Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 116
2. oldal

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Melo Ferenc
Az alap és középfokú neveléssel, oktatással kapcsolatos körzeti térségi és országos feladatok támogatása. Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakmunkásképző iskolák, tehetséges tanulók anyagi segítése, pedagógus átképzés támogatása. ... >>

Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Máté Lászlóné
Összefogni a Nógrád Megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat elősegítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni. E cél érdekében felvállalja, hogy segíti a közművelődési szakemberek szakmai képzését, továbbképzését, az új lehetőségek, szakmai pályázatok megismertetését, az új módszerek, közművelődési tevékenységformák elterjesztését. E célok érdekében képzési, kulturális programok szervezésével, tanácsadással, bemutató előadásokkal, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével segíti a közművelődési és szakmai tevékenységet a megyében. ... >>

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok út 1
képviselő: alapítvány képviselője Dr. Braun Márton, Dr. Bablena Ferenc István
A térség vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
Ezen belül: A kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, minden olyan tevékenység támogatása, amelyek a vállalkozások jobb működésének elősegítését szolgálják. Új munkalehetőségek teremtése vállakozások szervezése útján,- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, oktatása, képzések útján, a kedvező feltételek teremtése a vállakozások tőkeerejének növeléséhez. Lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához,a privatizációs folyamat megismertetése. Az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása Segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításhoz, környezetvédelmi és kutatási tanulmányok támogatása, idegenforgalmi és egészségügyi jellegű vállalkozások segítése.
- ... >>

Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre (Egyesület)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
képviselő: Bódi Györgyné
A Nógrádi Történeti Múzeumban folyó tudományos és közművelődési tevékenység megismerése, támogatása és népszerűsítése. A történelmi és mai Nógrád megye, különösen Salgótarján és térsége kulturális és természeti értékeinek, kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, ápolása, megőrzése, megismertetése. Kölcsönös kapcsolat teremtése más civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel (különösen más honismereti tevékenységet folytató szervezetekkel, más múzeumok baráti köreivel), önkormányzatokkal, intézményekkel, tevékenységük segítése. Tudományos és ismeretterjesztő előadások, programok, rendezvények szervezése. A Nógrádi történeti Múzeum gyűjteménygyarapodásának elősegítése. Az egyesület szellemi elődjének tekinti az 1981-2008. között, nem jogi személyként működő Múzeum Baráti Kört. ... >>

Nógrádker a Dolgozókért Alapitvány / közhasznu /

(oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 194.
képviselő: Pintérné Vajvoda Katalin
A rendelkezésre bocsájtott vagyon működtetésével az alapító dolgozói, nyugdíjasai az alapító részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói, valamint alapítónál legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező, önhibájukon kívül munkanélkülivé vált dolgozók támogatása, segélyezések, kedvezményes üdültetése, sociális támogatás, rehabilitáció. Dolgozók továbbképzésénke, átképzésének elősegítése. ... >>

NORTH Patrol Turamotoros Egyesület Motoros Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 92.
képviselő: Banos István
Érdekképviseleti szervezet. Célja a motorosok összefogása motortúrák szervezése belföldre és külföldre motorkerékpár versenyekre, motoros találkozókra, turázásra, stb. Motorosok tájékoztatása, oktatása. ... >>

Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
képviselő: Pádár Lászlóné
Az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, a közéleti tevékenység fellendítése, az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó információk aktív felhasználása. A lakosság részére önművelődési lehetőség biztosítása, művészeti alkotóközösségek működtetése, információ-, kultúraközvetítő- és szolgáltatótevékenység folytatása, nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés, a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Palóc Mentőalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Bem út 5.
képviselő: Németh Gábor kuratóriumi elnök
Oxiológia, mentésszervezés, az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben történő oktatása, mentés fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekei tanulmányainak támogatása, az általános iskola befejezéséig, illetve a munkavégzés közben megsérült (megrokkant) dolgozók támogatása. ... >>

Palóc Úszás Alapítvány

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Pécskő út 13.
képviselő: Kovács Dénes
Anyagi támogatást nyújtani a "Palóc" területen az úszással kapcsolatos kérdésekben. Felöleli az úszást és a hozzá kapcsolódó valamennyi területet, a szabadidő, versenysport, reakció, rehabilitáció, oktatás, szakemberállomány és egyéb támogatási területek egybevéve, melyek elősegítik a régió úszósportjának magasabb szintre emelését mind a hazai, mind nemzetközi területe. ... >>

PENGE VíVÓAKADÉMIA ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Somogyi Bacsó út 13.
képviselő: Bocsi Gábor, Vertich Lilla, Vertich Tamás
A vívósport utánpótlásának versenyeztetése, a tehetséges és eredményes versenyzők, tagok menedzselése, támogatása, a vívósport népszerűsítése, a vívósporton kívül bármely szabadidősport népszerűsítése, szabadidősport események rendezése. ... >>

Ponyipusztai Lovasok Hagyományőrző Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Harmat út 1.
képviselő: Megyeri László
A határainkon belüli és túlnyúló palóc táj és környéke természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása. A palóc tájhoz kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés. A palóc táj és környéke épített és természeti környezete rombolásának, pusztulásának megakadályozása, a fenntartható vidékfejlesztés erősítése. ... >>

Pro arte musica alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Mártirok út 3.
képviselő: Somogyiné Qiallich Lenke
Az iskola nevelő, oktató munkájának segítése, iskolai eszközök, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása, annak támogatása. Az iskola speciális ének-zene oktatás és a hangszeres oktatás anyagi lehetőségeinek megteremtése (hangszerek, zenei eszközök vásárlása), a művészeti nevelés tárgyi feltételeinek javítása. Hozzájárulás helyi, országos és nemzetközi kórustalálkozókon való részvétellel, nevelők szakmai továbbképzésének támogatásához. ... >>

Rákóczis Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 25-27.
képviselő: Kiss Ferenc
Az iskola tanulóinak sokoldalu segitése, támogatása, az iskola szakmai felszereltségének javitása, egyéni és csoportos kirándulások támogatása, számitástechnikai eszközök bővitése, diák és egyéb pályázatok támogatása. ... >>

Regulus Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Andrásné Nagy Izabella
Környezettudatos gondolkodás kialakítása, oktatása, a természeti környezet és az épített környezet védelme, állatvédelem. A Táncsics Mihály Közigazgatási Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. A pedagógusok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzése, konzultációs fórumok szervezése, önképzés segítése. Erdei iskolák, diáktáborok megszervezése. Az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása. A bázisiskolában tanuló határon túli magyar diákok segítése, figyelemmel kisérése. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése, felzárkóztató programok szervezése. A nevelés, az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének támogatása. ... >>

RÓNART Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3141 Salgótarján, Rónai út 17-19.
képviselő: Bakos Ferenc
Művésztelepek, szimpóziumok, művészeti fesztiválok, versenyek, szemlék szervezése, lebonyolítása. Művészeti fórumok, művésztelepek lebonyolítása, magyar és külföldi résztvevőkkel. Közreműködés az ifjúság nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében, valamint a művészeti ismeretek terjesztésében. Képzések, továbbképzések, táborok szervezése. Együttműködés művészeti, oktatási társszervekkel. Művészeti alkotások létrehozásának és értékesítésének segítése. ... >>

Sakinah Hastánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Losonci utca 50.
képviselő: Kozma-Gáspár Katalin
Az egyesület legfőbb célja az orientális tánc (hastánc) kultúrájának, történetének, művészi értékeinek bemutatása, megismertetése, oktatása és elsajátításának lehetővé tétele. Lehetőséget teremt a tánctudás folyamatos fejlesztésére és továbbképzésére, valamint versenyeken való részvételre. Az orientális tánc minőségi, művészi és magas színvonalú pártolása. A rendszeres testmozgás lehetőségének biztosításával az egészséges életmódot kívánja támogatni. A művészeti tevékenység gyakorlása által a tagok mentális egészségmegőrzését segíti elő. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére kínál minőségi alternatívát. Elő kívánja segíteni a térség és a város kulturális, művészeti életének színesítését. Kulturális, művészeti és jótékonysági rendezvények, akciók szervezése. Nyilvános táncfellépések vállalása. Az egyesület a célok elérését rendszeres és alkalmi tanfolyamok (workshopok) szervezésével, kulturális és szabadidős programok megrendezésével, időszaki nyomtatott és elektronikus sajtótermék kiadásával valósítja meg. Az egyesület mindenki számára elérhető, nyilvános információs adatbázist hoz létre, és biztosítja annak elérhetőségét. ... >>

Salgótarján Jövőjéért Közalapitvány /kiemelten közhasznú/

(oktatási)

3100 Salgótarján, Muzeum tér 1.
képviselő: Tóth Tibor
A salgótarjáni tehetségek gondozása, fejlődésük támogatása. ... >>

Salgótarjáni Aerobik Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, József Attila Müv. Központ
képviselő: Varga Sándorné
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a közösségi élet fejlesztésére, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. Az egyesület gondoskodik a rendszeres testedzésről és sportolásról. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Salgótarjáni Asztali Labdarugó Klub

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Játszó út 2.
képviselő: Szabó László
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a közösségi élet fejlesztése, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. gondoskodik a rendszeres testedzésről és sportolásról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Salgótarjáni Atlétikai Club

(sport,oktatási)

3101 Salgótarján, Salgótarjáni Acélgyár Rt.Stad.
képviselő: Máté Csaba
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés, valamint az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, továbbá a közösségi élet fejlesztése. Tevékenysége a lakosság, azon belül az elsődlegesen az oktatási intézmények tanulói rendszeres testedzésének és sportolásának elősegítésére irányul. ... >>

Salgótarjáni Barátok Torna Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Tó-strand
képviselő: Kakuk József
Salgótarján és térsége labdarúgó sportágának megtartása, az elődök által létrehozott értékek ápolása. A labdarúgást kedvelő fiatalok számára a sportolói feltételek megteremtése. Az utánpótlás nevelés felkarolása, és magas szinten történő folyamatos képzése. A tehetségek felkutatása, Salgótarján labdarúgásának kimagasló szintre való emelése. ... >>

Salgótarjáni BOX Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

3104 Salgótarján, Park út 12.
képviselő: Széky Miklós
Az ökölvívás és egyéb küzdősportok népszerűsítése. Salgótarján város és térsége, valamint Nógrád megye területén élő tehetséges fiatalok sporttevékenységének biztosítása, versenyekre történő felkészítése. Hátrányos helyzetű, kisebbségben élő fiatalok sportéletbe történő bevonása, nevelésük társadalmi életbe történő beilleszkedésük segítése, támogatása, tanfolyamok szervezése, bűnmegelőzési és drogprevenciós programban részvétel,e körben ismeretterjesztő tevékenység ellátása. Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A versenysport mellett, a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, ökölvívó rendezvények, bemutatók, bajnokságok szervezése. ... >>

Salgótarjáni Civilekért közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Dr. Diósiné Taracsák Judit
A salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum) és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, továbbá hogy a salgótarjánihoz hasonló civil érdekérvényesítési rendszerek jöjjenek létre Nógrád megye településein és támogassa ezek együttműködését. Az alapítvány célja továbbá a Civil Fórum, illetve a Salgótarjáni Civil Kerekasztal jelenlegi és jövőbeni szakmai szekcióinak, működésének, illetve az általuk kezdeményezett projektek megvalósításának támogatása, a tagok képzésének, a tagok közötti kommunikációnak az elősegítése. Az alapításkor a következő szakmai szekciók működnek: kulturális- és művészeti, rend-, környezet és állatvédelmi, ifjúsági, sport- és szabadidő, szociális-, egészségügyi-, gazdasági- és foglalkoztatási, nevelési- és oktatási, és végül nyugdíjas szekció. ... >>

Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
képviselő: Mede Éva
A salgótarjáni Hétszínvirág Óvoda körzetében élő hátrányos helyzetű gyermekek és rajtuk keresztül a családok esélyegyenlőségének elősegítése. Az érzelmi-szociális értelmi képességek fejlődésének befolyásolása. Az egészséges életmód és életvitel - testi-lelki egészség harmóniájának - megteremtése. ... >>

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Civil Ház Fő tér 5.
képviselő: Torják Vilmos
Kulturáli egyesület, célja Salgótarján és környéke zenei közművelődésében való részvétel, önálló hangversenyek szervezése, a városi kulturális élet és a Salgótarjáni Zeneiskola tekintélyének ápolása és növelése, a Salgótarjáni Ifjusági Szimfónikus zenekar munkájának segítése stb. A Donáti kamarazenekar működtetése. ... >>

Salgótarjáni Kosárlabda Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Szarvas József
Saját nevelésű fiatalokkal biztosítani a Salgótarján város kosárlabda utánpótlását és ezzel segíteni kosárlabda sportág népszerűsítését. Az ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Salgótarjáni Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Nagymező ut 117.
képviselő: Korbássné Bodnár Ilona
(Az 1995. március 1. napján kelt alapszabály, az 1995. április 20. napján kelt alapszabály módosítással együtt érvényes.) Az egyesület a tagok önkéntes személyi társulása és anyagi hozzájárulásával létrehozott szervezet. Célja a rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak sportnevelése, e társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibomtatkoztatása. A sportegyesület gondoskodik tagjainak testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. Részt kiván venni a nemzetközi lovas versenyeken. ... >>

Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek ut 33-35.
képviselő: Tóth Marianna
A Salgótarjáni Mesekert Tagóvodába járó gyerekek oktatásának, képességfejlesztésének támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermekvédelmi tevékenység, környezetvédelemre nevelés és ennek keretében szakmai célu beszerzések és a helyi pedagógiai programhoz szükséges anyagi fedezet ... >>

Salgótarjáni Mozgókép Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Nyírfácska utca 4.
képviselő: Szalkai Péter
Salgótarjáni fiataljainak szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. Vizuális oktatófilmek készítése. Salgótarján értékeinek mozgóképként történő megörökítése, dokumentálása. A város fiataljai számára segiti, támogatja a Magyarországon és külföldön megrendezésre kerülő fesztiválokra, filmes eseményekre való felkészülést. a Magyar Filmszemlére, kis- és nagy játékfilmek elkészítése, fiatal tehetségek felkutatása, szakmai és technikai támogatása, filmklubok szervezése, amatőr filmprodukciók bemutatásának szervezése. ... >>

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 7.
képviselő: Dr.Rozgonyi József
Helyi közművelődési művészeti közfeladata ellátásának biztosítása céljából a Nógrád Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai fenntartása, működtetése, általános iskolák részére néptáncoktatás megbízás alapján, események, rendezvények (pl. néptáncfesztivál) szerezése, közreműködés azokon. ... >>

Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Spagináné Cser Mónika
A Salgótarjáni Nyitnikék Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségek elősegítése. Az intézmény szakmai, tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatása. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, az óvoda nevelőtestületének önképzésének támogatása. ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Bakos Krisztián
Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése a Salgótarján és vonzáskörzetébe tartozó településeinek, lakóinak, területének, ipari és természeti értékeinek védelmében, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. Segíteni a hivatásos tűzoltóság vonuló szolgálatának munkáját. Arra kiképzett állományával tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység ellátása, búvármentési tevékenység ellátása. Katasztrófavédelmi felszerelések beszerzése és raktározása. Katasztrófa helyzetben részvétel a mentésben. Felkészülés az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátására. A fenti tevékenységhez szükséges képzések biztosítása. A fenti tevékenységi körökben szükség és kérés esetén a megye és az ország más területén is részvétel a szolgálat ellátásában. Közreműködni a segélyhívó, riasztó és tűzvédelmi rendszerek kiépítésében és működtetésében. Részvétel rendezvényeken, versenyek, ünnepségek tűzrendészeti biztosításában. Tűzoltó bemutatók, versenyek szervezése, részvétel ilyen rendezvényeken. Létrehozni és megszerettetni a Salgótarján és környékén a tűzoltó és ahhoz közeli sportok hagyományát, korra és nemre való tekintet nélkül. Megszerettetni és megismertetni a fiatalokkal a tűzoltó szakmát és a tűzoltó sportokat. Ápolni a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket. felkutatni és megóvni a térségben fellelhető tűzoltó relikviákat. Követni az 1885-ben alakult Salgó-tarjáni önkéntes Tűzoltó Egylet eszméjét. ... >>

Salgótarjáni Rézfuvós Kvintett Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2. III./48.
képviselő: Szabó István
Salgótarján és környéke zenei közművelődésében való részvétel, önálló hangversenyek szervezése, a város kulturális életének és a Salgótarjáni Zeneiskola tekintélyének ápolása és növelése az egész ország területén és lehetőség szerint külföldön. A tagok szakmai továbbfejlődésének biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bajcsy Zs. út 16-18.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
A rendszers sportolás, versenyzés, testedzés és az erre való igény felkeltése. Más röplabdaszakosztályokkal való jó kapcsolat és versenyszellem kialakítása az egészséges életmódésrt. A megyében lévő iskolákkal, ifjúsági sportegyesületekkel az együttműködésre törekvés a szervezett utánpótlás biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Kiss József
Saját nevelésű fiatalokkal biztosítani Salgótarján város élsportoló utánpótlását és ezzel segíteni az egyetemes magyar sport értékeinek felszínre juttatását. az ifjuság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

3104 Salgótarján, Sugár utca 87.
képviselő: Márkus István
A sportegyesület Nógrád Megye teniszsport életének fejlesztését, támogatását kitűzve alakult meg és e cél érdekében felvállalja a teniszsport népszerűsítését a fiatalok körében. Erősíti a sportbaráti kapcsolatokat. Részt vesz versenyek megszervezésében, lebonyolításában. Részt vesz új tehetségek felkutatásában. Aktívan bekapcsolódik a fenti kérdéskört tárgyaló bemutató előadások szervezésébe, kiadványok megjelentetésébe és terjesztésébe. Tagjai részére biztosítja a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét. ... >>

Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, József Attila utca 2/A.
képviselő: Tóth Tibor
Az egyesület célja, hogy Salgótarján és környéke, valamint a megye és az ország zenei életében önálló hangversenyek szervezésével és megtartásával aktívan részt vegyen. A városi kulturális életének és a Salgótarjáni zeneiskola hagyományainak ápolása és megőrzése, megismertetése az egész ország területén, és lehetőség szerint külföldön is. A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar működtetése, szakmai irányítása. A Salgótarjáni Zeneiskola zenekarainak szakmai irányítása, tagjainak szakmai és művészeti továbbfejlődésének biztosítás. ... >>

Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fogách ut 2.
képviselő: Szlobodnyik Pálné
Az óvodás gyermekek oktatása, képességfejlesztése, kulturális tevékenység, gyermek, ifjuságvédelmi tevékeenység az óvoda fenntartási költségeinek kiegészitése, anyagi fedezet biztositása stb. ... >>

Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Kistarján út 4. V/5.
képviselő: Ábel Józsefné
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, a versenyek feltételeinek megteremtése. Elősegíti működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési- és sporttevékenységét. ... >>

Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
képviselő: Bartkó Istvánné
A Salgótarjáni Vadvirág Tagóvoda gyermekei életkorának megfelleő szociális, művelődési, szabadidősport, környezet megismerésére, felfedeztetésére, illetve ezzel összefüggő tevékenységek szervezése. ... >>

SMART Alapítvány a korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, József Attila út 2.
képviselő: Ormainé Balogh Andrea
Az alapítvány célja a Gagarin Általános Iskola korai két tanítási nyelvű képzésének támogatása, a tanítást segítő eszközök vásárlása, célnyelvi tanulmányutak anyagi támogatása rászorultaknak, nyelvvizsgák, tanulmányi versenyek, beugrók finanszírozása rászorultaknak, tanárok szakmai továbbképzésének támogatása, az ehhez szükséges utazási költségek biztosítása, szakkönyvek segédeszközök vásárlása, anyanyelvi asszisztens, lektor idegen nyelvi képzésben való részvételének biztosítása, anyagi támogatása, nyári táborok szervezésem szakmai internetes oldalakhoz való hozzáférés biztosítása, saját oktatási segédanyag összeállítása és kiadásának anyagi támogatása. ... >>

Sóshartyáni Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Petőfi út 16.
képviselő: Danyi Gizella
Az egyesület fő céljának a Nógrád megyében élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, munkanélküliek, gyermekek, diákok életkörülményeinek javítását, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését tekinti. E célok jegyében a következő tevékenységeket folytatja: kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Oktatási tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Környezetvédelmi tevékenység, természeti és épített környezetvédelem. Szociális tevékenység, családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Nagy Ferencné
Az egyesület feladata elsősorban a felnőtt tovább és átképzések szervezése, a helyi és regionális népfőiskolák segítése, népfőiskolai szervezőtanárok képzése, népfőiskolákat segítő megyei információs adatbázis kialakítása, továbbá az egészséges életmód elméletének és gyakorlatának komplex módon történő terjesztése. Az idős, nyugdíjas korosztály aktivizálása, közösségi életbe való bekapcsolása, tapasztalatuk, tudásuk átadása. a palóc hagyományok ápolása, továbbadása a fiatalabb nemzedékeknek. ... >>

"STROMFELD" Közhasznú Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Vincze Béla
A Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépsikola Salgótarján, Rákóczi út 232. tehetséges tanulóinak szakmai és egyéb tanulmányi versenyekre való felkészítésének, fersenyeztetéseinek támogatása, a jól szereplő tanulók, valamint az őket felkészítő tanárok díjazása. Az iskola külföldi szakmai tanulmányaútjainak, termelési gyakorlatainak támogatása. az iskolában a környezetvédelmi oktatás feltételeinek megteremtése. Az iskola által szervezett sporttevékenységek támogatása. Az iskolai költségvetésben nem tervezhető iskolai feladatok finanszírozása. Az alapítvány a fentiekben megfogalmazott feladatokon kívül kiemelt tevékenységének tekinti más, hasonló jellegű alapítványokkal való szoros kapcsolat kiépítését, Nógrád megye civil életbe történő bekapcsolását, valamint a társadalom életminőségét szolgáló környezet védelmének felszínen tartását, nem csak az iskolában, hanem azon kívül is. ... >>

Számítástechnika Kultúrájáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Bata János kuratórium elnöke
Az iskola ifjuságvédelmi tevékenységének segítése. Az iskola fenntartási költségeinek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzése. A helyi padagógiai programhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Százszor szépet a gyermekeknek

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Május l. ut 49.
képviselő: Benczéné Csizmadia Zsuzsanna
Az óvodába járó gyermekek komplex személyiségfejlesztését, képességeik sokoldalu gazdagitását szolgáló fejlesztési eszközök, tárgyak és egyéb feltételek biztositása. ... >>

Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/B. II/23.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Ákosné
Az alapítvány célja a szegények, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetű gyermekek, a fogyatékkal élő fiatalok, a segítésre és támogatásra szoruló családok folyamatos és rendszeres támogatása oly módon, hogy az önkormányzatokkal, elsősorban Salgótarján, illetve az ország elmaradottabb régióinak helyi önkormányzataival karöltve szeretetszolgálati munkacsoportokat hoz létre, amelyek ételosztással, szabadidős, kulturáli programokkal, lelki gondozással, ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal segítik a rászorulókat. Az alapítók az alapítvány céljául tűzik ki oktatási, nevelési intézmények, idős otthonok, kórházak, segítségre szoruló családok folyamatos támogatását, mind pénzbeni, mind természetbeni juttatások gyűjtésével és szétosztásával. Kulturális és vallási rendezvények szervezése és támogatása, történelmi és földrajzi kutatómunka támogatása. Közösségi jellegű intézmények és épületek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal