Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 113
1. oldal

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

Artmanager Club

(kulturális)

3100 Salgótarján, Hotel Karancs
képviselő: Pataki László ... >>

Avana Magyar Tudományos Fantasztikus Müvészetért Országos Egyesület /közhasznu/

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Bódi Ildikó elnök, Csupor Béla elnökhelyettes, Pocsai László titkár
Kulturális, művelődési egyesület célja a magyar nyelvterületen élő tudományos-fantasztikus művészeti ágban alkotó vagy tevékenykedő, illetve azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése, országos művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése, díjazása, időszaki kiadványok megjelentetése, terjesztése, stb. ... >>

Baglyasalja Barátainak Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi ut 96.
képviselő: Báti Jánosné
Baglyasalja társadalmi - elsősorban bányászattörténeti - hagyományainak és kulturális örökségének értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, tanácskozások szervezése, kiadványok létrehozása, kiadása; a közösségi - elsősorban a családi - művelődés különböző formáinak szervezése, népszerűsítése; a mindennapi kultúra különböző területeinek népszerűsítése, alkalmainak szervezése; fórumok megteremtése és a természeti környezet védelmére, a környezetfombolás, szennyezés egakadályozására, az ökológiai szempontok és a településfejlesztés és szépítés kérdéseinek megvitatására. ... >>

Baglyasaljáért Közhasznu Alapitvány

(kulturális)

3102 Salgótarján, Petőfi ut 83/c.
képviselő: Cserháti József
Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység érdekében háziorvos támogatása, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása érdekében a baglyasaljai baráti körök támogatása, hagyományőrzős rendezvények támogatása. ... >>

Baglyasaljai Fiatalok Köre

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi út 96.
képviselő: Sebó János
A baglyasaljai fiatalok számára kulturális, sport, művelődési és egyéb rendezvények szervezett formában tör- ténő megrendezése, kiadványok létrehozása, kiadása. A közösségi - elsősorban fiatalokat érintő - szervezeti formák népszerűsítése, a településen élő fiatalok emberi kapcsolatainak fejlesztése, kapcsolat- teremtés a baglyasaljai civil szervezetekkel, tevékenységük segítése a kölcsönös előnyök figyelembe ... >>

Baglyasi Óvodásokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3102 Salgótarján, Erkel út 29.
képviselő: Czikoráné Bejczy Zita
A Baglyasi Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, népi hagyományok ápolása.A családok egészséges életmód alakításának segítése, az óvoda nevelő testülete önképzésének támogatása, az intézmény szakmai tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatsa. ... >>

Beszterce Kosárlabda Klub / közhasznu /

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Medves körút 86. VII/40.
képviselő: Dávid József, Dávid Krisztián, Kovács Gábor
Sportegyesület, célja az egyetemi sport és kulturális élet javítása, sportcsapatok szervezése, működésük elősegítése, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, az önkéntes egyetemi szerveződések segítése. ... >>

Bólyai János Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
képviselő: Soósné Axmann Zsuzsanna
Kiemelten kívánja támogatni a Bolyai szellemiség, valamint az iskolai hagyományok ápolását, a Bolyai nevet viselő iskolákkal való kapcsolattartást. ... >>

Bolyais Öregdiákok Egyesülete

(kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó ut 1.
képviselő: Székyné Sztrémi Melinda ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Cantabile Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.
képviselő: Radnai Zsuzsanna
A magyar kóruskultúra hagyományainak megőrzése, a kóruséneklés magas színvonalú művelése, a város zenei életének színesítése, zenei ismeretterjesztés. ... >>

Csend Hangjai Alapitvány

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
képviselő: Lőrik Mária Magdolna
A siketek és nagyothallók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a kisebbségre Az időskorú siketek és nagyothallók támogatása. Az intézetből kikerült fiatalok tanulásának elősegítése. Sport és kulturális tevékenységük támogatása. ... >>

Cserháti Erdőkért Természetvédelmi és Erdészeti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Liliom út 12.
képviselő: Gregán Emil
Nógrád megye, ezen belül a cserháti tájegység erőterületeinek óvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai és materiális értékek bemutatása, a környezettudatos erdők védelmét, ésszerű hasznosítását elősegítő gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom, illetve az erdőhöz kapcsolódó tulajdonosi kör közös érdekének, közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó érintettek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

CSI-GA Ház Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gracza Mária
A testi-lelki-szellemi egységet és egészséget szolgáló fejlesztő, szemléletformáló életmódprogramok, a hagyományos magyar és keleti egészségfejlesztő eljárások gyakorlása, alkalmazása, ismertetése, terjesztése és elsajátítása. A lakosság az itt élő egyének és közösségek (korra, nemre, helyzetre való tekintet nélkül) ösztönzése, az egészségtudatos életvitel, magatartás kialakítására. Szolgáltatásaival, programjaival szolgálni kívánja a mentális egészség védelmét, megőrzését, az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének, fejlesztését, a mozgáskultúra, a sport megjelenését, beépülését az emberek életébe. Segíteni kívánja a női szerepek, a nőiség kiteljesedését, megélését a mindennapokban. ... >>

Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Vass Csaba
Salgótarján és környéke természeti, történeti, kulturális, művészeti, szellemi értékeinek és hagyományainak feltárása és megismertetése, megőrzése, gyarapítása. A valós történelemszemlé- let kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítésének segítése. Salgótarján és környéke építészeti értékeinek feltárása, ezen keresztül a helyi építészeti kultúra fejlezstésének elősegítése. ... >>

Egyedülállók Baráti Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Bali Bertalanné
Az Egyedülállók kulturális programjainak szervezése, baráti társas kapcsolat kialakítása. Szabadidős programok tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonnasütés, a természet megismerésével összekötve. Helyezzen hangsúlyt a nyugdíjas egyedülálló tagokra, fordítson különös figyelmet az időskorúak kulturális, szociális igényeire, egészségi helyzetére. ... >>

Élet- és Tudásfa Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Bódi Györgyné dr.
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, népszerűsítése irodalmi hagyományainak kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és ápolása. A lakosság olvasás kulturájának, olvasási szokásainak, irodalmi ízlésvilágának alakítása, az önálló és a közösségi művelődés, ismeretterjesztés lehetőségeinek, módszereinek, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatásainak megteremtése, kisközösségek működtetése. ... >>

"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Katona J. út 37.
képviselő: Gyuris József
Az egyesület összefogja azokat a Salgótarján Eperjes-telep és környékén élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik ?szűk? életterük formálását, a területi természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló fenntartható fejlődési modell kialakításának elősegítését. Az Egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a környéken élők figyelmét a környezetvédelmi kultúra, lakókörnyezet szépítésének, a rászorulók szükség szerinti eszközbeli és anyagi támogatásának fontosságára. Az egyesület célul tűzi ki továbbá az érintett területen élők összefogásának erősítését az életkörülmények javítása érdekében. ... >>

ERŐMÜ Horgász Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Báthori út 1.
képviselő: Kelemen Gábor
horgászat ... >>

Észak-Magyarországi Üvegipari Klaszter Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9.
képviselő: Fejérvári Géza elnök, Körmendy Richárd, Pásztor Sándor elnökhelyettes
Az Észak-magyarországi régióban működő üvegipari kultúra évszázados hagyomá- nyainak megmentése, kultúrális értéke- inek propagálása. A régióban működő üvegipar kutatási, fejlesztési, környe- zetvédelmi feladatainak megfogalmazása, megvalósításának elősegítése. Az üveg- ipar munkaerő igényének kielégítéséhez szükséges üvegipari szakemberek képzésének elősegítése. Pályázati for- rások felkutatása, pályázatokon való részvétel annak érdekében, hogy a régió társadalmi gazdasági felzárkózásához az üvegiparban működő vállalkozások is hozzájárulhassanak. ... >>

FEHÉR PONT Ifjúsági Szabadidős és kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3109 Salgótarján, Vár út 5.
képviselő: Balázs István Attila, Hernádi Péter, Szőke Gábor
Ifjúsági, valamint szórakoztató kulturális, szabadidős és oktatási programok megszervezése, az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. Célja továbbá az ifjúság fejlődéséhez szükséges és a számukra legmegfelelőbb programok megszervezését és az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatos felvilágosító munkát tartani. ... >>

FÉNYSUGÁR KIWANIS KLUB Egyesület

(kulturális,szociális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 40.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
Az alapító tagok az egyesületet azon célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, egyesületi klubéletükkel elősegítsék az emberi kapcsolatok teljesebbé tételét, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot, a tisztelet és a kölcsönös tolerancia alapján, önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. Az egyesület célja továbbá a politikától mentes klubélet megvalósítása, egyéni kezdeményezés, önmegvalósítás, mindez együttesen adja meg a Kiwanis gondolat hat pontban meghatározott fő célját. ... >>

Fiatal Romák Oktatási és Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Bugát Pál út 4.
képviselő: id. Szabó János
Fiatal romák Oktatási és Kulturális Egyesület fő célja a cigányság integrálódásának a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, az informatika eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Huszárné Antal Andrea
A fogyatékos gyermekek és velük foglalkozó nevelőik szabadidős tevékenységének koordinálása, szervezése és lebonyolítása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel a természeti környezet megszerettetése, annak ápolása és értékeinek megóvása. ... >>

Forgács - Fény Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
képviselő: Harmosné Végh Mária
A salgótarjáni Forgács lakókörzetben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a területi helyzetből adódó szociális, kulturális hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása, különösen a lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége feltételeinek javításával, programjainak támogatásával. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

GOLDEN HEART Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kazinczy Ferenc út 34.
képviselő: Pálmai Nándorné
A mozgáskorlátozottak segítése munkahelyteremtéssel, lakókörnyezetük megfelelő kialakításával, beilleszkedésük támogatásával. Anyagi segítségnyújtás eszköz- és gépkocsi vásárláshoz. Hátrányos helyzetű beteg gyermekek támogatása gyógyszervásárláshoz, a szükséges műtétek elvégzéséhez, részükre kulturális, szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Gordos István Alapitvány Salgótarjánért

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 2. út 2.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
Asport oktatási, kulturális és müvészeti élet valamennyi területének támogatása, oly módon, hogy a kiemelkedő teljesitményt nyujtó személyeket és csoportokat anyagi támogatásban részesiti. ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Gyermekmosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 5.
képviselő: Fodor Mónika
A Monstessori Óvoda fenntartási költségeiknek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzések és a helyi pedagógiai programokhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

HIBÓ TAMÁS ALAPÍTVÁNY AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Orbán György János
Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével- kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a felszínre nem került tehetségek számára megfelelő színtér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának, és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezni, amely egyidejűleg szolgálja az évezredes magyar kultúra és Európai Unió elvárásait. Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. ... >>

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Simon Janka
Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével - kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek a fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. ... >>

Ifjusági Programszervező Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 19.
képviselő: Barabás Csaba ... >>

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NÓGRÁD MEGYEI SZERVEZETE

(kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
képviselő: Pinczésné Kiss Klára
Az IPA Magyar Szekció alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legnszélesebb önkormányzati formában szervezeti kereteket biztosítson az IPA tagjainak az IPA szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítésé- hez. Az IPA nemezetközi kapcsolatainak szervezéséhez, koordinálásához. Támo- gatja, tevékenyen végzi és segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzé- sekkel a közrend és közbiztonsággal, valamint a közlekedésbiztonsággal kap- csolatos feladatok végrehajtását. Hoz- zájárul sajátos eszközeivel a szakmai rendőri kapcsolatos kiszéletsítéséhez, elősegíti a bajtársi és baráti kapcso- latok kiterjedését, kulturális szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

JUNIOR GREEN TEAM 2l Vidékfejlesztési ,Környezet és Természetvédelmi Egyesület (közhaszú szervezet)

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Vasvári út 45.
képviselő: Szabó Péter
A magyarországi természet- és környezetvédelem támogatása, ennek érdekében szrepvállalás a kormányzati természet- és környezetvédelmi feladatokban az EU integráció sikere érdekében. Ennek keretében a hagyományteremtés szándékával olyan nemzetközi ifjusági rendezvénysorozat létrehozása magyar, illetve külföldi részvétellel, mely a természet- és környezetvédelem prioritására irányitja a figyelmet. A környezet- és természetvédelem területén a nemzetközi összefogás, a környezeti tudatosság erősítése, ésszerű természet és környezetvédelmi célok megvalósulásának elősegítése. ... >>

Karancs-vidék Közérzeti Közösség

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3100 Salgótarján, Rózsafa út 117.
képviselő: Kádár Attila
A Karancs tájegység vonzáskörzetében élők mentális infrastruktúrájának fejlesztéséért meghatározza azt a szociológiai origót, ahonnan kiindulva a térség és lakói kiszabadulhatnak a maguk körül, saját maguk által kialakított pszichés gátak rabságából. Céljai elérésében fontos szerepet játszik elsősorban a sport, a kultúra a korszerű életmód megsimerése, elsajátítása; a pihenés, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; valamint a környezet védelme, megőrzése, ápolása. Az egyesület célja a Karancs hegyvidék és vonzáskörzetében megtalálható természeti értékek megismerése, feltérképezése, az itt élő emberek és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, védelme módjának mind szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása, a Karancs környéki települések épített bányászati műtárgyak, emlékhelyek, hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele, a térség gazdasági, valamint fizikális infrastruktúra helyzetéből adódó halmozott hátrányok csökkentése, majd megszüntetése, a térség gazdasági szerkezetváltásának elősegítése, a népi művészet és hagyományok ápolása, a helyi népi és irodalmi gasztronómiai hagyományok felkutatása, összegyűjtése és széleskörű bemutatása, a korszerű életmód megismertetése, terjesztése, az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése, a mások és önmagunk megbecsülésének fejlesztése, a társadalmi együttélés mindenkor elfogadható szokásrendszerének közös kimunkálása és gyakorlása, a társadalmi csoportok közötti feszültésgek feloldása. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

KiViSzI Színházi Műhely

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 76. II/3.
képviselő: Jakubovics Judit
Az egyesület célja az átlag ember művészeti, kulturális tevékenységének kielégítése, a gyerekek színház közeli élményhez juttatása, részükre színházi előadások szervezése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Klubhálózat Salgótarján Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fáy A. körút 39. IV/6.
képviselő: Babják Andrea
15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése, fiatalok tehetséggondozása, szociálisan rászoruló fiatalok segítése. Az alapítvány célja továbbá a fiatalok társadalmi szocializációjuknak elősegítése érdekében országos hálózat kialakításával ifjúsági klubmozgalom létrehozása, a klubmozgalom tárgyi-tehcnikai feltételeinek megteremtése, társadalaomtudományi képzés, a számítástechnikai képzettség fejlesztése, szabadidős programok szervezése. ... >>

Kodály Zoltán Táncmüvészeti Egyesület / közhasznu /

(kulturális)

3100 Salgótarján, Mártirok út 3.
képviselő: Braun Miklós
Keretet biztosítani a táncművészet iránt fogékony személyek öntevékeny működéséhez, a népi kultura értékeinek felkutatása, hagyományok őrzése, ápolása, a néptánc, a népdal, a népzene, és az ehhez szorosan kapcsolódó népi hagyományok művészi értékeinek megtartása, új értékek életrehívásának elősegítése. Különböző korosztályok néptánc együttesek, népzenét játszó együttesek működtetése.A régió kulturális arculatának szinesebbé tétele. Lehetőséget teremteni a táncművészet különböző ágainak művelésére. ... >>

Kohász Müvelődési Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Salgó út 46.
képviselő: Dr. Szabó Lajos
Kulturális, közművelődési egyesület; célja a társasági élet intézményi hátterének biztosítása különböző lakossági rétegek - kiemelten az acélgyári dolgozók, nyugdíjasok és a telepi lakosság - művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése. Az amatőr művészeti mozgalom és a civil szervezetek működésének, hagyományápolásának és önképzésének segítése. a közhasznú tevékenysége a kulturális örökség megóvása, kulturális alkotó, közvetítő közösségteremtő szolgáltató és szórakoztató tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

KRÉTAKÖR Alapitvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 2.
képviselő: Végh Béla
Nógrád megye illetékességi körébe tartozó állami gondozott gyermekek szabadidő kulturális programjainak szervezése, nemzeti kulturánk az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. Külföldi gyermekvédelmi intézményekkel, társadalmi, és civilszervezetekkel való kapcsolattartás. Állami gondoskodási körbe tartozó gyermekek belföldi, külföldi üdültetésének szervezése. Környezeti kultúránk megismertetése, országos környezetvédelmi programokba való bekapcsolódással ösztönözni a fiatalokat a regionális problémák kezelésére. Az illetékességi körbe tartozó volt állami gondozottak hajléktalanságának komplex segítése. Krízis intervenciós jelleggel segélyalap működtetése. ... >>

Lélekpendítők Társasága

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2
képviselő: Gyetvainé Szorcsik Angéla
A magyarországi és határon túli szociális és kultúrálisan hátrányos helyzetű tehetséges, ugyanakkor a kallódó a szenvedélybetegségek kialakulásával veszélyeztetett gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása. Az esélyegyenlőség elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtése. ... >>

LUCEM CONTRA NOCTEM Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Arany J. ut 12.
képviselő: Nyeste Piroska ... >>

Madách Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Arany J. ut l2.
képviselő: Dr.Csongrády Béla ... >>

Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Répás Béla Ferencné
A magyar nóta és népzene ápolása, népszerűsítése, helyi, megyei, regionális, országos és határon túli szinten. Az idős korosztály aktivizálása, számukra lehetőség biztosítása a nyilvános szereplése. A fiatal korosztály egyre nagyobb számú megnyerése céljainak. ... >>

Medalion Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3104 Salgótarján, Hársfa utca 3. IV/18.
képviselő: Juhász Amarilla
A táncsport népszerűsítése. Alapfokú társastánc és történelmi társastáncoktatás. A táncsport feltételeinek megteremtése. A táncsport művelése és pártolása. A táncművészeti kultúra fejlesztése. A rendszeres versenyzés biztosítása. A táncsport egyesületi tagok nevelése. ... >>

NEOGRADIENSIS Régió

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Becsó Zsolt
Regionális, kulturális, környzetvédelmi egyesület. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság államhatárai mentén elhelyezkedő, földrajzi térségben a határon átnyúló gazdasági, kulturális környezetvédelmi történeti örökség megóvása, az oktatás területén együttműködés kialakítása és ápolása, mindkét ország Európai Unióhoz való csatlakozásának regionális elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal