Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"Az Emberért" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dr.Kaselyák András kur.titk., Dr.Lázy János kur.eln.
Slárospatak és társult önkormányzatok lakossága egészségi színvonalának emelése. Egészségügyi ellátás magas fokra emelése. Ezt elősegítő intézmények támogatása, illetve létrehozása. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dévay Miklósné
Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése, a célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése, az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése, az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése, a káros szenvedélyek (túlzott szeszesital fogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem, az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése, a hátrányos helyzetű néprétegek esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése, a preventív egészségfejlesztést segítő "Mintaház" létrehozásánek elősegítése, oktatás, egészségügyi szolgáltatások céljából, az esélyegyenlőségért dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, támogatása, szervezése, kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka szakmai anyagok, projektek írása, kiadása, terjesztése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kultura, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ... >>

"Idős és fogyatékos lakóinkért " Alapítvány

(egészségügyi)

3950 Sárospatak, József Attila u.10.
képviselő: dr. Mátyás Péter
A sárospataki szociális otthonba beutalt időskorúak és fogyatékoslakók szociális gondozása színvonalának emelése. egészségügyi ellátásuk növelése, az orvosi rendelő eszközellátásának bővítése. ... >>

Sárospatak és Vidéke Belszervi Betegek Rokkantak Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

3950 Sárospatak, Október 23. tér 4 IV/2
képviselő: Takács Júlianna Éva ... >>

Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany János utca 30.
képviselő: Dr. Vaskó Gábor
A betegség, a baleset miatt csökkent munkaképességűvé vált vadászok segítése, anyagi támogatása; a vadász vagy- házastársa halála esetén, a túlélő házastárs és gyermekei segítése, anyagi támogatása, a szülőjét vesztett gyermek iskoláztatásának segítése, anyagi támogatása, a vadász gyermekének halála esetén a szülő anyagi támogatása, valamint a fiatal pályakezdő vadászok segítése, anyagi támogatása és a vadászat támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

Szent Erzsébet Út Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: Kuklay Antal
a./ Az Európai Kulturális Utak szervezetén belül Szent Erzsébet Út kialakítása és működtetése.
b./ Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének, szellemi örökségének ápolása.
c./ A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság tevékenységének támogatása.
d./ Sárospatakon Szent Erzsébet Ház létrehozásának és működésének támogatása.
e./ A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak működésének támogatása.
f./ Nemzeteket összekapcsoló európai identitás erősítése, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (98)4. sz., valamint a Parlamanti Közgyűlés 1285(2002) sz. határozatában felsorolt célokkal és ajánlásokkal.
g./ Kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.
h./ Tudományos-művészeti- és sajtótevékenység támogatása.
i./ Zarándok- és kulturális turizmus céljára szálláshelyek kialakítása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Zemplén Help Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5.
képviselő: Cziczer Katalin
Egészségügyileg és szociálisan rászorulók segítése, hogy a modern technika eszközeit felhasználva teljesebb életet élhessenek és a társadalomba beilleszkedhessenek.Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
elhagyott állatok befogadása, gyógykezeltetése, gondozása, új gazda keresése, kutyamenhely üzemeltetése, kutyapanzió működtetése,
oktatás, ismeretterjesztés az állatvédelemről. ... >>
1. oldal