Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A "ZEMPLÉNI SZAKKÉPZÉSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.
képviselő: Peremiczki Tibor
A minőségi szakképzés megszerzésének elősegítése. A nyelvtanulás támogatása, felkészülni az Uniós csatlakozásra. A szülőföldhöz, a régióhoz való kötődés, a patriótizmus erősítése, a kulturális értékeket hordozó hagyományok ápolása. A szakoktatás feltételeinek javítása, korszerűsítésének segítése. Országos és más területi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Az oktatáshoz szükséges eszközös állagának megóvása (javítások), vásárlások támogatása. A hazai és külföldi cserekapcsolatok segítése, anyagi támogatása. ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Dezső Lajos út 11.
képviselő: Göncfalvi József elnök
Működési kör: érdekképviselet ... >>

"Czinke Alapítvány"

(intézményi,egyéb)

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr. Erdei Pálné
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulóinak - kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása, - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése, - nehéz anyagi körülmények között élő szülők gyermekének - ha magatartása és tanulmányi eredménye miatt arra érdemes - anyagi támogatás /ösztöndíj/ - helyben nem biztosítható tanulmányi /továbbtanulási/ felkészítés költségeinek fedezése, minden tanévben a tanévzáró alkalmával. ... >>

Függetlenek Sárospatakért Egyesület

(sport,egyéb)

3950 Sárospatak, Tóth Ede utca 12
képviselő: Zérczi László
Sárospatak város fejlesztésének, az önkormányzati munkának, sport és egészséges életre nevelés segítése ... >>

Józseffalváért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent József út 59.
képviselő: dr. Kis-Tóth Lajos elnök
Az 1785. június hó 16-án német telepesek által létrehozott Józseffalva városrész hagyományainak ápolása, az összetartozás fenntartása, kápolna állagának megóvása, köztéri szimbólumok ápolása, évfordulók megünneplése, pályázatok írása, támogatások fogadása. ... >>

Kiss Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola arra érdemes hallagatói tanulmányainak támogatása ... >>

Ködöböcz József Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5-7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
a./ Ködöböcz József a Sárospataki Tanítóképző neves tanára emlékére, ? az ő több évtizedes munkásságának szellemében ? támogatni és segíteni kívánja a sárospataki nevelőképzés eredményességét, akként, hogy az alapítványi vagyon éves kamatának 90 %-a évente, a tanévvégén jutalomként kerül kiosztásra az arra érdemesnek ítélt tanító- vagy óvodapedagógus szakos hallgatók részére.
b./ Az alapítvány a képességfejlesztés területén oly formában kívánja a nevelőképzést elősegítő tanfolyamokat folytatni, hogy anyagi lehetőségeinek keretei között az érdemes tanuló(k)-nak ösztöndíjat fizet.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Pataki Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40.
képviselő: Vécsey Zoltán elnök ... >>

Sárospataki Értelmiségi Kör

(egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet tér 4.
képviselő: Dr.Balázsi Károly ... >>

Sárospataki Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 47.
képviselő: Ilkó László elnökhelyettes, Sáfrányos Miklós elnök ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság

(egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János u. 26.
képviselő: Szaniszló Sándor ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János utca 30.
képviselő: Dr. Vaskó Gábor
A betegség, a baleset miatt csökkent munkaképességűvé vált vadászok segítése, anyagi támogatása; a vadász vagy- házastársa halála esetén, a túlélő házastárs és gyermekei segítése, anyagi támogatása, a szülőjét vesztett gyermek iskoláztatásának segítése, anyagi támogatása, a vadász gyermekének halála esetén a szülő anyagi támogatása, valamint a fiatal pályakezdő vadászok segítése, anyagi támogatása és a vadászat támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

Sárospataki Munkanélküliek Egyesülete

(egyéb)

3950 Sárospatak, Kossuth út 34.
képviselő: Turai Jánosné ... >>

Sárospataki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3950 Sárospatak, Erdélyi utca 18.
képviselő: Aros János elnök ... >>

Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja

(szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Leokadia Zaborowska elnök
Plébánia karitatív és lelkipásztori munkájának segítése. ... >>

Zempléni Vadászati Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Nagy L. út 7.
képviselő: Kerülő Gyula
Az alapítvány célja:
Vadászati kulturális örökség megóvása, kiállítások szervezése,
az idős, a vadászati tevékenységet feladni kényszerült vadászok szociális segítése, gondozása,
vadászati témájú tudományos tevékenységek, kutatások elősegítése,
a fiatal- és sportvadászok nevelésének, oktatásának, valamint képességfejlesztésének az előmozdítása,
vadászati kulturális tevékenység fejlesztése, fiatal, vadászati témákat feldolgozó képzőművészek (festészet, szobrászat, csontfaragás, stb.) támogatása,
a vadászati műemlékek megóvása,
vadászati turizmus fejlesztése,
a védett és vadászható vadfajok védelme, és az élőhelyül szolgáló természetes környezet megóvása, mely magában foglalja a természet és környezetvédelmet,
a gyermekek és kisiskolások megismertetése a természettel, e cél érdekében óvodákkal és iskolákkal történő kapcsolattartás, tanulmányutak, előadások szervezése, a lakhelyül szolgáló települések környezetében található élőlények bemutatása céljából,
a helyi rendőrkapitányságokkal, hivatalos szervekkel való szoros együttműködés az orvvadászat és a vadászati bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>
1. oldal