Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Dezső Lajos út 11.
képviselő: Göncfalvi József elnök
Működési kör: érdekképviselet ... >>

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 23.
képviselő: Hatrágyi László ügyvezető titkár, Kozsnyánszky János elnök
A magyarországi ruszin kisebbségi közösség érdekképviselete, ruszin kulturális örökség megőrzése, ruszin anyanyelv ápolása és fejlesztése, a ruszin néphagyomány és vallási értékek megőrzése és ápolása, a külföldön élő ruszin közösségekkel való kapcsolatok ápolása. ... >>

Pataki Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40.
képviselő: Vécsey Zoltán elnök ... >>

Sárospataki Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 47.
képviselő: Ilkó László elnökhelyettes, Sáfrányos Miklós elnök ... >>

Sárospataki Irodalmi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Comenius út 5.
képviselő: Halász Magdolna
Az olvasáskultúra terjesztése, a irodalom, a történelemtudomány, a különböző művészeti ágakkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, átadása, közvetítése, népszerűsítése. A könyvek, az olvasás, megszerettetése, az értékes irodalom, a helytörténeti értékek megismerése, közkinccsé tétele. Az anyanyelvünk ápolása, gondozása, a magyar klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, a fiatal, újkötetes, helyi szerzők bemutatása. Az identitásérzés erősítése, a helytörténeti, kultúrtörténeti értékek megismertetése, különböző előadások színházlátogatások, csoportos kirándulások és meghívások keretében. Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és együttmunkálkodás a határon túli olvasókörökkel. A határon kívül (felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági) kortárs magyar irodalom megismerése. Az országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális köreivel való együttműködés. Felkérés előadások megtartására. kiállítások megnyitására, egymás munkájának megismerése, közös rendezvények, konferenciák szervezése. A helyi városi, iskolai könyvtárak olvasószervező munkájának segítése. Együttműködés a helyi oktatási intézményekkel, civil társadalmi szervezetekkel, a közös tevékenységi területek összehangolása. Bekapcsolódás az Olvasókörök Szövetsége munkájába, rendezvényein való részvétel, közös programok szervezése. Képzési, továbbképzési lehetőségek, tanfolyamokba való bekapcsolódás, kiadványok megjelentetése. ... >>

Sárospataki Kertbarátok Egyesülete

(érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Apróhomok 3.
képviselő: Sajtós Tibor ... >>

Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth L.u.18.
képviselő: Dr. Derda István
A Sárospataki Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása, az egyházközség missziói, karitatív munkájának, az ifjúság, magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése. Az alapítvány támogatja a templom, az egyházi épületek korszerűsítését, segíti a múzeális értékű "Mozer - orgona" restaurálást, támogatja a temetőkert gondozásárt, segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését, támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat, az egyházközség kebelében műlödő közösségek (Dalárda, Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség, Hitoktatói munkaközösség) munkáját,a különböző korosztályok részére történő vallási, kulturális rendezvények szervezését, segíti a magukra maradt időseket, hátrányos helyzetű családokat, támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását. ... >>

Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1.
képviselő: Lipiczki Imre elnök
Tagjainak rendszeres, intézményen belüli, intézmények közötti játék, versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és lebonyolítása. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés, sporttanfolyamok működtetése, állami és társadalmi erőforrások szervezése, intézményi sportélet fejlesztése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése. A diáksport versenyeken és a szakszövetségek által szervezett versenyeken, bajnokságokban történő részvétel biztosítása. ... >>

Tiszáninneni Református Lelkészegyesület

(érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr.Tóth Albert elnök, Kiss Endre József titkár ... >>
1. oldal