Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak szociális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Darmos István
Sárospatakon működő amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók munkájának segítése a szakmai munkájuk színvonalának emelése érdekében.
Az alapítványkülönböző források felkutatásával lehetőséget kíván teremteni számunkra a közönség előtt bemutatkozásra a különböző szakmai megmérettetéseken fesztiválokon.
Mindezekkel támogatni és erősíteni kívánja alkotó művészeti közösségek munkáját, létét.
Lehetőséget kíván teremteni a város hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó szakmára is a művészeti tevékenységben való részvétel. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

ÁRVAY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók B. u.2.
képviselő: Maczkó Attila elnök
A tehetséges, kimagasló teljesítményt nyujtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak szakmai fejlődésének ösztönzése. A továbbképzések anyagi alapjainak növelése. Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.
Az alapítvány célja, hogy minden rászoruló gyermek számára biztosítsa közhasznú szolgáltatásai igénybevételét.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-Szociális tevékenység, családsegítés,
-Nevelés, Oktatás, Képességfejlesztés, Ismeretterjesztés,
-Kulturális tevékenység,
-Gyermek- és ifjúságvédelem,
-Tudományos tevékenység, Kutatás,
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Bodrogközi Művelődési Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u.19.
képviselő: Jósvainé dr.Dankó Katalin ... >>

Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület

(sport,szociális)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 65
képviselő: Pingor Zsolt ... >>

Bodrogot Szeretők Egyesülete

(szociális)

3950 Sárospatak, Kossuth u.46.
képviselő: Szalai András ... >>

Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Kazinczy F. utca 46.
képviselő: Kiss Csaba elnök
Tevékenységével Sárospatak városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként Sárospatak várospolitikai életének egyik meghatározójává váljon. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dévay Miklósné
Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése, a célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése, az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése, az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése, a káros szenvedélyek (túlzott szeszesital fogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem, az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése, a hátrányos helyzetű néprétegek esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése, a preventív egészségfejlesztést segítő "Mintaház" létrehozásánek elősegítése, oktatás, egészségügyi szolgáltatások céljából, az esélyegyenlőségért dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, támogatása, szervezése, kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka szakmai anyagok, projektek írása, kiadása, terjesztése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kultura, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ... >>

Pro Ardó Parochia Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Simándi u. 3.
képviselő: Gyükeri Gizella
A Sárospatak-Végardói Görögkatolikus Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat megőrizve közelebb kerüljenek Krisztushoz. I.Az egyházközség működését és fjelődését szolgálva: - a templom és a paróchia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, - az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulása, - minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatása. II. A társadalom és az egyén érdekét szolgálva: - karitatív, oktatási, kultúrális tevékenység szervezésére, működtetésére, - a magyar folklór hagyományainak ápolására iskolarendszerű néptáncoktatás szervezése és működtetése. ... >>

Pro Ecclésia Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent József u. 6.
képviselő: Mosolygó Tamás
A Sárospatak Görögkatolikus Egyházközösség céljainak anyagi és szellemi támogatása. Egyházi épületeinek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az ifjúság nevelési, karitatív, oktatási kulturális tevékenységének szervezése, működtetése. ... >>

Sárospatak és Vidéke Belszervi Betegek Rokkantak Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

3950 Sárospatak, Október 23. tér 4 IV/2
képviselő: Takács Júlianna Éva ... >>

"Sárospataki hagyománytisztelet" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 18.
képviselő: Dr.Serfőző János
Elősegíti a hagyománytisztelet erősítését, a keresztény-keresztény eszmeiség és a nemzeti érzület terjesztését. - Támogatni minden olyan tevékenységet (oktatást, tanfolyamok és előadások tartását, rendezvények szervezését, nyomtatott anyagok kiadását és terjesztését), mely fenti célokat szolgálja. - Előmozdítani az erkölcsösebb életre való nevelést. - Támogatni a karitatív kezdeményezéseket, a szociális célokat megvalósító szervezeteket. ... >>

Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth L.u.18.
képviselő: Dr. Derda István
A Sárospataki Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása, az egyházközség missziói, karitatív munkájának, az ifjúság, magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése. Az alapítvány támogatja a templom, az egyházi épületek korszerűsítését, segíti a múzeális értékű "Mozer - orgona" restaurálást, támogatja a temetőkert gondozásárt, segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését, támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat, az egyházközség kebelében műlödő közösségek (Dalárda, Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség, Hitoktatói munkaközösség) munkáját,a különböző korosztályok részére történő vallási, kulturális rendezvények szervezését, segíti a magukra maradt időseket, hátrányos helyzetű családokat, támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását. ... >>

Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja

(szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Leokadia Zaborowska elnök
Plébánia karitatív és lelkipásztori munkájának segítése. ... >>

Szent Erzsébet Út Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: Kuklay Antal
a./ Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése.
b./ Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása.
c./ A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása.
d./ Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása.
e./ A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása.
f./ Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamanti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal.
g./ Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.
h./ Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása.
i./ Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"Tanulással a békéért és az egyesülésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Teleki u. 10.
képviselő: Lőrincz Györgyné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése, - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló kultúrális tevékenység. Ezen belül különösképpen: a.) Magyarország Euro-Atlanti integrációjának segítése a felsőoktatásban szervezendő Euro-kurzusok, Euro-táborok tematikájának kidolgozásával. b.) A határon túli magyarok felzárkóztatása az Euro-Atlanti integrációhoz: Euro ismeretek átadása előadás sorozatok (felsőoktatásban résztvevők számára), tanfolyamok (aktív magyar nyelvű iskolában oktató pedagógusok számára). ... >>

Zemplén Help Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5.
képviselő: Cziczer Katalin
Egészségügyileg és szociálisan rászorulók segítése, hogy a modern technika eszközeit felhasználva teljesebb életet élhessenek és a társadalomba beilleszkedhessenek.Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
elhagyott állatok befogadása, gyógykezeltetése, gondozása, új gazda keresése, kutyamenhely üzemeltetése, kutyapanzió működtetése,
oktatás, ismeretterjesztés az állatvédelemről. ... >>

Zemplén Kiwanis Club

(szociális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58.
képviselő: Feró István ... >>

Zempléni Családokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.
képviselő: Molnár Marianna
Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei játszóház szervezése és költségeinek viselése. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei étkeztetésének támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű családok részére ruha, élelmiszer és bútor gyűjtése, elosztása. Szociálisan rászoruló csdaládok részére ingyenes pszichológiai tanácsadás, párterápia, családterápia. Lelki segély telefonszolgálat létrehozása és működtetése. Önsegítő csoportok szervezése kábítószer függő fiatalok és alkoholista szülők gyermekei részére. Cigány kisebbséghez tartozó családok részére prevenciós szülést előkészítő programok kidolgozása és bevezetése a cigány gyermekek iskolai fejlődésének kompenzálása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására intézmény létrehozása. ... >>
1. oldal