Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

"Sárospatak Testnevelési és Sportmúzeumáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Vitányi Ernő
Egy városi tudományos intézmény megalapítása, amely felkutatja, összegyűjti, rendszerezi, majd kiállítja az utókor számára a testkultúra azon maradandó értékeit, amelyeket a város testnevelési és sportszakemberei az elmúlt idők folyamán létrehoztak. A múzeum emellett természetesen a Sárospatakon kívüli sporttal és testneveléssel kapcsolatos relikviák megőrzését is céljának ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János utca 30.
képviselő: Dr. Vaskó Gábor
A betegség, a baleset miatt csökkent munkaképességűvé vált vadászok segítése, anyagi támogatása; a vadász vagy- házastársa halála esetén, a túlélő házastárs és gyermekei segítése, anyagi támogatása, a szülőjét vesztett gyermek iskoláztatásának segítése, anyagi támogatása, a vadász gyermekének halála esetén a szülő anyagi támogatása, valamint a fiatal pályakezdő vadászok segítése, anyagi támogatása és a vadászat támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

ZEMPLÉNI FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási)

3950 Sárospatak, Kazinczy út 20.
képviselő: Erdős Tamás elnök, Hajdú Imre titkár
A térség gazdasági, társadalmi és inftrastruktúrális helyzetének feltárása alapján - egyedi tervekre alapozott - térségfejlesztési programok előkészítése, összehangolása, elkészítése ( elkészíttetése), a térség Európai Uniós felzárkóztatása érdekében, A kidolgozott nemzetközi, országos és regionális programok alapján meghatározza a zempléni térség vidékfejlesztési prioritásait az ipar, a mezőgazdaság, valamint a termelő és nem termelő infrastruktúra területén, a természeti, a történelmi, gazdasági és szellemi adottságok kihasználásával úgy, hogy a természeti környezet ne károsodjék. összehangolja a zempléni térségben található kistérségi fejlesztési kezdeményezéseket, szakemberei révén vidékfejlesztési és településfejlesztési szolgáltatást végez, projektgenerálási, pályázatírási, tanácsadási, projektmenedzsment szakértői és felnőttoktatási tevékenységek keretében. ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>
1. oldal