Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján sport civil szervezetek


Találatok száma: 133
1. oldal

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

A.I. Sar Rallye Team

(sport)

3100 Salgótarján, Hársfa ut 11/A.
képviselő: Balász István ... >>

Atlantisz Röplabda Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 3.
képviselő: Prajsnár József
A röplabda sport fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása, utánpótlás nevelése és versenyzési lehetőségek teremtése egy egészségesebb és természetesebb életmód érdekében. ... >>

Baglyasaljai Fiatalok Köre

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi út 96.
képviselő: Sebó János
A baglyasaljai fiatalok számára kulturális, sport, művelődési és egyéb rendezvények szervezett formában tör- ténő megrendezése, kiadványok létrehozása, kiadása. A közösségi - elsősorban fiatalokat érintő - szervezeti formák népszerűsítése, a településen élő fiatalok emberi kapcsolatainak fejlesztése, kapcsolat- teremtés a baglyasaljai civil szervezetekkel, tevékenységük segítése a kölcsönös előnyök figyelembe ... >>

Bauer Rudolf Nógrád Megyei Atlétikai Dobóklub

(sport)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Kriston János ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Beszterce Kosárlabda Klub / közhasznu /

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Medves körút 86. VII/40.
képviselő: Dávid József, Dávid Krisztián, Kovács Gábor
Sportegyesület, célja az egyetemi sport és kulturális élet javítása, sportcsapatok szervezése, működésük elősegítése, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, az önkéntes egyetemi szerveződések segítése. ... >>

Beszterce Telep Sportjáért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Sebaji ut 5.
képviselő: Gábor Zsolt ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Budapesti Rádiótechnikai Gyár SE

(sport)

képviselő: Mosonujvári Frigyes ... >>

Csarnai MX Racing Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 11. II./1.
képviselő: Csarnai István
A motocross és enduró sportágban versenyzők versenyeztetése élsport és amatőr szinten, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. A motocross és enduró sportágban versenyek szervezése. A motocross és enduró sportág kedvelőinek, rajongóinak összefogása. A sport és szabadidős tevékenységek koordinálása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Az ország hasonló egyesületeivel, klubjaival való kapcsolatteremtés. A fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

Csend Hangjai Alapitvány

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
képviselő: Lőrik Mária Magdolna
A siketek és nagyothallók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a kisebbségre Az időskorú siketek és nagyothallók támogatása. Az intézetből kikerült fiatalok tanulásának elősegítése. Sport és kulturális tevékenységük támogatása. ... >>

CSI-GA Ház Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gracza Mária
A testi-lelki-szellemi egységet és egészséget szolgáló fejlesztő, szemléletformáló életmódprogramok, a hagyományos magyar és keleti egészségfejlesztő eljárások gyakorlása, alkalmazása, ismertetése, terjesztése és elsajátítása. A lakosság az itt élő egyének és közösségek (korra, nemre, helyzetre való tekintet nélkül) ösztönzése, az egészségtudatos életvitel, magatartás kialakítására. Szolgáltatásaival, programjaival szolgálni kívánja a mentális egészség védelmét, megőrzését, az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének, fejlesztését, a mozgáskultúra, a sport megjelenését, beépülését az emberek életébe. Segíteni kívánja a női szerepek, a nőiség kiteljesedését, megélését a mindennapokban. ... >>

DOLINKÁÉRT Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Somogyi-Bacsó út 4.
képviselő: Czene Gyula
Az érdekképviseleti szervezet alapvető célja a Dolinka növény és állatvilágának megőrzése, ápolása, pihenőpark karbantartási fejlesztése a családok sportolásának, kirándulási lehetőségének javítása, szabadidő egszséges eltöltésének támogatása, szaktanácsadással, programok szervezésével. ... >>

ENDURÓ Club Salgótarján

(sport)

3100 Salgótarján, Camping út 60.
képviselő: Ricler Zoltán
Szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Részt vesz a Magyar Országos Motoros Bajnokságokon, és a nemzetközi versenyeken. ... >>

FREETIME SPORT CLUB

(sport)

3104 Salgótarján, Zöldfa út 3. III./43.
képviselő: Klonka György
Ifjúsági és családi tömegsport rendezvények lebonyolítása, szabadidős és techniai szervezése. Egészséges életmódra való nevelés és ennek népszerűsítése. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 23/4.
képviselő: Dr. Hotváthné Győri Magdolna
Az egyesület célja, hogy edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a vívósport terültén. Az utánpótlás nevelése, valamint az amatőr és élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a vívás népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. ... >>

Gong Sport Club

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Oláh László
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, a tagok nevelése, a közösségi élet fejlesztése, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

Gordos István Alapitvány Salgótarjánért

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 2. út 2.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
Asport oktatási, kulturális és müvészeti élet valamennyi területének támogatása, oly módon, hogy a kiemelkedő teljesitményt nyujtó személyeket és csoportokat anyagi támogatásban részesiti. ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Hangulat Területnélküli Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3141 Salgótarján, Budavölgyi út 18.
képviselő: Bodó Sándor
A kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson tagjai részére. Vadászattal, társasági élettel kapcsolatos együttműködés kialakítása más vadásztársaságokkal. A salgótarjáni kohász vadász szellem megőrzése, továbbvitele. ... >>

Hip-Hop Break Team Egyesület

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Horváth Tamás
Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a hip-hop mozgáskultúra területén. Az utánpótlás nevelése, valamint az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a hip-hop népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. Az egyesület kiemelt céljának tekinti az egészséges életmód népszerűsítését. ... >>

Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. fszt. 2.
képviselő: Ivitz Zoltán, Paulovics László
A tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek javítása. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Elősegíteni,hogy az egyesületek tövényes keretek között működjenek, a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák, tagjainak a természet szeretetére és védelmére neveljék. ... >>

Ifjusági lovasok és egészséges életért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Kercseg ut 35.
képviselő: Urbányi István ... >>

Illyés Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Barna Péter
A speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű - iskolai tanulmányaikat már befejezett - gyermekeknek. Sportrendezvények, edzések szervezése, speciális és normál versenyeken való részvétel, edzátáborok, életmód táborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

J. Gagarin Diák Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, József Attila ut 2.
képviselő: Ringeisen Andrásné ... >>

JANUSCH Autó és Motorsport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Kilián körút 82. II./7.
képviselő: Janusch Péter
Az autó- és motorsport népszerűsítése gyakorlása, fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása. ... >>

Kakuk Lovasudvar Sportegyesület

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Lovas út 1.
képviselő: Kakuk József
Az egyesület célja rendszeres sportolás (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítása az ilyen jellegű igények felkeltése, a lovassportot kedvelők egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, és a lótenyésztés. Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidősport elősegítése és támogatása. A sportegyesület gondoskodik tagjainak és a szolgáltatásait igénybevevők rendszeres testedzéséről és sportolásáról. székhelyén és környékén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. A szabadidő sport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása, a tárgykörben kiadott pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatok készítése. ... >>

Karancs Egylet Turisztikai Társaság

(sport)

3100 Salgótarján, Arany J. 23. IX./3.
képviselő: Veres Mihály
Az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés. Ennek érdekében bel- és külföldi kirándulások, táborozások, túrák gyülések, tanfolyamok szervezése. ... >>

Karancs Röplabda Club

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Longauer Gábor
A röplabda sportnak, mint sportágnak minél szélesebb körben történő kiterjesztése, megkedveltetése. Salgótajrán város női röplabda sportjának a nemzeti bajnokság minél magasabb szintjén való képviselete. ... >>

Karancs-vidék Közérzeti Közösség

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3100 Salgótarján, Rózsafa út 117.
képviselő: Kádár Attila
A Karancs tájegység vonzáskörzetében élők mentális infrastruktúrájának fejlesztéséért meghatározza azt a szociológiai origót, ahonnan kiindulva a térség és lakói kiszabadulhatnak a maguk körül, saját maguk által kialakított pszichés gátak rabságából. Céljai elérésében fontos szerepet játszik elsősorban a sport, a kultúra a korszerű életmód megsimerése, elsajátítása; a pihenés, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; valamint a környezet védelme, megőrzése, ápolása. Az egyesület célja a Karancs hegyvidék és vonzáskörzetében megtalálható természeti értékek megismerése, feltérképezése, az itt élő emberek és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, védelme módjának mind szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása, a Karancs környéki települések épített bányászati műtárgyak, emlékhelyek, hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele, a térség gazdasági, valamint fizikális infrastruktúra helyzetéből adódó halmozott hátrányok csökkentése, majd megszüntetése, a térség gazdasági szerkezetváltásának elősegítése, a népi művészet és hagyományok ápolása, a helyi népi és irodalmi gasztronómiai hagyományok felkutatása, összegyűjtése és széleskörű bemutatása, a korszerű életmód megismertetése, terjesztése, az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése, a mások és önmagunk megbecsülésének fejlesztése, a társadalmi együttélés mindenkor elfogadható szokásrendszerének közös kimunkálása és gyakorlása, a társadalmi csoportok közötti feszültésgek feloldása. ... >>

Karancssági Sólyom Vadászegylet

(sport)

3100 Salgótarján, Munkás ut 8.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

"KIS-SEBES" Rallye Team

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Felső idegér út 18.
képviselő: Kis Péter
Amatőr szintű autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ifjuságnevelés keretében a fenti sport- ágak népszerűsítése érdeklődés felkeltése. Cross- és versenyautó építése, bérbeadása. Az egyesület tagjainak versenyeztetése autó- és motorsport területén. Versenyzők kiképzése. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

MADISON BILIÁRD KLUB

(sport)

3100 Salgótarján, Fő tér 6.
képviselő: Alelnök: Monár Csaba, Egyesület elnöke: Smida László, Gazdasági vezető: Kovács Zoltán, Titkár: Gecse István
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja a biliárd sport kedvelőit mind amatőr, mind verseny szinten és elősegítse a biliárd sport fennmaradását, megkedveltetését a versenyszerűen biliárdozók utánpótlását. ... >>

Medalion Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3104 Salgótarján, Hársfa utca 3. IV/18.
képviselő: Juhász Amarilla
A táncsport népszerűsítése. Alapfokú társastánc és történelmi társastáncoktatás. A táncsport feltételeinek megteremtése. A táncsport művelése és pártolása. A táncművészeti kultúra fejlesztése. A rendszeres versenyzés biztosítása. A táncsport egyesületi tagok nevelése. ... >>

MIRAGE Autósport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 8. II./7.
képviselő: Radácsi László
Keretet és lehetőséget biztosítani versenyzőknek különböző autó (motor) versenyeken való részvételhez, az ehhez szükséges anyagi és technikai feltételek biztosítása mellett. Az utósport és a közlekedés szabályainak népszerűsítése. A közlekedésbiztonság szempontjából lényeges életmódbeli és etikai kérdések felszínen tartása. Mozgássértül nagy családban élő, valamint intézeti gyerekek segítése. Elsősorban közlekedésükkel kapcsolatban számukra jótékony rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

MTTSZ Aviatika Repülő Klub

(sport)

3100 Salgótarján, Bartók B. ut 10.
képviselő: Kassai József ... >>

Nógrád Basket Club

(sport)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2.
képviselő: Nagyberegi Nándor
Célja a rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet fejlesztése, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

NÓGRÁD MEGYEI KORALL BÚVÁR KLUB

(sport)

3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Kirschner Krisztián
A szabadidősport támogatása, a rendszeres sportolás, az egészséges életmód, testedzés, felüdülés biztosítása, a sport eszméjének ápolása, terjesztése az ifjúság körében. A gyermekek sportjának elősegítése, az utánpótlás nevelés biztosítása, a környezet védelme és tájvédelem. ... >>

Nógrád Sportjáért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Lenkey Gábor ... >>

Nógrádi Grund Klubhálózat

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Rácz Tímea
Nógrád Megye városaiban és falvaiban élő 6-18 éves korú gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése. Kulturális, sport, környezetismeret, honismeret természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű (roma és nem roma egyaránt) gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Népi hagyományok ápolása, megőrzése. Környezetismeret, honismeret. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal