Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A.osztályának Ösztöndíj Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Adoján Imréné
A kiemelkedően tehetséges de anyagilag hátrányos helyzetben lévő lányok és fiúk ösztöndíjjal való segítése gimnáziumi tanulmányaik folytatásában. ... >>

A tehetséges gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3590 Sárospatak, Arany János u. 5-7.
képviselő: Bolló Csaba, Gaál Antalné, Sajkó József
A Sárospatakon tanuló és ezen belül a Móricz Zsigmond Kollégiumban élő tehetséges gyermekek nevelésének, oktatásának és szabadidős sporttevékenységének anyagiakban való segítése a tanulmányaik végzése során. ... >>

Alapítvány egy kiváló tanuló végjutalmazására, IV.A/1950.

(intézményi)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Dr.Erdei Pálné elnökh., Dr.Lénárt Attila elnök
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma - ideértve annak mindenkori jogutód gimnáziumát is - IV.A. osztályában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló részére jutalom folyósítása. ... >>

ÁRVAY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók B. u.2.
képviselő: Maczkó Attila elnök
A tehetséges, kimagasló teljesítményt nyujtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak szakmai fejlődésének ösztönzése. A továbbképzések anyagi alapjainak növelése. Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.
Az alapítvány célja, hogy minden rászoruló gyermek számára biztosítsa közhasznú szolgáltatásai igénybevételét.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-Szociális tevékenység, családsegítés,
-Nevelés, Oktatás, Képességfejlesztés, Ismeretterjesztés,
-Kulturális tevékenység,
-Gyermek- és ifjúságvédelem,
-Tudományos tevékenység, Kutatás,
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Az Oktatás Korszerűsítéséért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: Iván Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása, korszerűsítése. Tanulmányutak, szakkirándulások, kultúrális-, sportrendezvények táborozások támogatása. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók és egyéb jóléti célú támogatások. ... >>

"Czinke Alapítvány"

(intézményi,egyéb)

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr. Erdei Pálné
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulóinak - kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása, - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése, - nehéz anyagi körülmények között élő szülők gyermekének - ha magatartása és tanulmányi eredménye miatt arra érdemes - anyagi támogatás /ösztöndíj/ - helyben nem biztosítható tanulmányi /továbbtanulási/ felkészítés költségeinek fedezése, minden tanévben a tanévzáró alkalmával. ... >>

"Dr. Orbán István Emlékére" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr. Lénárt Attila
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a földrajz és történelem tárgyak terén kiemelkedő tanulmányi eredményeket és egyéb sikeres teljesítményt nyújtó tanulók számára segítséget jelentsen, illetve teljesítményüket anyagi elismerésben ... >>

Kiss Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola arra érdemes hallagatói tanulmányainak támogatása ... >>

Ködöböcz József Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5-7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
a./ Ködöböcz József a Sárospataki Tanítóképző neves tanára emlékére, ? az ő több évtizedes munkásságának szellemében ? támogatni és segíteni kívánja a sárospataki nevelőképzés eredményességét, akként, hogy az alapítványi vagyon éves kamatának 90 %-a évente, a tanévvégén jutalomként kerül kiosztásra az arra érdemesnek ítélt tanító- vagy óvodapedagógus szakos hallgatók részére.
b./ Az alapítvány a képességfejlesztés területén oly formában kívánja a nevelőképzést elősegítő tanfolyamokat folytatni, hogy anyagi lehetőségeinek keretei között az érdemes tanuló(k)-nak ösztöndíjat fizet.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Református Sajtókollégium /MRS/

(intézményi)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr Tóth Albert ... >>

Pro Ardó Parochia Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Simándi u. 3.
képviselő: Gyükeri Gizella
A Sárospatak-Végardói Görögkatolikus Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat megőrizve közelebb kerüljenek Krisztushoz. I.Az egyházközség működését és fjelődését szolgálva: - a templom és a paróchia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, - az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulása, - minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi, szellemi támogatása. II. A társadalom és az egyén érdekét szolgálva: - karitatív, oktatási, kultúrális tevékenység szervezésére, működtetésére, - a magyar folklór hagyományainak ápolására iskolarendszerű néptáncoktatás szervezése és működtetése. ... >>

"Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 18.
képviselő: Kiss József
A zeneiskolai tanulók zenei fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása. A Sárospatakon megrendezésre kerülő "Megyei Rézfúvós Verseny" feltételeinek megteremtése, segítése. Ezen keresztül a magyar zeneművészet és zeneoktatás hírnevének gyarapítása. Az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Sáropatakon folyó zeneoktatás feltételeinek javításához (hangszerek, szakmai anyagok, szemléltető eszközök beszerzése, javítása, korszerűsítésének támogatásához). Az alapítvány segíti a tehetséges tanulók és tanáraik szakmai fejlődését. Anyagi támogatást nyújt a speciális továbbképzésekben, a zenei tehetségek menedzselésében. ... >>

Sárospataki Irodalmi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Comenius út 5.
képviselő: Halász Magdolna
Az olvasáskultúra terjesztése, a irodalom, a történelemtudomány, a különböző művészeti ágakkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, átadása, közvetítése, népszerűsítése. A könyvek, az olvasás, megszerettetése, az értékes irodalom, a helytörténeti értékek megismerése, közkinccsé tétele. Az anyanyelvünk ápolása, gondozása, a magyar klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, a fiatal, újkötetes, helyi szerzők bemutatása. Az identitásérzés erősítése, a helytörténeti, kultúrtörténeti értékek megismertetése, különböző előadások színházlátogatások, csoportos kirándulások és meghívások keretében. Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és együttmunkálkodás a határon túli olvasókörökkel. A határon kívül (felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági) kortárs magyar irodalom megismerése. Az országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális köreivel való együttműködés. Felkérés előadások megtartására. kiállítások megnyitására, egymás munkájának megismerése, közös rendezvények, konferenciák szervezése. A helyi városi, iskolai könyvtárak olvasószervező munkájának segítése. Együttműködés a helyi oktatási intézményekkel, civil társadalmi szervezetekkel, a közös tevékenységi területek összehangolása. Bekapcsolódás az Olvasókörök Szövetsége munkájába, rendezvényein való részvétel, közös programok szervezése. Képzési, továbbképzési lehetőségek, tanfolyamokba való bekapcsolódás, kiadványok megjelentetése. ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János utca 30.
képviselő: Dr. Vaskó Gábor
A betegség, a baleset miatt csökkent munkaképességűvé vált vadászok segítése, anyagi támogatása; a vadász vagy- házastársa halála esetén, a túlélő házastárs és gyermekei segítése, anyagi támogatása, a szülőjét vesztett gyermek iskoláztatásának segítése, anyagi támogatása, a vadász gyermekének halála esetén a szülő anyagi támogatása, valamint a fiatal pályakezdő vadászok segítése, anyagi támogatása és a vadászat támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

Sárospataki Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
képviselő: Dobay Béla elnök ... >>

Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth L.u.18.
képviselő: Dr. Derda István
A Sárospataki Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása, az egyházközség missziói, karitatív munkájának, az ifjúság, magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése. Az alapítvány támogatja a templom, az egyházi épületek korszerűsítését, segíti a múzeális értékű "Mozer - orgona" restaurálást, támogatja a temetőkert gondozásárt, segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését, támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat, az egyházközség kebelében műlödő közösségek (Dalárda, Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség, Hitoktatói munkaközösség) munkáját,a különböző korosztályok részére történő vallási, kulturális rendezvények szervezését, segíti a magukra maradt időseket, hátrányos helyzetű családokat, támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását. ... >>

"Sárospataki Református Kollégium Alapítvány"

(intézményi)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Lőrincz Szabolcs
Helyi jelentőségű a Sárospataki Református Kollégium egyházi kezelésben történő újraindításához és működtetéséhez szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1.
képviselő: Lipiczki Imre elnök
Tagjainak rendszeres, intézményen belüli, intézmények közötti játék, versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és lebonyolítása. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés, sporttanfolyamok működtetése, állami és társadalmi erőforrások szervezése, intézményi sportélet fejlesztése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése. A diáksport versenyeken és a szakszövetségek által szervezett versenyeken, bajnokságokban történő részvétel biztosítása. ... >>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma hirnevének és hagyományainak megfelelő színvonalu, szakmai-oktatási és lelki nevelési feladatok minél szinvonalasabb megvalósulásának ... >>

"Sárospataki Tanítóképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Nagy László képviselő, titkár Kiss Ferenc
A sárospataki tanítóképzés és óvodapedagógus képzés megújítása. ... >>

" Sárospataki Theológiai Alapítvány "

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Győri István, Pándy Szekeres Dávid
Az újrainduló Sárospataki Református Theológiai Akadémia támogatása, különösen a hallgatók részére nyújtandó ösztöndijakkal, taneszközök beszerzésével, a könyvtár bővítésével, hallgatók, oktatók továbbképzésével. ... >>

Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 44
képviselő: elnök Belicza János Zsolt ... >>

Személyiségközpontú Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40
képviselő: Bekéné Zelencz Katalin
anyagi támogatás biztosítása - a Kincskereső Tagóvoda Waldorf adaptáció alapján elkezdett személyiség-központú nevelés folytatásához és e program szerint működő iskola beindításához és működtetéséhez. - a pedagógusok önképzését, a szülők pedagógiai tájékozottságát segítő könyvtár kialakításához, - a pedagógusok továbbképzéséhez ... >>

"Talentum 98" Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 3.
képviselő: Hörcsik Richárdné, Mauks Donátné, Szajkó József
a.) olyan személyiségformáló oktatási tevékenységek támogatása, amelyek új ismereteket nyújtanak, globalizálnak és segítik a megoldás módjának b.) az a.) pontban írtak elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja tréningek, előadások, szaktanácsadások, középiskolai öszerveződő csoportok szakmai és humán jellegű konferenciák tervezését, szervezését, lebonyolítását. c.) támogatja olyan önszerveződő tevékenységeket, amelyek a mozgáskultúra fejlesztését, illetve ezirányú megelőző funkciót tölt be. d.) a c.) pontban írtak megvalósítása érdekében az Alapítvány segíti és támogatja azokat a szervező és végrehajtó tevékenységeket, amelyek a klasszikus és modern mogzásformák elsajátítását valósítják meg. Ennek keretén belül elsődlegességet biztosít a társastánc és majorette tánccsoport részére. e.) az előzőekben írt célok megvalósítása érdekében tevékenykedők szakmai tudásának elmélyítése érdekében ösztöndíjak létesítése. f.) a fiatalok sporttevékenységét, kiemelten a kosárlabda szakosztály működési feltételeinek biztosítását. ... >>

"Tanulással a békéért és az egyesülésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Teleki u. 10.
képviselő: Lőrincz Györgyné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése, - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló kultúrális tevékenység. Ezen belül különösképpen: a.) Magyarország Euro-Atlanti integrációjának segítése a felsőoktatásban szervezendő Euro-kurzusok, Euro-táborok tematikájának kidolgozásával. b.) A határon túli magyarok felzárkóztatása az Euro-Atlanti integrációhoz: Euro ismeretek átadása előadás sorozatok (felsőoktatásban résztvevők számára), tanfolyamok (aktív magyar nyelvű iskolában oktató pedagógusok számára). ... >>

Zempléni Családokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.
képviselő: Molnár Marianna
Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei játszóház szervezése és költségeinek viselése. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szünidei étkeztetésének támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű családok részére ruha, élelmiszer és bútor gyűjtése, elosztása. Szociálisan rászoruló csdaládok részére ingyenes pszichológiai tanácsadás, párterápia, családterápia. Lelki segély telefonszolgálat létrehozása és működtetése. Önsegítő csoportok szervezése kábítószer függő fiatalok és alkoholista szülők gyermekei részére. Cigány kisebbséghez tartozó családok részére prevenciós szülést előkészítő programok kidolgozása és bevezetése a cigány gyermekek iskolai fejlődésének kompenzálása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására intézmény létrehozása. ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>
1. oldal