Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak sport civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A tehetséges gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3590 Sárospatak, Arany János u. 5-7.
képviselő: Bolló Csaba, Gaál Antalné, Sajkó József
A Sárospatakon tanuló és ezen belül a Móricz Zsigmond Kollégiumban élő tehetséges gyermekek nevelésének, oktatásának és szabadidős sporttevékenységének anyagiakban való segítése a tanulmányaik végzése során. ... >>

Árvay Diáksport Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Bartók B. utca 2
képviselő: Alelnök Belicza János, Elnök Gönczy Zoltán, elnökségi tag Bódiszné Hajnal Alíz, elnökségi tag Csendes István, elnökségi tag László Petra ... >>

" Az Oktatás Korszerűsítéséért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: Iván Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása, korszerűsítése. Tanulmányutak, szakkirándulások, kultúrális-, sportrendezvények táborozások támogatása. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók és egyéb jóléti célú támogatások. ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület

(sport,szociális)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 65
képviselő: Pingor Zsolt ... >>

Calibra Sportegyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Teleki u. 26.
képviselő: Ifj. Juhász Imre ... >>

Függetlenek Sárospatakért Egyesület

(sport,egyéb)

3950 Sárospatak, Tóth Ede utca 12
képviselő: Zérczi László
Sárospatak város fejlesztésének, az önkormányzati munkának, sport és egészséges életre nevelés segítése ... >>

Pataki Asztalitenisz Közhasznú Sport Club

(sport)

3950 Sárospatak, Arany János út 50.
képviselő: Stumpf János elnök
Asztalitenisz sportélet szervezése, versenyek szervezése, asztalitenisz sportszeretők számára edzési - és játéklehetőség nyújtása. Senior sport rendezvények szervezése. Más asztalitenisz sport szervezetekkel kapcsolat kiépítése, közös rendezvények szervezése. Sportban aktív személyek támogatása, cél szerinti rendezvények, események támogatása. ... >>

"Sárospatak Testnevelési és Sportmúzeumáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Vitányi Ernő
Egy városi tudományos intézmény megalapítása, amely felkutatja, összegyűjti, rendszerezi, majd kiállítja az utókor számára a testkultúra azon maradandó értékeit, amelyeket a város testnevelési és sportszakemberei az elmúlt idők folyamán létrehoztak. A múzeum emellett természetesen a Sárospatakon kívüli sporttal és testneveléssel kapcsolatos relikviák megőrzését is céljának ... >>

Sárospataki Elektromos Sportegyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 2.
képviselő: Kovács Gábor elnök ... >>

Sárospataki Modellező Klub

(sport)

3950 Sárospatak, Móricz Zs. utca 8.
képviselő: Göncfalvi Balázs elnök ... >>

Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: elnök Sontra László ... >>

Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1.
képviselő: Lipiczki Imre elnök
Tagjainak rendszeres, intézményen belüli, intézmények közötti játék, versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és lebonyolítása. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés, sporttanfolyamok működtetése, állami és társadalmi erőforrások szervezése, intézményi sportélet fejlesztése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése. A diáksport versenyeken és a szakszövetségek által szervezett versenyeken, bajnokságokban történő részvétel biztosítása. ... >>

Sárospataki Technikai és Tömegsport Club

(sport)

3950 Sárospatak, Gyöngyösi István u. 13.
képviselő: Mikolai Péter ... >>

Sárospataki Torna Club

(sport)

3950 Sárospatak, Zrínyi u. 12.
képviselő: Krai Csaba ... >>

Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 44
képviselő: elnök Belicza János Zsolt ... >>

Sárospataki Városi Rádióklub

(sport)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78.
képviselő: Csehi Ferenc ... >>

Sárospataki Vízi Sportegyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Rákóczi út 30.
képviselő: Kék Tamás elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportos életmód népszerűsítése, a sport iránti igény felkeltése, a sportegyesület tagjainak nevelése a közösségi élet kibontakozása. ... >>

SOROMPÓ DARTS CLUB

(sport)

3950 Sárospatak, Wesselényi út 1.
képviselő: Hornyák István ... >>

Speed World Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 36.
képviselő: Schneider Gábor ... >>

Szent Erzsébet Út Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: Kuklay Antal
a./ Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése.
b./ Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása.
c./ A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása.
d./ Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása.
e./ A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása.
f./ Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamanti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal.
g./ Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.
h./ Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása.
i./ Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"Talentum 98" Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 3.
képviselő: Hörcsik Richárdné, Mauks Donátné, Szajkó József
a.) olyan személyiségformáló oktatási tevékenységek támogatása, amelyek új ismereteket nyújtanak, globalizálnak és segítik a megoldás módjának b.) az a.) pontban írtak elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja tréningek, előadások, szaktanácsadások, középiskolai öszerveződő csoportok szakmai és humán jellegű konferenciák tervezését, szervezését, lebonyolítását. c.) támogatja olyan önszerveződő tevékenységeket, amelyek a mozgáskultúra fejlesztését, illetve ezirányú megelőző funkciót tölt be. d.) a c.) pontban írtak megvalósítása érdekében az Alapítvány segíti és támogatja azokat a szervező és végrehajtó tevékenységeket, amelyek a klasszikus és modern mogzásformák elsajátítását valósítják meg. Ennek keretén belül elsődlegességet biztosít a társastánc és majorette tánccsoport részére. e.) az előzőekben írt célok megvalósítása érdekében tevékenykedők szakmai tudásának elmélyítése érdekében ösztöndíjak létesítése. f.) a fiatalok sporttevékenységét, kiemelten a kosárlabda szakosztály működési feltételeinek biztosítását. ... >>

Z-12 Postagalambsport Egyesület

(sport)

képviselő: Balázsi József ... >>

Z-24 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Szent J. út 34.
képviselő: Kovács János elnök ... >>

Zemplén Repülő Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Szent János utca 21
képviselő: Pongrácz László ... >>

Zempléni Lovas Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Végardói u. 77.
képviselő: Livják Emília ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Eötvös út 15.
képviselő: Hegyi Tibor elnök ... >>
1. oldal