Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 116
1. oldal

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

A Zagyvapálfalvai Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3104 Salgótarján, Budapesti ut 66.
képviselő: Dr. Kun András ... >>

ABIGÉL Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Kővári Edit
A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Arany János Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Kispál Tiborné
Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak sokoldalu segitése. Az iskola szakmai felszereltségének javítása, nevelőmunka teltételeinek javítása, korszerűsítése, a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók eredményeket elérők elismerése, támogatása, egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása. Az idegen nyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése. A számítástechnika, informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése belső diákpályázatok támogatása, egyéb szociális és jóléti célú támogatások. ... >>

Az anyaságért, a nők Védelméért és az Egészségügyért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 98/J.
képviselő: Dr.Al-Ghaoui Nadim
Nógrád és Heves megye szülészeti, nőgyógyászati ellátási színvonalának emelése, a demográfiai helyzet javítása, a születendő utódok egészségének biztosítása érdekében az érintett két megye egészségügyi intézményében működő szülészeti, nőgyógyászati felszereltségének korszerűsítése. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, minőségének javítása. Az egészségügyben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

Baglyasi Óvodásokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3102 Salgótarján, Erkel út 29.
képviselő: Czikoráné Bejczy Zita
A Baglyasi Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, népi hagyományok ápolása.A családok egészséges életmód alakításának segítése, az óvoda nevelő testülete önképzésének támogatása, az intézmény szakmai tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatsa. ... >>

"Baglyaskő" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.
képviselő: Hajnal Józsefné
Baglyaskő Idősek Otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek, gondozásuk tárgyi, személyi feltételeinek javítása, s ezzel életminőségük növelése. Az intézményi ellátottak foglalkoztatásának segítése, alapozva meglévő képességükre, adottságaikra. A magasabb szintű intézményi szakmai munka érdekében az ellátó személyzet képzésének, továbbképzésének segítése. ... >>

Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Szerpentin út 25. 2/7.
képviselő: Surányi Andrea
Állatvédelem, állatmentés. Állatmenhely létrehozása, működtetése. A gazdátlan kóborebek megmentése, új gazdikhoz juttatása. Ideigleneg befogadó gazdik keresése, a felelős állattartásra való nevelés, ismeretterjesztés, szemléletformálás. Szervezetten működő menhely működésébe bekapcsolódás, a működés átvétele lehetőség szerint. Együttműködni más állatvédő szervezetekkel. Állattartás természetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése. Vadon élő állatok természetes életterének védelme. Köztudatba juttatni, hogy Salgótarjánban állatmenhely működik és miért van rá szükség. Örökbefogadó napok szervezése. Állatok etetése, gondozása a menhelyen, orvosi ellátásuk megoldása. Nyílt napok, örökbefogadó napok rendszeres jelleggel történő szervezése. Rendezvények szervezése, illetve különböző rendezvényeken való részvétel. Kiadványok készítése, iskolai felvilágosítás szervezése. Aktivisták bevonása a működésbe. A támogatók körének bővítése. ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Bólyai János Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
képviselő: Soósné Axmann Zsuzsanna
Kiemelten kívánja támogatni a Bolyai szellemiség, valamint az iskolai hagyományok ápolását, a Bolyai nevet viselő iskolákkal való kapcsolattartást. ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 41
képviselő: Dr.Nyiri Lászó
A Salgótarjáni Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola működési körébe az új tipusú szakképzés tárgyi feltételeinek kialakítása, a személyi feltételek javítása. ... >>

Élet- és Tudásfa Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Bódi Györgyné dr.
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, népszerűsítése irodalmi hagyományainak kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és ápolása. A lakosság olvasás kulturájának, olvasási szokásainak, irodalmi ízlésvilágának alakítása, az önálló és a közösségi művelődés, ismeretterjesztés lehetőségeinek, módszereinek, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatásainak megteremtése, kisközösségek működtetése. ... >>

Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.
képviselő: Dr Magda Sándor
Az alapítvány általános célja szakmai, gyakorlati és tudományos tevékenység végzése és koordinálása a környezetvédelem területén. Oktatás és ismeretterjesztés, ennek keretében előadássorozatok, konferenciák szervezése, a szakmai közönség részére ismeretterjesztő előadások és szermináriumok tartása. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése, tanácsadás. A környezetvédelmi prblémák megoldása, ehhez szükséges segítségnyőjtás és feladatvállalás. ... >>

Észak-Magyarországi Üvegipari Klaszter Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9.
képviselő: Fejérvári Géza elnök, Körmendy Richárd, Pásztor Sándor elnökhelyettes
Az Észak-magyarországi régióban működő üvegipari kultúra évszázados hagyomá- nyainak megmentése, kultúrális értéke- inek propagálása. A régióban működő üvegipar kutatási, fejlesztési, környe- zetvédelmi feladatainak megfogalmazása, megvalósításának elősegítése. Az üveg- ipar munkaerő igényének kielégítéséhez szükséges üvegipari szakemberek képzésének elősegítése. Pályázati for- rások felkutatása, pályázatokon való részvétel annak érdekében, hogy a régió társadalmi gazdasági felzárkózásához az üvegiparban működő vállalkozások is hozzájárulhassanak. ... >>

EZERTUDÁS- FÁJA Alapítvány

(oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Játszó út 2.
képviselő: Juhászné Kincses Helén elnök
Az alapítvány célja a fiatalok, tanulók nevelése, oktatása, képességfejlesztése, támogatása, érdekképviseletük ellátása. A hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának, képzésének támogatása, segítése, tehetségük kibontakoztatása érdekében. ... >>

FEHÉR PONT Ifjúsági Szabadidős és kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3109 Salgótarján, Vár út 5.
képviselő: Balázs István Attila, Hernádi Péter, Szőke Gábor
Ifjúsági, valamint szórakoztató kulturális, szabadidős és oktatási programok megszervezése, az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. Célja továbbá az ifjúság fejlődéséhez szükséges és a számukra legmegfelelőbb programok megszervezését és az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatos felvilágosító munkát tartani. ... >>

Fiatal Romák Oktatási és Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Bugát Pál út 4.
képviselő: id. Szabó János
Fiatal romák Oktatási és Kulturális Egyesület fő célja a cigányság integrálódásának a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, az informatika eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Forgács - Fény Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
képviselő: Harmosné Végh Mária
A salgótarjáni Forgács lakókörzetben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a területi helyzetből adódó szociális, kulturális hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása, különösen a lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége feltételeinek javításával, programjainak támogatásával. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

Gólyahír Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64.
képviselő: Dr. Kiss Csitári István
Salgótarján és környéke szülészeti, nőgyógyászati és újszülött ellátásának segítése, színvonalának további emelése. Ennek keretében az alapítvány támogatja a méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapító és gyógyító eszközök fejlesztését. A nők egészségi helyzetének, a kismamák és anyák egészségügyi felvilágosításának javítását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban résztvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszírozását. ... >>

Gólyahir Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich ut 3o.
képviselő: Dr.Kis Csitári István
salgótarján és környéke szülészeti,nőgyógyászati-és ujszülött ellátásának segitése, szinvonalának további emelése. Ennek keretében az Alapitvány támogatja s méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapitó és gyógyitó eszközök fejlesztését, a nők egészségi helyzetének, a kismamákés anyák egészségügyi felvilágositásának javitását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban részvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszirozását. ... >>

Gordos István Alapitvány Salgótarjánért

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 2. út 2.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
Asport oktatási, kulturális és müvészeti élet valamennyi területének támogatása, oly módon, hogy a kiemelkedő teljesitményt nyujtó személyeket és csoportokat anyagi támogatásban részesiti. ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
képviselő: Zsélyiné Bednár Szilvia
Az egyesület segíteni és támogatni kívánja a Gyermekkert óvodásait, az egyéni szükségletekre és képességekre épülő sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődésben. Kiemelt törekvése a gyermekek anyanyelvi és testi nevelésének biztosítása. Megkülönböztetett figyelmet fordít a nevelőmunka feltételeinek folyamatos javítására, az innovációs tevékenységre. ... >>

Gyermekmosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 5.
képviselő: Fodor Mónika
A Monstessori Óvoda fenntartási költségeiknek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzések és a helyi pedagógiai programokhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

"HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
képviselő: Dudás Pálné
Az egyesület a lelki elsősegély telefonszolgálat mentálhigiénés munkájának fejlesztésének támogatója és folytatója az alábbi célokkal: A mentálhigiénés nevelés elősegítése, terjesztése, a mentálhigiénével foglalkozó szakemberek összefogása, továbbképzése, tanulmányutak, előadások, képzések szervezése, tartása, lebonyolítása, a mentálhigiénével kapcsolatos kiadványok terjesztése, kiadása, a lelki elsősegély telefonszolgálat tevékenységével összefüggésben azoknak a szakembereknek, szervezeteknek összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják. ... >>

HIBÓ TAMÁS ALAPÍTVÁNY AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Orbán György János
Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével- kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a felszínre nem került tehetségek számára megfelelő színtér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának, és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezni, amely egyidejűleg szolgálja az évezredes magyar kultúra és Európai Unió elvárásait. Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. ... >>

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Simon Janka
Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével - kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek a fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. ... >>

Illyés Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Barna Péter
A speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű - iskolai tanulmányaikat már befejezett - gyermekeknek. Sportrendezvények, edzések szervezése, speciális és normál versenyeken való részvétel, edzátáborok, életmód táborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Iskola az Épitészetért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 6o.
képviselő: Bókáné Bakos Mária kez.szerv tag, Jakab József kez.szerv tag, Juhász László kez.szerv tag, Kreicsi Gábor kez.szerv tag, Pintér-Kovács Katalin kurat.elnök ... >>

Jonathan Livingston Seagull Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Meredek út 9.
képviselő: Körmendy Éva, Simonfalvi László
Folyamatos továbbképzésre ösztönző örömszerző tanulási-tanítási tevékenység kialakítésa, közvetítése, különböző tevékenységek során különböző rétegek számára. (Középiskola alapítása és működtetése, foglalkozáspolitikai célok támogatása, munkaerő közvetítés munkanélkülieknek, diákoknak és pedagógusoknak, tanulási, tanítási célú kutatásfejlesztés támogatása, tanulmányi ösztöndíjak alapítása, működtetése diákoknak és tanároknak. ... >>

Kakuk Lovasudvar Sportegyesület

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Lovas út 1.
képviselő: Kakuk József
Az egyesület célja rendszeres sportolás (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítása az ilyen jellegű igények felkeltése, a lovassportot kedvelők egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, és a lótenyésztés. Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidősport elősegítése és támogatása. A sportegyesület gondoskodik tagjainak és a szolgáltatásait igénybevevők rendszeres testedzéséről és sportolásáról. székhelyén és környékén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. A szabadidő sport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása, a tárgykörben kiadott pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatok készítése. ... >>

Karancs Mentőkutyás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,közbiztonság)

3100 Salgótarján, Losonci út 14.
képviselő: Herczeg Zoltán
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben; a katasztrófák következményeinek felszámolásában; személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; élet- és tárgymentésben való közreműködés; a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; hátrányos helyzetűek segítése; állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Keresztény Óvodáért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich út 5.
képviselő: Strehóné Kollár Kornélia
A Salgótarjáni Keresztény Óvoda fennmaradásának és müködésének biztositása, a keresztény értékek harmónikus, esztétikus légkörben való átadása, a keresztény szülők gyermekeinek óvodai, iskolai előkészitése, nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, eszközfejlesztés, személyi és tárgyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

"KIS-SEBES" Rallye Team

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Felső idegér út 18.
képviselő: Kis Péter
Amatőr szintű autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ifjuságnevelés keretében a fenti sport- ágak népszerűsítése érdeklődés felkeltése. Cross- és versenyautó építése, bérbeadása. Az egyesület tagjainak versenyeztetése autó- és motorsport területén. Versenyzők kiképzése. ... >>

Kistérségek Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Táncsics M. út 75.
képviselő: Balázs Győző
Az Európai Unió és állampolgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, a hátránnyal élő polgárok életvitelének, társadalmi beilleszkedésének és rehabilitációjának segítése nem profit programok megvalósításával. Együttműködési körök szervezése nonprofit alapú, a helyi fejlődést szolgáló projektek megvalósítására, a projektek sikere érdekében szoros együttműködés fenntartása az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi társulásokkal, megyei, regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása, nonprofit projektek megtervezése és azok végrehajtása által, oktatási tevékenységek, képzések előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával, ezen túlmenően munkaerő-piaci szolgáltatás végzése, foglalkoztatási projektek megvalósítása ... >>

Klubhálózat Salgótarján Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fáy A. körút 39. IV/6.
képviselő: Babják Andrea
15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése, fiatalok tehetséggondozása, szociálisan rászoruló fiatalok segítése. Az alapítvány célja továbbá a fiatalok társadalmi szocializációjuknak elősegítése érdekében országos hálózat kialakításával ifjúsági klubmozgalom létrehozása, a klubmozgalom tárgyi-tehcnikai feltételeinek megteremtése, társadalaomtudományi képzés, a számítástechnikai képzettség fejlesztése, szabadidős programok szervezése. ... >>

Kohász Müvelődési Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Salgó út 46.
képviselő: Dr. Szabó Lajos
Kulturális, közművelődési egyesület; célja a társasági élet intézményi hátterének biztosítása különböző lakossági rétegek - kiemelten az acélgyári dolgozók, nyugdíjasok és a telepi lakosság - művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése. Az amatőr művészeti mozgalom és a civil szervezetek működésének, hagyományápolásának és önképzésének segítése. a közhasznú tevékenysége a kulturális örökség megóvása, kulturális alkotó, közvetítő közösségteremtő szolgáltató és szórakoztató tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Körúti Óvodásokért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.
képviselő: Kis Miklósné
A salgótarjáni Körúti Tagóvodába járó gyermekek természetvédő- és szerető szemléletének fejlesztése változatos tevékenységekkel, valamint a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Közoktatási Magánszolgáltatók Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Paróczai Csaba
Az állami, önkormányzati oktatáson kívüli oktatási, nevelési tevékenység jogi és anyagi elismertetésének hatékony képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. Meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása a jelenlegi és jövőbeni tagoknak. Szolidaritási alap létrehozása és fenntartása tagjai működésének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas módon történő elősegítésére. Kapcsolatok építése és ápolása a hazai és külföldi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Lélekpendítők Társasága

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2
képviselő: Gyetvainé Szorcsik Angéla
A magyarországi és határon túli szociális és kultúrálisan hátrányos helyzetű tehetséges, ugyanakkor a kallódó a szenvedélybetegségek kialakulásával veszélyeztetett gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása. Az esélyegyenlőség elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtése. ... >>

Medalion Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3104 Salgótarján, Hársfa utca 3. IV/18.
képviselő: Juhász Amarilla
A táncsport népszerűsítése. Alapfokú társastánc és történelmi társastáncoktatás. A táncsport feltételeinek megteremtése. A táncsport művelése és pártolása. A táncművészeti kultúra fejlesztése. A rendszeres versenyzés biztosítása. A táncsport egyesületi tagok nevelése. ... >>

NÁDASD VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Karancs út 84.
képviselő: Nagy Sándor
Törvényes keretek között a tagság természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati lehetőségeinek szervezése, a tartamos, fenntartható vadgazdálkodás szakmai követelményeinek érvényesítése, a tagok vadászati szakmai képzéséről, a vadászati klutúra ápolásáról, népszerűsítéséről gondoskodás. ... >>

Napsugarat a gyermekeknek Egyesület

(oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 47.
képviselő: Tőzsér Adrienn
A gyermekek komplex személyiségfejlesztését, képességeinek sokoldalú gazdagítását szolgáló fejlesztési eszközök, tárgyak és egyéb feltételek biztosítása. A gyermekek nevelők módszertani fejlesztése, kirándulások továbbképzések. ... >>

NEOGRADIENSIS Régió

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Becsó Zsolt
Regionális, kulturális, környzetvédelmi egyesület. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság államhatárai mentén elhelyezkedő, földrajzi térségben a határon átnyúló gazdasági, kulturális környezetvédelmi történeti örökség megóvása, az oktatás területén együttműködés kialakítása és ápolása, mindkét ország Európai Unióhoz való csatlakozásának regionális elősegítése. ... >>

Nógrád Jövőjéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 57.
képviselő: Borkovics Ádám
Az ifjúságot közvetve, vagy közvetlenül érintő kérdésekről vallott nézetek, vélemények képviselete. Részvétel az ifjúsági közéletben országos és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a diákok jogaira és érdekképviseletére. Az ifjúság önszervezésének segítése, ifjúsági közösségek létrejöttének támogatása. Ifjúsági programok szervezése, azok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek beilleszkedését segítő programok szervezése. Kapcsolatok kiépítése más ifjúsági szervezetekkel. Szabadidő, kulturális, oktatási programok megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás. Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtása az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások és kortárs oktatás segítségével. ... >>

Nógrád Megye Mozgásszervi Rehabilitációjáért Alapitvány (közhasznú)

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64
képviselő: Dr. Deme Éva képviselő
A mozgásszervi betegek magas szinvonalú orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesitése, illetve kialakitása, a megfelelő műszeres felszerelés biztosítása, mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Mozgásszervi betegek magas szinvonalu orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesítése, illetve kialakítása. A megfelelő műszeres felszerelés biztosítása. Mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Tudományos rendezvények kongresszusok szrvezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal