrák, színházi előadások és más kulturális rendezvények közös látogatásának megszervezése. Bel- és külföldi közös utazások szervezése. Olyan rendezvények szervezése (közös vacsorák, közös szórakozás), amelyek elősegítik a tartalmas közösségi életet. ... >>

Együtt Siófokért Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Birs utca 19.
képviselő: Hamvas Péter ... >>

EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 187.
képviselő: elnök Szenci Krisztina
Az alapítvány célja elősegíteni - az Európai Unió által megfogalmazott stratégiák - Lisszaboni és Götheburgi - megvalósítását, különös tekintettel a versenyképességre és a kohézióra; - az Európai Unió által horizontális célként azonosított területek - a fenntartható fejlődés (melynek pillérei a gazdasági fejlődés, a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás) valamint az esélyegyenlőség - eszméjének és gyakorlatának elterjedését; - a támogatási - elsősorban európai uniós - programokhoz kapcsolódó know-how és információ átadását; - az előbbi célok elérését támogató hazai és külföldi (szakértők, intézmények és szervezetek közötti) partnerségek építését és együtt működését. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

"FRIZ Lótenyésztők" Magyarországi Egyesülete

(sport,egyéb)

8600 Siófok-Töreki, Diófás utca 147.
képviselő: elnök Dr.Talpag Bálint, titkár Buruncz Anikó
Európa egyik legrégebbi lófajtájának, a fríz lónak magyarországi megismertetése, a tenyésztési elvek meghatározása, figyelemmel a nemzetközi, különösen a Holland Királyi Társaság által elfogadott célokra, és elvekre, a fajta tenyészértékének megőrzése, a lovasport, lovastúrizmus számára alkalmas egyedek tenyésztése. ... >>

"Initio" Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Szekrényessy utca 6/6.
képviselő: Rajcsányi Gellért ... >>

"KILITIÉRT EGYESÜLET SIÓFOK"

(sport,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Őszirózsa utca 4-6.
képviselő: elnök Újvári István
a./ Ifjúsági, kulturális, sport, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása.
b./ A helyi tömegkommunikáció elősegítése.
c./ Művészeti tevékenységek előmozdítása.
d./ Kulturális örökség megőrzése.
e./ A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása.
f./ Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása.
g./ Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése.
h./ Szabadidős és hobbitevékenység.
i./ Siófok-Kiliti városrész fejlesztése.
j./ Siófok-Kiliti lakosságának támogatása. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

Lengyeltóti és Környéke Trófea Vadásztársaság

(egyéb)

8600 Siófok, Erkel F. utca 67. (Lev.cím: 8697 Öreglak, Park utca 15.)
képviselő: Németh Ferenc ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Gyermeküdültetési és Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II./202.
képviselő: elnök Szarka Erika Tímea
Olyan határainkon belül és kívül (legfőképp Kárpátalján és Erdélyben) élő magyar gyermekek nyári üdültetése a Balatonon, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, de tanulmányaikban, vagy más, egyéb tevékenységben (művészetek, sport, stb.) kitűnnek társaik közül. A jutalomüdülés lehetőségének gyermekek részére történő meghirdetésében elsődlegesen a siófoki református gyülekezettel szeretnénk együttműködni. Néphagyományaink, ezen belül is az eltűnőben lévő mesterségek (pl: kádár, kovács, asztalos, bognár, bodnár, népi bútorfestészet stb.) fennmaradásának elősegítése, az ifjúsággal történő megismertetése és a képzés, gyakorlás, kutatás támogatása. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, a szél-, a napenergia hasznosítása, egyéb megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása. A néphagyományokban fellelhető ésszerűen takarékos erőforrás felhasználási módok feltárása, újraélesztése, modernizálása és megőrzése. ... >>

"Lucky Poker Club Siófok" Egyesület

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Vitorlás utca 2.
képviselő: Barna Gábor
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére. Egy telejesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon sportegyesület jelleggel. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Jaguar Club

(egyéb)

8600 Siófok, Rózsa utca 23.
képviselő: Gulya Péter
a Jaguár gépkocsival rendelkezők, illetve a gyártmány iránt érdeklődők által szabadidős tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Tenger Cserkész Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Batthyány utca 52.
képviselő: Zsolnay Csaba
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely szervezett kirándulásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségek csökkentését, s ezen belül különösen az arra szociális szempontból rászoruló résztvevők költségeinek részbeni fedezését, - tábori felszerelések vásárlását, a cserkészmunkához szükséges segédeszközök vásárlását és a felmerülő egyéb költségek csökkentését, a cserkészmunkában kitűzött feladatok elvégzésének megvalósítását célzó jutalmazásokat, a cserkészcsapat otthonával kapcsolatos berendezési tárgyak, eszközök megvásárlását segíti elő. ... >>

Magyar Tenger Cserkész Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Koch R. utca 14/A.
képviselő: Rózsás Krisztián
Ifjúságnevelés, környezetvédelem, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, sportélet támogatása, drog prevenció. ... >>

REVÍR Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 41.
képviselő: Nagy Endre
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. ... >>

"RINGATÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 218.
képviselő: elnök Gulyás Imréné, tag Fridrichné Kovács Mária
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet, amely kizárólag az alábbiakban megjelölt jótékonysági, gondozási - nevelési célja elérése érdekében folytat tevékenységet. Célja: a bölcsőde eddigi színvonalas munkájának folytatása és fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az önállósági törekvések támogatása, az óvodai életre való felkészítés érdekében - a szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

SIÓ-PART Településfejlesztési Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 200.
képviselő: Kovács János
Az Egyesület célja: településfejlesztés, ezen belül a működési területen ingatlannal, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező, illetve bármilyen vonatkozásban a területet érintő és a leendő területhasznosítás (ingatlan értékesítés, bérbeadás és beruházás szervezése, bonyolítása, megvalósítása) érdekében tevékenykedő személyek képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

Siófok és Környéke Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Rigó utca 7/b.
képviselő: Ármánkó Dávid
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása, - összefogni az Erdélyért tenni akaró személyeket, - a népi kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása, - erdélyi néphagyományok és szokások megismertetése, - az erdélyi magyarságtudat erősítése, - egymás megsegítése, - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel, hazai és határon túli magyar csoportokkal. ... >>

Siófok-Kiliti Roma Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Csárdaréti utca 11.
képviselő: Németh Lajos ... >>

Siófok-Netanya Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Sió utca 21.
képviselő: Haraszti Lászlóné ... >>

Siófoki Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Alexy Rezső ... >>

Siófoki Élő Kövek Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: elnök Jenei Károly, elnökhelyettes Lampért Gábor, titkár Fodor György
A siófoki evangélikus gyülekezet hitéleti, közösségi tevékenységének előmozdítása. A működési területen élő emberek életkörülményeinek javítása, karitatív feladatok felvállalása. Időskorúak gondozásában való közreműködés. Település- és helytörténeti kutatások támogatása. A működési területen található műemlékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Nyelvoktatás, nyelvtanulás segítése, fordítás. Felnőttoktatás, életmódnevelés, felnőttek egészségvédelme. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A működési területtel kapcsolatosan környezetvédelmi, tájvédelmi munka végzése, az ilyen törekvések támogatása. Fiatalok egészségvédelmével kapcsolatos programok támogatása, kidolgozása, egészséges életmódra nevelés. Fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása. Fiatalok nyári táborozásának támogatása, rendezvényszervezés, programszervezés. A egyesület céljaival összhangban álló kiadványok megjelentetése. Az egyesület alapvető céljával összhangban álló más (eredményt jelentő) tevékenység gyakorlása. ... >>

SIÓFOKI KÖZÉLETI EGYESÜLET

(egyéb)

8600 Siófok, Fürst S. utca 1.
képviselő: Dencsi Dezső, Horváthné Böjti Katalin ... >>

Siófoki Nőklub Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Böröcfi Jánosné
a./ Fogja össze a város asszonyait, akik az alapszabályban rögzített kötelezettségeket magukévá kívánják tenni. Kapocsolódjanak ki a Nőklub Egyesület összejövetelein az otthoni egyhangúságból, egyedül állók esetében a céltalannak érzett magányosságból. b./ Ápolják a szülőváros és lakóhelyük kulturális hagyományait. Segítsenek Siófok szebbé és a Balaton fővárosához méltóvá tételében. c./ Vegyenek részt egészségügyi és irodalmi előadásokon és vetítésekkel egybekötött úti élmény beszámolókon. Adjanak egymásnak háztartási tanácsokat a sütésről, főzésről, kézimunkázásról és a takarékosságról. Az előbbivel tudásukat, ismereteiket gyarapítsák, az utóbbival egymás között is cseréljék ki gondolataikat, segítsék egymást jó tanácsokkal. d./ Segítsék a tőlük idősebb, betegebb embertársaikat. Próbálják egy kis vidámsággal feloldani a borús napok hangulatát és szürke egyhangúságát. Látogassák meg az Öregek Napközi Otthonát és nyújtsanak át nekik szerény ajándékot évente egy-két alkalommal. A Családsegítő Központ felkérésére is segítség a rászorulókat és vállaljanak részt az aktuális feladatokból. /gyűjtómumka, probaganda, stb./ e./ Minden évben vállalják egy óvoda patronálását. /Kapcsolattartás az intézménnyel, rendezvények lebonyolításának megsegítése, babaruhák készítése, stb./ f./ Az Egyesület tagjai kirándulás formájában ismerjék meg jobban hazánk szép tájait, városait. Célul tűzzék ki a határoinkon túli Nőklub Egyesületek asszonyaival való kapcsolat teremtését. Lehetőség szerint szervezzenek csere kirándulásokat. ... >>

Siófoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 97. 2./4.
képviselő: Gazdag Ferenc
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ A közösségi kapcsolatok erősítése. d./ A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. e./ Az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

"SIÓFOKI ÚJHELYÉRT" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Bolyai J. utca 3.
képviselő: elnök Horváth Károly
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbbségi, nemzetiségi kultúra álpolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szadadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása.Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegélynyújtás. Oktatási tevékenység. Sportevékenység. ... >>

Siófoki Üdülők és Üdülőtulajdonosok Egyesülete

(egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Dr.Homolya László ... >>

Siófoki Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok-Szabdifürdő, Verebesi utca 12.
képviselő: Nagy Ferenc
Siófok város vállalkozóinak összefogása, a közösségi tudat erősítése. Felelősséget érezve Siófok város és városrészeinek gazdasági, idegenforgalmi és társadalmi fejlődéséért, meghatározó szerep vállalása a gazdasági élet, az idegenforgalmat, a társadalmi életet segítő programok szervezésében, tagjainkon keresztül konkrét fejlesztések pénzügyi megalapozása és megvalósítása. ... >>

"Siófoki Veterán Jármű Klub" Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8600 Siófok-Balatonkiliti, Honvéd utca 28
képviselő: Gócza Gábor
Az ország, a Balaton környéke, valamint Somogy megye, illetve Siófok motorizációs múltjának kutatása, értékeinek felkutatása és megőrzése, klasszikus és veterán járművek gyűjtése, restaurálása, bemutatása, illetve a nagyközönségnek is nyitva álló gyűjtemény létrehozása. A világban és hazánkban épített és használt járművek regisztrálása, a gyűjtők támogatása, a motoros kultúra terjesztése. A motoros kultúrával kapcsolatos környezetvédelmi, sport és kulturális rendezvények szervezése, támogatása. Együttműködés az első siófoki múzeum létrehozása céljából más egyesületekkel, önkormányzatokkal, magánszemélyekkel és minden más ezen célt támogató természetes és jogi személyekkel. ... >>

SIÓKOM Dolgozói Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Bajcsy Zs utca 220.
képviselő: Béres Józsefné
Siófok város lakói közül önhibájukon kívül munkanélküliekké váltak támogatása /az alapító-jogutóda alkalmazásában állókat is beleértve. ... >>

Sióvölgye Földtulajdonosi Vadászegyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Estike út 12.
képviselő: Ján Zoltán
Az egyesület vadgazdálkodásának eredményességét elősegítő tevékenységek, a társult tagok gazdasági tevékenységének összehangolása, a tagok szakmai érdekeinek képviselete, esetlegesen az összehangolt feladatokat előmozdító szolgáltatások esetenként az egyes feladatok teljesítését segítő közös gazdasági tevékenység. ... >>

SOMOGY MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: elnök Peszt Péter
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységét kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük segítése és összehangolása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. Az önvédelmi szervezetek működéséhez, tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes szabályozás és jogi védelem kidolgozásának előmozdítása. Az önvédelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi, technikai eszközök biztosításának megszervezése az önkormányzatok bevonásával. Vagyon- és értékvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, az erre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése és továbbítása. Az önvédelmi szervezetek tevékenységét elősegítő információszolgáltatás és népszerűsítő reklám-, propaganda tevékenység. Külföldi önvédelmi szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolattartás. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok szerkesztése, továbbítása, terjesztése. A rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal, a közbiztonság védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának elősegítése. ... >>

SOMOGYEGRESI SZENT HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Hunyadi János utca 38/a.
képviselő: Papp Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Sóstó Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Ribiszke utca 4.
képviselő: Tolnai Csaba
Az egyesület célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászat mint szabadidős tevékenység terjesztése, népszerűsítése, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és a környezet védelmére való nevelés. ... >>

Tengődi Diana Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 39.
képviselő: Szabó Árpád
A Vadásztársaság célja, hogy az Egyesületekre és a Vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Vakok, gyengén látók, látásfogyatékosok Siófok Körzeti Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Lukács Károly utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Józsefné
Kulturális tevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Egészségügyi tevékenység. Szociális tevékenység. Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem). Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel a Siófok Körzetében lakó vakokra, gyengén látókra és látásfogyatékosokra. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>
1. oldal