Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Darmos István
Sárospatakon működő amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók munkájának segítése a szakmai munkájuk színvonalának emelése érdekében.
Az alapítványkülönböző források felkutatásával lehetőséget kíván teremteni számunkra a közönség előtt bemutatkozásra a különböző szakmai megmérettetéseken fesztiválokon.
Mindezekkel támogatni és erősíteni kívánja alkotó művészeti közösségek munkáját, létét.
Lehetőséget kíván teremteni a város hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó szakmára is a művészeti tevékenységben való részvétel. ... >>

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Sárospataki Német Kisebbség Kulturájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius út 5
képviselő: Baumgartner János
A Sárospatakon és környékén elő német kisebbség hagyományainak feltárása, nemzeti kultúrájának ápolása és fejlesztése. A kisebbségi kultúra megóvása és átörökítése a jövő nemzedéke számára.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A "ZEMPLÉNI SZAKKÉPZÉSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.
képviselő: Peremiczki Tibor
A minőségi szakképzés megszerzésének elősegítése. A nyelvtanulás támogatása, felkészülni az Uniós csatlakozásra. A szülőföldhöz, a régióhoz való kötődés, a patriótizmus erősítése, a kulturális értékeket hordozó hagyományok ápolása. A szakoktatás feltételeinek javítása, korszerűsítésének segítése. Országos és más területi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Az oktatáshoz szükséges eszközös állagának megóvása (javítások), vásárlások támogatása. A hazai és külföldi cserekapcsolatok segítése, anyagi támogatása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

(kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: dr Szabó Irén elnök, Stumpf Gábor alelnök ... >>

ÁRVAY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók B. u.2.
képviselő: Maczkó Attila elnök
A tehetséges, kimagasló teljesítményt nyujtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak szakmai fejlődésének ösztönzése. A továbbképzések anyagi alapjainak növelése. Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.
Az alapítvány célja, hogy minden rászoruló gyermek számára biztosítsa közhasznú szolgáltatásai igénybevételét.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-Szociális tevékenység, családsegítés,
-Nevelés, Oktatás, Képességfejlesztés, Ismeretterjesztés,
-Kulturális tevékenység,
-Gyermek- és ifjúságvédelem,
-Tudományos tevékenység, Kutatás,
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Az Oktatás Korszerűsítéséért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: Iván Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása, korszerűsítése. Tanulmányutak, szakkirándulások, kultúrális-, sportrendezvények táborozások támogatása. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók és egyéb jóléti célú támogatások. ... >>

Bodrogközi Művelődési Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u.19.
képviselő: Jósvainé dr.Dankó Katalin ... >>

Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Kazinczy F. utca 46.
képviselő: Kiss Csaba elnök
Tevékenységével Sárospatak városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként Sárospatak várospolitikai életének egyik meghatározójává váljon. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 6
képviselő: Bordás István elnökségi tag, Kolostori Gábor elnökségi tag, Mátyás Zoltán elnökségi tag, Pappné Szalka Magdolna elnökségi tag, Stumpf Gábor elnök ... >>

"Dr. Orbán István Emlékére" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr. Lénárt Attila
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a földrajz és történelem tárgyak terén kiemelkedő tanulmányi eredményeket és egyéb sikeres teljesítményt nyújtó tanulók számára segítséget jelentsen, illetve teljesítményüket anyagi elismerésben ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dévay Miklósné
Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése, a célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése, az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése, az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése, a káros szenvedélyek (túlzott szeszesital fogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem, az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése, a hátrányos helyzetű néprétegek esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése, a preventív egészségfejlesztést segítő "Mintaház" létrehozásánek elősegítése, oktatás, egészségügyi szolgáltatások céljából, az esélyegyenlőségért dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, támogatása, szervezése, kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka szakmai anyagok, projektek írása, kiadása, terjesztése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kultura, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ... >>

"Hangokkal beszélünk" Zeneművészeti Alapítvány

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 2 II/3
képviselő: Keller András
Az 1907. július 5-én Postás Zenekar néven alapított, s ma a Távközlési Zenei Alapítvány keretében működő Magyar Telekom Szinfonikus Zenekar tevékenységének és fejlődésének támogatása, továbbá közreműködés a zenekar baráti körének, támogatói klubjának kiépítésében, és a megalakult szervezet működési feltételeinek segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása ... >>

Józseffalváért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent József út 59.
képviselő: dr. Kis-Tóth Lajos elnök
Az 1785. június hó 16-án német telepesek által létrehozott Józseffalva városrész hagyományainak ápolása, az összetartozás fenntartása, kápolna állagának megóvása, köztéri szimbólumok ápolása, évfordulók megünneplése, pályázatok írása, támogatások fogadása. ... >>

Kult-túra Közművelődési -és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 6
képviselő: Bordás István
Az Észak-magyarországi régió kultúrájának, közművelődésének, az idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása.
A regionális kultúra megóvása, továbblépésének elősegítése, a lakossággal történő megismertetése.
A térség hátrányos rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában való közreműködés. ... >>

Magyar Comenius Társaság

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Dr Földi Ferenc, Kiss Ferenc ... >>

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 23.
képviselő: Hatrágyi László ügyvezető titkár, Kozsnyánszky János elnök
A magyarországi ruszin kisebbségi közösség érdekképviselete, ruszin kulturális örökség megőrzése, ruszin anyanyelv ápolása és fejlesztése, a ruszin néphagyomány és vallási értékek megőrzése és ápolása, a külföldön élő ruszin közösségekkel való kapcsolatok ápolása. ... >>

Pataki MEMENTÓ Alapítvány

(kulturális)

3950 Sárospatak, Gárdonyi G. u. 1.
képviselő: Mizsák Bertalan ... >>

Pro Ardó Parochia Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Simándi u. 3.
képviselő: Gyükeri Gizella
A Sárospatak-Végardói Görögkatolikus Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat megőrizve közelebb kerüljenek Krisztushoz. I.Az egyházközség működését és fjelődését szolgálva: - a templom és a paróchia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, - az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulása, - minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatása. II. A társadalom és az egyén érdekét szolgálva: - karitatív, oktatási, kultúrális tevékenység szervezésére, működtetésére, - a magyar folklór hagyományainak ápolására iskolarendszerű néptáncoktatás szervezése és működtetése. ... >>

Pro Ecclésia Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent József u. 6.
képviselő: Mosolygó Tamás
A Sárospatak Görögkatolikus Egyházközösség céljainak anyagi és szellemi támogatása. Egyházi épületeinek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az ifjúság nevelési, karitatív, oktatási kulturális tevékenységének szervezése, működtetése. ... >>

Sárospatak és KörnyékeTurizmusáért Egyesület

(kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.
képviselő: Dr. Dankó László elnök ... >>

Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány

(kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Dr. Gönczy Ákos
Segíteni a város és intézményei, gazdasági egységei történetének kutatását, feltárását, támogatni a várossal, intézményeivel gazdasági működésével kapcsolatos kiadványok megjelentetését, művészeti alkotások létrejöttét. Intézmények pedagógiai működésének segítése, érdemes tanulók munkájának elismerése ösztöndíjjal, egyéb jutalommal. ... >>

"Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 18.
képviselő: Kiss József
A zeneiskolai tanulók zenei fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása. A Sárospatakon megrendezésre kerülő "Megyei Rézfúvós Verseny" feltételeinek megteremtése, segítése. Ezen keresztül a magyar zeneművészet és zeneoktatás hírnevének gyarapítása. Az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Sáropatakon folyó zeneoktatás feltételeinek javításához (hangszerek, szakmai anyagok, szemléltető eszközök beszerzése, javítása, korszerűsítésének támogatásához). Az alapítvány segíti a tehetséges tanulók és tanáraik szakmai fejlődését. Anyagi támogatást nyújt a speciális továbbképzésekben, a zenei tehetségek menedzselésében. ... >>

"Sárospataki hagyománytisztelet" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 18.
képviselő: Dr.Serfőző János
Elősegíti a hagyománytisztelet erősítését, a keresztény-keresztény eszmeiség és a nemzeti érzület terjesztését. - Támogatni minden olyan tevékenységet (oktatást, tanfolyamok és előadások tartását, rendezvények szervezését, nyomtatott anyagok kiadását és terjesztését), mely fenti célokat szolgálja. - Előmozdítani az erkölcsösebb életre való nevelést. - Támogatni a karitatív kezdeményezéseket, a szociális célokat megvalósító szervezeteket. ... >>

Sárospataki Irodalmi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Comenius út 5.
képviselő: Halász Magdolna
Az olvasáskultúra terjesztése, a irodalom, a történelemtudomány, a különböző művészeti ágakkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, átadása, közvetítése, népszerűsítése. A könyvek, az olvasás, megszerettetése, az értékes irodalom, a helytörténeti értékek megismerése, közkinccsé tétele. Az anyanyelvünk ápolása, gondozása, a magyar klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, a fiatal, újkötetes, helyi szerzők bemutatása. Az identitásérzés erősítése, a helytörténeti, kultúrtörténeti értékek megismertetése, különböző előadások színházlátogatások, csoportos kirándulások és meghívások keretében. Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és együttmunkálkodás a határon túli olvasókörökkel. A határon kívül (felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági) kortárs magyar irodalom megismerése. Az országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális köreivel való együttműködés. Felkérés előadások megtartására. kiállítások megnyitására, egymás munkájának megismerése, közös rendezvények, konferenciák szervezése. A helyi városi, iskolai könyvtárak olvasószervező munkájának segítése. Együttműködés a helyi oktatási intézményekkel, civil társadalmi szervezetekkel, a közös tevékenységi területek összehangolása. Bekapcsolódás az Olvasókörök Szövetsége munkájába, rendezvényein való részvétel, közös programok szervezése. Képzési, továbbképzési lehetőségek, tanfolyamokba való bekapcsolódás, kiadványok megjelentetése. ... >>

Sárospataki Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
képviselő: Dobay Béla elnök ... >>

Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth L.u.18.
képviselő: Dr. Derda István
A Sárospataki Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása, az egyházközség missziói, karitatív munkájának, az ifjúság, magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése. Az alapítvány támogatja a templom, az egyházi épületek korszerűsítését, segíti a múzeális értékű "Mozer - orgona" restaurálást, támogatja a temetőkert gondozásárt, segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését, támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat, az egyházközség kebelében műlödő közösségek (Dalárda, Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség, Hitoktatói munkaközösség) munkáját,a különböző korosztályok részére történő vallási, kulturális rendezvények szervezését, segíti a magukra maradt időseket, hátrányos helyzetű családokat, támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását. ... >>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma hirnevének és hagyományainak megfelelő színvonalu, szakmai-oktatási és lelki nevelési feladatok minél szinvonalasabb megvalósulásának ... >>

Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
képviselő: Dr. Muha Miklós
Az alapító az alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával azt a célt kívánja elérni, hogy a székhelyén és az ország bármely területén lakó fiatalok a hatályos jogszabályoknak megfelelő (az 1993. évi LXXIX. törvény (közoktatási törvény) 3.§ (2) bek. alapján) alapfokú művészetoktatásban részesüljenek. Megismerjék a választott művészeti ág alapvető szabályait, elsajátítsák a művészi önkifejezés működését, felkészüljenek az esetleges művészi pályán történő szakirányú továbbtanulásra. Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. Népi kismesterségek és kiadványok támogatása. Kulturális rendezvények, kiállítások, koncertek, bemutatók szervezése, megvalósítása. A külföldi és belföldi tanulmányutak, munkakapcsolatok és ösztöndíjak megszervezése és bonyolítása. A célokkal, feladatokkal összefüggő tanári képzés, továbbképzések és szaktáborok szervezése. Hátrányos szociális helyzetű gyermekek gondjainak enyhítése. Speciális felzárkóztató képzés-, mozgáskoordinációs, tartásjavító- megvalósítása. A művészeti oktatás-nevelés népszerűsítése, eredményeinek propagálása és a fennti célok megvalósulásának, ezáltal a magas színvonalú művészeti élet kialakításának és továbbfejlesztésének anyagi eszközökkel való támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Szent Erzsébet Út Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: Kuklay Antal
a./ Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése.
b./ Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása.
c./ A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása.
d./ Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása.
e./ A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása.
f./ Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamanti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal.
g./ Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.
h./ Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása.
i./ Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"Tanulással a békéért és az egyesülésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Teleki u. 10.
képviselő: Lőrincz Györgyné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése, - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló kultúrális tevékenység. Ezen belül különösképpen: a.) Magyarország Euro-Atlanti integrációjának segítése a felsőoktatásban szervezendő Euro-kurzusok, Euro-táborok tematikájának kidolgozásával. b.) A határon túli magyarok felzárkóztatása az Euro-Atlanti integrációhoz: Euro ismeretek átadása előadás sorozatok (felsőoktatásban résztvevők számára), tanfolyamok (aktív magyar nyelvű iskolában oktató pedagógusok számára). ... >>

Végardóért Egyesület

(kulturális)

3950 Sárospatak, Harsányi Zsolt köz 2.
képviselő: Hutkainé Novák Márta ... >>

Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 2 II/3
képviselő: Bordás István
A Sárospatakon 2000. óta megjelenő Zemléni Múzsa című folyóirat támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Tudományos tevékenység, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>
1. oldal