Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

"A fogyatékos gyermekeinkért" Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Alkotmány út 11
képviselő: Pató Endréné
A halmozottan sérült (2-10 éves) fogyatékos gyermekek korai fejlesztése. Anyagi támogatás biztosítása a csoport beindításához és működtetéséhez. A pedagógusok önképzésének és továbbképzésének támogatása. ... >>

A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A.osztályának Ösztöndíj Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Adoján Imréné
A kiemelkedően tehetséges de anyagilag hátrányos helyzetben lévő lányok és fiúk ösztöndíjjal való segítése gimnáziumi tanulmányaik folytatásában. ... >>

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Sárospataki Német Kisebbség Kulturájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius út 5
képviselő: Baumgartner János
A Sárospatakon és környékén elő német kisebbség hagyományainak feltárása, nemzeti kultúrájának ápolása és fejlesztése. A kisebbségi kultúra megóvása és átörökítése a jövő nemzedéke számára.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A tehetséges gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3590 Sárospatak, Arany János u. 5-7.
képviselő: Bolló Csaba, Gaál Antalné, Sajkó József
A Sárospatakon tanuló és ezen belül a Móricz Zsigmond Kollégiumban élő tehetséges gyermekek nevelésének, oktatásának és szabadidős sporttevékenységének anyagiakban való segítése a tanulmányaik végzése során. ... >>

A "ZEMPLÉNI SZAKKÉPZÉSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.
képviselő: Peremiczki Tibor
A minőségi szakképzés megszerzésének elősegítése. A nyelvtanulás támogatása, felkészülni az Uniós csatlakozásra. A szülőföldhöz, a régióhoz való kötődés, a patriótizmus erősítése, a kulturális értékeket hordozó hagyományok ápolása. A szakoktatás feltételeinek javítása, korszerűsítésének segítése. Országos és más területi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Az oktatáshoz szükséges eszközös állagának megóvása (javítások), vásárlások támogatása. A hazai és külföldi cserekapcsolatok segítése, anyagi támogatása. ... >>

ÁRVAY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók B. u.2.
képviselő: Maczkó Attila elnök
A tehetséges, kimagasló teljesítményt nyujtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak szakmai fejlődésének ösztönzése. A továbbképzések anyagi alapjainak növelése. Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.
Az alapítvány célja, hogy minden rászoruló gyermek számára biztosítsa közhasznú szolgáltatásai igénybevételét.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-Szociális tevékenység, családsegítés,
-Nevelés, Oktatás, Képességfejlesztés, Ismeretterjesztés,
-Kulturális tevékenység,
-Gyermek- és ifjúságvédelem,
-Tudományos tevékenység, Kutatás,
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Az Oktatás Korszerűsítéséért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: Iván Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása, korszerűsítése. Tanulmányutak, szakkirándulások, kultúrális-, sportrendezvények táborozások támogatása. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók és egyéb jóléti célú támogatások. ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dévay Miklósné
Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése, a célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése, az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése, az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése, a káros szenvedélyek (túlzott szeszesital fogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem, az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése, a hátrányos helyzetű néprétegek esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése, a preventív egészségfejlesztést segítő "Mintaház" létrehozásánek elősegítése, oktatás, egészségügyi szolgáltatások céljából, az esélyegyenlőségért dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, támogatása, szervezése, kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka szakmai anyagok, projektek írása, kiadása, terjesztése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kultura, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ... >>

Kiss Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola arra érdemes hallagatói tanulmányainak támogatása ... >>

Ködöböcz József Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5-7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
a./ Ködöböcz József a Sárospataki Tanítóképző neves tanára emlékére, ? az ő több évtizedes munkásságának szellemében ? támogatni és segíteni kívánja a sárospataki nevelőképzés eredményességét, akként, hogy az alapítványi vagyon éves kamatának 90 %-a évente, a tanévvégén jutalomként kerül kiosztásra az arra érdemesnek ítélt tanító- vagy óvodapedagógus szakos hallgatók részére.
b./ Az alapítvány a képességfejlesztés területén oly formában kívánja a nevelőképzést elősegítő tanfolyamokat folytatni, hogy anyagi lehetőségeinek keretei között az érdemes tanuló(k)-nak ösztöndíjat fizet.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Kult-túra Közművelődési -és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 6
képviselő: Bordás István
Az Észak-magyarországi régió kultúrájának, közművelődésének, az idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása.
A regionális kultúra megóvása, továbblépésének elősegítése, a lakossággal történő megismertetése.
A térség hátrányos rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában való közreműködés. ... >>

MÉRTÉK Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Eötvös u.7.
képviselő: Ádám Eszter, Gulácsi Edit
Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai Program szerinti tanulóképzés színvonalának megtartása, javítása. ... >>

"PATAK" Iparfejlesztési, Befektető és Vagyonkezelő Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Deák u.4.
képviselő: Kassa György
A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi iparfejlesztés támogatása, finanszírozása, lebonyolítása, meglévő ipari létesítmények fejlesztése, új ipari létesítmények létrehozása, technológiai fejlesztések végrehajtása, termékfejlesztések, új termékek bevezetése, bel- és külföldi termelőeszközök biztosításával, találmányok, szabadalmak "know-how"-k fejlesztésének,megvalósításának támogatása, átadása a helyi vállalkozások céljára, a magasabb technológiai színvonal elérése érdekében szakmunkások át és továbbképzése, a vállalkozások vezetőinek felkészítése korszerű managament jellegű tevékenységre, vállalkozások támogatása műszaki-, gazdasági-, jogi szaktanácsadással, a helyi ellátás javítása a fejlesztett kapacitásokkal gyártott korszerű, jó minőségű termékekkel, kooperációs termelési hálózatok kiépítése, üzemeltetése, megalapozott alapanyag és félkésztermék bázisok szervezése, stabil, előnyös piaci feltételek biztosítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése a helyi ipar hatékony hosszútávú működésének biztosítása. ... >>

Pro Ardó Parochia Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Simándi u. 3.
képviselő: Gyükeri Gizella
A Sárospatak-Végardói Görögkatolikus Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat megőrizve közelebb kerüljenek Krisztushoz. I.Az egyházközség működését és fjelődését szolgálva: - a templom és a paróchia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, - az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulása, - minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatása. II. A társadalom és az egyén érdekét szolgálva: - karitatív, oktatási, kultúrális tevékenység szervezésére, működtetésére, - a magyar folklór hagyományainak ápolására iskolarendszerű néptáncoktatás szervezése és működtetése. ... >>

Pro Ecclésia Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent József u. 6.
képviselő: Mosolygó Tamás
A Sárospatak Görögkatolikus Egyházközösség céljainak anyagi és szellemi támogatása. Egyházi épületeinek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az ifjúság nevelési, karitatív, oktatási kulturális tevékenységének szervezése, működtetése. ... >>

"Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 18.
képviselő: Kiss József
A zeneiskolai tanulók zenei fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása. A Sárospatakon megrendezésre kerülő "Megyei Rézfúvós Verseny" feltételeinek megteremtése, segítése. Ezen keresztül a magyar zeneművészet és zeneoktatás hírnevének gyarapítása. Az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Sáropatakon folyó zeneoktatás feltételeinek javításához (hangszerek, szakmai anyagok, szemléltető eszközök beszerzése, javítása, korszerűsítésének támogatásához). Az alapítvány segíti a tehetséges tanulók és tanáraik szakmai fejlődését. Anyagi támogatást nyújt a speciális továbbképzésekben, a zenei tehetségek menedzselésében. ... >>

"Sárospataki hagyománytisztelet" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 18.
képviselő: Dr.Serfőző János
Elősegíti a hagyománytisztelet erősítését, a keresztény-keresztény eszmeiség és a nemzeti érzület terjesztését. - Támogatni minden olyan tevékenységet (oktatást, tanfolyamok és előadások tartását, rendezvények szervezését, nyomtatott anyagok kiadását és terjesztését), mely fenti célokat szolgálja. - Előmozdítani az erkölcsösebb életre való nevelést. - Támogatni a karitatív kezdeményezéseket, a szociális célokat megvalósító szervezeteket. ... >>

Sárospataki Irodalmi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Comenius út 5.
képviselő: Halász Magdolna
Az olvasáskultúra terjesztése, a irodalom, a történelemtudomány, a különböző művészeti ágakkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, átadása, közvetítése, népszerűsítése. A könyvek, az olvasás, megszerettetése, az értékes irodalom, a helytörténeti értékek megismerése, közkinccsé tétele. Az anyanyelvünk ápolása, gondozása, a magyar klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, a fiatal, újkötetes, helyi szerzők bemutatása. Az identitásérzés erősítése, a helytörténeti, kultúrtörténeti értékek megismertetése, különböző előadások színházlátogatások, csoportos kirándulások és meghívások keretében. Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és együttmunkálkodás a határon túli olvasókörökkel. A határon kívül (felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági) kortárs magyar irodalom megismerése. Az országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális köreivel való együttműködés. Felkérés előadások megtartására. kiállítások megnyitására, egymás munkájának megismerése, közös rendezvények, konferenciák szervezése. A helyi városi, iskolai könyvtárak olvasószervező munkájának segítése. Együttműködés a helyi oktatási intézményekkel, civil társadalmi szervezetekkel, a közös tevékenységi területek összehangolása. Bekapcsolódás az Olvasókörök Szövetsége munkájába, rendezvényein való részvétel, közös programok szervezése. Képzési, továbbképzési lehetőségek, tanfolyamokba való bekapcsolódás, kiadványok megjelentetése. ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János utca 30.
képviselő: Dr. Vaskó Gábor
A betegség, a baleset miatt csökkent munkaképességűvé vált vadászok segítése, anyagi támogatása; a vadász vagy- házastársa halála esetén, a túlélő házastárs és gyermekei segítése, anyagi támogatása, a szülőjét vesztett gyermek iskoláztatásának segítése, anyagi támogatása, a vadász gyermekének halála esetén a szülő anyagi támogatása, valamint a fiatal pályakezdő vadászok segítése, anyagi támogatása és a vadászat támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

Sárospataki Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
képviselő: Dobay Béla elnök ... >>

Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth L.u.18.
képviselő: Dr. Derda István
A Sárospataki Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása, az egyházközség missziói, karitatív munkájának, az ifjúság, magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése. Az alapítvány támogatja a templom, az egyházi épületek korszerűsítését, segíti a múzeális értékű "Mozer - orgona" restaurálást, támogatja a temetőkert gondozásárt, segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését, támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat, az egyházközség kebelében műlödő közösségek (Dalárda, Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség, Hitoktatói munkaközösség) munkáját,a különböző korosztályok részére történő vallási, kulturális rendezvények szervezését, segíti a magukra maradt időseket, hátrányos helyzetű családokat, támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását. ... >>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma hirnevének és hagyományainak megfelelő színvonalu, szakmai-oktatási és lelki nevelési feladatok minél szinvonalasabb megvalósulásának ... >>

"Sárospataki Tanítóképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Nagy László képviselő, titkár Kiss Ferenc
A sárospataki tanítóképzés és óvodapedagógus képzés megújítása. ... >>

" Sárospataki Theológiai Alapítvány "

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Győri István, Pándy Szekeres Dávid
Az újrainduló Sárospataki Református Theológiai Akadémia támogatása, különösen a hallgatók részére nyújtandó ösztöndijakkal, taneszközök beszerzésével, a könyvtár bővítésével, hallgatók, oktatók továbbképzésével. ... >>

Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 44
képviselő: elnök Belicza János Zsolt ... >>

Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
képviselő: Dr. Muha Miklós
Az alapító az alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával azt a célt kívánja elérni, hogy a székhelyén és az ország bármely területén lakó fiatalok a hatályos jogszabályoknak megfelelő (az 1993. évi LXXIX. törvény (közoktatási törvény) 3.§ (2) bek. alapján) alapfokú művészetoktatásban részesüljenek. Megismerjék a választott művészeti ág alapvető szabályait, elsajátítsák a művészi önkifejezés működését, felkészüljenek az esetleges művészi pályán történő szakirányú továbbtanulásra. Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. Népi kismesterségek és kiadványok támogatása. Kulturális rendezvények, kiállítások, koncertek, bemutatók szervezése, megvalósítása. A külföldi és belföldi tanulmányutak, munkakapcsolatok és ösztöndíjak megszervezése és bonyolítása. A célokkal, feladatokkal összefüggő tanári képzés, továbbképzések és szaktáborok szervezése. Hátrányos szociális helyzetű gyermekek gondjainak enyhítése. Speciális felzárkóztató képzés-, mozgáskoordinációs, tartásjavító- megvalósítása. A művészeti oktatás-nevelés népszerűsítése, eredményeinek propagálása és a fennti célok megvalósulásának, ezáltal a magas színvonalú művészeti élet kialakításának és továbbfejlesztésének anyagi eszközökkel való támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Személyiségközpontú Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40
képviselő: Bekéné Zelencz Katalin
anyagi támogatás biztosítása - a Kincskereső Tagóvoda Waldorf adaptáció alapján elkezdett személyiség-központú nevelés folytatásához és e program szerint működő iskola beindításához és működtetéséhez. - a pedagógusok önképzését, a szülők pedagógiai tájékozottságát segítő könyvtár kialakításához, - a pedagógusok továbbképzéséhez ... >>

Szent Erzsébet Út Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: Kuklay Antal
a./ Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése.
b./ Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása.
c./ A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása.
d./ Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása.
e./ A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása.
f./ Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamanti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal.
g./ Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.
h./ Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása.
i./ Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"Talentum 98" Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 3.
képviselő: Hörcsik Richárdné, Mauks Donátné, Szajkó József
a.) olyan személyiségformáló oktatási tevékenységek támogatása, amelyek új ismereteket nyújtanak, globalizálnak és segítik a megoldás módjának b.) az a.) pontban írtak elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja tréningek, előadások, szaktanácsadások, középiskolai öszerveződő csoportok szakmai és humán jellegű konferenciák tervezését, szervezését, lebonyolítását. c.) támogatja olyan önszerveződő tevékenységeket, amelyek a mozgáskultúra fejlesztését, illetve ezirányú megelőző funkciót tölt be. d.) a c.) pontban írtak megvalósítása érdekében az Alapítvány segíti és támogatja azokat a szervező és végrehajtó tevékenységeket, amelyek a klasszikus és modern mogzásformák elsajátítását valósítják meg. Ennek keretén belül elsődlegességet biztosít a társastánc és majorette tánccsoport részére. e.) az előzőekben írt célok megvalósítása érdekében tevékenykedők szakmai tudásának elmélyítése érdekében ösztöndíjak létesítése. f.) a fiatalok sporttevékenységét, kiemelten a kosárlabda szakosztály működési feltételeinek biztosítását. ... >>

"Tanulással a békéért és az egyesülésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Teleki u. 10.
képviselő: Lőrincz Györgyné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése, - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló kultúrális tevékenység. Ezen belül különösképpen: a.) Magyarország Euro-Atlanti integrációjának segítése a felsőoktatásban szervezendő Euro-kurzusok, Euro-táborok tematikájának kidolgozásával. b.) A határon túli magyarok felzárkóztatása az Euro-Atlanti integrációhoz: Euro ismeretek átadása előadás sorozatok (felsőoktatásban résztvevők számára), tanfolyamok (aktív magyar nyelvű iskolában oktató pedagógusok számára). ... >>

Zemplén Help Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5.
képviselő: Cziczer Katalin
Egészségügyileg és szociálisan rászorulók segítése, hogy a modern technika eszközeit felhasználva teljesebb életet élhessenek és a társadalomba beilleszkedhessenek.Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
elhagyott állatok befogadása, gyógykezeltetése, gondozása, új gazda keresése, kutyamenhely üzemeltetése, kutyapanzió működtetése,
oktatás, ismeretterjesztés az állatvédelemről. ... >>

Zemplén Nyelvoktatásáért Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Hunyadi u.28.
képviselő: Karóczkainé Kerchner Anikó
Kisgyermekek és felnőttek nyelvoktatása, nyelvi képzése, továbbképzése. Európai kultúrák megismertetése a nyelvoktatáson keresztűl. Gyermek és ifjúsági rendezvények szervezése. Zemplén bekapcsolása Európa életébe. ... >>

Zempléni Családokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.
képviselő: Molnár Marianna
Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei játszóház szervezése és költségeinek viselése. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei étkeztetésének támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű családok részére ruha, élelmiszer és bútor gyűjtése, elosztása. Szociálisan rászoruló csdaládok részére ingyenes pszichológiai tanácsadás, párterápia, családterápia. Lelki segély telefonszolgálat létrehozása és működtetése. Önsegítő csoportok szervezése kábítószer függő fiatalok és alkoholista szülők gyermekei részére. Cigány kisebbséghez tartozó családok részére prevenciós szülést előkészítő programok kidolgozása és bevezetése a cigány gyermekek iskolai fejlődésének kompenzálása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására intézmény létrehozása. ... >>

ZEMPLÉNI FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási)

3950 Sárospatak, Kazinczy út 20.
képviselő: Erdős Tamás elnök, Hajdú Imre titkár
A térség gazdasági, társadalmi és inftrastruktúrális helyzetének feltárása alapján - egyedi tervekre alapozott - térségfejlesztési programok előkészítése, összehangolása, elkészítése ( elkészíttetése), a térség Európai Uniós felzárkóztatása érdekében, A kidolgozott nemzetközi, országos és regionális programok alapján meghatározza a zempléni térség vidékfejlesztési prioritásait az ipar, a mezőgazdaság, valamint a termelő és nem termelő infrastruktúra területén, a természeti, a történelmi, gazdasági és szellemi adottságok kihasználásával úgy, hogy a természeti környezet ne károsodjék. összehangolja a zempléni térségben található kistérségi fejlesztési kezdeményezéseket, szakemberei révén vidékfejlesztési és településfejlesztési szolgáltatást végez, projektgenerálási, pályázatírási, tanácsadási, projektmenedzsment szakértői és felnőttoktatási tevékenységek keretében. ... >>

Zempléni Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Dr. Komáromy Sándor ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>
1. oldal